Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)

Upcoming SlideShare
Prezentacja1 aabb
Prezentacja1 aabb
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad
1 of 31 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)

 1. 1. WSTĘP Przed rozpoczęciem prezentacji warto podkreślić, iż temat  został wybrany na skutek moich zainteresowań Kaszubami, a także i w związku z tym, iż tereny te są mi niezwykle bliskie. W prezentacji zostaje poruszona tematyka Luzina jako wsi  tradycyjnej, kaszubskiej, a zarazem i nowoczesnej, otoczonej pięknem lasów i zabytków. „Siła małej wsi większa od siły całego świata…”
 2. 2. Ogólna charakterystyka gminy Luzino Gmina Luzino mieści się w części środkowej województwa  pomorskiego. Oddalona jest o 11 km od Wejherowa – miasta powiatowego. W gminie Luzino zamieszkuje 11 174 mieszkańców. Obszar gminy wynosi 11 193,93 ha, z czego 4 1437 ha to  lasy. Gmina Luzino charakteryzuje się wysokim przyrostem naturalnym, co wynika z migracji mieszkańców z miasta do wsi.
 3. 3. Widok przedstawiający element leśny gminy Luzino. Jest to obszar położony około 2 km od samego Luzina.
 4. 4. Krajobraz gminy Luzino Gmina Luzino położona jest na granicy dwóch ogromnych  jednostek morfologicznych: Pojezierza Kaszubskiego oraz Pobrzeża Bałtyckiego. Rzeźba terenu jest na tymże obszarze urozmaicona. „Południowo - środkowe części gminy mają charakter typowo pojezierny; występują tu zalesione wzgórza morenowe o charakterze moren czołowych, oraz nieduże enklawy i półenklawy leśne, na których położone są wiejskie jednostki osadnicze.
 5. 5. „W północno - zachodniej części gminy wije się pradolina  rzeki Redy - Łeby. Przez Luzino przepływa rzeka Bolszewka, której nazwa z 1680 roku brzmiała Luzińska Struga”. Ukształtowanie morfologiczne tej gminy obrazuje ciekawe zróżnicowanie terenu pod względem wysokości. Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części gminy - 201 m n.p.m. Najniższy punkt usadowiony jest w Zelewie i charakteryzuje się wysokością 35 m n.p.m”.
 6. 6. Leśne okolice Luzina – obszary zielone, piękno dolin i wzniesień
 7. 7. Luzino to wieś gminna leżąca w powiecie wejherowskim. Biorąc pod uwagę dokumenty z 1245 roku można stwierdzić, iż Luzino niegdyś było własnością zakonu norbertanek żukowskich.
 8. 8. Zabytki archeologiczne W Luzinie najstarsze zabytki archeologiczne pochodzą z lat  4200-1700 p.n.e. Na tymże terenie odnaleziono:  Cmentarzyska z grobami skrzynkowymi  Stocznie z przed 2500 lat zajmującą się niegdyś produkcją łodzi dłubanek  Grodzisko z IX wieku  Monetę z połowy X wieku (znajdującą się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku)
 9. 9. Luzińskie zabytki Na terenie Luzina znajduje się kilka zabytków wartych  zobaczenia, z którymi ludność wiejska jest silnie związana. Do tychże zabytków zalicza się:  Kościół rzymsko-katolicki  Kapliczki  Grodzisko IX wieku  Ulica Kościelna  Kościół protestancki
 10. 10. Kościół rzymsko-katolicki Kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Wawrzyńca mieście się na ulicy Kościelnej.  Budowla ta pochodzi z 1940 toku, jednak na dachu samego kościoła zawieszona jest chorągiewka z datą: 1689 r. Ta chorągiewka pochodzi z poprzedniego kościoła, który się mieścił w owym miejscu. Był to kościół drewniany. Elementy we wnętrzu kościoła w dużej mierze mają charakter barokowy. Widoczne są także fragmenty wyposażenia pochodzące z XIX i XX w. Ogromny zachwyt budzą takie elementy wyposażenia jak:  Rzeźby z XVIII w.  Droga krzyżowa z XIX w.  Chrzcielnica z XVIII w.  Zabytkowe dzwony (dzwon „Niemiec” z 1895 r. przeniesiony z kościoła ewangelickiego, dzwon „Maryja” z 1950 r., dzwon okrętowy)  Mechaniczny zegar z 1912 r. ufundowany przez Ks. Prałata Walentego Dąbrowskiego  Zegar słoneczny
 11. 11. Wieża luzińskiego kościoła rzymsko-katolickiego przy ulicy Kościelnej
 12. 12. Wnętrze Kościoła rzymsko-katolickiego w Luzinie
 13. 13. Luzińskie Kapliczki Luzińska legenda mówi, że na terenie wsi znajdowało się  siedem kapliczek. Wierzono, że owe kapliczki będą chronić mieszkańców od piorunów powodujących często wówczas pożary. Do dzisiejszych lat pozostały zaledwie dwie kapliczki barokowe (XVIII w.).
 14. 14. Luzińska zabytkowa kapliczka przy ulicy Kościelnej
 15. 15. IX-wieczne Grodzisko „Grodzisko odnalazł Kazimierz Dampz w 1967 r. Położone  na południowy wschód od wsi (przy ul. Długiej), za kładką Bolszewką. na rzece zwanej Badania interwencyjne i wykopana ceramika określiły wiek grodziska. Dalsze mogą dostarczyć badania dodatkowych informacji o grodzisku”.
 16. 16. Kościół protestancki „Kościół protestancki zbudowany w 1895 r. w stylu  bibliotekę neogotyckim przebudowany na w latach 1976/1977; obecnie podlega ochronie konserwatorskiej. się Znajduje na wzgórzu nazywanym KUKÓWKA (118 m n.p.m.). W bibliotece im. L. Roppla znajdują się stałe wystawy tematyczne m.in. znaleziska archeologiczne pochodzące z terenów Gminy Luzino, twórczości ludowej (malarstwa i rzeźby), a także liczne dokumenty z życia społecznego i kulturalnego gminy”.
 17. 17. Kościół protestancki – obecna biblioteka
 18. 18. Obecna biblioteka luzińska – dawny kościół protestancki
 19. 19. Mieszkańcy Luzina Mieszkańcy Luzina to ludzie silnie związani ze swoją  kulturą kaszubską oraz z tradycją ludową. Posługują się zarówno językiem polskim jak i kaszubskim. Zaledwie niewielka ilość mieszkańców zajmuje się uprawą roli oraz hodowlą bydła. Pozostali są pracownikami najemnymi lub mają własną działalność gospodarczą. Ludność z terenu Luzina zamieszkuje w mniejszych lub  większych domach, gdyż na obszarze Luzina nie ma średniej, ani wysokiej zabudowy.
 20. 20. Język kaszubski „Język kaszubski (csb: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa)  jest jednym z kilkunastu języków słowiańskich, należy do grupy lechickiej, podgrupy języków pomorskich. Początki normatywności języku wprowadzania w kaszubskim możemy odnotować w pismach z połowy XVI wieku”. Język kaszubski jest mieszkańcom Luzina niezwykle bliski.  Posługują się nim nie tylko w rozmowach towarzyskich, ale także w sklepach oraz urzędach gminy. Widoczne jest to w szczególności w gronie rodowitych mieszkańców Luzina.
 21. 21. „Kaszubskie nuty”. Szlagier luzińskich spotkań plenerowych.
 22. 22. Dożynki – tradycja i czas spotkań towarzyskich „Dożynki - największe w roku święto gospodarskie rolników  będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż”. W czasie dożynek do Luzina zjeżdżają się gospodarze z całej  gminy. Wszyscy cieszą się, świętują rozmawiają, tańczą, śpiewają. Ważnym elementem dożynek oprócz „zabawy i radości” są kaszubskie stroje.
 23. 23. Tradycyjny wóz kaszubski i tradycyjny ubiór wraz z haftem kaszubskim.
 24. 24. Dożynki w Luzinie
 25. 25. Dzieci w Luzinie Dzieci oraz młodzież na terenie Luzina mają możliwość  uczestniczenia w wielu zabawach oraz spotkaniach organizowanych przez Centrum Kultury w Luzinie oraz przez Szkołę Podstawową nr 2. Dzieci chętnie korzystają z tego typu możliwości, gdyż  oprócz spotkań towarzyskich, mają możliwość poznania nowych dziedzin życia.
 26. 26. Dzień tańca i spotkanie z policjantem
 27. 27. PODSUMOWANIE „Siła małej wsi większa od siły całego świata”… to stwierdzenie dało początek powstaniu tej prezentacji, która jest dowodem na to, że pomimo wszelkich działań globalizacyjnych, mcdonaldyzacji oraz mieszania się kultur tradycyjna i żywa kultura zawsze przetrwa. Nie tylko przetrwa, ale będzie coraz silniejsza….
 28. 28. BIBLIOGRAFIA Internet:   http://www.luzino.pl (informacje historyczne)  http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=KASZUBY&sid=5 (muzyka) Biuletyn Luzino (informacje ogólne)  Zbiory własne (zdjęcia) 
 29. 29. KONIEC

×