Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

InfluenceMe: A 360 Perspective on Romanian Influencers (press release)

150 views

Published on

Starcom România, cu sprijinul Global Records, lansează ediţia a IV-a studiului şi a infograficului
InfluenceMe: A 360 Perspective on Romanian Influencers
cele mai populare platforme unde influenţatorii din România sunt urmăriţi
conţinutul preferat de audienţa online românească
perspectiva Influenţatori vs. Brand-uri

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

InfluenceMe: A 360 Perspective on Romanian Influencers (press release)

  1. 1. 1 Starcom România, cu sprijinul Global Records, lansează ediţia a IV-a studiului şi a infograficului InfluenceMe: A 360 Perspective on Romanian Influencers  cele mai populare platforme unde influenţatorii din România sunt urmăriţi  conţinutul preferat de audienţa online românească  perspectiva Influenţatori vs. Brand-uri StarcomRomânia prezintă noulstudiu InfluenceMe:A 360 Perspective onRomanianInfluencers.Ediţia, deja ajunsă la numarul3 şi realizată cu sprijinulGlobal Records,se axează pecercetarea celor mai populareplatformeundeinfluenceriidin România sunturmăriţişi pe identificarea tipului de conţinut generatde aceştia. În România, 75% dintre internauţi admit că urmăresc cel puţin un influenţatoronline.Facebookşi YouTube suntcele mai accesate platforme zilnic,cucea mai mare medie de timppetrecută pe sesiune. În extremaopusăstauGoogle+,Pinterest,Tumblr,Snapchatşi LinkedIn,platforme unde influenţatoriisunt cel mai puţinurmăriţi. Studiul împarte influenţatorii dinonlineîn3 categorii:Profesioniştii - persoanelecu expertizăîntr-un anumitdomeniu, Oamenii canoi - influenţatorii care şi-aucâştigataudienţaînonline prinfurnizarea constantăa unorinformaţii relevantepentruunanumitsegment, Celebrităţile–persoane cu backgroundîn showbiz(actori,cântăreţi, prezentatori TV). Cele mai potrivite platforme de social mediaîn campaniile cu influenţatori.Platformele-gigant, precum Facebookşi YouTube,suntcele mai potrivite întargetareaindiferentde vârstă.Instagrameste util în atingereatinerilorîntre 18 şi 24 de ani. Twittereste optimîn targetareasegmentului de vârstă 30-39 de ani.În funcţie de conţinut,campaniile de marketingcu influenţatori îşi potatinge obiectivele şi pe bloguri,unde mediaaudienţei este25-39 de ani sau45-49 de ani. FACEBOOK Utilizatori de Facebook care urmăresc influenţatori pe această platformă suntreprezentaţi,înmare măsură,de segmentul de vârstă18-24 ani.Preferinţele lorsuntclare înceeace priveşte tipul de influenceri pe Facebook:63%dintre respondenţiadmitcăpreferăProfesionştii,întimpce 50% dintre aceştiaurmăresc,în acelaşi timp,şi CelebrităţisauOameni canoi. Utilizatorii de Facebookacordăatenţie mai alespostărilordespregastronomie,lifestylesau casă/grădină/DIY.Topicurilesuntmai variate ca pe orice altă platformă,iarcontent-ul estepostatsub formăde video,imaginistatice sauarticole/text.
  2. 2. 2 Facebookeste ceamai potrivităplatformăpentruinteracţiuneautilizatorilorcuconţinutul influenţatorilor, 80%reacţionândlapostările acestora.Oamenii urmărescinfluenţatori pe acestcanal în special pentruase inspiraşi a fi informaţi.Înceeace priveşte tipul de advertisingpreferat,cele mai mari şanse de memorabilitate le are video-ul,postările cuplasare de produsşi prezentare,urmate de articolele înscopde promovare.Înacest sens,campaniilede advertisingpe Facebookaucele mai mari şanse să stârneascăo reacţie în rândul audienţei încomparaţie cucelelalteplatforme. INSTAGRAM Utilizatorii de Instagram care urmăresc influenţatori auo medie de vârstăcuprinsăîntre 18 şi 39 de ani, cu o concentrare puternicăîn segmentul 18-29ani. Sunt atraşi în primul rândde conţinutul postatde Celebrităţi,iarmai apoi de cel al altortipuri de influenţatori. Atenţiautilizatorilorde Instagram se concentreazăpe următoarele subiecte abordate de influenţatori:fashion&beauty, îngrijire personalăşi lifestyle. Înconcordanţăcu conţinutul general existentpe aceastăplatformă,modul preferatde utilizatori încare influenţatorii posteazăconţinutsuntimaginile statice.Mai multde jumătate preferăşi clipurile video. În ceeace priveşte interacţiuneautilizatorilorcu conţinutul influenţatorilor,„Like”-ul estesinguraşi cea mai răspândităformă de reacţie.Dacă nuapreciază postareainfluenţatorului,internautul românnuface nicioaltăacţiune decâtsă vadă acea postare sau să o citească. Utilizatorii de Instagramurmărescinfluenţatori pe aceastăplatformămai alespentru ase inspiraşi a fi la curentcu ce e nou. Totodată,Instagram are rezultate peste medie înaccesareacu scop de destindere: urmărescinfluenceri pentruase simţi bine,pentruase relaxasauamuza. 47% dintre respondenţi preferăsăprimeascăconţinutpublicitarde lainfluenţatori subformăde video în care apare şi produsul.Pe locul doi se aflăbanner-ele şi video-urile de prezentare.Campaniile în colaborare cu influenţatori pe Instagramîi determinăpe cei care îi urmărescsă caute mai multe informaţii despreprodusul/brandulpromovatatât online câtşi offline.Totodată,îi convinge săcaute produsul în magazine,însăfărăa-l cumpăra în modnecesar. YOUTUBE Utilizatorii de YouTube care urmăresc influenţatori pe acest canal suntmajoritarreprezentaţi de segmentul de vârstă18-39 ani,cu o afinitate ridicatăpentrucei cuvârstacuprinsăîntre 18 şi 24 de ani. Pe YouTube, focusul loreste îndreptatcătre Celebrităţi (63%),chiardacăaceastăplatformă este locul în care Oamenii canoi devincunoscuţi prinvlogging. Utilizatorii de YouTube caută conţinutdespre beauty/îngrijire personală,casă/grădina/DIY,IT&Csau mâncare, în medie,mai multdecâtpe celelalte platforme.Înacelaşi timp, utilizatorii suntatraşi şi de clipurile video cuinformaţiidesprelifestyle.YouTube esteplatformaclipurilorvideo,iarutilizatorii preferăîn majoritate aproape absolutăacesttipde conţinut. Însă,54% dintre aceştiaconfirmăcă sunt atraşi şi de conţinutul audio, pentruei YouTube fiindfolosit şi ca o platformădigitalăde muzică.
  3. 3. 3 Pe YouTube, utilizatorii reacţioneazăîngeneral pasivlaconţinutulpostatde influenţatori:61% dintre aceştiadoar vizioneazăclipurile video.Motivele principalepentrucare urmărescconţinutul postatde influenţatori pe acestcanal suntpentrua se simţi bine,pentruase relaxaşi amuza. Înacelaşi timp, utilizatoriide pe aceastăplatformăcautăîntr-o măsură mai mare conţinutcare îi ajută să se inspire sau să găseascărăspunsuri/sfaturi. Aceştiapreferăcaprodusele promovate de influenţatori săaparăîn clipurilevideoale acestora. YouTube reuşeşte săgenereze creşteri învânzările produselorendorsate,într-omăsurămultmai mare decât în cazul celorlalte platformestudiate. TWITTER Utilizatorii de Twitter care urmăresc influenţatori pe această platformă sunt, în cea mai mare măsură, căsătoriţi,cu vârstapeste 30 de ani,segmenteleevidenţiate fiind30-39 de ani şi 45-49 de ani. 57% dintre aceştiaurmărescpe TwitterProfesionişti.Chiardacănu suntfanii Celebrităţilor,aceştiatindsăle urmăreascăpe aceastăplatformă,în aceeaşi măsură cu Oamenii canoi. Subiecteleurmărite de utilizatori pe Twittersuntde tipul lifestyle sauIT&C. Înceeace priveşte tipul de conţinutpreferatde aceştia,articolele/textele sauimaginilestatice suntprintre primele.Înceamai mare măsură,internauţii pe Twitterinteracţionează pasivcuconţinutul postatde influenţatori:doarîl citesc sau îl văd,pentrua fi informaţi. Românii utilizatori de Twitternupreferă unanumittipde brandedcontentpostatde influenţatori. Articolele,clipurile videode prezentare aprodusului saucele încare este plasatprodusul aucele mai mari şanse săfie urmărite pe Twitter.Reacţiileînurma vizualizării conţinutului unei campaniicu influenţatori suntmai puţinputernice decâtmedia.Dintre cei care îşi amintesc,30% au căutat mai multe informaţii despreunanumitprodus,dupăce l-auvăzutpromovatde un influenţatorpe această platformă. BLOGURI Cititorii de bloguri care urmăresc influenţatori pe o astfel de platformă suntbine reprezentaţi înmai multe intervalede vârstă,cuo concentrare semnificativăînsegmentul 25-29ani.Aceştiasuntmai mult orientaţi către Profesionişti şi Oameni canoi,pe care îi urmăresc şi pe bloguri:66% urmăresc bloggeri Profesionişti,întimpce 52% urmărescbloggeri care nu au niciunbackgroundîntr-unanumitdomeniu. Românii caută pe bloguri articole despre lifestyle,mai multdecât pe orice altă platformă. Cel mai urmărittip de conţinutpostatde influenţatori este articolul/textul.Promovareade produse de către bloggeri determinăaudienţasăacceseze linkuri suplimentare şi săse informezemai aprofundat.Prin urmare,principalele motive pentrucare influenţatorii sunturmăriţi pe aceste platforme suntpentruase inspira,afi informaţi şi pentruagăsi sfaturi sau răspunsuri. Cititorii de bloguriacţioneazăşi cao comunitate,mulţi dintreei afirmândcăle acceseazăpentrua se simţi conectaţi saupur şi simplupentru amuzament.
  4. 4. 4 Pe bloguri,59% dintre respondenţi preferăsăvadămateriale publicitare subformă de articole. 44% preferăghidurilede folosire,blogul fiind ceamai potrivităplatformăpentruaceastăformăde promovare.Invitaţiile laevenimentesunt,de asemenea,mai atractive pentrucititorii de bloguri. Oamenii care urmărescbloggeri suntmai receptivi decâtmediaîna cumpăra şi a recomandaprodusele susţinute de influenţatori pe aceastăplatformă.Datorităfaptului căse simtparte dintr-ocomunitate, şansele cacititorii de blog-uri săparticipe laevenimentesauconcursuri sponsorizatesuntmai mari. Pentrua oferi oabordare 360, pe lângă perspectivaconsumatoriilor,studiul completconţine şi informaţii despre perspectivaInfluenţatorului şi ceaaBrand-ului. Aceste informaţii aurezultatdinchestionareaa 26 de marketeri şi 96 de influenceri dinRomânia. Informaţiilefacparte din studiul „InfluenceMe:A 360 Perspectiveon Romanian Influencers”.Cercetarea a fostrealizată prin interviuri de tip CAWI pe un eşantion de1,055 respondenţi,reprezentativ pentru utilizatorii online 18+ din mediul urban.

×