Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Differensiering ved bruk av digitale verktøy

365 views

Published on

Presentasjon holdt for GLU-studenter, HVL, mars 2017

Published in: Education
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Differensiering ved bruk av digitale verktøy

 1. 1. Differensiering ved bruk av digitale verktøy HVL mars 2017
 2. 2. Rolf-Anders Moldeklev avdelingsleder Lynghaug skole
 3. 3. 2. trinn Faglærer 3. trinn Faglærer 4. trinn Faglærer 5. trinn Faglærer Kontaktlærer 6. trinn Faglærer Kontaktlærer 7. trinn Faglærer Kontaktlærer 8. trinn Faglærer Kontaktlærer 9. trinn Faglærer Kontaktlærer 10. trinn Faglærer Kontaktlærer
 4. 4. 2. trinn Faglærer 3. trinn Faglærer 4. trinn Faglærer 5. trinn Faglærer Kontaktlærer 6. trinn Faglærer Kontaktlærer 7. trinn Faglærer Kontaktlærer 8. trinn Faglærer Kontaktlærer 9. trinn Faglærer Kontaktlærer 10. trinn Faglærer Kontaktlærer Avdelingsleder
 5. 5. 2. trinn Faglærer 3. trinn Faglærer 4. trinn Faglærer 5. trinn Faglærer Kontaktlærer 6. trinn Faglærer Kontaktlærer 7. trinn Faglærer Kontaktlærer 8. trinn Faglærer Kontaktlærer 9. trinn Faglærer Kontaktlærer 10. trinn Faglærer Kontaktlærer Avdelingsleder
 6. 6. Digital pedagog Digital leder
 7. 7. Innhold Tilpasset opplæring Vurdering Bruk av digitale verktøy Eleven som produsent Vurdering Bruk av digitale verktøy Eleven som produsent
 8. 8. Ståsted Vurdering Bruk av digitale verktøy Eleven som produsent
 9. 9. Fortune 500 52% av Fortune 500-selskapene i år 2000 eksisterer ikke idag
 10. 10. nrk.no 10.02.17
 11. 11. nrk.no 10.02.17 dagsavisen.no 14.02.16
 12. 12. nrk.no 10.02.17 dagsavisen.no 14.02.16 tv2.no 07.12.16
 13. 13. nrk.no 10.02.17 dagsavisen.no 14.02.16 tv2.no 07.12.16
 14. 14. nrk.no 10.02.17 dagsavisen.no 14.02.16 tv2.no 07.12.16 e24.no 16.09.14
 15. 15. Hva med skolen? 1800-tallet 1950-tallet Nå?
 16. 16. Fremtidskompetanser Grunnleggende kompetanse Fagkompetanse Digital kompetanse Metakompetanse Kommunikasjon og samarbeid Kreativitet og innovasjon Kritisk tenkning og problemløsning Metakognisjon, lære å lære Livskompetanse Personlig og sosial etisk ansvar Kulturell bevissthet Liv og karriere Borgerskap - lokalt og globalt
 17. 17. Læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis Sosiokulturelt læringssyn
 18. 18. Pedagogikk før teknologi
 19. 19. Struktur
 20. 20. Førforståelse Struktur
 21. 21. Test i itslearning
 22. 22. Tankekart i Mindomo
 23. 23. Ordsky i wordle.net
 24. 24. Fokus på mål
 25. 25. Førforståelse Struktur
 26. 26. Førforståelse Innføringsfase Struktur
 27. 27. Omvendt undervisning
 28. 28. Gjennomgang av nytt stoff Oppgaver og aktiviteter Oppgaver
 29. 29. Fordeler Mindre tid på formidling Mer individuell veiledning Praktiske oppgaver Konkreter/spill Mer rom for individuell tilpasning
 30. 30. Fordeler Mindre tid på formidling Mer individuell veiledning Praktiske oppgaver Konkreter/spill Mer rom for individuell tilpasning
 31. 31. [demo]
 32. 32. De fleste eksempler fra omvendt undervisning er fra matematikk. Kan omvendt undervisning like gjerne anvendes i andre fag?
 33. 33. Video Kontrollspørsmål Mer avanserte spørsmål Diskusjonsoppgaver
 34. 34. Hva kreves av lærerrollen i omvendt undervisning, som ikke kreves i tradisjonell undervisning?
 35. 35. Elevene lager video
 36. 36. Elevproduserte videoer Faglige forklaringer
 37. 37. Elevproduserte videoer Faglige forklaringer
 38. 38. Struktur Førforståelse Innføringsfase
 39. 39. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Struktur
 40. 40. Prøve Presentasjon Innlevering Video Skriftlig Muntlig
 41. 41. Prøve
 42. 42. 1. utkast presentasjon
 43. 43. Innlevering
 44. 44. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Struktur
 45. 45. Førforståelse Vurderings- situasjon Felles Innføringsfase Struktur
 46. 46. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Tilpasset opplæring Struktur
 47. 47. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Tilpasset opplæring Struktur
 48. 48. Tilpasset opplæring Forsere «pensum» Jobbe mer med enkeltemner Jobbe med grunnleggende forståelse
 49. 49. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Tilpasset opplæring Omvendt undervisning Åpne oppgaver Prosjekter Oppgaveløsing Struktur
 50. 50. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Tilpasset opplæring Struktur
 51. 51. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Tilpasset opplæring Vurderings- situasjon Struktur
 52. 52. Førforståelse Vurderings- situasjon Innføringsfase Tilpasset opplæring Vurderings- situasjon Struktur
 53. 53. Problematisk med egne enheter? Distraksjon Elever som ikke har Utstyrspress
 54. 54. Tilpasset opplæring Vurdering Bruk av digitale verktøy Eleven som produsent Innhold
 55. 55. Takk for meg!
 56. 56. Verktøy Tankekart creaza.no (Mindomo) Betaling (frikjøpt i Bergen kommune) Innsamling av informasjon Google skjema Gratis Ordsky wordle.net Gratis Organisere omvendt undervisning campus.inkrement.no Viktigste funksjoner gratis Skjermopptak screencast-o-matic.com screencastify (app i Chrome) Office Mix Camtasia Gratis Gratis Frikjøpt HVL Betaling Videoinnspilling fra kamera itslearning - editor - «sett inn» 3D-tegning Google sketchup Gratis Bygge 3D Minecraft Betaling

×