Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VP01 Intro Workshop Tilburg

556 views

Published on

door Saskia Woutersen, UvA

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VP01 Intro Workshop Tilburg

 1. 1. Wat is een Verrijkte publicatie? Saskia Woutersen-Windhouwer (UvA) Universiteitsbibibliotheek
 2. 2. Inhoud <ul><li>Waarom? </li></ul><ul><li>Wat is een verrijkte publicatie? </li></ul><ul><ul><li>1. Verrijking in de publicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Verrijking met de publicatie </li></ul></ul><ul><li>Spelers </li></ul><ul><li>Aandachtspunten </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
 3. 3. Waarom? <ul><li>Nieuwe publicatievormen </li></ul><ul><ul><li>video’s, databases, datasets,etc. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>moeilijk te vinden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>impact neemt toe </li></ul></ul></ul><ul><li>Semantic web </li></ul>
 4. 4. Wat is een verrijkte publicatie? <ul><li>Gerelateerde wetenschappelijke gegevens </li></ul><ul><li>Gestructureerd samengebracht </li></ul><ul><ul><li>duidelijk semantiek </li></ul></ul><ul><li>Twee typen </li></ul>
 5. 5. 1e type: Verrijking in de publicatie <ul><li>eXtensible Markup Language (XML) </li></ul><scientific_article_deep_structure> <fact>... </fact> ... ( new phenomena ) <problem> ... </problem> ( question ) <method> <methodology> ... </methodology> </method> <hypotheses> ( provisory answer ) <contextual_condition> ... </ contextual_condition >
 6. 8. Samenvatting verrijking in de publicatie <ul><li>XML </li></ul><ul><ul><li>Vorm : beschrijft entiteiten, onderlinge relaties en regels </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>modulen, objecten voorzien van metadata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>feiten, probleemstelling, hypothese, empirisch bewijs, analyse en conclusie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kennis : koppelt kennis aan gerelateerd feiten, publicaties, databases; vindt bijv. informatie in databases </li></ul></ul><ul><li>Ontologie </li></ul><ul><ul><ul><li>algemeen (vorm) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>discipline specifiek, bijv. Chemical Markup Language (CML) </li></ul></ul></ul>
 7. 9. 2e type: verrijking met de publicatie <ul><li>Onderdelen: </li></ul><ul><li>Traditionele publicatie </li></ul><ul><ul><ul><li>voornamelijk tekst </li></ul></ul></ul><ul><li>Onderzoekgegevens </li></ul><ul><ul><ul><li>bewijsmateriaal (bijv. datasets), maar ook onderdelen van het onderzoek zelf (bijv. enquêtes) </li></ul></ul></ul><ul><li>Extra materialen </li></ul><ul><ul><ul><li>ter illustratie of verduidelijking (foto’s, video’s) </li></ul></ul></ul><ul><li>Post publicatie gegevens </li></ul><ul><ul><ul><li>comments, ranking </li></ul></ul></ul>
 8. 12. Examples of Enhanced publications
 9. 14. <ul><li>PLoS </li></ul>
 10. 15. Bronnen <ul><li>Uitgever(s) </li></ul><ul><li>Repositories </li></ul><ul><li>SciVee </li></ul><ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 11. 16. Traditie wetenschappelijk publiceren <ul><li>Controleerbaar </li></ul><ul><li>Onveranderlijk </li></ul><ul><li>Geldt voor zowel: </li></ul><ul><ul><li>verrijkte publicatie als geheel </li></ul></ul><ul><ul><li>onderdelen van een verrijkte publicatie </li></ul></ul>
 12. 17. Repositories <ul><li>Ontologien/structuur </li></ul><ul><li>Interoperabiliteit </li></ul><ul><li>Duurzaamheid </li></ul><ul><li>Opslagcapaciteit </li></ul><ul><li>Toegang </li></ul>
 13. 18. Een goed voorbeeld <ul><li>American Astronomical Society (AAS) </li></ul><ul><li>Overeenkomst tussen uitgever en alle astronomische data centra </li></ul><ul><ul><li>unieke identifiers </li></ul></ul><ul><ul><li>aan iedere gewenste set </li></ul></ul><ul><ul><li>lengte der dagen toegankelijk </li></ul></ul>
 14. 19. Selectiecriteria (delen) VP <ul><li>Reguliere uitgever of een trusted repository </li></ul><ul><li>Persistent identifier (incl. resolver ) </li></ul><ul><li>Datumstempel </li></ul><ul><li>Regulier filetypen </li></ul><ul><li>Goede kwaliteit (voor preservering) </li></ul><ul><li>Datasets incl. Universal Numeric Fingerprint </li></ul><ul><li>Citeerbaar </li></ul><ul><li>Legaal (niet alleen in relatie met auteursrecht) </li></ul>
 15. 20. Relaties digitale objecten + relaties = verrijkte publicatie
 16. 21. Enhanced publication model: OAI-ORE <ul><li>Relaties tussen publicatie en relevante objecten </li></ul><ul><ul><ul><li>data, websites, commentaries, etc. </li></ul></ul></ul><ul><li>De links geven het type relatie weer tussen de objecten </li></ul><ul><ul><ul><li>Is it a ‘part of’ (like a chapter of a book) or a ‘comment on’? </li></ul></ul></ul><ul><li>Een verrijkte publicatie kan in de tijd veranderen </li></ul><ul><ul><ul><li>het model kan continue worden aangevuld. </li></ul></ul></ul><ul><li>Modellen voor publicatie typen zijn/worden gemaakt </li></ul><ul><ul><ul><li>boek, artikel, etc. </li></ul></ul></ul>
 17. 22. Resultaat <ul><ul><li>nieuwe inzichten verkrijgen door nieuwe combinaties </li></ul></ul><ul><ul><li>voor het gemak (alle relevante materialen bij elkaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>een verzameling van digitale objecten als resultaat van het onderzoeksproces </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijv. Scientific Publication Package (SPP) </li></ul></ul></ul>
 18. 23. Spelers <ul><li>Onderzoekers </li></ul><ul><ul><li>inhoud </li></ul></ul><ul><li>Uitgevers/repositories </li></ul><ul><ul><li>diensten en tools voor verrijkte publicaties </li></ul></ul><ul><li>Universiteiten </li></ul><ul><ul><li>archiveren </li></ul></ul>
 19. 24. Aandachtspunten <ul><li>Meer relaties </li></ul><ul><li>(Meer) tools! </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul>
 20. 25. Conclusie <ul><li>Beheersbaar houden wetenschappelijke output </li></ul><ul><li>Samenbrengen van gerelateerde informatie </li></ul><ul><li>Semantische relaties </li></ul><ul><li>Aan elkaar gerelateerde objecten zijn: </li></ul><ul><ul><ul><li>Eenvoudig te vinden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemakkelijk toegankelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eenvoudig te gebruiken </li></ul></ul></ul><ul><li>Maakt het wetenschappelijk publiceren leuker en meer efficiënt! </li></ul>
 21. 26. Vragen?
 22. 27. Scientific Publication Package (SPP) <ul><li>Experimenten herhalen, controleren en verspreiden </li></ul><ul><li>Componenten (met unieke identifier) </li></ul><ul><ul><ul><li>data (database gegevens, beelden, visualisaties, grafieken) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>functies, software, specificaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>publicaties (Endnote files, rapporten, documentatie etc.). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>samengesteld digitaal object - RDF pakket. </li></ul></ul></ul><ul><li>Relaties </li></ul><ul><ul><ul><li>metadata gebruikte ontologie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pakketgebonden specificaties. </li></ul></ul></ul><ul><li>SPP wordt in een repository geïndexeerd, uitgewisseld, hergebruikt, vergeleken, geïntegreerd </li></ul>

×