Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitale fortellinger og Movie Maker

1,765 views

Published on

Presentasjon holdt for Avis i skolen, Bergens tidende 07.11.08

 • Be the first to comment

Digitale fortellinger og Movie Maker

 1. 1. Forside
 2. 3. Innhold Innhold Hva er digital fortelling? Vise Movie Maker Arbeidsmåter Hvorfor digital fortelling? Ressurser
 3. 4. Fortelling http://flickr.com/people/clappstar/
 4. 5. http://www.digitalefortellinger.com/film_krsand2_daniel.php
 5. 6. Innhold Definisjon Digital fortelling Digital fortelling
 6. 7. 9. trinn ved Skarpengland skole
 7. 8. Kilde: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell
 8. 9. Studentarbeid Høyskolen i Oslo
 9. 10. Utvidet definisjon <ul><li>Faglige tekster </li></ul><ul><li>Presentasjon </li></ul><ul><li>Bilder </li></ul><ul><li>Stemninger </li></ul>Utvidet definisjon
 10. 13. http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/
 11. 14. Innhold Eks. arbeidsgang Kilde: http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell
 12. 16. Hvorfor bruke digital fortelling i undervisning Innhold Hvorfor digital fortelling? Lære av å presentere Mestring Motivasjon Fengende
 13. 17. Innhold Hva sier KL06? Norsk etter 4. årstrinn - lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde
 14. 18. K-06 Norsk etter 7. årstrinn - lage sammensatte tekster med bilder, utsmykkinger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Hva sier KL06?
 15. 19. K-06 Samfunnsfag etter 4. årstrinn - presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy Hva sier KL06?
 16. 20. Innhold K-06 Hva sier KL06? Samfunnsfag etter 7. årstrinn - lage visuelle framstillngar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verktøy
 17. 21. K-06 Kunst og håndverk etter 10. årstrinn - tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidlar Hva sier KL06?
 18. 22. K-06 Norsk etter 10. årstrinn - tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Hva sier KL06?
 19. 23. Innhold K-06 Hva sier KL06? - kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner - tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål - bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster Norsk etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 20. 24. 4. trinn ved Nyplass skole
 21. 25. Innhold Vurdering av digital fortelling Vurdering - Faglig innsikt - Samspill musikk og bilde - Relevante bilder/illustrasjoner - Kildebruk - Egnet medium? - Beherske mediumet Leif Harboe, http://www.skolenettet.no
 22. 26. Innhold Creative Commons
 23. 27. Bilderessurser Bilderessurser
 24. 28. Lydressurser Innhold Lydressurser
 25. 29. Innhold Publisere Publisering
 26. 30. Lydressurser Innhold Nettressurser http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/index.htm http://www.storycenter.org/index1.html http://www.digitalefortellinger.co m
 27. 31. http://www.digitalefortellinger.com
 28. 32. Forside Takk for meg

×