Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teksten geschreven voor nieuwe brochure Ready For Change

1,558 views

Published on

Teksten geschreven voor o.a. brochure van Ready For Change

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teksten geschreven voor nieuwe brochure Ready For Change

 1. 1. 24/7 BEREIKBAAR Kamp je zelf met een verslaving of denk je dat iemand anders verslaafd is? Aarzel dan niet en neem contact op met Ready For Change. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl ...KLAAR VOOR EEN NIEUWE START?
 2. 2. KLAAR VOOR EEN WAT IS VERSLAVING? NIEUWE START? Verslaving is een ziekte. Een aangeboren afwij- king in de hersenen, waardoor mensen zoals wij Ready For Change is een tweedelijns ggz- anders reageren op stimulerende middelen, dan instelling die gespecialiseerd is in de mensen die deze afwijking niet hebben. behandeling van verslaving. Dankzij de De ziekte beïnvloedt zowel je body, je mind als combinatie van onze hoogopgeleide experts en je spirit. Hierdoor verdwijnen langzaamaan alle onze uitstekende faciliteiten bieden wij de best dingen die jou in de kern maken tot wie je bent. mogelijke behandeling aan mensen die lijden Het is helaas niet mogelijk om van de ziekte van aan de ziekte van verslaving. Afkicken is al verslaving te genezen. Wel is het mogelijk om er ...HET BEEST IN JE HOOFD mee om te leren gaan. moeilijk genoeg; wij proberen dit proces zo DAT VERSLAVING HEET ...NIKS GEBEURT ZONDER REDEN makkelijk mogelijk te maken. En dat is wat wij doen bij Ready for Change. GEWOONTEVERSLAVING AFKICKEN IS NIET GEMAKKELIJK, DAAR WETEN WIJ ALLES VAN... Een gewoonteverslaving is een verslaving aan een • Gokverslaving • Gameverslaving Ready For Change werd in 2008 opgericht door Richard slaving. En zo ontstond Ready For Change. Samen met een handeling die iemand nodig heeft om zich goed te • Internetverslaving • Seksverslaving van den Ende en zijn partner Patricia Zegwaard. team van professionals hebben ze een behandelprogram- voelen of een kick te krijgen. Enkele voorbeelden van ma ontwikkeld dat gebaseerd is op het 12-stappen Min- een verslaving aan een handeling of gewoonte: Richard is ervaringsdeskundige; nesotamodel en hun eigen ervaring. na zelf jaren tegen de ziekte van “RICHARD EN PATRICIA Waarom het Minnesotamodel? Omdat verslaving te hebben WILDEN HUN ERVARING dit 12-stappen programma wereld- MIDDELENVERSLAVING gevochten, zocht hij hulp. Met wijd al miljoenen mensen van hun succes, want gesteund door OMZETTEN IN IETS POSITIEFS” verslaving heeft afgeholpen. Boven- Een middelenverslaving is een verslaving die in stand “ER BESTAAN GROFWEG 3 Verslavende Patricia werd de weg naar herstel een feit. Richard en dien hebben niet alleen Richard, maar ook verschillende gehouden wordt door het gebruik van een middel of medicijnen Patricia wilden hun ervaring omzetten in iets positiefs: andere medewerkers van Ready For Change baat gehad bij substantie. Dit middel is op zichzelf verslavend door- VERSCHILLENDE SOORTEN vallen vaak zelf mensen helpen die lijden aan de ziekte van ver- dit model. dat het een directe werking in de hersenen heeft. Dit PSYCHOACTIEVE onder de noemt men een psychoactief middel of drug. Er bestaan eerste ca- grofweg 3 verschillende soorten psychoactieve MIDDELEN” tegorie, de middelen, namelijk: stimulerende middelen, of de verdovende middelen, zoals valium. Naast deze drie categorieën bestaat eigenlijk nog • De stimulerende middelen als amfetamine, cocaïne en een vierde categorie, namelijk die van de partydrugs zoals nicotine XTC, maar deze vallen op zichzelf ook weer binnen de drie • De verdovende middelen, bijvoorbeeld alcohol en categorieën. Verder zijn er ook nog drugs bekend onder opium de noemer verkrachtingsdrugs of date rape drugs, zoals • Bewustzijnsveranderende of, in de volksmond, GHB en Rohypnol. Uiteraard zijn weinig mensen aan deze geestverruimende middelen, bijvoorbeeld THC (de laatstgenoemde drugs verslaafd, maar in principe zou men ...EEN NIEUW SOCIAAL LEVEN VINDEN werkzame stof in marihuana) of LSD. eraan verslaafd kunnen raken. GEESTELIJK OF LICHAMELIJK VERSLAAFD PROGRAMMA OP MAAT Binnen de verslaving aan een middel bestaat er onder- niet meer zonder kan. Deze vorm van verslaving is per- scheid tussen een lichamelijke en geestelijke ver- soonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende In de kliniek van Ready For Change krijg je alle begeleiding die nodig is om van je verslaving af te komen. Afkicken in slaving. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het dingen ‘lekker’ vinden. Bij geestelijke verslaving kan onze kliniek heeft verschillende voordelen. Je krijgt een programma op maat: volledig afgestemd op je persoonlijke menselijk lichaam gewend is geraakt aan de stof die in- iemand zodanig naar een middel verlangen dat alle ge- situatie. Want elk mens heeft zijn eigen behoeftes en omstandigheden. Je krijgt net zo veel hulp en begeleiding van tensief gebruikt wordt, en zich aangepast heeft aan die dachten draaien om het gebruiken en verkrijgen van dat onze professionals als je nodig hebt. Ook vind je steun bij lotgenoten. Na de behandeling in de kliniek word je niet aan stof. Wordt er in zo’n geval gestaakt met het gebruiken middel. je lot overgelaten. Ready For Change biedt drie maanden nazorg. Afkicken bij Ready For Change biedt je de kans de van het middel, dan ontstaan er ziekteverschijnselen draad van je leven weer op te pakken. zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit noemt men Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is die aan onthoudingsverschijnselen. Het steeds meer nodig medicatie zoals benzodiazepinen, de zogenaamde BEHANDELMETHODES VERZEKERDE ZORG hebben van een verslavende stof om hetzelfde effect angstdempers en slaapmiddelen als diazepam, oxa- Ready For Change biedt verschillende behandel- Een behandeling bij Ready For Change wordt gedeeltelijk te bereiken noemt men tolerantie, wat vrijwel altijd zepam en alprazolam. Stilzwijgend worden vaak jarenlang mogelijkheden. Zo hebben wij onder andere een of volledig vergoed, afhankelijk van je zorgverzekeraar en voorkomt bij een verslaving. herhalingsrecepten opgehaald totdat de arts ingrijpt of 20-daagse dagbehandeling en een 30-daags intern verblijf je verzekering. Je hebt dan wel een verwijskaart van je de patiënt niet meer genoeg heeft aan zijn dosis. Hij zal in de kliniek. Maar ook individuele gesprekken met een huisarts en een geldige zorgpas nodig. Geestelijke verslaving betekent dat iemand een middel meer van de huisarts proberen te krijgen of andere wegen coach zijn bijvoorbeeld mogelijk. denkt nodig te hebben of denkt lekker te vinden en hier gaan zoeken om de verslaving in stand te houden. Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl
 3. 3. ALCOHOLISME WAT IS ALCOHOLISME? Zo nu en dan een biertje of wijntje drinken moet kunnen, dat vindt bijna iedereen. Maar daarin schuilt juist het gevaar: omdat drinken maatschappelijk geaccepteerd is, slaat af en toe een drankje sneller om in problematisch drinkgedrag. Zodra je begint met drinken en je niet meer kunt stoppen, kun je zeggen dat je een serieus pro- bleem hebt. Alcoholisme is een chronische aandoening die ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En wat te denken van de gevolgen voor de maatschappij? In Nederland alleen al hebben ruim een miljoen mensen een drankprobleem. Daar ondervindt het bedrijfsleven hinder van. In Europa lijden bedrijven hierdoor jaarlijks een verlies van ongeveer 59 miljard euro. En jaarlijks overlijden bijna 4000 Nederlanders aan de gevolgen van alcoholmisbruik. “JAARLIJKS OVERLIJDEN Langdurig normaal kunnen gedragen. veel drinken Waarom iemand verslaafd raakt aan alcohol, is niet ge- BIJNA 4000 NEDERLANDERS is slecht makkelijk te zeggen. Vaak spelen persoonlijke factoren AAN DE GEVOLGEN VAN voor de een rol, zoals opvoeding en problemen thuis of op het maag, de werk. Maar ook de omgeving heeft invloed. Als vrienden ALCOHOLMISBRUIK” lever en de ook veel drinken, ligt de drempel om veel te drinken vaak hersenen. Maar ook geestelijk brengt overmatig drankge- lager. Bovendien kan erfelijke aanleg een rol spelen. Vaak bruik veel schade aan. Zo raken mensen die lijden aan ontstaat alcoholisme door een combinatie van verschil- alcoholisme vaak vrienden kwijt doordat ze zich niet meer lende factoren. HOE HERKEN JE ALCOHOLISME? Verslaafden doen er vaak alles aan om hun verslaving geheim te houden. Het is soms moeilijk om te kunnen herkennen dat iemand verslaafd is. Ook omdat mensen met een verslaving zelf vaak het hardst ontkennen dat ze een probleem hebben. Maar vaak is een verandering in gedrag merkbaar. Ze zijn zichzelf niet meer en sluiten vrienden buiten. Sommige alcoholisten verliezen de controle over zichzelf. Ze hebben zo’n sterke behoefte om te drinken, dat ze of zij last van ontwen- “SOMMIGE ALCOHOLISTEN zichzelf niet in de hand kunnen houden. Ook niet op een ningsver- VERLIEZEN DE CONTROLE familiefeestje of een borrel van het werk. Ze functioneren schijnselen, OVER ZICHZELF” vaak ook niet meer goed op hun werk. zoals ang- Als iemand die veel drinkt, stopt met drinken, krijgt hij sten, misselijkheid, transpireren en trillen. 24/7 BEREIKBAAR Kamp je zelf met een alcoholverslaving of denk je dat iemand anders verslaafd is? Aarzel dan niet en neem contact op met Ready For Change. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl
 4. 4. ...HET IS TIJD OM TE STOPPEN MET HET ZOEKEN NAAR EXCUSES
 5. 5. CANNABIS-/WIETVERSLAVING WAT IS CANNABIS-/WIETVERSLAVING? Cannabis is softdrugs afkomstig van de hennepplant. Omdat softdrugs gedoogd worden in Nederland, denken veel mensen dat het gebruik ervan geen kwaad kan. Jongeren komen vaak al vroeg in aanraking met wiet, bijvoorbeeld via hun vrienden. Het roken van een jointje, blowen genoemd, versterkt “IEMAND DIE DAGELIJKS meestal het gevoel dat iemand op dat moment heeft. Iemand die zich goed voelt, kan zich nog beter gaan voelen. Maar iemand die niet goed in BLOWT IS NIET GEZOND zijn vel zit, kan er juist angstige of depressieve gevoelens door krijgen. BEZIG” Wiet kan ook in cake of thee verwerkt worden, of puur opgegeten wor- den. Het effect is dan vaak sterker. Iemand die dagelijks blowt, is niet gezond bezig. Het van de gebruikers geestelijk afhankelijk van cannabis. Dat roken van wiet is namelijk schadelijk voor de longen en betekent dat iemand alleen nog maar aan gebruiken kan hart- en bloedvaten, door de koolmonoxide en teer die denken. Ermee stoppen is dan erg moeilijk. Cannabisge- daarbij vrijkomen. Hoewel cannabis minder verslavend bruik kan zelfs een (terugval in) psychose opwekken. is dan bijvoorbeeld tabak en cocaïne, raakt tien procent HOE HERKEN JE EEN CANNABIS-/WIETVERSLAVING? Verslaafden doen er vaak alles aan om hun verslaving geheim te houden. Het is soms moeilijk om te kunnen herkennen dat iemand verslaafd is. Ook omdat mensen met een verslaving zelf vaak het hardst ontkennen dat ze een probleem hebben. Maar vaak is een verandering in gedrag merkbaar. Naast lichamelijke symptomen zoals rode ogen, een droge Ook het “VERSLAAFDEN DOEN ER mond en trillen kan een gebruiker geestelijke symptomen reactie- vertonen. Cannabisgebruik heeft een slechte invloed op vermogen VAAK ALLES AAN OM HUN het geheugen en de concentratie. Gebruikers kunnen ver- vermindert. VERSLAVING GEHEIM TE ward reageren, omdat ze niet meer logisch kunnen naden- Daarnaast ken of de informatie niet meer goed kunnen opnemen. komen neer- HOUDEN” Bij schoolgaande of studerende gebruikers zijn slechtere slachtigheid, rusteloosheid, hallucinaties en angst- prestaties vaak de stille getuigen van het cannabisgebruik. gevoelens voor. 24/7 BEREIKBAAR Kamp je zelf met een wietverslaving of denk je dat iemand anders verslaafd is? Aarzel dan niet en neem contact op met Ready For Change. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl
 6. 6. ...MET EEN BEETJE HULP KOM JE ER WEL
 7. 7. COCAÏNEVERSLAVING WAT IS COCAÏNEVERSLAVING? Cocaïne is een opwekkende stof die afkomstig is uit de bladeren van de cocastruik. Cocaïne zorgt voor veel ener- gie, het gevoel de hele wereld aan te kunnen. Gebruikers van cocaïne voelen zich sterk, actief en zelfverzekerd. Eenmaal gewend aan cocaïne in hun lichaam, voelen ze zich onzeker als ze niet gebruiken. Daarom is de kans op geestelijke afhankelijkheid erg groot. Naast onzekerheid is ook “GEBRUIKERS VAN COCAÏNE uitputting een verschijnsel dat optreedt als de hoeveelheid cocaïne VOELEN ZICH STERK, ACTIEF in het bloed afneemt. Die moeheid wordt ‘opgelost’ met het nemen van cocaïne. En zo komen veel verslaafden in een vicieuze cirkel EN ZELFVERZEKERD” terecht. Iemand is verslaafd aan cocaïne als hij of zij niet meer Cokegebruik is niet zonder risico’s. Het kan leiden tot zonder deze drug kan of wil functioneren. Het lichaam oververmoeidheid, uitputting en depressieve gevoelens. raakt na een periode van gebruik gewend aan cocaïne, Door het vele snuiven kan het neusslijmvlies gaan ontste- waardoor iemand steeds meer nodig heeft voor hetzelfde ken. Bovendien vormt cocaïne een belasting voor hart- en effect. Hoewel cocaïne een gevoel van bruisende energie bloedvaten. Er zijn gevallen bekend van hartinfarcten en kan geven, doet het eigenlijk precies het omgekeerde. plotselinge dood na gebruik van cocaïne. Want als de cocaïne is uitgewerkt, voelt de gebruiker zich moe en lamlendig. HOE HERKEN JE EEN COCAÏNEVERSLAVING? Verslaafden doen er vaak alles aan om hun verslaving geheim te “MENSEN DIE VEEL EN houden. Het is soms moeilijk om te kunnen herkennen dat iemand verslaafd is. Ook omdat mensen met een verslaving zelf vaak het hardst REGELMATIG COCAÏNE ontkennen dat ze een probleem hebben. Maar vaak is een verandering GEBRUIKEN, KUNNEN in gedrag merkbaar. VERANDEREN IN Mensen die veel en regelmatig cocaïne gebruiken, kun- genoemde nen veranderen in onaardige personen. Ze reageren koel, vermoeidheid ONAARDIGE PERSONEN” arrogant, egoïstisch en soms zelfs agressief. Vaak zijn ze kan cocaïnegebruik ook leiden tot gewichtsverlies en prikkelbaar, rusteloos en snel geïrriteerd. Bij overmatig verslechterde conditie, door gebrek aan eetlust. Op het gebruik kunnen ze angsten ontwikkelen en gaan moment van gebruik worden de oogpupillen veel groter. hallucineren. Maar ook lichamelijke symptomen kunnen verraden dat iemand cocaïne gebruikt. Naast de eerder 24/7 BEREIKBAAR Kamp je zelf met een cocaïneverslaving of denk je dat iemand anders verslaafd is? Aarzel dan niet en neem contact op met Ready For Change. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl
 8. 8. ...OOK ZONDER DRUGS BEN JIJ EEN LEUK PERSOON
 9. 9. GHB-VERSLAVING WAT IS GHB-VERSLAVING? GHB staat ook wel bekend als partydrug en is een afkorting van gamma-hydroxy-butyraat, een stof die van nature in het menselijk lichaam aanwezig is. Vroeger werd GHB gebruikt als verdovingsmiddel en slaapmiddel, maar vanwege de bijwerkingen gebeurt dat niet meer. GHB wordt vaak gezien als oppepper. Ten onrechte, want de stof heeft juist een verdovende werking op het centrale zenuwstelsel. “GHB STAAT OOK WEL Een lage dosis een suf gevoel, geheugenverlies en overvallen worden zorgt voor door een onbedwingbare slaap. BEKEND ALS PARTYDRUG” een roes die GHB is geen onschuldige drugs. De kans op een overdosis vergelijkbaar is met de roes na een paar wijntjes. Gebrui- is vrij groot omdat GHB moeilijk te doseren is. De dosis is kers worden er kalm, vrolijk, praterig, opgewonden en afhankelijk van onder andere ervaring, lichaamsgewicht, ontspannen van. Eventueel aanwezige angsten en rem- volle of lege maag, en verschilt van persoon tot persoon. mingen verdwijnen. Omdat mensen zich zo goed voelen Slechts een klein beetje te veel GHB kan vergaande na inname van GHB, is het risico op geestelijke afhanke- gevolgen hebben, zoals bewusteloosheid, coma en zelfs lijkheid groot. Bij veelvuldig gebruik kan ook lichamelijke de dood. De kans op een overdosis is nog groter als GHB afhankelijkheid optreden. in combinatie met alcohol of andere verdovende mid- Naast de positieve effecten van GHB tijdens gebruik, kun- delen wordt ingenomen. Mensen met hart- en vaatziekten, nen ook minder aangename effecten optreden: problemen epilepsie, bloeddrukafwijkingen en andere ziekten, lopen met de ademhaling, hartritmestoornissen, duizeligheid, grote risico’s bij GHB-gebruik. hoofdpijn, misselijkheid, een slap gevoel in de spieren, HOE HERKEN JE EEN GHB-VERSLAVING? Verslaafden doen er vaak alles aan om hun verslaving geheim te “GHB-GEBRUIK IS MOEILIJK houden. Het is soms moeilijk om te kunnen herkennen dat iemand verslaafd is. Ook omdat mensen met een verslaving zelf vaak het TE HERKENNEN OMDAT ER hardst ontkennen dat ze een probleem hebben. Maar vaak is een WEINIG BIJWERKINGEN ZIJN” verandering in gedrag merkbaar. GHB-gebruik is moeilijk te herkennen omdat er weinig GHB-gebruik. Mensen die (bijna) dagelijks GHB nemen, bijwerkingen zijn nadat de GHB is uitgewerkt. Het geeft krijgen heftige ontwenningsverschijnselen als ze ermee geen katergevoel. Alleen het reactievermogen en het stoppen, zoals angsten, trillingen, slapeloosheid en kans coördinatievermogen zijn nog enkele uren verstoord na op delirium (sterk verwarde toestand). 24/7 BEREIKBAAR Kamp je zelf met een GHB-verslaving of denk je dat iemand anders verslaafd is? Aarzel dan niet en neem contact op met Ready For Change. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl
 10. 10. ...PROBEER EENS EEN FEESTJE ZONDER
 11. 11. 24/7 BEREIKBAAR Kamp je zelf met een verslaving of denk je dat iemand anders verslaafd is? Aarzel dan niet en neem contact op met Ready For Change. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl ...ONZE BEHANDELINGEN
 12. 12. READY FOR CHANGE: 30-DAAGS INTERN VERBLIJF ONZE BEHANDELINGEN Tijdens het 30-daagse verblijf in ons behandelcentrum volgen onze cliënten een programma dat gebaseerd is op het 12-stappen Minnesotamodel. Het programma Mensen met een verslaving geven niet snel toe heeft aandacht voor alle aspecten van verslaving: ver- stand, lichaam en geest. Het behandelcentrum in dat ze een probleem hebben. Het erkennen van Nederland biedt alle luxe van een goed hotel en is de verslaving is de eerste belangrijke stap op smaakvol ingericht. Om de behandeling zo intensief weg naar herstel. Minstens net zo belangrijk is en succesvol mogelijk te maken, volgen cliënten het de tweede stap: op zoek gaan naar een goede programma samen met andere cliënten. Ze vinden behandeling. Ready For Change biedt de keuze steun bij elkaar in hun strijd voor een beter leven. Het programma bevat de volgende onderdelen: uit verschillende behandelmogelijkheden. Om- dat elk mens anders in elkaar zit, worden de behandelingen afgestemd op individuele be- hoeften, problemen en eigenschappen. Ons aanbod is samengesteld door een hoogopgeleid team VERSTAND: LICHAAM: van professionals. We maken gebruik van een programma dat is • Een-op-een counseling • Uitgebalanceerd voedingsprogramma, op maat • Trainingen gemaakt door onze voedingsdeskundige gebaseerd op het 12-stappen Minnesotamodel, een model dat “AFKICKEN IS AL • Fitnessprogramma onder leiding van personal trainer zich wereldwijd ruimschoots bewezen heeft. • Groepstherapie MOEILIJK GENOEG. • Workshops • Massagetherapie Afkicken is al moeilijk genoeg. Daarom doen wij er alles aan om dit proces zo DAAROM DOEN WIJ ER • Cognitieve gedragstherapie prettig mogelijk te laten verlopen. Onze behandelingen zijn er niet alleen op ALLES AAN OM DIT gericht om mensen van hun verslaving af te helpen, maar ook om verslaving in GEEST: de toekomst te voorkomen. Bij ons wordt de basis gelegd voor een verslavings- vrij leven. PROCES ZO PRETTIG MOGELIJK TE LATEN • Meditatie RESULTATEN READY FOR CHANGE * • Hatha Yoga Cliënten die zich aanmelden, krijgen eerst een intakegesprek. Op basis hiervan VERLOPEN” • Spirituele workshops krijgen ze een 20-daagse intensieve dagbehandeling of een 30-daags intern • Mindfullness verblijf in een van onze behandelcentra. 68% van alle behandelde cliënten is nog steeds nuchter e-HEALTH 92% van alle behandelde cliënten vindt dat zij nu beter functioneren dan 12 maanden geleden Internettherapie bij Ready for Change helpt je op een duidelijke manier bij het oplossen van je problemen. 85% van alle behandelde cliënten vindt dat zij beter Onze aanpak bestaat uit een combinatie van bewust- met hun klachten omgaan vergeleken met 12 maanden wording, klachtreductie, evenwichtig denken en veel geleden oefenen in de praktijk. 77% van alle behandelde cliënten gaat veel beter met hun klachten om Internettherapie leert je op een effectieve manier zelf je situatie te verbeteren. Hierdoor ben je in staat om, na * bron: CQI afloop van de behandeling, zelfstandig verder te gaan en ...ACCEPTEREN IS DE EERSTE STAP NAAR GENEZING in moeilijke situaties terugval te voorkomen. Onze programma’s zijn gebaseerd op de meest effectieve psychologische behandelmethode (cognitieve gedrags- therapie) gecombineerd met bevindingen uit recent onderzoek. 20-DAAGSE INTENSIEVE DAGBEHANDELING Een programma bestaat uit voorgestructureerde modules en interventies. Iedere interventie bestaat uit 3 stappen: Ons behandelteam zorgt ervoor dat elke cliënt een behandeling op maat krijgt, afgestemd op individuele 1) informatie 2) één of meerdere oefeningen en 3) de persoonlijke feedback van je behandelaar. behoeften en wensen. Het voordeel van therapie via internet? Je bepaalt zelf waar en wanneer je aan je behandeling werkt. Bovendien kun Het programma bevat de volgende onderdelen: “IN DE AVONDUREN IS HET je alle informatie, oefeningen en feedback teruglezen. • Één-op-één counseling RAADZAAM OM ZELFHULPGROEPEN • Terugvalpreventie • Groepstherapie TE BEZOEKEN, OOK NA AFLOOP VAN NAZORG • Training HET READY FOR CHANGE Elke cliënt ontvangt drie maanden nazorg, om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken. Bovendien wordt de familie van de cliënt bij de behandeling betrokken, met het familieprogramma. • Cognitieve gedragstherapie PROGRAMMA.” • Workshops Ready For Change | tel +31 (0)887323942 | info@readyforchange.nl | Postbus 267 3000 AG Rotterdam | www.readyforchange.nl

×