Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacija među ljudima nekad i sad

16,204 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

Komunikacija među ljudima nekad i sad

  1. 1. Katarina Žaja Anja Pletikosa
  2. 2. KOMUNIKACIJA - proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova. Komunikacija je proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika. Riječ komunikacija doslovno znači: učiniti nešto općim ili zajedničkim. Komunikacija je obično opisana prema 3 glavne dimenzije: sadržaju, formi i cilju. Zajedno, sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke koje se šalju prema cilju. Cilj može biti sam čovjek, druga ili drugi entitet poput tvrtke ili grupe.
  3. 3. RAZVOJ KOMUNICIRANJA <ul><li>Prije pojave jezika komuniciranje se odvijalo klesanjem poruka u kamen </li></ul><ul><li>i slične materijale te oslikavanjem pećina </li></ul><ul><li>Neverbalna komunikacija </li></ul><ul><li>Pismo </li></ul><ul><li>Tehnologija </li></ul>
  4. 5. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA Neverbalna komunikacija je način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Neverbalno ponašanje se koristi za: izražavanje emocija , pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije . Neverbalni znakovi uključuju: - izraze lica, - ton glasa, - geste, - položaj tijela ili pokret, - dodir i - pogled
  5. 7. PISMO Pismo je vrsta sustava simbola koje služi za zapisivanje jezika . Najstarija pisma su bila primarno- logografska u prirodi, zasnovana na piktogramima i ideogramima . Većina pisama se mogu grubo podijeliti na tri skupine: logografska , slogovna , i alfabetska (ili segmentalna ); međutim, sva se tri mogu naći u jednom sustavu pisanja u različitim udjelima, što često otežava kategorizaciju pisama.
  6. 8. Vrsta pisma što svaki simbol predstavlja primjer logografsko morfem kinesko pismo slogovno slog japanska kana alfabet fonem (suglasnik ili samoglasnik) latinica abugidsko fonem(suglasnik+samoglasnik) indijski devanāgarī abjad fonem(consonant) arapsko pismo Featural phonetic feature korejski hangul
  7. 10. TEHNOLOGIJA <ul><li>Telegraf </li></ul><ul><li>Telefon </li></ul><ul><li>Telefaks </li></ul><ul><li>Računalo </li></ul>
  8. 13. FACEBOOK SKYPE MSN E-MAIL TWITTER
  9. 14. Od kada smo registrirani na raznorazne društvene mreže, naša komunikacija se mijenja. Facebook je zamenio SMS poruke i email, Skype telefon, a razgovora uživo je sve manje. S godinama mijenja se sve pa tako i tehnologija i način komunikacije. Živi bili pa vidjeli na koji način ćemo se u budućnosti sporazumijevati!

×