Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jawatankuasa Skarok Fun Run 2018

358 views

Published on

Merentas Desa Peringkat Sekolah

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jawatankuasa Skarok Fun Run 2018

  1. 1. JAWATANKUASA PELAKSANA SKAROK FUN RUN 2.0 PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN SKAROK LUBOK ANTU Pengerusi : CikguKulok Anak Laga (GuruBesar) TimbalanPengerusi : CikguLofez Anak Robyn Julin (GuruPenolongKananKurikulum) NaibPengerusi1 : CikguJohn A/L Kedebo (GuruPenolongKananPentadbiran) NaibPengerusi2 : CikguSylvia Anak Tugan (GuruPenolongKananHalEhwalMurid) Penyelaras Program : CikguStephanieUnsilAnak Rakey SetiausahaProgram : CikguTainiAnakAtin Ahli Jawatankuasa : Cikgu Bibi Anak Cecilia Cikgu Jennifer Anak Sungong Cikgu Jack Anak Joannes Cikgu Senorita@Suma Anak Ipang Cikgu Julia Anak Bada Cikgu Mohd Nazir Bin Ramli Cikgu Jack Anak Joannes Cikgu Yak Philomena Anak Unjil Puan Cordelia Anak Aing Encik Mohd Faizal Bin Norazwar Puan Ngayun Anak Tilla Puan Pressica Anak Jonathan Isau Encik Suhaimi Bin Ariffin Encik Uding Anak Ragai Cik Freda Binti Jahuri Puan Aldrina Duumik Anak Dublin Encik Danny Ang Encik Dugon Anak Jalang Encik Rahman Anak Bar Puan Jesika Bunsie Anak Awan Puan Chelengga@Rose Anak Lumut
  2. 2. AHLI JAWATANKUASA KERJA BIL AJK / GURU BIDANG TUGAS ALATAN 1. Buku Program&Jemputan 1. 1. CikguBibi Anak Cecilia 2. 2. EncikUdingAnak Ragai 3. 4.  Menyediakan Buku Program Skarok Fun Run 2.0  Mengedarkan Buku Program Kejohanan  Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan kepada pihak polis, PPD surat pemberitahuan. Kertas Warna A4 2. AJKPublisiti /Banner /Hiasan 1. CikguTainiAnakAtin 2. CikguStephanieUnsilAnak Rakey 3. PuanJesika BunsieAnak Awan 4. PuanChelengga@RoseAnakLumut  Menyediakan banner untuk Skarok Fun Run 2.0  Memastikan banner digantung seminggu sebelum program dijalankan  Melakukan tugas publisiti Kain rentang, “Bantings” dan perhiasan yang sesuai. 3. AJKMakanan /Minuman 1. 1. CikguSenorita@SumaAnak Ipang 2. 2. Puan CordeliaAnak Aing 3. 3. EncikSuhaimi BinAriffin 4. 4. Puan Aldrina DuumikAnak Dublin 5. 1  Membuattempahanmakanan/minuman untuk polis/pegawai dan guru pengiring  Menyediakan minuman dan makanan untuk murid  Mengagihkanmakanan/minumankepada pegawai-pegawaidanpelajar-pelajar  Makan Polis/ Pegawai/Guru Pengiring  Makan/Minuman Murid dan peserta jemputan 4. AJKHadiah &Cenderamata 1. 1. CikguJennifer Anak Sungong 2. 2. Puan PressicaAnak JonathanIsau 3. 3. Cik FredaBinti Jahuri 4.  Menempah hadiah mengikut kategori  Menyusun hadiah untuk acara penyampaian pingat Hadiah,dulang dan sijil 5. Siaraya 1. 1. Encik Mohd Faizal Bin Norazwar 2. Pengawas Sekolah  Menyediakan alat siaraya di Tapak Perhimpunan  Menyimpansemulaperalatanyang digunakan setelah selesai kejohanan Pembesarsuara, mikrofon,lagu– lagu negaraku,sekolah 6. Dokumentasi 1. 1. Cikgu Taini Anak Atin  Mengumpul semua maklumat untuk didokumentasikan  Membuat dokumentasi 9. Kecemasan 1. Cikgu Mohd Nazir Bin Ramli 1. 2.  Menyediakan kenderaan/alatan bantuan/peti pertolongan cemas.  Menghantar murid ke hospital FIRST AID KIT
  3. 3. 10. Keselamatan, Kawalan Lalu Lintas, Checkpoint 1. Cikgu Jack Anak Joannes 2. Cikgu Taini Anak Atin 3. Angota Polis Trafik (2 org) 4. Pekerja Swasta Encik DannyAng Encik Dugon Anak Jalang Encik Rahman Anak Bar  Menghantar surat permohonan bantuan kawalan lalu lintas kepada pihak polis.  Mendapatkan maklum balas daripada Pasukan Polis 11. Juruhebah & Juruacara Majlis 1. Cikgu Julia Anak Bada  Menyediakan teks, lagu-lagu selingan yang bersesuaian dan mengacara di sepanjang kejohanan untuk memeriahkan suasana Pembesarsuara 12. Jurufoto / Juruvideo 1. Cikgu Stephanie Unsil Anak Rakey 2. Cikgu Jennifer Anak Sungong 3. Puan Ngayun Anak Tilla 1.  Mengambil gambar sepanjang program  Menyerahkan gambar kepada AJK Dokumentasi 13. Pelepas 1. 1. Cikgu Kulok Anak Laga 2. (Guru Besar SK Skarok)  Melepaskanpara pesertamengikutkategori di garisan permulaan Wisel/Air Hon dan Hailer 14. Persiapan Trek 1. 1. Cikgu LofezAnak Robyn Julin 2. 2. Cikgu Stephanie Unsil Anak Rakey 3. 2 1.  Mencari trek yang bersesuaian dan selamat untuk larian.  Menyediakan pelan trek/laluan Skarok Fun Run.  Memasang Check Point di trek 15. Penyelaras Lorong – Lorong Penamat / Gerbang Start/Finish 1. CikguStephanieUnsilAnak Rakey 2. CikguTainiAnakAtin 3. EncikDannyAng 4. EncikDugonAnak Jalang 5. Encik Rahman Anak Bar 1.  Menyediakan lorong-lorong penamat dan tempat kedudukan para Hakim Penamat sebagaimana pelan.  Melabelkansetiaplorongdankedudukanpara Hakim Penamat untuk panduan peserta  Menyediakan pintu gerbang START/FINISH Khemah, Meja, Kerusi, Tali raffia, penanda, gunting dan masking tape 16. Urusetia Dan Penyelaras Borang Pertandingan  Menyediakan borang permarkahan  Mengaudit markah yang diperolehi dari Ketua Borang-borang kejohanan, alat tulis
  4. 4. 1. Cikgu Yak Philomena Anak Unjil 1. Hakim untuk menentukan kedudukan Rumah Sukan berdasarkan pengumpulan markah larian  Menyerahkan keputusan akhir kepada Juru Acara Majlis untuk acara Penyampaian Hadiah dan Kalkulator 17. Hakim – hakim penamat 1. 1. Cikgu Senorita@Suma Anak Ipang 2. (Tahun 1 & 2) 3. 2. Cikgu Bibi Anak Cecilia 4. (Tahun 3 & 4) 5. 3. Cikgu Julia Anak Bada 6. (Tahun 5 & 6) 7. 4. Cikgu Mohd Nazir Bin Ramli 8. (Top10KategoriTerbuka L/P bwh 11 tahun) 9. 3 P  Bertugas sebagaiketua hakim penamat untuk kategori masing-masing  Memberi taklimat tatacara mengisi borang kejohanan kepada hakim-hakim penamat  Memastikan hakim-hakim penamat merekodkan mata merentas desa mengikut rumah sukan peserta bagi menentukan pungutan markah rumah sukan mengikut kategori masing-masing  Menyerahkannya kepada urusetia untuk diaudit 18. Pencatat Masa 1. Puan Pressica Anak Jonathan Isau (Top 10 Kategori L bwh 11 tahun) 2. Cik Freda Binti Jahuri (Top 10 Kategori P bwh 11 tahun)  Bekerjasama dengan Hakim Penamat dalam menentukan masa kedudukan peserta  Mengambil masa bagi kedudukan pelajar tempat 1 hingga 10 kategori masing-masing  Memberi catatan masa kepada Hakim Penamat bagi kategori masing-masing  Membantuhakim penamat mengira pungutan bagi kategori masing-masing Jam randik 19. Penyelaras Checkpoint 1. Cikgu Jack Anak Joannes Encik Uding Anak Ragai (Checkpoint 4 km) 2. Cikgu Taini Anak Atin (Checkpoint 2 km)  Menyelia,membawadanmenyerahkan gelang getah check point kepada peserta  Memastikan setiap check point ada Pegawai Check Point yang bertugas sebelum kejohanan dimulakan  Mengawaspergerakan para peserta di sekitar laluan trek Gelang getah 20. Senamrobik 1. Cikgu Stephanie Unsil Anak Rakey 2. Cikgu Jennifer Anak Sungong 1.  Melakukan tunjukcara memanaskan badan  Memastikanpesertamengikutdan melakukan aktiviti memanaskan badan Pembesarsuara 21. Peronda Mula dan Semasa larian 1. Cikgu LofezAnak Robyn Julin  Meletakkan penanda bagi setiap Check Point  Meronda trek bersama peserta semasa dilepaskan oleh pelepas dan semasa kejohanan
  5. 5. 22. Mengurus murid prasekolah 1. Puan Ngayun Anak Tilla  Mengurus dan mengawal pergerakan murid prasekolah Anggaran Perbelanjaan Bil. Butiran Kuantiti HargaSeunit (RM) Jumlah (RM) Catatan 1. Medal(Emas) 18 biji 3.00 54.00 Menggunakan medal sedia ada 2. Medal(Perak) 18 biji 3.00 54.00 3. Medal(Gangsa) 18 biji 3.00 54.00 4. Medaluntuktop 10 terbukaL/P 20 biji 3.00 60.00 5. MakanPolis/Pegawai/Guru 10 org 2.00 20.00 UNIT SUKAN JUMLAH 242.00 -

×