Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SURF & Enhanced Publications

1,131 views

Published on

This presentation is in DUTCH.
Brief introduction about SURF.
Zooming in to Enhanced Publication Activities
This is the version WITH the VIDEO's
http://dl.dropbox.com/u/1120383/SURF-VerrijktePublicaties-OCW-OWB-2011-06-23-compressed-shared.pptx

 • Download presentation with the video http://dl.dropbox.com/u/1120383/SURF-VerrijktePublicaties-OCW-OWB-2011-06-23-compressed-shared.pptx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

SURF & Enhanced Publications

 1. 1. Innovatie met impact<br />Een kennismaking met SURF & Verrijkte Publicaties<br />[Keith Russell & Maurice Vanderfeesten]<br />
 2. 2. 2<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />SURF is een samenwerkingsorganisatie<br />van alle instellingen voor hoger onderwijs & onderzoek in Nederland<br />Samenwerking<br />=<br />Succesfactor<br />42<br />Hogescholen<br />14<br />Universiteiten<br />Koninklijke Bibliotheek <br />Kleinere instellingen voor hoger onderwijs <br />NWO<br />KNAW<br />8 <br />Academische<br />Ziekenhuizen<br />CommerciëleR&D instellingen<br />TNO,<br />TelematicaInstituut<br />
 3. 3. 3<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Methode SURF (1)<br />Strategie<br />Elke 4 jaar<br />meerjaren-plan<br />Meerjarenplan<br />Contributie<br />
 4. 4. 4<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Methode SURF (2)<br />Financiering<br />Indicatie<br />budgetten per 4 jaar<br />Contributie SURFfoundation 12 M€<br />Exploitatie SURFnet 72 M€ <br />80 M€<br />Licenties SURFdiensten 200 M€<br />Innovatiesubsidie overheid 80 M€ / 4 jaar<br />
 5. 5. 5<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Methode SURF (3)<br />Uitvoering<br />SURF regisseert en coördineert de uitvoering van (subsidie)projecten <br />Uitzetten van tenders, onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling en bewaking en het beschikbaar stellen van projectresultaten<br />Uitvoering daar waar de expertise zit: bij instellingen voor hoger onderwijs en bedrijfsleven<br />
 6. 6. 6<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Motor voor innovatie<br />Initiator vanICT-innovatie<br />ICT-inkoop organisatie<br />
 7. 7. Motor voor innovatie<br />7<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 8. 8. Leidend in lichtpaden<br />8<br />22 september 2008<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Dankzij SURFis Amsterdam hét internetknooppuntvan Europa<br />8<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 9. 9. Schaalvoordeel<br />9<br />22 september 2008<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Visie <br />Een ICT-inkooporganisatie van en voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek kan haar dienst-verlening optimaal afstemmen op de behoeften van instellingen en hun studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers<br />9<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 10. 10. 10<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />SURFfoundation<br />Onderzoek<br />Bedrijfsvoering<br />Onderwijs<br />Drie platforms<br />
 11. 11. 11<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />ICT en Onderzoek<br />Initiatieven<br />SURFshare: gemeenschappelijke kennisinfrastructuur voor wetenschappelijke communicatie <br />HBO Kennisbank<br />Opzet nieuw Current Research Information system (CRIS)<br />Internationale samenwerking:Open Acces, Virtual Research Environment, licenties weten-schappelijke uitgevers<br />Visie<br />Open Access:Toegang tot resultaten publiek gefinancierd onderzoek is cruciaal<br />Samenwerking stimuleren tussen onderzoekers in online samenwerkingsomgevingen<br />Verrijkte Publicaties: publicaties in samenhang met onderzoeksmateriaal presenteren<br />
 12. 12. Verrijkte Publicaties – Verder dan de PDF<br />12<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 13. 13. 13<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />links<br />data<br />audio<br />auteur<br />Onderzoek is rijker dan publicaties alleen<br />video<br />
 14. 14. 14<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />http://wiki.surffoundation.nl/display/vp/VP+van+de+Maand<br />
 15. 15. Verrijking binnen een publicatie<br />Journal of Archeology in the Low Countries (JALC)<br />15<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 16. 16. 16<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 17. 17. Verrijkingen tussen publicaties<br />Centrum voor Openbare Orde Handhaving (COOV)<br />17<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 18. 18. 18<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 19. 19. Standaarden &Infrastructuur<br />de achterkant met verstrekkende gevolgen<br />19<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />openarchives.org/ore<br />
 20. 20. Een Data model (RDF/XML)<br />20<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />openarchives.org/ore<br />
 21. 21. Tools voor het Maken van Verrijkte Publicaties<br />21<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />Rich Internet Publications<br />Journal articles & supl. mat.<br />Tussen internet bronnen<br />Weblogs & supl. mat.<br />ESCAPE<br />Xpos’re<br />Open Journal System<br />Word-press<br />
 22. 22. InContext visualisation<br />22<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />
 23. 23. Verzamelen van Verrijkte Publicaties<br />23<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 24. 24. Meer onderzoeksoutput in samenhang toegankelijk<br />meer inzicht,<br />Context van onderzoek <br />meer kwaliteit, <br />Transparant, Reproduceerbaar, en Verifieerbaar<br />meer nieuwe mogelijkheden voor de wetenschap.<br />Verbanden tussen onderzoeksdomeinen<br />24<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 25. 25. 25<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 26. 26. 26<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 27. 27. 27<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Toekomst van het publiceren<br />
 28. 28. 28<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Social Communities<br />Linked Data<br />data erbij, relaties erbij, linked data & social communities<br />data<br />relaties<br />linkeddata.org<br />
 29. 29. 29<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />As of October 2007<br />data erbij, relaties erbij, linked data & social communities<br />linkeddata.org<br />
 30. 30. 30<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />MEER INFO<br />
 31. 31. 31<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Maurice <Vanderfeesten@surf.nl><br />Keith <Russel@surf.nl> <br />www.surf.nl<br />Dank voor uw aandacht<br />

×