Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)

N
Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
WSTĘP
  Przed rozpoczęciem prezentacji warto podkreślić, iż temat


  został wybrany na skutek moich zainteresowań Kaszubami, a
  także i w związku z tym, iż tereny te są mi niezwykle bliskie.

  W prezentacji zostaje poruszona tematyka Luzina jako wsi


  tradycyjnej, kaszubskiej, a zarazem i nowoczesnej, otoczonej
  pięknem lasów i zabytków.  „Siła małej wsi większa od siły całego świata…”
Ogólna charakterystyka
    gminy Luzino

  Gmina Luzino mieści się w części środkowej województwa


  pomorskiego. Oddalona jest o 11 km od Wejherowa – miasta
  powiatowego. W gminie Luzino zamieszkuje 11 174
  mieszkańców.

  Obszar gminy wynosi 11 193,93 ha, z czego 4 1437 ha to


  lasy. Gmina Luzino charakteryzuje się wysokim przyrostem
  naturalnym, co wynika z migracji mieszkańców z miasta do
  wsi.
Widok przedstawiający element leśny gminy Luzino. Jest to

   obszar położony około 2 km od samego Luzina.
Krajobraz gminy Luzino
  Gmina Luzino położona jest na granicy dwóch ogromnych


  jednostek morfologicznych: Pojezierza Kaszubskiego oraz
  Pobrzeża Bałtyckiego. Rzeźba terenu jest na tymże obszarze
  urozmaicona. „Południowo - środkowe części gminy mają
  charakter typowo pojezierny; występują tu zalesione
  wzgórza morenowe o charakterze moren czołowych, oraz
  nieduże enklawy i półenklawy leśne, na których położone są
  wiejskie jednostki osadnicze.
„W północno - zachodniej części gminy wije się pradolina


  rzeki Redy - Łeby. Przez Luzino przepływa rzeka
  Bolszewka, której nazwa z 1680 roku brzmiała Luzińska
  Struga”. Ukształtowanie morfologiczne tej gminy obrazuje
  ciekawe zróżnicowanie terenu pod względem wysokości.
  Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części
  gminy - 201 m n.p.m. Najniższy punkt usadowiony jest w
  Zelewie i charakteryzuje się wysokością 35 m n.p.m”.
Leśne okolice Luzina – obszary zielone, piękno dolin
          i wzniesień
Luzino   to wieś gminna leżąca w powiecie wejherowskim.

Biorąc pod uwagę dokumenty z 1245 roku można stwierdzić, iż
Luzino niegdyś było własnością zakonu norbertanek żukowskich.
Zabytki archeologiczne
  W Luzinie najstarsze zabytki archeologiczne pochodzą z lat


  4200-1700 p.n.e. Na tymże terenie odnaleziono:

   Cmentarzyska z grobami skrzynkowymi

   Stocznie z przed 2500 lat zajmującą się niegdyś produkcją

   łodzi dłubanek

   Grodzisko z IX wieku

   Monetę z połowy X wieku (znajdującą się obecnie w

   Muzeum Archeologicznym w Gdańsku)
Luzińskie zabytki
  Na terenie Luzina znajduje się kilka zabytków wartych


  zobaczenia, z którymi ludność wiejska jest silnie związana.
  Do tychże zabytków zalicza się:

   Kościół rzymsko-katolicki

   Kapliczki

   Grodzisko IX wieku

   Ulica Kościelna

   Kościół protestancki
Kościół rzymsko-katolicki
  Kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Wawrzyńca mieście się na ulicy Kościelnej.


  Budowla ta pochodzi z 1940 toku, jednak na dachu samego kościoła zawieszona jest
  chorągiewka z datą: 1689 r. Ta chorągiewka pochodzi z poprzedniego kościoła, który się
  mieścił w owym miejscu. Był to kościół drewniany. Elementy we wnętrzu kościoła w dużej
  mierze mają charakter barokowy. Widoczne są także fragmenty wyposażenia pochodzące z
  XIX i XX w. Ogromny zachwyt budzą takie elementy wyposażenia jak:

   Rzeźby z XVIII w.

   Droga krzyżowa z XIX w.

   Chrzcielnica z XVIII w.

   Zabytkowe dzwony (dzwon „Niemiec” z 1895 r. przeniesiony z kościoła ewangelickiego,
    dzwon „Maryja” z 1950 r., dzwon okrętowy)

   Mechaniczny zegar z 1912 r. ufundowany przez Ks. Prałata Walentego Dąbrowskiego

   Zegar słoneczny
Wieża luzińskiego kościoła rzymsko-katolickiego przy ulicy
            Kościelnej
Wnętrze Kościoła rzymsko-katolickiego w Luzinie
Luzińskie Kapliczki

  Luzińska legenda mówi, że na terenie wsi znajdowało się


  siedem kapliczek. Wierzono, że owe kapliczki będą chronić
  mieszkańców od piorunów powodujących często wówczas
  pożary. Do dzisiejszych lat pozostały zaledwie dwie
  kapliczki barokowe (XVIII w.).
Luzińska zabytkowa kapliczka przy ulicy Kościelnej
IX-wieczne Grodzisko

  „Grodzisko odnalazł Kazimierz Dampz w 1967 r. Położone


  na południowy wschód od wsi (przy ul. Długiej), za kładką
               Bolszewką.
  na  rzece  zwanej          Badania  interwencyjne
  i wykopana ceramika określiły wiek grodziska. Dalsze
         mogą   dostarczyć
  badania                dodatkowych  informacji
  o grodzisku”.
Kościół protestancki
  „Kościół protestancki zbudowany w 1895 r. w stylu


                     bibliotekę
  neogotyckim   przebudowany  na         w  latach
  1976/1977; obecnie podlega ochronie konserwatorskiej.
        się
  Znajduje     na  wzgórzu  nazywanym     KUKÓWKA
  (118 m n.p.m.). W bibliotece im. L. Roppla znajdują się stałe
  wystawy  tematyczne  m.in.  znaleziska  archeologiczne
  pochodzące z terenów Gminy Luzino, twórczości ludowej
  (malarstwa i rzeźby), a także liczne dokumenty z życia
  społecznego i kulturalnego gminy”.
Kościół protestancki – obecna biblioteka
Obecna biblioteka luzińska – dawny kościół protestancki
Mieszkańcy Luzina

  Mieszkańcy Luzina to ludzie silnie związani ze swoją


  kulturą kaszubską oraz z tradycją ludową. Posługują się
  zarówno językiem polskim jak i kaszubskim. Zaledwie
  niewielka ilość mieszkańców zajmuje się uprawą roli oraz
  hodowlą bydła. Pozostali są pracownikami najemnymi lub
  mają własną działalność gospodarczą.
  Ludność z terenu Luzina zamieszkuje w mniejszych lub


  większych domach, gdyż na obszarze Luzina nie ma
  średniej, ani wysokiej zabudowy.
Język kaszubski
  „Język kaszubski (csb: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa)

  jest jednym z kilkunastu języków słowiańskich, należy do
  grupy lechickiej, podgrupy języków pomorskich. Początki
          normatywności    języku
  wprowadzania           w      kaszubskim
  możemy odnotować w pismach z połowy XVI wieku”.
  Język kaszubski jest mieszkańcom Luzina niezwykle bliski.

  Posługują się nim nie tylko w rozmowach towarzyskich, ale
  także w sklepach oraz urzędach gminy. Widoczne jest to w
  szczególności w gronie rodowitych mieszkańców Luzina.
„Kaszubskie nuty”. Szlagier luzińskich spotkań plenerowych.
Dożynki – tradycja i czas
   spotkań towarzyskich
  „Dożynki - największe w roku święto gospodarskie rolników


  będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone
  po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i
  zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż”.

  W czasie dożynek do Luzina zjeżdżają się gospodarze z całej


  gminy. Wszyscy cieszą się, świętują rozmawiają, tańczą,
  śpiewają. Ważnym elementem dożynek oprócz „zabawy i
  radości” są kaszubskie stroje.
Tradycyjny wóz kaszubski i tradycyjny ubiór wraz z haftem
           kaszubskim.
Dożynki
 w
Luzinie
Dzieci w Luzinie
  Dzieci oraz młodzież na terenie Luzina mają możliwość


  uczestniczenia  w  wielu  zabawach  oraz  spotkaniach
  organizowanych przez Centrum Kultury w Luzinie oraz
  przez Szkołę Podstawową nr 2.

  Dzieci chętnie korzystają z tego typu możliwości, gdyż


  oprócz spotkań towarzyskich, mają możliwość poznania
  nowych dziedzin życia.
Dzień tańca i spotkanie z policjantem
Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
PODSUMOWANIE
„Siła małej wsi większa od siły całego świata”… to
stwierdzenie dało początek powstaniu tej prezentacji,
która jest dowodem na to, że pomimo wszelkich działań
globalizacyjnych, mcdonaldyzacji oraz mieszania się
kultur tradycyjna i żywa kultura zawsze przetrwa. Nie
tylko przetrwa, ale będzie coraz silniejsza….
BIBLIOGRAFIA

  Internet:


   http://www.luzino.pl (informacje historyczne)

   http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=KASZUBY&sid=5 (muzyka)

  Biuletyn Luzino (informacje ogólne)


  Zbiory własne (zdjęcia)

KONIEC
1 of 31

Recommended

Prezentacja1 aabb by
Prezentacja1 aabbPrezentacja1 aabb
Prezentacja1 aabbAdrianna Polok
301 views12 slides
Prezentacja radoslaw kolawa_30626 by
Prezentacja radoslaw kolawa_30626Prezentacja radoslaw kolawa_30626
Prezentacja radoslaw kolawa_30626radoslawkolawa
88 views11 slides
Introduction-prozna book by
Introduction-prozna bookIntroduction-prozna book
Introduction-prozna bookMaciej Zajdel
503 views5 slides
Cieszyn by
CieszynCieszyn
CieszynKuba Kuba
106 views13 slides
Prezentacja bartosz pater by
Prezentacja bartosz paterPrezentacja bartosz pater
Prezentacja bartosz paterbpater
236 views9 slides
Plansze Koprzywnica Odkrywa/My by
Plansze Koprzywnica Odkrywa/MyPlansze Koprzywnica Odkrywa/My
Plansze Koprzywnica Odkrywa/MyKoprzywnica_PatrzyMy
376 views9 slides

More Related Content

What's hot

Iwona wenglorz smieja by
Iwona wenglorz smiejaIwona wenglorz smieja
Iwona wenglorz smiejaIwonamieja
35 views10 slides
Jakub śmietana by
Jakub śmietanaJakub śmietana
Jakub śmietanaJakub Śmietana
202 views10 slides
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... by
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...Małopolski Instytut Kultury
2.8K views14 slides
A co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie by
A co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w ŻninieA co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie
A co dla czterdziestolatków? - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w ŻninieFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
474 views23 slides
Jakub śmietana by
Jakub śmietanaJakub śmietana
Jakub śmietanaJakub Śmietana
311 views10 slides
Czasopis №340 Лістапад 2020 by
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020JahorViniacki
30 views40 slides

What's hot(20)

Iwona wenglorz smieja by Iwonamieja
Iwona wenglorz smiejaIwona wenglorz smieja
Iwona wenglorz smieja
Iwonamieja35 views
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... by Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Czasopis №340 Лістапад 2020 by JahorViniacki
Czasopis №340 Лістапад 2020Czasopis №340 Лістапад 2020
Czasopis №340 Лістапад 2020
JahorViniacki30 views
Swieto Zmarlych by Teresa
Swieto ZmarlychSwieto Zmarlych
Swieto Zmarlych
Teresa828 views
Prezentacja by Justyna97
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
Justyna9794 views
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp... by Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...
Prezentacja power point by Josh Lasocki
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
Josh Lasocki30 views
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów by gok_mykanow
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
gok_mykanow6.1K views
Sobków projec historyczny v.3 by djmauritius
Sobków projec historyczny v.3Sobków projec historyczny v.3
Sobków projec historyczny v.3
djmauritius229 views
Siostry zakonne z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.info by gm55
Siostry zakonne z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.infoSiostry zakonne z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.info
Siostry zakonne z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.info
gm552.1K views
Czasopis №343 Сакавік 2021 by JahorViniacki
Czasopis №343 Сакавік 2021Czasopis №343 Сакавік 2021
Czasopis №343 Сакавік 2021
JahorViniacki47 views
Czasopis №350 Кастрычнік 2021 by JahorViniacki
Czasopis №350 Кастрычнік 2021Czasopis №350 Кастрычнік 2021
Czasopis №350 Кастрычнік 2021
JahorViniacki1K views
Księża i bracia zakonni z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.info by gm55
Księża i bracia zakonni z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.infoKsięża i bracia zakonni z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.info
Księża i bracia zakonni z Zakliczyna, www.parafiazakliczyn.info
gm553.9K views
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura by ciecinaeu
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon FiguraCięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura
Cięcina, kościół, parafia, gmina - Leon Figura
ciecinaeu22.4K views

Similar to Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)

Paszport turysty by
Paszport turystyPaszport turysty
Paszport turystyRadioGdansk
617 views40 slides
Weekend na ziemi oświęcimskiej by
Weekend na ziemi oświęcimskiejWeekend na ziemi oświęcimskiej
Weekend na ziemi oświęcimskiejpowiatoswiecimski
1.7K views24 slides
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik) by
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.3K views8 slides
Przybysławice by
PrzybysławicePrzybysławice
Przybysławiceprzybyslawice
1.3K views21 slides
Poland by
PolandPoland
PolandSEwelina
1.5K views44 slides
Dzień Regionu 2008 by
Dzień Regionu 2008Dzień Regionu 2008
Dzień Regionu 2008danutab43
553 views38 slides

Similar to Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)(20)

Paszport turysty by RadioGdansk
Paszport turystyPaszport turysty
Paszport turysty
RadioGdansk617 views
Poland by SEwelina
PolandPoland
Poland
SEwelina1.5K views
Dzień Regionu 2008 by danutab43
Dzień Regionu 2008Dzień Regionu 2008
Dzień Regionu 2008
danutab43553 views
Kulturalna wycieczka po Kobyłce by sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K views
Prezentacja polecane miejsca by ewa84
Prezentacja polecane miejscaPrezentacja polecane miejsca
Prezentacja polecane miejsca
ewa84331 views
Slovenia 08 by JH4
Slovenia 08Slovenia 08
Slovenia 08
JH4493 views
Prezentacja Miasta Olkusz by msowula
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkusz
msowula473 views
Prezentacja olkusz. by msowula
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
msowula546 views
Czasopis №369 Чэрвень 2023 by JahorViniacki
Czasopis №369 Чэрвень 2023Czasopis №369 Чэрвень 2023
Czasopis №369 Чэрвень 2023
JahorViniacki16 views

Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)

 • 2. WSTĘP Przed rozpoczęciem prezentacji warto podkreślić, iż temat  został wybrany na skutek moich zainteresowań Kaszubami, a także i w związku z tym, iż tereny te są mi niezwykle bliskie. W prezentacji zostaje poruszona tematyka Luzina jako wsi  tradycyjnej, kaszubskiej, a zarazem i nowoczesnej, otoczonej pięknem lasów i zabytków. „Siła małej wsi większa od siły całego świata…”
 • 3. Ogólna charakterystyka gminy Luzino Gmina Luzino mieści się w części środkowej województwa  pomorskiego. Oddalona jest o 11 km od Wejherowa – miasta powiatowego. W gminie Luzino zamieszkuje 11 174 mieszkańców. Obszar gminy wynosi 11 193,93 ha, z czego 4 1437 ha to  lasy. Gmina Luzino charakteryzuje się wysokim przyrostem naturalnym, co wynika z migracji mieszkańców z miasta do wsi.
 • 4. Widok przedstawiający element leśny gminy Luzino. Jest to obszar położony około 2 km od samego Luzina.
 • 5. Krajobraz gminy Luzino Gmina Luzino położona jest na granicy dwóch ogromnych  jednostek morfologicznych: Pojezierza Kaszubskiego oraz Pobrzeża Bałtyckiego. Rzeźba terenu jest na tymże obszarze urozmaicona. „Południowo - środkowe części gminy mają charakter typowo pojezierny; występują tu zalesione wzgórza morenowe o charakterze moren czołowych, oraz nieduże enklawy i półenklawy leśne, na których położone są wiejskie jednostki osadnicze.
 • 6. „W północno - zachodniej części gminy wije się pradolina  rzeki Redy - Łeby. Przez Luzino przepływa rzeka Bolszewka, której nazwa z 1680 roku brzmiała Luzińska Struga”. Ukształtowanie morfologiczne tej gminy obrazuje ciekawe zróżnicowanie terenu pod względem wysokości. Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części gminy - 201 m n.p.m. Najniższy punkt usadowiony jest w Zelewie i charakteryzuje się wysokością 35 m n.p.m”.
 • 7. Leśne okolice Luzina – obszary zielone, piękno dolin i wzniesień
 • 8. Luzino to wieś gminna leżąca w powiecie wejherowskim. Biorąc pod uwagę dokumenty z 1245 roku można stwierdzić, iż Luzino niegdyś było własnością zakonu norbertanek żukowskich.
 • 9. Zabytki archeologiczne W Luzinie najstarsze zabytki archeologiczne pochodzą z lat  4200-1700 p.n.e. Na tymże terenie odnaleziono:  Cmentarzyska z grobami skrzynkowymi  Stocznie z przed 2500 lat zajmującą się niegdyś produkcją łodzi dłubanek  Grodzisko z IX wieku  Monetę z połowy X wieku (znajdującą się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku)
 • 10. Luzińskie zabytki Na terenie Luzina znajduje się kilka zabytków wartych  zobaczenia, z którymi ludność wiejska jest silnie związana. Do tychże zabytków zalicza się:  Kościół rzymsko-katolicki  Kapliczki  Grodzisko IX wieku  Ulica Kościelna  Kościół protestancki
 • 11. Kościół rzymsko-katolicki Kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Wawrzyńca mieście się na ulicy Kościelnej.  Budowla ta pochodzi z 1940 toku, jednak na dachu samego kościoła zawieszona jest chorągiewka z datą: 1689 r. Ta chorągiewka pochodzi z poprzedniego kościoła, który się mieścił w owym miejscu. Był to kościół drewniany. Elementy we wnętrzu kościoła w dużej mierze mają charakter barokowy. Widoczne są także fragmenty wyposażenia pochodzące z XIX i XX w. Ogromny zachwyt budzą takie elementy wyposażenia jak:  Rzeźby z XVIII w.  Droga krzyżowa z XIX w.  Chrzcielnica z XVIII w.  Zabytkowe dzwony (dzwon „Niemiec” z 1895 r. przeniesiony z kościoła ewangelickiego, dzwon „Maryja” z 1950 r., dzwon okrętowy)  Mechaniczny zegar z 1912 r. ufundowany przez Ks. Prałata Walentego Dąbrowskiego  Zegar słoneczny
 • 12. Wieża luzińskiego kościoła rzymsko-katolickiego przy ulicy Kościelnej
 • 14. Luzińskie Kapliczki Luzińska legenda mówi, że na terenie wsi znajdowało się  siedem kapliczek. Wierzono, że owe kapliczki będą chronić mieszkańców od piorunów powodujących często wówczas pożary. Do dzisiejszych lat pozostały zaledwie dwie kapliczki barokowe (XVIII w.).
 • 15. Luzińska zabytkowa kapliczka przy ulicy Kościelnej
 • 16. IX-wieczne Grodzisko „Grodzisko odnalazł Kazimierz Dampz w 1967 r. Położone  na południowy wschód od wsi (przy ul. Długiej), za kładką Bolszewką. na rzece zwanej Badania interwencyjne i wykopana ceramika określiły wiek grodziska. Dalsze mogą dostarczyć badania dodatkowych informacji o grodzisku”.
 • 17. Kościół protestancki „Kościół protestancki zbudowany w 1895 r. w stylu  bibliotekę neogotyckim przebudowany na w latach 1976/1977; obecnie podlega ochronie konserwatorskiej. się Znajduje na wzgórzu nazywanym KUKÓWKA (118 m n.p.m.). W bibliotece im. L. Roppla znajdują się stałe wystawy tematyczne m.in. znaleziska archeologiczne pochodzące z terenów Gminy Luzino, twórczości ludowej (malarstwa i rzeźby), a także liczne dokumenty z życia społecznego i kulturalnego gminy”.
 • 18. Kościół protestancki – obecna biblioteka
 • 19. Obecna biblioteka luzińska – dawny kościół protestancki
 • 20. Mieszkańcy Luzina Mieszkańcy Luzina to ludzie silnie związani ze swoją  kulturą kaszubską oraz z tradycją ludową. Posługują się zarówno językiem polskim jak i kaszubskim. Zaledwie niewielka ilość mieszkańców zajmuje się uprawą roli oraz hodowlą bydła. Pozostali są pracownikami najemnymi lub mają własną działalność gospodarczą. Ludność z terenu Luzina zamieszkuje w mniejszych lub  większych domach, gdyż na obszarze Luzina nie ma średniej, ani wysokiej zabudowy.
 • 21. Język kaszubski „Język kaszubski (csb: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa)  jest jednym z kilkunastu języków słowiańskich, należy do grupy lechickiej, podgrupy języków pomorskich. Początki normatywności języku wprowadzania w kaszubskim możemy odnotować w pismach z połowy XVI wieku”. Język kaszubski jest mieszkańcom Luzina niezwykle bliski.  Posługują się nim nie tylko w rozmowach towarzyskich, ale także w sklepach oraz urzędach gminy. Widoczne jest to w szczególności w gronie rodowitych mieszkańców Luzina.
 • 22. „Kaszubskie nuty”. Szlagier luzińskich spotkań plenerowych.
 • 23. Dożynki – tradycja i czas spotkań towarzyskich „Dożynki - największe w roku święto gospodarskie rolników  będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż”. W czasie dożynek do Luzina zjeżdżają się gospodarze z całej  gminy. Wszyscy cieszą się, świętują rozmawiają, tańczą, śpiewają. Ważnym elementem dożynek oprócz „zabawy i radości” są kaszubskie stroje.
 • 24. Tradycyjny wóz kaszubski i tradycyjny ubiór wraz z haftem kaszubskim.
 • 26. Dzieci w Luzinie Dzieci oraz młodzież na terenie Luzina mają możliwość  uczestniczenia w wielu zabawach oraz spotkaniach organizowanych przez Centrum Kultury w Luzinie oraz przez Szkołę Podstawową nr 2. Dzieci chętnie korzystają z tego typu możliwości, gdyż  oprócz spotkań towarzyskich, mają możliwość poznania nowych dziedzin życia.
 • 27. Dzień tańca i spotkanie z policjantem
 • 29. PODSUMOWANIE „Siła małej wsi większa od siły całego świata”… to stwierdzenie dało początek powstaniu tej prezentacji, która jest dowodem na to, że pomimo wszelkich działań globalizacyjnych, mcdonaldyzacji oraz mieszania się kultur tradycyjna i żywa kultura zawsze przetrwa. Nie tylko przetrwa, ale będzie coraz silniejsza….
 • 30. BIBLIOGRAFIA Internet:   http://www.luzino.pl (informacje historyczne)  http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=KASZUBY&sid=5 (muzyka) Biuletyn Luzino (informacje ogólne)  Zbiory własne (zdjęcia) 