Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Climes d' Espanya

  • Be the first to comment

Els Climes d' Espanya

  1. 1. ELS CLIMES D’ESPANYA Montserrat Prats Garcia
  2. 2. Factors climàtics <ul><li>- Latitud </li></ul><ul><li>- Altitud </li></ul><ul><li>- Proximitat al mar </li></ul>
  3. 3. Quins climes trobem a Espanya ?
  4. 5. Clima atlàntic Localització Galícia, costa cantàbrica i Pirineu occidental. Estacions Hiverns suaus i estius frescos. Temperatures Mitjana de 10ºC al gener i de 20ºC a l’agost. Precipitacions Abundants i repartides durant tot l’any. Una mitjana de 800 mm anuals.
  5. 6. Clima mediterrani Localització Litoral peninsular mediterrani, Illes Balears, zona atlàntica d’Andalusia, Ceuta i Melilla. Estacions Hiverns suaus i estius calorosos, secs i llargs. Temperatures Mitjana de 10ºC al gener i de 25ºC a l’agost. Precipitacions Escasses i irregulars. La primavera i la tardor són les estacions de més pluja. Mitjana anual entre 200 i 600 mm
  6. 7. Clima interior Localització Meseta, depressió de l’Ebre i una part d’Andalusia i Catalunya. Estacions Hiverns freds i llargs i estius secs i molt calorosos. Temperatures Mitjana de 4ºC al gener i de 24ºC a l’agost. Precipitacions Plou molt a la primavera i a la tardor. Els estius són secs. Mitjana anual entre 300 i 500 mm.
  7. 8. Clima de muntanya Localització Terres situades a més de 1200 m d’altitud. Zones més altes dels Pirineus, Serralada Cantàbrica, Sistema Ibèric, Sistema Central i Serralades Bètiques. Estacions Hiverns freds i llargs, amb temperatures per sota dels 0ºC. Estius frescos i curts. Temperatures Oscil·lació tèrmica en zones d’ombra i a les grans valls. Precipitacions Abundants a les parts més elevades de la muntanya. Superiors als 800 mm anuals.
  8. 9. Clima subtropical Localització Illes Canàries. Estacions Hiverns molt suaus i estius moderadament càlids. Temperatures Mitjana entre 17ºC i 25ºC. Precipitacions Pluges escasses. Mitjana anual inferior als 500 mm.

×