Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A chegada do cinematógrafo a Galicia

519 views

Published on

A chegada do cinematógrafo a Galicia

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A chegada do cinematógrafo a Galicia

  1. 1. A chegada do cinematógrafo a Galicia
  2. 2. Os primeiros pasos (1897-1904) Mecanismos pre-cinematográficos Kinematógrafo ou animatógrafo Teatro de sombras Lanterna máxica
  3. 3. -Espectáculos itinerantes -Corte -Teatros -Barracóns de feiras -Empresas -Estranxeiras: moitas portuguesas -Galegas
  4. 4. Chegada do cinematógrafo -Irmáns Lumiére, Francia 1985 -A cinematografía galega foi a primeira en xurdir dentro do Estado POLÉMICA - Sempre lle foi outorgado este mérito ao aragonés Eduardo Gimeno con “Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza” -Outros historiadores apuntaron recentemente que a primeira película realizada no Estado tiña sido “El entierro del general Sánchez Bregua” de José Sellier
  5. 5. Louis Joseph Sellier Loup (1850-1922) -Nacido en Francia -Instálase na Coruña en 1886 -Monta un gabinete de fotografía xunto co seu irmán: Fotografía de París de Sellier Hermanos -En 1897 faise cun cinematógrafo Lumiére antes de que comecen a comercializarse. Percorre Galicia coas súas producións -Cando o cinematógrafo se populariza deixa de facer películas -Filmografía: -Entierro del General Sánchez Bregua (1897); Orzán, oleaje (1897); Regreso de Cuba/ Desembarco de los heridos de Cuba en nuestro puerto (1898) Non se conserva ningún fragmento nin filme enteiro
  6. 6. CARACTERÍSTICAS - Os filmes eran curtos: aproximadamente de 1 minuto de duración e cunha cadencia de 16 imaxes por segundo. - Sellier rodaba as súas películas seguindo o "modelo dos irmáns Lumiere" o que se chamou Modo de Representación Institucional (MRI): un plano único cunha frontalidade rigorosa Recordemos que Sellier fue quien nos hizo admirar en La Coruña muchos adelantos fotográficos aún antes de llegar a las principales poblaciones de España, y que é fue quien nos dio a reconocer el cinematógrafo con película locales, muy hermosas por cierto, impresionadas por él. La Voz de Galicia, 9-VIII-1914
  7. 7. BIBLIOGRAFÍA GALÁN, Eduardo, “O bosque inanimado. Cen anos de cine en Galicia”, Xunta de Galicia/CGAI 1997: http://www.cgai.org/index.php?seccion=publicaciones_ficha.php &id_fondo_bibliografico=4508&seccion_publicacion=1&subsec cion_publicacion=1 Libro branco do audiovisual galego: Capítulo 3. O cine en Galicia, Observatorio Audiovisual Galego: http://www.observatorioaudiovisual.org/ficheros_contenido_esta/ f_125.pdf

×