Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 1)

173 views

Published on

De presentatie van workshop 'Communiceren met kwetsbare doelgroepen' verzorgd tijdens het congres 'Samen werken aan sociale inclusie' op 15 maart 2018. Bekijk voor meer presentaties en verslagen de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen (deel 1)

 1. 1. Marjolijn van Leeuwen www.pharos.nl www.gezondheidsvaardigheden.nl Kwetsbare groepen, communicatie op maat Samen werken aan sociale inclusie 15-03-2018
 2. 2. De vaardigheden om mondelinge en schriftelijke informatie over gezondheid - te verkrijgen - te begrijpen - en toe te passen Gezondheidsvaardigheden Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 2
 3. 3. Omvang beperkte gezondheidsvaardigheden Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 3 29 % van de bevolking heeft beperkte gezondheidsvaardigheden Sörensen 2011 Beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege een psychische aandoening.
 4. 4. Risicogroepen • Laaggeletterden (2,5 miljoen) • Chronisch psychiatrisch patiënten • Ouderen (mannen..) • Niet-westerse migranten • Iedereen in emotioneel stressvolle situaties JE KUNT HET NIET ZIEN DUS MOET JE BEGRIP CHECKEN EN ALLE INFORMATIE BEGRIJPELIJK MAKEN
 5. 5. Gevolgen • Minder regie • Minder zelfvertrouwen • Communicatie zorgverleners moeizaam • Misverstanden met instanties, overheid • Meer chronische aandoeningen • Meer medicatiefouten • Meer ziekenhuisopnames Sudore e.a. ‘The relationship between literacy and health’ Patient education and counceling 75(2009) 398-402; Heijmans et al 2016 Kennisvraag zorg op maat
 6. 6. Effect eenvoudige uitleg medicijngebruik • 2x per dag 2 capsules werd • ‘s ochtends 2 capsules, ‘s avonds 2 capsules Begrip ging omhoog: • Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden: van 30.2 % naar 78.6 % • Mensen met goede gezondheidsvaardigheden: van 58.10% naar 97.7 % Uit: ZonMw onderzoek “”Wat moet er op het etiket” Healthbase, 2017
 7. 7. Informatie vinden Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 7 Wat is echt? Wat is reclame?
 8. 8. Informatie vinden Ik lees geen kranten. Staat het ook op Youtube? Of Facebook?
 9. 9. Informatie begrijpen Onze organisatie richt huisvesting en begeleiding gescheiden in om het proces van stabilisatie en herstel zo goed mogelijk vorm te geven. Dat betekent dat huisvesting ingericht wordt naast het begeleidingsproces. Onze organisatie ontwikkelde daarom verschillende woonmodules, om iedereen naast de juiste begeleiding ook passende huisvesting te kunnen bieden.
 10. 10. Informatie begrijpen Onze organisatie richt huisvesting en begeleiding gescheiden in om het proces van stabilisatie en herstel zo goed mogelijk vorm te geven. Dat betekent dat huisvesting ingericht wordt naast het begeleidingsproces. Onze organisatie ontwikkelde daarom verschillende woonmodules, om iedereen naast de juiste begeleiding ook passende huisvesting te kunnen bieden.
 11. 11. Informatie begrijpen
 12. 12. Informatie begrijpen Geen idee waar dit voor is. Dat is voor de buurt, van ‘we hebben een feestje’ “Zo’n smiley. Dat is voor mensen die gelukkig zijn. Daar druk ik niet op als ik verdrietig ben, daar heb ik niks aan.”
 13. 13. Informatie begrijpen Zingeving? Zegt me niks. Ja, iets is zinvol.
 14. 14. Informatie begrijpen Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 14
 15. 15. Informatie begrijpen Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 15
 16. 16. Informatie toepassen “Ik heb schulden, waar kan ik naartoe?”
 17. 17. Informatie toepassen
 18. 18. Informatie toepassen
 19. 19. Informatie toepassen Moeizaam contact met instanties
 20. 20. Links Video’s : Ex-laaggeletterden aan het woord http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid/herkennen-en-effectief- communiceren/ex-laaggeletterden-vertellen-hun-verhaal-video Video: Het belang van begrijpelijk informeren in beeld https://www.youtube.com/watch?v=CO72TQvm3m0 Checklist toegankelijke informatie http://www.pharos.nl/documents/doc/checklist%20toegankelijke%20informatie.pdf Cijfers http://www.pharos.nl/documents/doc/factsheet_beperkte%20gezondheidsvaardigheden_en_laaggeletter dheid.pdf Stappenplan voor organisaties http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid/stappenplan-laaggeletterdheid- voor-uw-praktijk Diverse vereenvoudigde voorlichtingsmaterialen http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelingsprogramma-gezondheid- statushouders/eenvoudige-voorlichting

×