Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

презентація гейзи легена

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to презентація гейзи легена (20)

More from natavoloshyna (20)

Advertisement

презентація гейзи легена

 1. 1. DETLUP Розвиток через територіальне планування 4ий навчальний семінар Івано-Франківськ, 22 лютого 2017 року Ґейза Леґен, Uzemne plany SK № 31450022
 2. 2. Подяка Реалізація даного проекту стала можливою завдяки сприяння Міжнародного Вішеградського Фонду, підтримка якого забезпечила умови для впровадження проекту щодо територіального та стратегічного планування країн V4 у країнах Східного Партнерства
 3. 3. План Стратегічного Розвитку як основа для хорошого територіального плану: • Регіони та регіональна політика • Стратегії регіонального розвитку • Стратегії місцевого розвитку • План стратегічного розвитку та територіальний план
 4. 4. Регіони та регіональна політика Регіон – це просторово цілісна територія взаємопов'язаних одиниць, які відрізняються від навколишиніх територій відповідно до обраних критерів або набору останніх. Зазвичай регіон характеризується тим, що у його структурних одиниць є певні спільні інтереси щодо покращення сукупного багатства
 5. 5. Регіональна політика Регіональна політика, як правило, означає державне втручання в економічний і соціальний розвиток в різних частинах території держави (а також Європи) з головною метою скорочення міжрегіональних відмінностей в контексті схожих соціально-економічних умов для регіонального / місцевого розвитку.
 6. 6. Регіональний розвиток Регіональний розвиток – це сукупність соціальних, економічних, культурних та екологічних процесів і відносин, які відбуваються в регіоні та сприяють підвищенню його конкурентоспроможності, сталому економічному, соціальному та територіальному розвитку та скороченню економічної та соціальної нерівності між регіонами
 7. 7. Виклики регіональної політики • конкуренція/ лібералізація • суспільство ICT • розширення = нерівності (ВВП: 41-215%) • безробіття (молодь) • міграція та біженці • Словаччина: інтеграція ромів • Управлінська реформа сільських територій та розвиток
 8. 8. Пріоритети • фізична інфраструктура (екологічний, транспорт, телекомунікації, енергетика) • людський капітал / робоча сила (на основі економіки знань , інновацій, інституціональні й адміністративні рамки) • - покращення регіональної конкурентоспроможності • - вирівнювання розвитку у міських й сільських регіонах, занепад сільського господарства, творчі форми роботи, зелений та сільський туризм
 9. 9. Пріоритети регіонального розвитку у Словацькій Республіці • Пріоритет 1: Наука, дослідження та інновації Пріоритет 2: Людські ресурси • Пріоритет 3: Зайнятість • Пріоритет 4: Конкурентоспроможність, зростання та навколишнє середовище • Пріоритет 5: Навколишнє середовище – зміна клімату, відновлювальна енергетика
 10. 10. Бачення та стратегія регіонального розвитку Словаччини • Словаччина як країна з високим рівнем якості життя жителів на всій території і в кожному регіоні. Регіональна політика, яка дозволяє кожному регіону використовувати свої активи на користь стійкого, економічного, соціального і просторового розвитку і в той самий час, на користь Словацької Республіки, а також просувати економічно, політично і соціально звязану, самовпевнену державу - член сім'ї європейських народів. • Через інтегрований і орієнтований на результати підхід до регіонального розвитку та за рахунок використання внутрішнього потенціалу регіонів підвищити до 2030 адаптивність, конкурентоспроможність і продуктивність регіонів, при одночасному підвищенні якості життя громадян і дотриманні принципів сталого розвитку.
 11. 11. Місцева стратегічна програма (План економічного та соціального розвитку ) Програма муніципального розвитку – це документ розвитку в середньостроковій перспективі, складений відповідно до цілей і пріоритетів, встановлених в національній стратегії, і відображає цілі і пріоритети, викладені в стратегії розвитку вищої територіальної одиниці, на території якої знаходиться муніципалітет, і складний відповідно до обов'язкової частини проектної документації землекористування муніципалітету.
 12. 12. Місцева стратегічна програма (План економічного та соціального розвитку ) а) аналітична частина забезпечує комплексну оцінку і аналіз вихідної ситуації в муніципалітеті, оцінку його майбутнього розвитку, потенційних ризиків і загроз у зв'язку з існуючими стратегіями і концепціями і використання внутрішнього потенціалу території, її межі і розвиток, визначення умов для сталого розвитку муніципалітету
 13. 13. b) Стратегічна частина, яка включає в себе стратегію муніципального розвитку з урахуванням внутрішніх особливостей і визначає основні напрями, пріоритети та цілі розвитку муніципалітету з урахуванням принципів регіональної політики з метою досягнення збалансованого сталого розвитку території Місцева стратегічна програма (План економічного та соціального розвитку )
 14. 14. Місцева стратегічна програма (план дій (План економічного та соціального розвитку) c) Програмна частина складається в основному з переліку заходів щодо забезпечення реалізації програми муніципального розвитку. (План дій) d) Частина впровадження орієнтована на опис процедур для забезпечення інституційних форм в рамках партнерств і організаційну підтримку для реалізації програми, систему моніторингу та оцінки виконання програми з наданням вимірних показників і часовий графік для реалізації програми за допомогою плана дій e) Фінансова частина містить фінансове забезпечення окремих заходів, інституційну та організаційну реалізацію програми.
 15. 15. Місцева стратегічна програма vs. Територіальний план Фінансове планування, стратегічне планування і просторове планування розглядаються окремо в законодавстві і зазвичай працюють незалежно один від одного. У стратегічному плані, як правило, немає явного територіального виміру. Ситуації, коли стратегічний план як довгостроковий план розвитку території свідомо передує плануванню території і є для нього у тій чи іншій частині техзавданням, є винятковими, і якщо так стається, то, швидше за все, це збіг, аніж свідомий намір

×