Els Estudis Universitaris

1,462 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
603
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els Estudis Universitaris

 1. 1. ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS Coordinació batxillerat IES Joan Oró
 2. 2. Estructura dels estudis universitaris
 3. 3. Tipus d’universitats Públiques: titularitat pública.   Adscrites a un centre públic: imparteixen títols oficials reconeguts per la Universitat a la qual s'adscriuen. Públics o privats. Iguals requisits d'accés que la seva universitat. Privades: propi procés de preinscripció i criteris  d'admissió diferents.
 4. 4. ESTUDIS DE GRAU Estudis que tenen com a finalitat l'obtenció d'una  formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. S'adscriuen a alguna d'aquestes branques de  coneixement: arts i humanitats   ciències,  ciències de la salut  ciències socials i jurídiques  enginyeria  arquitectura. Títol oficial de quot;graduat/adaquot;. 
 5. 5. Formació de l’estudiantat Mestres en educació primària * Hi ha títols que augmenten la formació 1 any. Mestres en educació infantil Infermeria Logopèdia Fisioteràpia Enginyeries tècniques actuals Relacions Laborals Antropologia Musicologia Bioquímica Hi ha títols que augmenten la formació 2 anys. Estudis d’Àsia Oriental  Criminologia Hi ha títols de nova creació, reclamats des de fa temps pels acadèmics.  Empresa i tecnologia Comptabilitat i finances Biomedecina Microbioloiga Genètica Criminologia
 6. 6. Nivell de formació de l’estudiantat Hi ha títols sorgits de noves necessitats professionals.  Disseny  Hi ha títols amb la mateixa duració que els actuals.  Medecina (360 crèdits) Veterninària (300 crèdits) Història Filosofia Sociologia
 7. 7. Quina és la càrrega lectiva? 240 crèdits ECTS en 4 anys. 60 ECTS en 1 any TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS ECTS Formació bàsica 60 Obligatòries 102 a 120 Optatives (+ pràctiques 72 a 45 professionals) Treball final de grau 6 a 15 TOTAL 240
 8. 8. Crèdits ECTS Cada assignatura del pla d'estudis té una  equivalència en crèdits. Un crèdit correspon a deu hores de classe teòrica,  pràctica o el seu equivalent. La suma de crèdits de totes les assignatures  conforma la càrrega lectiva.
 9. 9. Crèdits ECTS Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) són  l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'EEES per garantir la concordança i la qualitat de les titulacions i facilitar el reconeixement dels estudis i la mobilitat dels estudiants. Els crèdits ECTS es basen en el treball personal total de  l'estudiant. No només en les hores exclusivament lectives, sinó en totes les que dedica per superar una assignatura tant dins com fora de l'aula. Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. Aquesta nou còmput implica un canvi en la concepció del  sistema d'avaluació: els docents hauran de fer una estimació acurada del temps que l'estudiant haurà d'invertir en cada activitat per assolir els objectius de la seva assignatura.
 10. 10. Els plans d’estudis dels graus Matèries bàsiques  comuns per a totes les universitats de l'Estat, les fixa el ministeri i han de constar en qualsevol pla d'estudis oficial Matèries obligatòries  Les estableix cada universitat i són d'obligat compliment per a l'estudiant. Poden canviar d'una universitat a una altra. Matèries optatives  són les que l'estudiant tria lliurament entre les diverses matèries que aquella universitat ofereix per aquella titulació concreta. Pràctiques externes  Treball de fi de grau 
 11. 11. El “crèdit ECTS” 1 de la feina que un estudiant hauria 60 de fer en un curs acadèmic (apx. 1500h.) 1 curs acadèmic = 35 setmanes = 60 crèdits ECTS aprox. 1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l’estudiant Només una fracció són hores de “contacte” amb el professor 25 % – 35 % 6.25 – 8.75 h
 12. 12. Estudiants Avaluació: màxim 5% (75h) 75 h Activitat supervisada: 150 h màxim 17% (250 h) Activitat dirigida: referència 33% (500 h); 100 h màxim 35% (525 h) mínim 25% (375 h) 275 h 150 h Activitat autònoma: mínim 50 % 750 h (=750 h.) Distribució aproximada del temps de dedicació anual de l'estudiant
 13. 13. Quines diferències hi ha respecte al sistema actual? El nou sistema redueix les hores de docència directa  (classes magistrals) i fomenta les classes participatives en forma de seminaris, grups reduïts, debats i exposicions orals. Es dóna més importància al procediment  d'aprenentatge de l'estudiant. L'estudiant té un rol més actiu i participatiu: ha de planificar el seu temps d'estudi, seguir el ritme de cada assignatura, organitzar la informació que rep i sobretot ser molt actiu en el seu grup, o individualment, i treure tot el profit possible de les hores de classe, preparant-les prèviament.
 14. 14. Quines diferències hi ha respecte al sistema actual? L'EEES implica una nova manera d'ensenyar i d'aprendre on  l'estudiant adquireix més protagonisme: haurà d'anar a classe amb un treball previ fet. Se li proposaran activitats per tal que participi activament: treballs en equip, estudis de cas, treball per projectes i aprenentatge basat en problemes; més enllà del que habitualment es feia en moltes classes, que era escoltar i prendre apunts. L'estudiant treballa de manera continuada i autònoma  durant tot el curs, el que li permet anivellar els seus coneixements i habilitats als dels seus companys i aquest treball s'acompanya d'un sistema d'avaluació continuada que té en compte el seu esforç en treballs, estudi, seminaris, treballs en grup, tutories... i no solament en els exàmens.
 15. 15. Quines diferències hi ha respecte al sistema actual? Els crèdits cursats a primer curs no es perden al  canviar de carrera. L’anglès serà necessari per tenir el títol i sortir a  l’estranger. Les facultats oferiran assignatures en anglès. L'estudiant pot matricular-se al nombre  d’assignatures que vulgui. Això farà una via lenta que facilitarà el fet de treballar i estudiar.
 16. 16. Estudis de postgrau Màsters  Són d’especialització  Un any  Dins la universitat reglada i per tant el preu es rebaixa.  60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d’estudis d’1-  2 anys acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació de tasques  investigadores. Doctorat  Els estudis de doctorat consten d’un període de formació i d’un  període d’investigació que integren el que es denomina programa de doctorat.
 17. 17. Preinscripció universitat L'alumne ha de presentar una sol·licitud de plaça  davant l’oficina de preinscripció universitària. Si un alumne es vol pre-inscriure a una altra  universitat privada o d’una altra comunitat és convenient que es posi en contacte directament amb la universitat per tal de saber el plaç i tràmits corresponent.
 18. 18. Preinscripció universitària Des de finals de maig fins a principis de juliol  Per Internet al portal: accesnet.gencat.net, a  l’apartat Preinscripció universitària.
 19. 19. Universitats d’altres comunitats Si un alumne ha estat admès en una universitat  d’una altra universitat , l'alumne/a ha de demanar el trasllat d'expedient, abonant unes taxes a la universitat d'origen.
 20. 20. Notes de tall Nota d’accés mínima per obtenir plaça en un  determinat centre. No és una nota prefixada i varia cada any perquè   Resulta de la relació entre el nombre de places disponibles en un centre i el nombre d’alumnes que les sol.liciten en la pre-inscripció.
 21. 21. Beques La Direcció General de Promoció Educativa,  depenent del MEC, convoca durant els mesos de Maig o Juny ajuts a alumnes que cursin estudis en les universitats españoles. Consulteu aquesta adreça:  http://www.mec.es/mecd/becas/
 22. 22. Més informació http://www.gencat.cat/diue/ambits/  ur/universitats/index.html

×