Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven

439 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven

 1. 1. Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 2. 2. EEN BIOPSYCHOSOCIAAL GEGEVEN Biologisch – genetische kwetsbaarheid Persoonlijkheidskenmerken Beïnvloeding door mensen en omstandigheden Een dunne grens (wanneer is psychische kwetsbaarheid “problematisch” ?) Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 3. 3. HET DAL IS TE DIEP…. WAAR NAAR TOE …. ? Onwetendheid Belangrijke rol van huisarts / eerstelijnszorg www.geestelijkgezondvlaanderen.be Wat is voor wie de beste zorg ? Therapieshopping… Wachttijden Drempels: • Taboe en stigma’s • Financiële drempel • Schaamte / Faalervaring • Banalisering • Zelfstigmatisering • … Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 4. 4. PSYCHIATRIE ? Keuze tussen residentiëel of ambulant (Ook hier) wachttijden Schaamte voor het (bijkomend) label ‘psychiatrische patiënt’ Gewone mensen als jou en ik, verbonden in kwetsbaarheid Maskers vallen af Nood aan rust, warme zorg, goede crisisopvang Nood aan prikkelarme omgeving Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 5. 5. WAT HEEFT MIJ GEHOLPEN ? Mensen die er (niet oordelend, als compagnon) voor je zijn Hard werken / 6 maanden (dag)therapie Multidisciplinaire aanpak (geen al te vrijblijvende therapie) Zelf manager van mijn zorgplan Niet strijden tegen demonen, maar luisteren naar en aanvaarden wat ze zeggen… TIJD om schaamte te overstijgen, voor aanvaarding, om (gedrags)patronen te veranderen,… Tegengesteld denken en handelen, durven ‘springen’ De kracht zoeken, vinden en benutten onder de kwetsbaarheid Hoopgevende herstelverhalen die inspireren Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 6. 6. WAT HEEFT NOG GEHOLPEN ? Opnieuw kunnen en mogen werken (na lange tijd A.O. niet evident: drempel…) Schrijven en spreken over mijn ervaringen en kwetsbaarheid Gehoord (en gelezen) worden Een nieuw “bewust zijn” Een crisispreventieplan Grenzen voelen en (liefst ook) respecteren Zelfzorg als preventie (tijd maken om bewust te ademen, voor activiteiten die ik graag doe,…) Aanvaarden dat ik hersteld maar niet genezen ben Iets betekenen voor anderen Investeren in een netwerk van mensen en voorzieningen Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 7. 7. WAT KAN NOG MEER HELPEN ? Een goede nazorg (zonder lange wachttijd) Meer toegankelijke ambulante (geestelijke gezondheids)zorg, dicht bij huis of (waarom niet) thuis (Aanvaarden van) vrijwillige hulp Betaalbare en niet al te vrijblijvende psychotherapie, mindfulness,.. Medicatie als ondersteuning Progressieve werkhervatting Begrip en hulp wanneer (voltijds) werken niet (meer) lukt Een samenleving waarin praten over psychische kwetsbaarheid geen taboe is Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 8. 8. HADDEN WE HET MAAR GEWETEN… Belang van opvoeding en onderwijs Nood aan meer en betere preventie Psycho-educatie en vaardigheidstraining op vlak van emotieregulatie, sociale vaardigheden, zoeken en benutten van talenten, … Leren leven met wat minder Leren regelmatig even stoppen (om te “ademen”, voor meditatie,..) Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 9. 9. TIPS VOOR EERSTELIJNSWERKERS Zorg mee voor een meer transparante en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg (nood aan laagdrempelige lokale infopunten, databank,..) Zorg mee voor meer preventie Laat de cliënt zo veel als mogelijk manager zijn van zijn eigen zorgplan Weet dat er onder elke kwetsbaarheid ook kracht zit Durf zelf ook kwetsbaar zijn Niet je diploma is het belangrijkste, wel hoe je met mensen omgaat Zorg goed voor jezelf… Om een goede gids en / of compagnon te kunnen zijn voor wie kwetsbaar is Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 10. 10. TIPS VOOR IEDEREEN Herken tijdig signalen Beter vlug detecteren / aanpakken om onherstelbare schade te vermijden Zoek de beste en voor jou meest passende hulp of help anderen om die hulp te zoeken Beter voorkomen dan genezen… Stop de ratrace, “adem” bewust en las hiervoor pauzes in Identificeer je niet met je gedachten en gevoelens Laat kwetsbare mensen voelen dat je er voor hen bent… Ook zonder woorden kan je veel betekenen Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 11. 11. UIT HET VOORWOORD (PSYCHIATER STEPHAN DE BRUYNE) “Our greatest glory is not in never falling, but in rising everytime we fall….” (Nelson Mandela) “Herstel is mogelijk. Een erg rijk boek dat hopelijk veel mensen tijdig over de drempel van de hulpverlening kan helpen om een gepaste behandeling te starten.” Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07
 12. 12. BRONNEN, CONTACT EN VRAGEN Hans.meganck@gmail.com www.lannoo.be/depressief www.acco.be/mildezorg www.facebook.com/goedezorgvoorkwetsbaremensen Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. Hans Meganck 2014-12-07

×