Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WIEŚ KACWIN NA SPISZU (mapa)

37 views

Published on

Materiał przygotowany w ramach XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2019).

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

WIEŚ KACWIN NA SPISZU (mapa)

  1. 1. to jedna z najstarszych wsi na Spiszu, a jej układ przestrzenny jest typowy dla tego terenu. Pomimo postępującej przebudowy w wielu miejscach przetrwała tu tradycyjna struktura zagród, z domami miesz- kalnymi ustawionymi szczytowo względem głównej drogi i budynka- mi gospodarczymi na jej obrzeżu. Zachował się również charaktery- styczny pas stodół z „ulicą stodolną” na krańcu działki, otaczający zespół zabudowy mieszkalnej. Czasami do zagrody przynależą też wolnostojące spichlerze, chlewiki czy piwniczki. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ele- mentem charakterystycznym dla kacwińskiego krajobrazu były drew- niane spichlerze, tzw. sypańce. Kapliczka Matki Boskiej Śnieżnej Sypaniec Niedzica Plebania Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II kacwin Opracowanie merytoryczne: Paulina Kasprzycka Opracowanie graficzne: Anna Zabdyrska Organizator: • Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie Współorganizator: • Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy Partner: • Gmina Łapsze Niżne Gospodarz: XXI MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 18–19 i 25–26 maja 2019 • dnidziedzictwa.pl Kacwini anka Wodospad pod Młynarzką Dawna organistówka Kościół pw. Wszystkich Świętych Dawna szkoła Kapliczka pw. Trójcy Świętej Słowacja Kaplica cmentarna pw. św. Katarzyny ul.św.Anny ul.JanaPawłaII

×