Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Universell utforming for undervisere

57 views

Published on

Om Universell utforming

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Universell utforming for undervisere

 1. 1. for undervisere
 2. 2. Hva betyr Universell utforming av IKT for oss som underviser eller lager læremidler? Vi må ta hensyn til ulike funksjonsevner, og nå alle gjennom én og samme løsning.
 3. 3. Bakgrunn og målgruppe • UH-sektor omfattet av lov og forskrift knyttet til UU fra 1. januar 2019 • Likestillings- og diskrimineringsloven (kap 3.) • Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger • Målgruppen for opplæringen • Ansatte i UH-sektoren som lager elektroniske dokumenter rettet mot studenter
 4. 4. Leveransen • E-læringskurs for ansatte i Canvas for Høgskolen i Innlandet • E-læringskurs for ansatte i UH-sektoren, delt via Canvas Commons • Kommer! Studentkurset «UU for profesjonsutøvere»
 5. 5. Modul 1: Canvas Modul 2: Word Modul 3: PowerPoint Modul 3: Inspera
 6. 6. Mål Effektmål: • At undervisningsmateriell i UH-sektoren er tilgjengelig for alle grupper studenter Atferdsmål: • At ansatte i UH-sektoren arbeider i tråd med forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Læringsmål: • Kunnskap - Hva er universell utforming? • Holdninger – Positive holdninger til universell utforming – forstå hvorfor • Ferdigheter – Hva må jeg gjøre i ulike verktøy for å få dette til?
 7. 7. Pedagogisk design • Rammefortelling Janne og Steffen • Du-form • Modulbasert
 8. 8. Pedagogisk design • Oppgaver / variasjon • 1-2-3 forklaringer • Belønning (mynter)
 9. 9. Pedagogisk design • Læringsutbyttebeskrivelser før hver modul
 10. 10. Pedagogisk design • Repetisjonsspørsmål med tilbakemelding • Poeng / mynter
 11. 11. Hva må jeg huske? Overskrifter Alternativ tekst Farge og kontrast Teksting Klarspråk Lenker Tabeller Filnavn
 12. 12. Bruk overskriftsformatering (Word)
 13. 13. (Canvas) Bruk overskriftsformatering
 14. 14. Bruk overskriftsformatering (PowerPoint)
 15. 15. Legg på spesiell formatering på tabeller
 16. 16. Legg på spesiell formatering på tabeller
 17. 17. Legg på spesiell formatering på tabeller
 18. 18. Beskriv lenker godt
 19. 19. Beskriv lenker godt Kilde: DIFI
 20. 20. Legg til alternativ tekst på bilder
 21. 21. Legg til alternativ tekst på bilder
 22. 22. Farge og kontrast
 23. 23. Legg på teksting og transkribering
 24. 24. Navngi filer godt Hva sier et filnavn som "F302-ø komp.docx" deg?
 25. 25. Kontroller UU med egne verktøy
 26. 26. Bruk klarspråk Kilde: DIFIs e-læringskurs (gratis), «Den gylne pennen»
 27. 27. Arbeid med UU • Gjennomfør et UU-kurs internt • Snakk om universell utforming med kollegene dine. • Lag egen sjekkliste for UU • Si vennlig fra når andre bryter med UU • Hold deg oppdatert innenfor UU • Nettsidene til Universell (UH-sektoren) • DIFI (tilsynsenheten) • Leverandørenes nettsider
 28. 28. Universell utforming: Nødvendig for noen, nyttig for alle! Randi Elisabeth Hagen Høgskolen i Innlandet - 2019

×