[Bkhcm.info] khi cu dien

980 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

[Bkhcm.info] khi cu dien

 1. 1. Môn Cơ sở Khí cụ điện Giáo trình : Khí cụ điện –Phạm Văn Chới Bùi Tín Nguyễn Tôn §1.1 :Bài Mở đầu * Khí cụ điện là các thiết bị điện dùng để đóng ,cắt , bảo vệ , điều khiển, ổn định các mạch điện (đo lường) điện áp ,công suất (theo chức năng ). - Điều khiển: Tin cậy ,chọn lọc,tự động lập lại. - Đóng cắt là chức năng quan trọng ,không dòng điện (an toàn ) ,nhìn thấy khoảng cách (dao cách ly) . +Ngắn mạch rất khó khăn khi cắt dòng ,dùng cầu chì , máy cắt ,aptômát (hạ áp). + Quá tải có thời gian(rơ le nhiệt). -Điều khiển : các thiết bị công tác làm việc với các chế độ khác nhau . • Khí cụ điện theo điện áp : - Khí cụ điện cao áp Uđmức >1000V - Khí cụ điện hạ áp Uđmức <1000V Nguyên lý làm việc giống nhau nhưng phần cách điện khác nhau .Với khí cụ điện cao áp thì phần này lớn. Khí cụ điện cao áp : +Trung áp (≤36 kV) +Cao áp (36÷40 kV) +Siêu cao áp (>400 kV) * Khí cụ điện dạng dòng : +Khí cụ điện một chiều + Khí cụ điện xoay chiều • Khí cụ điện nguyên lý làm việc : + Điện cơ + Điện từ + Điện nhiệt Chương I : Nam châm điện .
 2. 2. §1.1: Đ ại cương nam châm điện . 1,Sơ đồ: 1-mạch từ tĩnh ; 2-cuộn dây; 3-mạch từ động( nắp); 4-lò xo nhỏ; 5-cứ chặn Φ0 từ thông ∑; Φδ :từ thông làm việc ; Φr :từ thông rò; δ :khe hở làm việc ; Định nghĩa : Nam châm điện l à một cơ cấu điện từ biến điện→ từ →cơ (lực ,mô men). - Đóng K → xuất hiện I trong cuộn dây ư vòng . ιωF = :sức từ động [Avòng ] F sinh ra từ thông : +Φδ →lực điện từ hút nắp (không phụ thuộc chiều i) m à € δ + Φr -μ : [ H/m ] đặc trưng cho độ dẫn điện. 7 0 104 − = πμ H/m (chân không , không khí ) →tuyệt đối. - Độ dẫn từ tương đối 0 x μ μ - Mật độ từ thông S φ B = ;S : tiết diện cực từ; B [ Wb/m2 ] , [ T ] . δ Φδ + Φr Φo 1 2 U 34 5
 3. 3. - Cường độ từ trường : μ H B = [ T/H/m ] , [ A/m ], [Tm/H ]. - Từ trở : S l μ 1 Rμ = [ H-1 ] - Từ dẫn : l S μ R 1 G μ == [ H ] I _tuyến tính; dH dB μ = III _bão hoà ; II _phi tuyến → tính toán phức tạp. * Phân loại : - Nam châm điện nối tiếp :cuộn dây nối tiếp với phụ tải →dòng điện phụ thuộc phụ tải . - Nam châm điện song song :cuộn dây song song với phụ tải . - Nam châm điện xoay chi ều ( AC ) Nam châm điện một chiều ( DC ). 2,Các định luật cơ bản: 2.1, Định luật Ôm : B I II III H
 4. 4. GU U μ μ μ ==Φ R 2.2, Định luật Kirchoff 1 : 0=∑ iΦ 2.3, Định luật Kirchoff 2 : )μnμ1μi R...Φ(RUF ++=∑= 2.4, Dòng điện toàn phần : ∫= l HdlF 3, Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong các cơ cấu truyền động , công tắc tơ ,…, thiết bị bảo vệ ngắn mạch trong máy cách điện ,dùng trong điều khiển ,các cơ cấu phân ly , phân loại cơ cấu điện từ chấp hành ( phanh hãm điện từ ). 4, Tính toán nam châm điên : - Mạch từ phi tuyến →tuyến tính hoá . -Khó xác định chính xác từ trở của mạch từ : S l μ 1 Rμ = chỉ đúng cho tuyến tính đều. §1.2 : Từ dẫn mạch từ. * Phần sắt từ :phụ thuộc điểm làm việc trên đồ thị B(H) Vd: l S μG FeFe = nếu điểm làm việc thuộc vùng tuyến tính μ= const , 0Fe μμ >> →bỏ qua từ trở sắt từ . * Phần không khí : - Ở khe hở không khí lam việc + Từ dẫn rò. - Công thức chung : μδ δ δ U Φ G = → không khí không phụ thuộc vào điểm làm việc B(H) . - Sδ << → coi trường điện từ ở δ là trường song phẳng (đều)
 5. 5. Điều kiện : d - đường kính nêú hình trụ 1, Phân chia từ trường : → Chia từ trường thành các vùng đơn giản Tính dần các trường thành phần Tổng hợp lại * Với hình hộp chữ nhật : δ a μG 2 0δ0 = -1/2 trụ đặc : - ½ trụ rỗng :       + = 1 m δ π 2a μG 0δ3 ( m=1:2δ ) - ¼ cầu đặc : δ0.077μG 0δ4 = δ m m a b δ a δ S μ Hδ BS U Φ G 0 μδ δ δ === [ H ] →bỏ qua từ thông tản      ≥ ≤ 2.0 2.0 d d δ δ tb tb 0δ2 S δ μG = a0.26μ δ V μG 02 tb 0δ2 ==⇒
 6. 6. - ¼ cầu rỗng : 4 m μG 0δ5 = δ5δ4δ3δ2δ0δ GGGGGG ++++= ∑=− 16 2 δiδ0δ GGG →từ dẫn tản Hệ số từ tản : δ0 t δ0 tδ0 δ0 δ t G G 1 G GG G G δ += + == Khi δ nhỏ ;a,b lớn → δ0t GG〈〈 → 1δt = δ càng lớn tδ ↑ → Kết quả tương đối chính xác nhưng phức tạp → dùng tính toán kiểm ngiệm. 2, Tính bằng công thức thực nghiệm ( kinh nghiệm ): Bảng ( 1-3) <22> 3, Tính bằng hình vẽ : Khi cực từ khức tạp không dùng 2 loại trên thì vẽ bức tranh từ trường +Đường sức từ → dẫn +Đường đẳng thế §1.3 : Mạch từ một chiều . - ιωF = # ( )tf . U, I không phụ thuộc vào t → Mạch không tổn hao do xoáy , từ trễ - Hai bài toán : + Thuận : Cho Φ tính F +Ngược : Cho F tính Φ Khó khăn : +Từ dẫn khó tính chính xác . +Phi tuyến vật liệu từ . +Thông số rải →tập trung. 1,Mạch từ 1 chiều bỏ qua từ thông rò :
 7. 7. -Khi roΦ Φ〈〈 . - Mạch từ hìh xuyến . A, Thuận : biết δΦ tìm ιωF = ⇒mạch từ thay thế : ltb S δ i F δRFeRµ FeΦ=Φδ vì 0rò =Φ ( )δµδ +Φ= RRF Fe δ µ=δ S G 0 S l1 R tb µ =µ B Bh H
 8. 8. Mạch từ một chiều I=const →F= const không phụ thuộc vào δ UFe ↑ →bão hòa . b, Ngược : biết F ( )δμFe RRΦIWF +== → tính được δR ⇒ Phương pháp dò trên cơ sở bài toán thuận : có thể dựng hình →kết quả trường hợp đặc biệt . ( ) GS BS HlRRΦIW tbδμFe +=+= tbδtb lG BS H l IW += - Lấy OA= IW/ltb ; - Từ A dựng α ; tbδ lG 1 tgα = . 2,Mạch từ 1 chiều có xét tới từ thông rò : a, Bỏ qua từ trở sắt từ : B Bδ H H M 0 α ⇒ H S B → Φ =
 9. 9. 0Rμμ Fe0Fe →⇒〉〉 - Khi nghiệm nằm trong vùng tuyến tính của B( H ) HlFU ==µ Mạch từ thay thế : IW x l d δΦ δ xl δδ Φ−Φ IW x Uμ x δΦ δΦ x δΦ
 10. 10. Gr =kgrl gr : dẫn suất từ dò ; k<1 – hệ số từ dẫn rò qui đổi. 1 0δ1 δ lS μG = ; 2 0δ2 δ lS μG = . +Thuận : FΦ → + Ngược : F Φ→ * Gọi l f ιω = l x fxU x ιω==µ ( từ áp tại điểm α ) Từ thông rò tại dx : dxg l x dGUd rròxrò ιω==Φ µ ⇒ 2 l g l ιω Φ 2 rrx = ⇒ rrrl Glg 2 1 Φ ιω=ιω= ⇒ rr lg 2 1 G = từ dẫn rò qui đổi theo Φ ( Nam châm 1 chiều ) Sức từ động F ~ điện áp Từ thông Φ ~ dòng điện - Từ thông móc vòng ψΦω = dxxg l I dd 2 r2 2 rxxrx ω =Φω=ψ Φω= ω ω= ω =ψ lg 3 I lg 3 I rr 2 r 0Φ δΦ 1Gδ 2GδGrò IW
 11. 11. ⇒ lg 3 1 G rr = →Nam châm diện - Hệ số từ rò : δδ δ δ Φ Φ += Φ Φ+Φ = Φ Φ =δ rr0 r 1 b, Không bỏ qua từ trở sắt từ : - Điểm làm việc ở vùng bão hòa của B( H) 1 2 3 4 δ l12 l23 l34 1’ 2’ 3’ 4’ x Uμδ Uμ
 12. 12. - Giải bằng phương pháp đoạn mạch từ (tại sao 3 đoạn ) - Tính từ trở (dẫn ) của không khí ( chia1 đoạn sai số lớn hơn ) ( ) ( )∑= ∑ = n 1i iIωIω * Thuận : cho FΦ →δ SS BSB n nnn δδ δ Φ = Φ =⇒=Φ → H → nµ B (H ) 1r'11 n n n n RU S l1 R →→ µ = '111r'11 Φ→Φ+Φ=Φ δ x Φ δΦ Φn nắp Φδ Φr1 Φr2 Φr3 Φd 34R′ 23R′ 34R 12R′ δ ′R 23R δR 12R 4′ 3′ 2′ 1′
 13. 13. ( )HB S B '11 '11 → Φ = 1211' Rμ → * Ngược : cho δΦ→F dùng phương pháp dò - Dùng hệ số từ rò Tại bất cứ điểm α ; rx rx rxx 1 σΦ=      Φ Φ +Φ=Φ+Φ=Φ δ δ δδ - Từ dẫn và điện cảm : L = w2 G ; G- từ dẫn w –số vòng dây L –điện cảm XL = wl =2лfl ; f # 0 §1.4 : Mạch từ xoay chiều . + I biến thiên → tổn hao do từ trễ và dòng xoáy . 2 L 2 XR U Z U I + == Gf2 U l U I 2 ωπ = ω = R<<XL → I phụ thuộc khe hở δ , Φ không phụ thuộc δ . Ở nam châm điện 1 chiều const R U I == không phụ thộc khe hở δ . +
 14. 14. → Giản đồ véc tơ : Xác định Xμ –từ kháng nnR ωι=Φ=ιω δδ Wn.m U~ w1 dδ Φr -E U Uμ Φxμ ΦRμ In.m IR Wn.m :vòng ngắn mạch làm cho từ thông và từ áp lệch pha về từ →chống rung nam châm điện xoay chiều .
 15. 15. dt d r w r l n n n n n δΦ −==ι n 2 r w RU +Φ=ιω= δδµ dt d δΦ n 2 x n r w L = ; rn - điện trở vòng ngắn mạch nr 1 f2LX π=ω= µµ µµµ += jXRZ 22 XRZ µµµ += §1.5 : Cuộn dây nam châm điện . - Chức năng cuộn dây : + sức từ động iw + không được hỏng ( nóng ) U = Uđm - Các thông số : + diện tích chiếm chỗ cuộn dây ( cửa sổ mạch từ ) hlScd = [ mm2 ] ; m l h = - tỉ số hình dáng dây . m=1 2÷ → xoay chiều 2 4÷ → một chiều + số vòng dây w : - tiết diện dây quấn q [mm2 ] -đường kính d [ m ] ( không kể bề dày cách điện ) + Hệ số lấp đầy cuộn dây : lh q S S K cd Cu đ ω == ( 0.3 ÷ 0.7 ) - Kđ phụ thuộc : + Cuộn dây có khung ? → khái niệm cách điện , chịu nhiệt . +Chủng loại dây quấn ,hình dạng chủng loại cách điện , kích cỡ dây quấn. +Có cách điện lớp hay không +Phương pháp cuốn dây . +Điện trở cuộn dây q l R tbρω = ; 2 ll l nt tb + =
 16. 16. +Mật độ dòng điện trong cuộn dây : q I j = [A/mm2 ]; j = (1.5 →4 )→dây cuốn Cu làm việc ở chế độ dài hạn =(10→30) →dây cuốn Cu làm việc ở chế độ ngắn hạn. 1, Cuộn dây nam châm điện 1 chiều : Cho sức từ động IW ,cho điện áp Uđm cuộn dây ,chế độ làm việc . → Tính các kích thước , thông số của cuộn dây . • Chọn j , Kđ , ρ - Xác định Scuộn dây : j k k q k q lhS đ đđ cd ιω =ι ιω = ω == l=? ⇒= m l h h=? Xác định ltb , biết kích thước cực từ ,Scd tbtbtb l Uq q l U S l U R U i ρ = ω ρ ω =ω ρ =ω=ω 017.0)c0(Cu 0 =ρ [ Ωmm2 /m ] - q → d → chuẩn hóa ( làm tròn ) - Số vòng : q lS cdcd =ω - Điện trở : q l R tb ω ρ= - Tổn hao công suất : P = I2 R - Độ tăng nhiệt của cuộn dây ở chế độ dài hạn : TTSK P =τ [ 0 C ] [ [ ] [ ]2 02 m Cm W W       ] KT : hệ số tỏa nhiệt bằng đối lưu và bức xạ ;KT = (6-14 )[ W/0 C m2 ] –tự không khí . ST = St + Sn + 2Sđáy . - Nhiệt độ thoát nóng bề mặt cuộn dây : θ =θ0 + τ ( θ0 – nhiệt độ môi trường ) Nếu w rất lớn thì iw # f(δ)
 17. 17. 2, Cuộn dây ,nâm châm điện xoay chiều : mf44.4E Φω= ( Φm- từ thông tổng , Φm = Φ0 + Φr ) ≈ U * Cho б ,Φm → SfB44.4 U85.0 SfB44.4 E f44.4 E m đm mm == Φ =ω q k q S đ cd ⇒ ω = Sức từ động : ( iw ) = f(δ) - ở chế độ dài hạn ( trạng thái hút ) δ = 0.5 [mm] → khe hở công nghệ và chồng đỉnh . - ( )min m m G I δ=δ Φ =ω ∑ → ( ) ω ω = 2 I I m ; cdSI j 1 q →= 3, Tính lại cuộn dây khi thay đổi điện áp : - Cơ sở : + Sức từ động không đổi Scd = lh = const +Từ thông không đổi + Chế độ nhiệt không đổi j = const 1 2 2 1 2 1 2 1 d d q q U U == ω ω = Bài tập về nhà : Cho Scd = lh , biết U- , tính w, q sao cho j = 3 [A/mm2 ] (chọn kđ ) . §1.6 : Lực hút điện từ của nam châm điện 1 chiều . Lực hút điện từ của nam châm điện 1 chiều là lực tác động lên cơ cấu công tác . 1, Dùng công thức Maxoen : ∫       − µ = → δ → δ →→ δ → S 2 0 dSnB 2 1 B)nB( 1 F S- bề mặt cực từ ; → n - pháp tuyến ; δ → B - từ cảm ; μo = 4л10-7 ( H/m )
 18. 18. Nếu δ → B ⊥ S thì δ → B , → n cùng phương ∫ δ µ = S 2 0 dSB 2 1 F Nếu Bδ = const trong S → SB 2 1 F 2 0 δ µ = → bỏ qua từ thông tản khi S〈〈δ , SB06.4F 2 δ= [ kg ] 2, Tính lực điện từ bằng cân bằng năng lượng : - Khi đóng điện vào cuộn dây namchâm điện : phương trình cân bằng : dt d iRU Ψ += Ψ+= idRdtiUidt 2 Uidt : điện năng vào ; i2 Rdt : tổn hao nhiệt ; idψ : năng lượng từ . Năng lượng từ trường δ = δ1 δ1 i δ2 δ2 < δ1 i2 i1 0 b c d a ψ2
 19. 19. 0ab0 0 1 SidW 1 =ψ= ∫ ψ µ ( tam giác cong ) Khi δ1 → δ2 : abcdaSidW 1 2 12 =ψ= ∫ ψ ψ µ δ = δ2 ocdo 0 SidW 2 2 =ψ=⇒ ∫ ψ µ ( )( )2112 221 11 oado2 ii 2 1 W i 2 1 W i 2 1 W dS dW S W F SFSWWWW 12 2 1 211 +Ψ−Ψ= Ψ= Ψ= = ∆ ∆ =⇒ ∆==−+=∆ µ µ µ µµ µµµµ Đặt ∆Ψ+Ψ=Ψ 12 §1.7 : Lực hút điện từ của nam châm điện xoay chiều . ( ) xmmm 2 m 2 2 m 2 m2 m m FFt2cosF 2 1 F 2 1 2 t2cos1 F tsinFtsin dS dG G2 1 dS dG G tsin 2 1 dS dG i 2 1 F tsin tsini +=ω−= ω− = ω=ω Φ =      ωΦ =ω= ωΦ=Φ ωΙ= − Fm - biên độ lực điện từ .
 20. 20. Khi Fcơ > F → nắp đẩy → rung với chu kì 2лf . → chống rung bằng 2 phương pháp : tạo ra từ thông lệch pha nhau : + Mắc 2 cuộn dây nối tiếp với thông số khác nhau . + Dùng cuộn ngắn mạch . Sơ đồ : t0 л 2л FFm F- t U~ vòng ngắn mạch
 21. 21. Sơ đồ thay thế : 21rt Φ+Φ=Φ+Φ=Φ 2Φ chậm pha so với 1Φ góc α       π =α δ2 G r f2 tg m.n ( ) ( ) ( )( ) ≈+=α−ω+ω−+=+=⇒    α−ω−=ω= ω−=ω= tb_tbtb2tb1tb2tb121 tb2tb2 2 m22 tb1tb1 2 m11 FFt2cosFt2cosFFFFFF t2cosFFtsinFF t2cosFFtsinFF Ftb~ có α++= 2cosFF2FFF tb2tb1 2 tb1 2 tb1mtb Không tồn tại điều kiện lý tưởng chống rung - Ở máy biến áp 3 pha nói chung không có hiện tượng rung do mCBA 2 BmB 2 BmB 2 AmA F 2 3 FFF 3 4 tsinFF 3 2 tsinFF tsinFF =++⇒                π +ω=       π +ω= ω= → So sánh Φδ Φδ Φt Gt Gr Xμ Φr
 22. 22. Nam châm điện ~ ψ = const i = f(δ) δ biến đổi → I thay đổi F rung 2f F = f(δ) → ít đổi (cứng ) Nam cham điện – sức từ động iw = const →= R U i δ biếnthiên thì ncđ không cháy F không rung → hút êm F = F(δ) → thay đổi (mềm) R iω =Φ− ; ↓Φ↓⇒↑⇒δ G
 23. 23. Bài tập:(Iw) = const ( B như nhau ),cùng một mạch từ δ = δmin .Hỏi F- >< F~? §1.8 : Đặc tính động của nam châm điện một chiều . - Thông số quan trọng của NCĐ :+ Thời gian tác động . + Thời gian nhả của nó . + Thời gian tác động ( ttđ )là thời gian kẻ từ khi đưa tín hiệu tác động cho đén khi nắp chuyển động xong δ = δmin. . + Thời gian nhả ( tnh ) là khi cắt điện cuộn dây đến khi nắp của NCĐ kết thúc chuyên động δ = δmax . I, Đặc tính động của NCĐ 1 chiều : 1, Thời gian tác động t1 : a, Mạch từ tuýen tính 1 cuộn dây : ( ) dt dL i dt di LiR dt Lid iR dt d iRU ++=+= ψ += δ F - ~ δmax Inh t1 t2 t3 t4 tkđ tnh i δ Ink đ δmin t
 24. 24. Thời gian khởi động δ = δmax = const → l = lo = const 1k k lnTt iI di R l dt R l T; R U i dt di R l i R U iliRU i i 01 d0 0 t 0 0 0ođ 0 0 1 − =⇒ − =⇒ == =− ′+=⇒ ∫∫ kđ ođ i I I k = - hệ số dự trữ theo dòng điện của NCĐ. R l T 0 0 = - hệ số thời gian điện từ của cuộn dây khi nắp mở. b, Mạch từ tuyến tính có thêm cuộn dây ngắn mạch :      = ψ + = ψ + 0 dt d Ri U dt d iR n nn 2 n nn i i n 01 RR 1k k ln R R 1Tt       ω ω =′ −      ′ +=⇒ t1 ↑ ,Rn ↓ → t1 càng lớn Rn→ ∞ → cuộn ngắn mạch bị hở mạch → trường hợp ( a ) - Ngoài ảnh hưởng của vòng ngắn mạch , t1 chịu ảnh hửong của dòng điện xoáy. l fx8 RR 1k k ln R R 1 R R 1Tt 22 x xx i i x x n n 01 πω =      ω ω =′ −      ′ +      ′ += l – chiều dài mạch từ ρx – điện trở suất vật liệu dẫn từ. c, Trường hợp mạch từ bão hòa :
 25. 25. → ψ(i) quan hệ phi tuyến ∫∫ ψψ − ψ = − ψ =⇒ ψ += kđ 0 ođ0 1 iI d R 1 iRU d t dt d iRU 2,Thời gian khởi động khi nhả t3 ( cắt điện ):U=0 → phương trình cân bằng : Inh Iođ lnT i di T i di R L t dt di LiR dt dL i dt di LiR0 0 dt d iR 1 I I 1 I I 1 3 1 1 1 nh kd nh kd ==−=⇒ +=++=⇔ = ψ + ∫∫ L1 – điện cảm nam châm khi δ = δmin . T1 – hằng số thời gian điện từ NCĐ khi nắp hút . Thêm vòng ngắn mạch , điện trở xoáy (phi tuyến ) nh ođ x x n n 13 I I ln R R R R 1Tt       ′ + ′ += 3, Thời gian chuyển động khi đóng t2 : - Khi I = Ikđ → F > Fcản → nam châm điện chuyển động δmax → δmin L0 → L1 ψkđ → ψođ a = 4 , AC = 24.             += ψ += 2 mv ddxFdxF dt d iRu 2 c0 ; 0 2 FF mx2 t − = Trong đó: m : khối lượng phần động máy điện v = dx/dt
 26. 26. Dùng phương pháp chia nhỏ ψ(i) thành ∆δ → i2 4.Thời gian chuyển động khi nhả t4 u = 0 , maxmin c nh SS FF →⇒    < ψ→ψ FF mx2 t c 4 − = II.Đặc tính động NCĐ xoay chiều (SGK) Chương 2 : Sự phát nóng của khí cụ điện §1.Đại cương -Thiết bị hỏng do + Điện áp cao → đánh thủng cách điện → chạm chập ,ngắn mạch + Nhiệt dòng điện gây nên → nóng cách điện → già hóa , cháy -Vật liệu cách điện – độ chịu nhiệt → cấp cách điện -Dạng tổn hao năng lượng trong dây dẫn : ρ = I2 R Trong đó : R = s l ρ : điện trở 1 chiều của dây dẫn độc lập Rv = KmR : Km là hiệu ứng mặt ngoài lên tổn hao dây dẫn -Tổn hao trong vật liệu dẫn từ (thép) không tải (f,B,ρxoáy) ⇒ ρ( W/leg) ⇒ f,B,vật liệu -Tổn hao trong chất điện môi : ρ = 2ΠfU2 tgδ Trong đó : tgδ là góc tổn hao điên môi . §2.Các phương pháp trao đổi nhiệt Co 3 phương pháp là dẫn nhiệt , dối lưu và bức xạ -Dẫn nhiệt : do tiếp xúc rắn – rắn mà : dSdt x Qd2 ∂ θ∂ λ−= Trong đó: +d2 Q truyền qua dS trong dt theo hướng x + λ là hệ số dẫn nhiệt + θ là nhiệt độ τ φ 1θ 2θ R
 27. 27. - Đối lưu - Bức xạ §3.Các chế độ làm việc của khí cụ điện Bắt đầu làm việc → phương trình cân bằng năng lượng : ττρ dcdtSkdt TTT ++= Trong đó : dtρ là tổn hao dtkT τ+ là tổn hao toả ra môi trường τdcT là tổn hao lam nóng mccT 0= là nhiệt dung thiết bị ρ là công suất ST là diện tích toả nhiệt KT là hệ số toả nhiệt         −+=⇒ − ∞ − T t T t ee 10 τττ với TT TT T RC SK C T == là hằng số thời gian nhiệt + →        −=→=→= − ∞ T t et 100 0 τττ Quá trình phát nóng + Quá trình nguội : =0 ττ dcdtSk TTT ++ → =τ ∞τ T t e − B Lạnh Nóng 0 t ∞τ 0τ A T
 28. 28. Xác định T: Vẽ tiếp tuyến từ O cắt ∞τ tại A ,OB = T. + Ý nghĩa T ( vật lý): là khoảng thời gian phát nóng cần thiết để thiết bị đạt xác lập nhiệt không có toả nhiệt ra môi trường : ∞=ττ nếu KT = 0 t = T → ∞ − ∞ =        −= τττ 632.01 T t e + Các chế độ làm việc phụ thuộc t,τ 1.Chế độ làm việc dài hạn : Tlv đủ lớn để ∞→ττ Điều kiện : tlv > (4 ÷ 5) T , ∞= ττ 98.0 , 0 2≤ ∆ ∆ t τ C/h ∞+= τθθ 0 : nhiệt độ cho phép . - Ơ tải Idm dài hạn ở chế độ dài hạn không cho phép quá tải 2. Chế độ làm việc ngắn hạn - tlv bé → ∞<ττ - tnghỉ lớn → 0→τ 1P 1maxτ ∞τ=τ 2mxx τ 2P
 29. 29. + t = tlv → P = P1→ ∞τ<τ 1max ⇒ chưa tác dụng hết lên truyền nhiệt thiết bị tlv → ∞ → P = P1⇒ ∞τ→τ + P2 > P1 → t = tlv → τ=τ=τ ∞2max cho phép → T tw 1max 2max 1max1 2 e1 1 P P k − ∞ ρ − = τ τ = τ τ == → hệ số quá tải theo công suất kpkI = 3.Chế độ ngắn hạn lặp lại nghlvck ttt += tlv bé → ∞τ<τmax Sau nchu kì → chế độ ổn định giả quanh ( maxmin , ττ ) 0bé τ→τ→τ - Chu kì 1 :         −τ=τ − ∞ T t 1 lv e1 T t 1 ' 1 lv e − τ=τ tlv t mint maxt cknt 2ckt1ckt lvt τ t
 30. 30. - Chu kì 2 :         −τ+τ=τ − ∞ − T t T t ' 12 lvlv e1e T t 2 ' 2 lv eτ=τ T t min T t max lvlv ee1 −− ∞ τ+        −τ=τ T t maxmin ngh e − τ=τ →τ=τ< − − τ=τ ∞− − ∞ chophép T t T t max ck lv e1 e1 cho phép quá tải 1 e1 e1 k T t T t max lv ck > − − = τ τ = − − ∞ ρ § 2.4 Sự phát nóng của thiết bị điện ở chế độ ngắn mạch tlv rất bé ⇒ đoạn nhiệt → không có tỏa nhiệt ρ(I) rất lớn τ=ρ dcdt T → ∞→τ chophépnm τ≤τ ở chế độ ngắn hạn - Dộ bền nhiệt thiết bị điện : là khả năng của thiết bị đó chịu dược dòng ngắn mạch trong thời gian cho phép: consttI n 2 n = Khi ngắn mạch i không chu kì → quy đổi inm sang In( chu kì ) §2.5 Các phương pháp xác định nhiệt độ 1.Đo bằng nhiệt kế thủy ngân -Không dò được nhiệt độ điểm -Không truyền đươc tín hiệu đi xa ,dễ vỡ → Ứng dụng nhiệt kế công tắc thủy ngân → đo khống chế nhiệt 2. Đo băng điện trở ( )θα+=θ T0 1RR trong đó αT là hệ số nhiệt điện trở Thông qua Rθ,R0,αT → θ Đo Rnguội, Rnóng ta dùng V- A cầu đo - Dùng sensor điện trở ,mạch cầu - Rx điện trở chuẩn kim loại bán dẫn 3.Đo bằng cặp nhiệt điện (nhiệt ngẫu)
 31. 31. - Đo nhiệt độ điểm - Quán tính nhiệt bé - Có thể truyền đi xa - θmax cao - Không cần co nguồn mà vẫn được chỉ thị 4.Đo bằng bức xạ hồng ngoại Chương 3 : Lực điện động ở khí cụ điện §3.1 Đại cương về lưc điện động Lực điện động chính là lực tác dụng của điện trường và từ trường Trong 1 mạch vòng có sự tác động của lưc điện động làm biến dạng mạch vòng Ở chế độ xá lập → Iđm không lớn → 2 kIF = bé → ngắn mạch → Inm >> Iđm →F tăng lên làm cho thiết bị nhanh hỏng hơn + Các phương pháp tính lực điện động 1.Định luật Bio-xava-Laplace - Đoạn mạch dl1(m),i1(A) dặt trong từ trường B (T) có: [ ] β== siniBdlBdlidF 11 với ( )Bi=β ∫∫ β==⇒ 11 l 0 11 l 0 dlsinBidFF - Môi trường µ = const thì 2 22 r4 sindli dH π α = I2(A) là dòng điện trong đoạn mạch dl2(m), r là khoảng cách dl1 với dl2, ( )22 dli=α 2 2θ 1θ 1
 32. 32. 2 l 0 2 27 2 220 0 dl r sini 10B r4 dlsiniM dBdHMdB 2 ∫ α =⇒ π α =⇒= − 21 l 0 l 0 221 7 dldl r sinsin ii10F 1 2 ∫∫ βα = − (N) =Ck 21 l 0 l 0 2 dldl r sinsin1 2 ∫∫ βα : gọi là hệ số kết cấu =⇒ F 21 7 ii10− Ck (N) → để xác định hướng của F ta dung quy tac bàn tay trái - Nếu co 2 mạch vòng i1,i2 ta có phương trình cân bằng năng lượng : 21 2 22 2 11 iMiiL 2 1 iL 2 1 W ++= 2 22 2 11 iL 2 1 iL 2 1 + : là biến đổi tự cảm 21iMi : là biến đổi vị trí -Nếu cho 1 mạch vòng : x L ii 2 1 x w F 21 ∂ ∂ = ∂ ∂ = (N) -Nếu cho 2 mạch vòng : x L ii x w F 21 ∂ ∂ = ∂ ∂ = Điều kiện biết được biểu thức giải tích của L, M theo x Lực điện động → hệ (l1,l2 …) bền vững nhất → năng lượng lớn nhất . - Các trường hợp thường gặp : §3.2 Tính toán lực điện động ở các trường hợp thường gặp 1.Lực điện động ở các thanh dẫn song song d 2l 1l a 1i 2i
 33. 33. d : đường kính dây dẫn << l i1 : α π µ == sin r dyi 4 dHMdB 2 10 0 dy r sin i 4 B 1l 0 21 0 ∫ α π µ =⇒ Đặt y = a/tgα ; r = a/sinα → α α −= d sin a dy 2 a coscos 4 i d sin 4 i B 211010 1 2 α+α π µ =α α α − π µ =⇒ ∫ α α−π dxBidF 2=⇒ =xdF dx a coscos 4 ii 21210 α+α π µ         −      +==⇒ − ∫ l a l a 1 a l2 ii10dFF 2 21 7 l 0 x 2 -Nếu 2 dây dài khác nhau ,đặt lệch nhau 2.Lực giữa dòng điện và môi trường sắt từ + Phương pháp ảnh gương + Dập hồ quang trong thiết bị điện hạ áp băng phương pháp kéo dài quãng đường đi hồ quang §3.4 Lực điện động ở điện xoay chiều 1.Điện 1 pha Về bản chất lực điện động lực điện từ vì có thể thay thế từ trường µFe → dòng điện i tính theo phương pháp đối gương 2.Điện 3 pha 3,Độ bền điện động thiết bị điện 4.Cộng hưởng cơ khí
 34. 34. Chương 3 : Hồ quang điện §3.1 Đại cương về hồ quang điện 1.Phóng điện trong chất điện môi + Nhiệt độ cao khoảng 60000 + 52 1010j ÷= A/mm2 +Hiệu ứng quang 2.Quá trình ion hóa - Phát xạ nhiệt điện từ - Ion hóa do va chạm - Ion hóa do nhiệt độ cao 3. Quá trình phản ion - Phản ion do tái hợp - Phản ion do khuếch tán Nếu : + Quá trình ion hóa > Phản hồ quang → hồ quang tăng + Quá trình ion hóa < Phản hồ quang → hồ quang giảm→ hồ quan sẽ tắt → ứng dụng dập tắt hồ quang §3.2 Hồ quang điện 1 chiều Muốn dập tắt hồ quang điện 1 chiều tức là làm cho nó không cháy ổn định → UR,UL không cắt nhau.
 35. 35. hqhqhq lEU = constEhq = Tải cố định → UR cố định → Uhq tăng → không cắt Ur⇒ tăng Uhq thì tăng chiều dài ống hồ quang §3.3 Hồ quang điện xoay chiều 1.Hồ quang điện xoay chiều 2.Phục hồi độ bền điện ,điện áp Tải R : i → 0 mà u0→ 0 → dễ dập hồ quang i → 0 mà u0→ umax → khó dập hồ quang i → 0 mà uc= umax,3umax… → khó dập hồ quang nhất . →Vì vậy khi chọn thiết bị cần xem xet hệ số dự trữ Uphục hồi > Uchọc thủng→ hồ quang cháy lại do nguồn và điện tích tải + Ảnh hưởng thuần trở Uo , I hq trùng pha I0 = 0 → U0 = 0 → Phản ion rất mạnh → dễ dập hồ quang + Ảnh hưởng tải cảm (L) Uo , I hq lệch pha nhau góc π/2 vi vậy : max0 0 uu 0i = = ⇒ tạo điều kiện thuận lợi cho ion hóa và năng lượng tích trữ nên khó dập hồ quang
 36. 36. + Ảnh hưởng tải dung (C) Uo , I hq lệch pha nhau góc π/2 vi vậy : maxC maxC U3U UU = = ⇒ khó dập tăt hồ quang hơn ⇒tải R → chọn đmtaidutruđm IKI = Tải L thì K=1.5 Tải C thì K=2 §3.4 Các biện pháp dập hồ quang Để dập tắt hồ quang thi cần làm cho : quá trình phản ion > quá trình ion Chính là làm cho thời gian phong hồ quang giảm thì phản ion mạnh 1.Kéo dài hồ quang a. Kéo dài bằng cơ khí → tăng khoảng cách giữa 2 tiếp điểm (điểm cực)→ tăng chiều dài dao cách li → tăng kích thước Tuy nhiên nếu tăng nữa thì hiệu quả không tăng. Uđánh thủng vao khoảng 3000V/mm b. Bắt hồ quang đi vào khe ziczắc : dùng từ trường để thổi hồ quang vào khe zic zắc dùng trong công tơ điện → hồ quang điện có xu hướng đi lên c.Thổi hồ quang bằng từ : lực điện động i và Fe→ dàn dập và kéo dài hồ quang tỏa nhiệt → dùng trong khí cụ điện d.Thổi hồ quang bằng khí nóng
 37. 37. - không khí khô sạch nén với áp suất cao 20 at trong bình ống dẫn đến vùng điện cực → thời điểm mở → van mở thổi mạnh → thổi đọc lập (không phụ thuộc I cắt) -Nhược điểm là cồng kềnh - Hệ thống khí nén bổ xung → đóng cắt nếu không nén 2.Hồ quang cháy trong môi trường đặc biệt a.Dầu biến áp -Cách điện tốt -Do hồ quang → dầu phân tích -Nhược điểm : lượng dầu giảm vì hóa hơi và bẩn →thường kiểm tra lọc sạch bổ xung →dùng trong thiết bị điện đóng cắt cao áp Máy cắt dầu → hồ quang cách điện b.Dập hồ quang băng vật liệu tự sinh khí -dùng vật liệu như thủy tinh hữu cơ …→ nhiệt độ cao → hóa hơi → có độ bền cách điện cao → với cầu chì cao áp → thổi hồ quang .Lực cắt không lớn ,thiết bị rẻ tiền → thông dụng c.Dập hồ quang điện trong chân không (cách điện lí tưởng) -Khả năng ion hóa bằng 0 → nhiệt độ hồ quang bé →kích thước bé → không cần bảo dưỡng -Công nghệ buồng cắt
 38. 38. -SF6(elegas) là khí cách điện lý tưởng ,chịu được hồ quang ,dẫn nhiệt tốt ,đông đặc ở nhiệt độ cao ,nén SF6 trong buồng dập ,áp suất vài at -Nhược điểm : bẩn dễ rò rỉ khí Nếu áp suất thấp nên dập hồ quang kém (khóa không cho thao tác )→ Máy cắt cao áp → Siêu cao áp 3.Phân loại hồ quang Chia nhỏ hồ quang → điện áp cao → dùng thông dụng máy cắt hình T nối tiếp → thao tác đồng thời 4.Dóng cắt đồng bộ (cho dòng α) -Khi i = 0→thực hiện đóng cắt cơ.Thao tác 3 pha mà chi 1 pha băng 0 →thao tác từng pha - Cắt ngắn mạch → i > 0 → không có lợi Chương 5 : Tiếp xúc điện
 39. 39. §5.1 Khái niệm chung về tiếp xúc điện -Định nghĩa : -Phân loại : + Tiếp xúc cố định + Tiếp xúc trượt + Tiếp xúc cắt - Loại tiếp xúc : + Tiếp xúc điểm (cầu-cầu) + Tiếp xúc đường(trụ-trụ) + Tiếp xúc mặt (phẳng-phẳng) §5.2 Điện trở tiếp xúc Diện tích tiếp xúc Stx< S → dòng điện thắt lại chỗ tiếp xúc→ Rtx tăng→ tổn hao tăng Về lý thuyết δ =π= F aS 2 tx trong đó F là lưc nén tiếp xúc Stx tăng thì F tăng và δ giảm (vật liệu mềm) Txđxđia2 txR I Txmat txduong F
 40. 40. §5.3 Các chế độ làm việc của tiếp điểm 1.Các thống số của tiếp điểm: Iđm , Uđm,I đóng, Icắt Nđiện: số lần đóng cắt m: độ mở (mm) khoảng cách giữa tiếp điểm ĩnh và động →không phóng điện liên quan dến dập hồ quang tx 2 đmtx RIP = với tdchopheptd θ<θ (dài hạn ) 2.Các chế độ cắt (xác lập) - Là chế độ khoong có dòng điện đi qua tiếp điểm → I = 0 -m đủ lớn → không phóng điện → chống lại bụi bẩn ,ôxi hóa cho tiếp điểm(IP- Cáp bảo vệ) 3.Chế độ đóng (xác lập ) - I = Iđm, Rtx = Rtx cuối (Ftx cuối) -Rtx cuối nhỏ → ∆utx,θ tx phải bé - Khi đang đóng tạo ra Inm→ lực điện động không lớn lắm →cần hàn dính tiếp điểm +tăng Ftx→ không có lợi vì tốn công cơ học và thiết bị lớn +Giảm xu hướng ảnh hưởng Fđđ 4.Quá trình đóng -Khi có tín hiệu đóng → tiếp điểm chuyển động phía tiếp điểm tĩnh m giảm → E tăng → F đủ lớn → Phóng điện (tia lửa,hồ quang bé)
 41. 41. khi m = 0 hết hồ quang → Ftx=Ftxd <Ftxc - Hiện tượng rung tiếp điểm động(Theo Newton 3) Biên độ rung cực đại Xm ⇒ Rtx biến thiên > R tx cuối → tiếp điểm mòn Thời gian rung tr -Để giảm rung : +giảm mđộng→ làm giảm thời gian rung + giảm vận tốc (có giới hạn) + tăng Ftxd (tăng độ cứng lò xo) +dùng vật liệu mềm -Id=I0 (dòng không tải bé)→ không có hiện tương gì Rung RR II txctxđ đmđ > >> ⇒ Ptx lớn→ hàm đặc tính tiếp điểm 5.Quá trình cắt Rtxc → Rtxd (độ lún) t > 0 → 2 tiếp điểm rời nhau→ hồ quang →nóng chyar bề mặt→ bốc hơikim loại theo hồ quang→ tiếp điểm bị mòn chủ yếu do hồ quang khi cắt (mòn điện): Icắt =I0 → mòn ít Icắt =It → mòn vừa Icắt =Inm → mòn lớn →độ mòn phụ thuộc vào dòng điện cắt §5.4 Vật liệu tiếp điểm Yêu cầu : dẫn điện tốt ,t0 nc cao , Rtx tốt , ít bị ăn mòn hóa học ,ít ăn mòn (chịu, hồ quang),sau phát hóa ,dễ gia công,rẻ - Đồng : Rtx lớn (ôxi hóa,ít mòn ,cứng,chịu hồ quang)sau phát hóa,dễ gia công ,rẻ→khử lớp oxi hóa bề mặt → khử đi trong quá trình tiếp xúc có trượt trên nhau hoặc đóng Chú ý : Khi tính nhiệt độ U=Umax=1.1 Uđm U=Umin cho phép -Bạc ít bị oxi hóa ,kém chịu hồ quang→ tiếp điểm làm việc với Iđm -Nhôm : oxit bền vững → không làm tiếp điểm -Vônfram: nhiệt độ nóng chảy cao →dùng cho tiếp điểm hồ quang
 42. 42. -Kim loại gồm : hỗn hợp bột kim loại ,ép áp suất cao tạo các tính chất vật lý thích hợp §5.5 Kết cấu tiếp điểm + Kiểu công sơn : - dùng cho A10I ≤ - 1 pha có 1 chỗ cắt - Không có buồng dập hồ quang - Nam châm điện hút chập→ lực điện từ lớn - Lực tác dụng lên tiếp điểm là lưc đàn hồi thanh dẫn - Dùng cho rơle,Utiếp điểm max = 250 V + Kiểu cầu Trạng thái đóng - 1 pha 2 chỗ cắt → dễ cắt hồ quang Lò xo tiếp điểm lún Thanh dẫn động tdl Tiếp điểm Thanh dẫn tĩnh
 43. 43. - Truyền dòng tịnh tiến - Không có dây dẫn mêm - Chỗ tiếp xúc đầu , tiếp xúc cuối là như nhau → bề mặt dễ bị rỗ do hồ quang - 1 pha có 2 chỗ tiếp xúc → Ftx lớn →cơ cấu truyền động phải khỏe → Công tắc tơ đến 1000 V + Kiểu ngón - Tiếp xúc các đường - 1 pha có 1 chỗ cắt và tiếp xúc cuối khác đóng → đầu tiếp xúc trươc làm việc , tiếp xúc sau→ hồ quang phát sinh ở vùng làm việc → làm sạch tiếp điểm i lớn hàng trăm ,ngàn ampe→ máy cắt hạ áp + Kiểu dao - cầu dao,dao cách li liên kết ngàm ,tiếp xúc mặt → làm sạch phần làm việc vì nó ít bị hồ quang - đóng cắt không tải (đường bé)→Ilv lớn →hạ áp→cao áp + Kiểu đối Động Nếu : + rỗng → mặt cắt không khí nén Lò xo tiếp điểm
 44. 44. + đặc → mặt cắt chân không → Xử lý hồ quang quay→ giảm các điểm nóng cục bộ Tĩnh + Kiểu hoa huệ Trụ đặc i Tiếp điểm động Giá đỡ lò xo Lò xo tiếp điểm Tiếp điểm tĩnh Dây dẫn mềm i
 45. 45. - Tiếp xúc đường - Phần tiếp xúc ban đầu và tiếp xúc làm việc khác nhau - Khi bị ngắn mạch → lực điện động không chống lại lực lò xo - Dùng trong máy cắt cao áp dòng điện lớn - Dùng cho các dạng tiếp xúc ngắn cho thiết bị hợp bộ Chương 6 : Cách điện trong khí cụ điện §6.1 Khái niệm chung Giá trị R giữa các vật có U khác nhau R – vật liệu cách điện tạo nên + Cấp cách điện (mức độ chịu nhiệt ) + Khả năng chịu U , tg δ với tgδ là góc tổn hao điện môi và U là điện áp chọc thủng )m/V( l U E = - cách điện quan trọng : thể hiện độ tin cậy khi làm việc ,giá thành §6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cách điện - Điện trường (1) - Nhiệt độ (2) - Lực cơ học (3) - Môi trường (4) (1) phóng điện cục bộ do vật liệu không đồng nhất tác i2 → khi i xác định → tgδ tgδ U Cách điện rắn : hỗn hợp
 46. 46. + Quá điện áp : U > U đm Nguyên nhân : - Do sét (quá điện áp khí quyển) -Thời gian rất bé → xung rất lớn → không dao động , tắt nhanh theo khoảng cách → U = (chục ÷ trăm) Uđm ,phóng điện bề mặt Thiết bị chống sét : sừng , van có khe hở hay van không có khe hở → ở trước máy biến áp gần thiết bị - Do thao tác → đóng cắt tải lớn cộng hưởng vài lần Uđm vơi    > < kq kq tt UU - dùng các sơ đồ giảm ∆u do các thao tác - tăng dự trữ cách điện (2) - Nhiệt độ cao → cách điện giảm → hỏng - Nhiệt độ cừa phải → cách điện tăng (3) – Va đập lớn → nứt ,rạn cách điện rắn (4) – Bụi bẩn → chống bụi bẩn → bề mặt làm gờ , rãnh , mái tăng khoảng cách phóng điện bề mặt §6.3 Điện áp thử nghiệm - Đặt vào phần cách điện để kiểm tra cách điện hỏng hay không - Điện áp tần số công nghiếp đmthu thu kuu s1t = = k>1 – cách điện mới nếu Uđm thấp → k lớn và Uđm cao → k bé - Uthấp ,dự trữ lớn → phụ thuộc vào độ bền cơ và điện Điện áp xung -> xung chuẩn du/dt -> thời gian xung ( 40 µs) 1/2 chu kỳ 50 Hz = 1.10-2 s Umaz xung > Umax 50 Hz Thử nghiệm TBD § 6.4 Kiểm tra cách điện Ufong => l U E = với các dạng điện cực khác Điện trường đều -> E lớn Điện trường không đều -> E giảm Nối tiếp các cách điện bằng vật liệu khác , lưu ý ε - hằng số điện môi của vật liệu Ôn tập
 47. 47. Bài tập : chương 1 ( NCD) Nam châm xoay chiều có vòng ngán mạch Sức từ động Imax Ihdung Lý thuyết : chương 2,3,4,5 Xoay chiều (ψ,Φ,B) giá trị max ( biên độ ) Số liệu thiết kế P = 55kW cosϕ = 0,97 ≥ dm a M M 1,8 2p = 4 η% = 90 U = 220/380 V 5,6 I I dm kt ≤ 2,2 M M dm max > XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU 1. P= 55 kw n = 0,9 cosϕ = 0,91 Theo cấp công suất và cosϕ dãy 3x chọn n= 1500 vong/phut ( 228 ) 2. xác định chiều cao tâm trục 2p = 4 ( 230 ) h = 220 ( mm) , Dn = 39,2 cm kđ = 0,64 - 0,68, chọn kđ = 0, 68 3. Xác định D KD =D/Dn => D= 0,68.33 : 2 = 26,65 ( cm ) 4. Công suất tính toán ϕη = cos P . k P dmE'
 48. 48. Chọn kf = 0,97( 231 ) 14,65 91,0 55 . 9,0 97,0 P' == (kw ) 5. chiều dài tính toán lõi sắt Stato ls = db 2 d n.D.B.A.k.k. 710.P.1,6 δδδα ′ αδ = 0,64 lcs = 1,11 chọn hd = ( 0,91 ÷ 0,92) = 0,91 Từ Dn = 39,2 , 2p = 4 => chọn A = 3408 ( A/ cm ) B = 0,77 ( T ) => ls = 3000.2,39.76,0.380.91,0.11,1.64.0 10.14,65.1,6 2 7 = 9 cm Chọn ls = 18 b, Bước cực τ = cm9,20 4 65,26. p.2 D. = π = π 7. Hệ số kinh tế α = 86,0 9,20 18ls == τ => thoả mãn 8.Dòng điện pha định mức I = 75,101 91,0.9,0.220,3 10.55 cos..U3 10.P 3 1 3 == ϕη ( A ) THIẾT KẾ STATO 9.Số rãnh Stato Chọn q = 4 z1 = 3.2p.q1 = 6.2.4 = 48 rãnh 10.Bước rãnh Stato
 49. 49. t1 = 48 65,26. Z D. 1 π = π = 1,7 ( cm ) 11. Số thanh dẫn tác dụng của 1 rãnh — chọn số mạch nhánh a1 = 42 Ur1 = 75,101 7,1.380.2 I t.A.a 1 11 = = 13,99 Chọn Ur1 = 124 ( V ) 12. Số vòng dây nối tiếp 1 pha W1 = p.q. 1 1r a U = 2.4 .124 : 2 = 5648 ( vòng ) 13.Tiết diện và đường kính dây dẫn Chọn AJ = 3100 ( A2 / cm. mm2 ) => J = 380 1900 = 5 ( A / mm2 ) => tiết diện sơ bộ dây dẫn sdd = 4.2.5 75,101 n.a.J I 11 = = 2,54 ( mm2 ) số sợi chập n1 = 4 chọn loại dây dẫn đòng tròn PEN có dcd = 1,975 ( mm2 ) d = 1,88 ( mm ) 14.Kiểu dây quấn Chọn dây quấn bước ngắn τ === 4. 48 p..2 Z1 12 rãnh chọn y= 10 => β = 6 5 12 10 Z y == 15.Hệ số dây quấn ky = sinφ.л/2 =sin( = π ) 2 . 6 5 0,9659
 50. 50. kr = == α α 2 15 sin.4 2 15 .4sin 2 sinq 2 .qsin 0,9576 α = 48 2.360 Z 360.p 1 = = 15 => kdq = kng.kr = 0,9659 . 0,9576 = 0,925 16.Từ thông khe hở không khí Φ = == 5648.50.925,0.11,1.4 220.96,0 W¦.f.k.k.4 U.k 1ds 1E 0,0187 ( Wb ) 17.Mật độ từ thông khe hở không khí Bδ = == τα Φ δ 35,18.9,20.64,0 10.187,0 l.. 10. 4 s 4 0,77 ( T ) 18.Sơ bộ xác định chiều rộng răng BZ === δ 95,0.7,1 7,1.18.76,0 k.l.B t.l.B c1Z 11 1 1 0,8 cm Chọn kc = 0,95 BZ 1 = (1,7 ÷ 1,85 ) = 1,7 19. Sơ bộ xác định chiều cao gông Stato h' g1= == Φ δ 95,0.18.5,1.2 10.0183,0 k.l.B.2 10. 4 c1g 4 0,8 ( cm ) chọn B 1g = (1,45 ÷ 1,6 ) = 1,5 20.Chọn rãnh hình quả lê Có h12 = 1781,78 mm d1 = 10 mm h41 = 0,5 mm d2 = 17 mm b41 = dcd + 1,5 hr1 = ' 1gh 2 55,12 −= = 2,6135 cm = 26,14 mm = 3,4 mm
 51. 51. HINH VE Chọn cách điện rãnh có chiều dày 0,4 mm Chon cách điện nêm có chiều dầy 0,5 mm — Diện tích rãnh trừ nêm )mm(998,32)58,18( 2 1510 8 )1510( ) 2 d h( 2 dd 8 )dd.( S 2 22 1 12 21 2 2 2 1 r =− + + +π =−+ + + +π = —Chiều rộng miếng cac – tong nêm la 2 d1π Của tấm cách điện giũa 2 lớp ( d1 + d2 ) —Diện tích rãnh trừ nêm = π ++++ π = π +      +++ π = 5,0. 2 10. 4,0).15108,18.2 2 15. (C. 2 d C.)dd(ln.2 2 d S '1 212 2 r = 46,68 mm2 —Hệ số lấp đày rãnh 774,0 S 895,1.4.14 S d.n.u k r 2 r 2 cd11 đ === 21.Bề rộng răng Stato )mm(76,215 48 )8,165,0.(25,266( d Z ))hh.(2D.( b 2 1 1241' Z1 =−      ++ π=− ++π 48 265,26.( d Z )1d41h.2D( b 1 1 " Z1 +π =− ++π
 52. 52. => )mm(18,4 2 bb b " Z ' Z tb 11 = + = 22. Chiều cao gông Stato )cm(94,37,1. 6 1 68,2 2 65,262,39 d. 6 1 h 2 DD h 21r n gl =+− − =+− − 23.khe hở không khí )mm(721,0) 4 9 1( 1200 5,266 ) p2 9 1( 1200 D =+=+=δ Chọn δ = 0,9 ( mm ) DÂY QUẤN RÃNH GÔNG STATO 24.Số rãnh Rôt ( 246 ) Chọn Z2 = 38 25.Đường kính ngoài R t2 = D' 2 = D - 2δ = 26,65 -2 . 0,07 = 26,51 ( cm ) 26. Bíc r¨ng R )cm(19,2 38 51,26. Z D. t 2 ' 2 = π = π = 27.Sơ bộ chiều rộng răng R )cm(1 95,0.75,1 19,2.76,0 k.B t.B b cZ 2' Z 2 2 === δ Lấy BZ2 = 1,75 28.Dường kình trục R Dt = 0,3.D = 0,3.26,65 = 8 ( cm ) 29.Dßng trong thanh dÉn R Itđ = I2 = kI.I1 . 2 11 Z d.kW6 = = 38 95,0.56.6 75,101.95,0 790,6 ( A ) Với = 0,95 ( A )
 53. 53. 30.Dòng điện trong vành nm )A(6,2401 38 2. sin.2 1 .6,790 Z p. sin.2 1 II 2 tdv = π = π = 31.Tiết diện thanh dẫn bằng nhôm 5,263 3 6,790 J I S 2 cd' td === mm2 Chọn J2 = 3 D Dm hr2 d1 d2 d41 h42 Dm
 54. 54. 32. Chọn Jv = 2,5 ( A / mm2 ) Sv = ==® 5,2 6,240 J I.S v t 960,64 ( mm2 ) 33. Chọn kích thước sơ bộ Roto
 55. 55. —chọn dạnh rãnh HINH VE 255,9 2 851,26 2 DD h t ' r2 = − = − = ( m ) Chọn hr 1 = (25 ÷ 45 ) mm Chọn hr 2 = 35 mm b42 = 1,5 mm h42 = 0,5 m d = 7 mm a x b = 25 . 38,4 mm h12 = hr 2 - h42 - d = 27,5 ( mm ) 34. Diện tích rãnh R 2317.5,277. 4 d.hd. 4 S 2 12 2 r2 =+ π =+ π = ( mm2 ) 35.Diện tích vành nm a x b = 25.38,4 = 960 ( mm2 ) 36.Bề rộng răng ở 1/3 chiều cao răng b b12 h42 hr2 h12
 56. 56. )mm(112 38 )75,27( 3 4 5,0.21,265 .d Z )dh( 3 4 h.2D .b 2 1242 ' 3 1Z2 =−       +−− π=−       +−− π= 37.chiều cao gông R )cm(87,57.0. 6 1 5,3 2 851,26 d 6 1 r.h 2 DD h 2 t ' g2 =+− − =+− − = 38 Làm nghiêng rãnh ở R bn = t1 = 1,7 cm TÍNH TOÁN MẠCH TỪ 39.Hệ số khe hở không khí S.Dt t k 11 1 1 − =δ 39,2 7,0 4,3 5 ) 7,0 4,3 ( b 5 ) b ( 2 41 241 1 = + = δ + δ=ν 109,1 07,0.39,27,1 7,1 k 1 = − =δ 64,0 7,0 5,1 5 ) 7,0 5,1 ( b 5 ) b ( 2 42 242 2 = + = δ + δ=ν 02,1 07,0.64,019,2 19,2 k 2 = − =δ => kδ = =δδ 21 k.k 1,109 . 1,02 = 1,131 40.Chọn thép 2212 41.Sưc từ động khe hở không khí Fδ = 1,6.Bδ . kδ.δ.104
 57. 57. = 1,6 .0,76.1,131.0,07.104 = 962,7 42.Mật độ từ thông ở răng Stato )T(17 95,0.8,0 7,1.76,0 B 1Z == 43. Cường độ tư thông ở răng Stato HZ 1 = 19 ( A / cm ) 44. STĐ trên răng Stato Fz 1 = 2h' Z 1 .HZ 1 = 2 . 2,18.19 = 82,84 ( A ) 2h' Z 1 = hZ 1 - =−= 3 15 8,26 2 d2 21,8 ( mm ) 45.Mật độ từ thông ở răng R Bz 2 = )T(752,1 95,0.1 19,2.76,0 = 46.Cường độ từ trường trên rằng R HZ 2 = 22,2 ( A/ cm ) 47.STĐ trên răng R FZ 2 = =22 Z ' Z H.h.2 2.3,26 .22,2 = 144,7 ( A ) )mm(6,32 3 7 35 3 d hh 22 Z ' Z =−=−= 48.Hệ số bão hòa răng 24,1 7,962 7,14484,827,962 F FFF k 21 ZZ Z = ++ = ++ = δ δ 49.Mật độ từ thông trên gông Stato 18.95,0.6,3.2 10.0183,0 l.k.g.h2 10. B 4 1c1 4 g1 = Φ = 50. Cường độ tư trường trên gông S 1gH = 10,6 51.chiều dài mạch từ ở gông Stato )cm(96,27 4 )6,32,39( p2 )g.hD( l 1n g1 = −π = −π = 52.STĐ ở gông R
 58. 58. == 111 ggg H.lF 28.10,6 = 296,8 ( A ) 53.Mật độ từ thông trên gông R )T(911,0 18.95,0.87,5.2 10.0183,0 l.k.g.h2 10. B 4 1c2 4 g2 == Φ = 54.Cường độ từ trường gông R =2gH 2,35 ( A/ cm ) 55.Chiều dài mạch từ gông R )cm(9,10 4 )87,58( p2 )g.hD( l 2t g2 = +π = +π = 56.STĐ trên gông R == 22 gg2g H.lF 2,35 .10,9 = 25,615 ( A ) 57. STĐ tổng 2121 ggZZ FFFFFF ++++= δ∑ = 962,7 + 82,84 + 144,7 + 296,8 + 25,615 = 152,66 ( A ) 58.Hệ số bão hòa toàn mạch 57,1 7,962 66,1512 F F k === δ µ 59.Dòng điện từ hóa )A(96,22 925,0.56.7,2 66,1512.2 d.k.N.7,2 F.P I 11 ===µ Dòng từ hóa % (%)13,23100. 75,101 63,23 100. I I I dm === µ µ THAM SỐ Ở CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC 60.Chiều dài phần dầu nối S
 59. 59. =+τ= B.2.kl ydd 11 1,3.19,19+ 2 = 27 cm 19,1910. 48 )68,265,26( y. Z )hD( 1 r y 1 = +π = +π =τ = 1d k 1,3 (1,55 ) 61.Chiều dài trung bình ½ vòng dây của dây quấn S ltb = l1 + ld1 = 18 + 27 = 45 ( cm ) 62.Chiều dài dây quấn 1 pha Stato L1 = 2. ltb.W1 .10-2 = 2.45.56.10-2 = 50,4 ( m ) 63.Điện trở tác dụng của dây quấn S 049,0 54,2.2.4 4,50 . 46 1 sa.n L .r 111 1 751 ==ρ= ( Ω ) r* 1 = r1 . 025,0 220 75,101 .054.0 U I1 == ( Ω ) 64.Điện trở tác dụng dây quấn R 4 2 r 2 2 Altd 10.34,0 231 10.18 . 23 1 S 10.l .r 2 − −− ==ρ= ( Ω ) 65.Điện trở vành nm 4 2 r 2 2 Alv 10.34,0 231 10.18 . 23 1 S 10.l .r 2 − −− ==ρ= ( Ω ) Dv = D -( a + 1 ) = 266,5 - ( 38,4 + 1 ) = 227,1 ( mm ) 66.Điện trở R 5 2 7 4 2 v td2 10.97,4 329,0 10.5,8 .210.34,0 r2 rr − − − =+= ∆ += ( Ω ) Với 329,0 38 2. sin.2 Z p. sin.2 2 = π = π =∆ 67.Hệ số qui đổi 2,838 38 )92,0.56.(3.4 Z )k.W(m.4 2 2 2 1d11 ===γ 68 .Điện trở R đã qui đổi r' 2 = γ.r2 = 838,2.4,97.10-5 = 0,042 ( Ω )
 60. 60. r* 2 = 0,042.101,75/ 220 = 0,0194 ( Ω ) 69. Hệ số từ dẫn tản Stato ββ ++−+=α k) b h b h b2 b 785,0(k b3 h 41 42411 r1 Với k' β = 0,875 kβ = 0,906 h1 = hr1 - 0,1d2 - 2.c -c' = 2,68 - 0,1.1,5 - 2.0,04 - 0,05 = 2,4 ( cm ) = 24 ( mm ) h2 =-(d1 / 2 - 2 . c - c' ) = -(5 - 2.0,4 - 0,5 ) = -3,7 88,0) 4,3 5,0 10 4,3 10.2 4,3 785,0(906,0. 10.3 24 1r =+ − +−+=α 70.Hệ số từ dẫn tản tạp S 1 41t 2 1.11 t .k b..)kdq(t .9,0 1 1 σ δ ρ =α δ tra σ = 0,0062 968,0 7,0.17 4,3 .033,01k 2 41 =−= 9327,0006,0. 07,0.131,1 968,0.72,0.)92,0.4(7,1,9,0 2 t1 ==α 71.Hệ số từ tản phần dầu nối 2328,1)9,20. 6 5 .64,027.( 18 4 .34,0)..64,0l( .l q .34,0l 11 d 1 d =−=τβ−= δ 72. Hệ số từ dẫn tản =α+α+α=αΣ 111 dtr1 1,12 + 1,13 + 1,197 = 3,442 73.Điện kháng dây quấn S 17,0442,3. 4.2 18 .) 100 56 .( 100 50 .158,0. q.p l .) 100 W ( 100 f .158,0x 2 1 1 211 1 ==αΣ= δ ( Ω ) 0888,0 220 75,101 .192,0x* 1 == 74.Hệ số từ dẫn tản rãnh R 42 42422 c 2 1 r b h k. b.2 b 66,0) s.8 b. 1( b.3 h 2 +      −+ π −=α
 61. 61. h1 = 35mm h42 = c' - d2 b = 75 - ( 0,1 +1 ) .7 - 0,5 = 26,8 ( mm ) Sc = 263,5 k =1 b42 = 1,5 09,2 5,1 5,0 1. 7.2 5,1 66,0) 5,263.8 7. 1( 7.3 35 2 2 r2 =+         −+ π −=α 75.Hệ số từ dẫn tản táp R 2 42t 2 222 t .b b)d.k.q(t.9,0 2 2 σ δ ρ =α δ δ− =σ δk bs)d.k p.2.3 Z ( 9,0 t 0092,0 22 tt 2 2 22 2 8,1 131,1.07,0 0092,0.) 12 38 .(19,2.9,0 2 t2 ==α 76.Hệ số từ dẫn tản phần dầu nối 233,1 5,2.284,3 7,22.7,4 lg. 329,0.18.38 7,22.3,2 b.2a D.7,4 lg .l.Z D.3,2 2 v 2 22 v d2 = + = +∆ =α Víi Δ= 0,329 77.Hệ số từ dẫn tản do rãnh nghiêng 5757,0) 19,2 7,1 .(3,2.5,0) t b .(5,0 22 2 n trn 2 ==α=α 78.Hệ số từ tản Roto =α+α+α+α=αΣ rndtr2 222 2,32 + 2,30 + 0,76 + 0,693 = 5,2528 79. Điện kháng tản dây quấn Roto x2 = 7,9.f1 . l2 .∑α2.10-8 = 7,9.50 .18 . 6,073 . 10-8 = 0,0003734 ( Ω ) 80.Điện kháng R đã qui đổi x' 2 = γ . x2 = 838,2 . 4,317 . 10-4 = 0,31648 167,0 220 75,101 .316,0 U I .xx 1 1' 2 * 2 === ( Ω ) 81.Điện kháng hỗ cảm
 62. 62. 409,0 63,21 192,0.63,21220 I x.IU x 11 12 = − = − = µ µ ( Ω ) Tính theo đơn vị tương đối 62,4 220 75,101 .98,9 U I .xx 1 1 12 * 12 === ( Ω ) 82.Tính lại kE 98,0 220 19,0.75,101220 U x.IU k 1 1M1 E = − = − = TÍNH TỔN HAO 82.Trọng lượng răng Stato Gz1 = γFe . Z1.bZ1.kZ1.l1.kg.10-3 = 5,51 ( kg ) 83.Trọng lượng gông Stato 65,58c.k.p.2.g.L.l.G 1Feg =γ= ( kg ) 84.Tổn hao trong lõi sắt )kW(599589,0,010.g.G.BP.kgc10.GB.ZP.kgcPPP 3 1g 2 Feg 3 G 2 ZFeFegFeZ ' Fe 111111 =+=+= −− 85.Tổn hao bề mặt trên răng R Pbmr = 0,051102 (kW) 86.Tổn hao đập mạch trên răng R P = 0,035069 ( kW ) 87.Tổn hao tổng thép 0,68576 ( kW ) 88.Tổn hao cơ 0,531284 ( kW ) 89. Tổn hao không tải 1,217044 ( kW )

×