Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

SURF & Enhanced Publications

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Innovatie met impact<br />Een kennismaking met SURF & Verrijkte Publicaties<br />[Keith Russell & Maurice Vanderfeesten]<b...
2<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />SURF is een samenwerkingsorganisatie<br />van alle inst...
3<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Methode SURF (1)<br />Strategie<br />Elke 4 jaar<br />m...

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Upcoming SlideShare
SURF voor Open Access in HBO
SURF voor Open Access in HBO
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

SURF & Enhanced Publications

Download to read offline

This presentation is in DUTCH.
Brief introduction about SURF.
Zooming in to Enhanced Publication Activities
This is the version WITH the VIDEO's
http://dl.dropbox.com/u/1120383/SURF-VerrijktePublicaties-OCW-OWB-2011-06-23-compressed-shared.pptx

This presentation is in DUTCH.
Brief introduction about SURF.
Zooming in to Enhanced Publication Activities
This is the version WITH the VIDEO's
http://dl.dropbox.com/u/1120383/SURF-VerrijktePublicaties-OCW-OWB-2011-06-23-compressed-shared.pptx

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to SURF & Enhanced Publications (20)

Advertisement

More from maurice.vanderfeesten (18)

SURF & Enhanced Publications

 1. 1. Innovatie met impact<br />Een kennismaking met SURF & Verrijkte Publicaties<br />[Keith Russell & Maurice Vanderfeesten]<br />
 2. 2. 2<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />SURF is een samenwerkingsorganisatie<br />van alle instellingen voor hoger onderwijs & onderzoek in Nederland<br />Samenwerking<br />=<br />Succesfactor<br />42<br />Hogescholen<br />14<br />Universiteiten<br />Koninklijke Bibliotheek <br />Kleinere instellingen voor hoger onderwijs <br />NWO<br />KNAW<br />8 <br />Academische<br />Ziekenhuizen<br />CommerciëleR&D instellingen<br />TNO,<br />TelematicaInstituut<br />
 3. 3. 3<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Methode SURF (1)<br />Strategie<br />Elke 4 jaar<br />meerjaren-plan<br />Meerjarenplan<br />Contributie<br />
 4. 4. 4<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Methode SURF (2)<br />Financiering<br />Indicatie<br />budgetten per 4 jaar<br />Contributie SURFfoundation 12 M€<br />Exploitatie SURFnet 72 M€ <br />80 M€<br />Licenties SURFdiensten 200 M€<br />Innovatiesubsidie overheid 80 M€ / 4 jaar<br />
 5. 5. 5<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Methode SURF (3)<br />Uitvoering<br />SURF regisseert en coördineert de uitvoering van (subsidie)projecten <br />Uitzetten van tenders, onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling en bewaking en het beschikbaar stellen van projectresultaten<br />Uitvoering daar waar de expertise zit: bij instellingen voor hoger onderwijs en bedrijfsleven<br />
 6. 6. 6<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Motor voor innovatie<br />Initiator vanICT-innovatie<br />ICT-inkoop organisatie<br />
 7. 7. Motor voor innovatie<br />7<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 8. 8. Leidend in lichtpaden<br />8<br />22 september 2008<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Dankzij SURFis Amsterdam hét internetknooppuntvan Europa<br />8<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 9. 9. Schaalvoordeel<br />9<br />22 september 2008<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Visie <br />Een ICT-inkooporganisatie van en voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek kan haar dienst-verlening optimaal afstemmen op de behoeften van instellingen en hun studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers<br />9<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 10. 10. 10<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />SURFfoundation<br />Onderzoek<br />Bedrijfsvoering<br />Onderwijs<br />Drie platforms<br />
 11. 11. 11<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />ICT en Onderzoek<br />Initiatieven<br />SURFshare: gemeenschappelijke kennisinfrastructuur voor wetenschappelijke communicatie <br />HBO Kennisbank<br />Opzet nieuw Current Research Information system (CRIS)<br />Internationale samenwerking:Open Acces, Virtual Research Environment, licenties weten-schappelijke uitgevers<br />Visie<br />Open Access:Toegang tot resultaten publiek gefinancierd onderzoek is cruciaal<br />Samenwerking stimuleren tussen onderzoekers in online samenwerkingsomgevingen<br />Verrijkte Publicaties: publicaties in samenhang met onderzoeksmateriaal presenteren<br />
 12. 12. Verrijkte Publicaties – Verder dan de PDF<br />12<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 13. 13. 13<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />links<br />data<br />audio<br />auteur<br />Onderzoek is rijker dan publicaties alleen<br />video<br />
 14. 14. 14<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />http://wiki.surffoundation.nl/display/vp/VP+van+de+Maand<br />
 15. 15. Verrijking binnen een publicatie<br />Journal of Archeology in the Low Countries (JALC)<br />15<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 16. 16. 16<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 17. 17. Verrijkingen tussen publicaties<br />Centrum voor Openbare Orde Handhaving (COOV)<br />17<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 18. 18. 18<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 19. 19. Standaarden &Infrastructuur<br />de achterkant met verstrekkende gevolgen<br />19<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />openarchives.org/ore<br />
 20. 20. Een Data model (RDF/XML)<br />20<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />openarchives.org/ore<br />
 21. 21. Tools voor het Maken van Verrijkte Publicaties<br />21<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />Rich Internet Publications<br />Journal articles & supl. mat.<br />Tussen internet bronnen<br />Weblogs & supl. mat.<br />ESCAPE<br />Xpos’re<br />Open Journal System<br />Word-press<br />
 22. 22. InContext visualisation<br />22<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />VP<br />
 23. 23. Verzamelen van Verrijkte Publicaties<br />23<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 24. 24. Meer onderzoeksoutput in samenhang toegankelijk<br />meer inzicht,<br />Context van onderzoek <br />meer kwaliteit, <br />Transparant, Reproduceerbaar, en Verifieerbaar<br />meer nieuwe mogelijkheden voor de wetenschap.<br />Verbanden tussen onderzoeksdomeinen<br />24<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 25. 25. 25<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 26. 26. 26<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />
 27. 27. 27<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Toekomst van het publiceren<br />
 28. 28. 28<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Social Communities<br />Linked Data<br />data erbij, relaties erbij, linked data & social communities<br />data<br />relaties<br />linkeddata.org<br />
 29. 29. 29<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />As of October 2007<br />data erbij, relaties erbij, linked data & social communities<br />linkeddata.org<br />
 30. 30. 30<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />MEER INFO<br />
 31. 31. 31<br />SURF – ICT innovatie voor hoger onderwijs en onderzoek<br />Maurice <Vanderfeesten@surf.nl><br />Keith <Russel@surf.nl> <br />www.surf.nl<br />Dank voor uw aandacht<br />

Editor's Notes

 • Om het maken van Verrijkte Publicaties te stimuleren loven we nu elke maand een prijs uit voor de VP van de maand.Aan het eind van 2011 zullen we de beste kiezen en deze zal worden verkozen tot ….. Jawel: VP van het jaar
 • De winnaar van de maand april was afkomstig uit de Journal of Archeology in the Low Countries.Dit is een mooi voorbeeld van een artikel dat is verrijkt door extra informatie in de tekst van het artikel op te nemen.
 • Je ziet hier de lokaties van vindplaatsen weergegeven in Google Maps
 • Een ander voorbeeld is de Verrijkte Publicatie van de maand Februari. In deze publicatie zijn juist verschillende bestanden met elkaar gelinkt en met elkaar in verband gebracht.
 • Hier zie je hoe dit is voorgegeven. Je ziet de auteurs van het artikel, de verschillende annotaties die zijn aangehaald in het artikel en waar dit artikel op zijn beurt is aangehaald. Door op elk van de elementen te klikken wordt dit element centraal gesteld en is bijvoorbeeld te zien in welke andere artikelen een annotatie is aangehaald.
 • De kracht van Verrijkte Publicaties zit niet alleen maar aan de voorkant, maar juist ook aan de achterkant.De verschillende onderdelen van de publicatie worden via internationale standaarden aan elkaar gelinkt.Dit maakt het mogelijk om …
 • One Datamodel for creation of Enhanced Publications based on OAI-ORE (using RDF/XML) and Transport and Discovery of Enhanced Publications (OAI-PMH or Atom feed).
 • Different Tools used in different SURF projects for Creation of Enhanced Publications.Different ‘types of Enhanced Publications’ suited to Researchers needs.ESCAPE- COOV (Groningen University)- iCrisp (Twente University)Xpos’re- VPcross (DANS)- Enhanced NIAS Publications (NIAS)EJME (OJS)- JALC (AmsterdamUniversity Press)- Int. Journ. of the Commons (IGITUR)Wordpress Plugin- Enhancing Scholarly Communication (eHumanities Group)Other : automatic (ORE gateway) or manual- ODAP, DatapluS &amp; Samen in Delen (Tilburg University)- The Other Josquin (Utrecht University)- Lenguas de Bolivia (Radboud University)- Veteran Tapes DANS- Proefschriften Plus (Utrecht University)
 • Graphic Visualisation for all Enhanced Publications by InContextVisualiser: Visualizes ORE Resource Maps that were created with the different tools that use the Datamodel
 • All Enhanced Publications are aggregated in the National Research portal http://www.narcis.nl/ and visualised using InContext.
 • Door de output in samenhang beschikbaar te maken Levert het voor het onderzoek- meer inzicht in de context waarin onderzoek is gedaan- meer inzicht in de kwaliteit van het onderzoek. Het proces wordt transparanter, onderzoek wordt reproduceerbaar en VerifieerbaarMet name het beschikbaar stellen van de datasets is erg waardevol om dit te bereiken.Tot slot levert het beschikbaar maken van de onderzoeksoutput ook meer nieuwe mogelijkheden voor de wetenschap.Het maakt het mogelijk om datasets te combineren en verbanden te leggen met materialen uit heel verschillendeonderzoeksdomeinen.Dit is een aanpak waar het pas door SURF en NWO opgerichte eScience Center zich verder mee bezig zal houden.
 • De verrijkte publicaties worden op een dusdanige manier beschikbaar gesteld dat ze kunnen worden verzameld en beschikbaar gemaakt door NARCIS.Wie van jullie is bekend met NARCIS?Dit is een portal waarin publicaties en wetenschappelijke informatie van alle universiteiten in Nederland wordt gebundeld en getoond.Dit is opgezet door alle universiteiten en SURF in de voorloper van het SURFshare programma, het DARE programma.Dit wordt nu door KNAW beheerd.Het plan is om aan het eind van 2011 de verrijkte publicaties via deze portal ook te ontsluiten.
 • Dit is een mockup hoe een dergelijke publicatie in NARCIS er uit zal zien.
 • Deel 1: data erbijInhoudDe wereld verandert. De belofte van het internet is dat bijna alle wetenschappelijke kennis direct beschikbaar kan komen voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dit biedt ongekende mogelijkheden aan de wetenschap!Voorheen konden wetenschappers alleen tekstuele bronnen verspreiden en delen, maar dankzij het internet zijn daar immens veel mogelijkheden bijgekomen. Denk aan gedigitaliseerde afbeeldingen van door archeologen opgegraven artefacten, of een enorme database waarin alle menselijke genen beschreven staan. Met toevoeging van beeld, video of audio zal niet alleen de communicatie tussen wetenschappers veranderen, maar zal de wetenschap zelf een ingrijpende verandering – een paradigmashift - kunnen ondergaan.De huidige trend is hyperlinken naar ander materiaal en het visueel aantrekkelijker maken van publicaties. Je kunt in een publicatie al meer tonen dan alleen tekst. Echt vernieuwend is dat niet. Het is meer een kwestie van nog meer toepassen dan nu al gedaan wordt. Potentiële presentatorRobbert Dijkgraaf (KNAW), Paul Wouters, Leen Breure (UU) BeeldArcheologische opgravingsresultaten en kaarten in JALC artikelenGalgen uit de Rich Internet Publication/VP van Leen BreureDynamisch draaiend molecuul  Deel 2: relaties erbijInhoudMet de huidige hoeveelheid informatie zie je door de bomen het bos niet meer. Er is behoefte aan overzicht en aan het zien van de samenhang tussen verschillende delen van informatie en kennis. Het wordt steeds belangrijker om relaties tussen kennisobjecten aan te geven en deze ook visueel aantrekkelijk te presenteren. Zo kun je publicaties verrijken. Dan gaat het om meer dan alleen hyperlinken. Door betekenisvolle relaties aan te geven biedt je kennis in zijn context aan. Je geeft niet alleen de link tussen object 1 en object 2, maar je geeft ook de betekenis van die link aan. En niet alleen in een geschreven toelichting, maar ook leesbaar voor een computer. En dat is handig want met het exponentieel groeide net van informatie, hebben we de computer steeds harder nodig om onze weg te vinden door al die informatie.Je kunt navigeren door een netwerk van wetenschappelijke kennisobjecten. Zo kom je bij informatie die je via een eenvoudige keywords search niet zou vinden. Via een publicatie kom je bij een dataset. En vanuit de dataset zie je welke publicaties gebaseerd zijn op deze of soortgelijke dataset. Dit kunnen ook toepassingen zijn in andere vakgebieden of disciplines. En daarbij wordt het hergebruik van onderzoeksdata gestimuleerd en gefaciliteerd. Potentiële presentatorLynda Hardman (CWI), Herbert Vandesompel (Los Alamos / DANS) BeeldInContext visualiser  Deel 3: linked dataInhoudHet wereldwijde web functioneert als wetenschapsversneller. Doordat computers de data kunnen lezen en vooral de betekenisvolle relaties tussen kennisobjecten, kun je met behulp van ICT hele nieuwe onderzoeksvragen beantwoorden. Je creëert een semantisch web. Er is al een standaard gedefinieerd, het Resource Description Framework, of RDF, waarmee objecten en de relaties tussen objecten worden beschreven in een voor computer leesbare taal. Frank van Harmelen: “Niet alleen de mogelijkheid om data opnieuw te gebruiken heeft invloed op de beoefening van de wetenschap, Ook het feit dat het internet zelf een ‘observatorium’ wordt voor onderzoek heeft dat effect. ‘Wetenschappers doen nog veel meer dan publiceren en citeren. Ze zitten op conferenties, ze bloggen, en dat zie je allemaal op internet dus je kan het ook meten.”Linked data is het antwoord op de overvloed aan informatie. Tim Berners Lees: The Semantic Web is a &quot;web of data&quot; that enables machines to understand the semantics, or meaning, of information on the World Wide Web. It extends the network of hyperlinked human-readable web pages by inserting machine-readable metadata about pages and how they are related to each other, enabling automated agents to access the Web more intelligently and perform tasks on behalf of users. Potentiële presentatorProf. Frank van Harmelen (VU / Knowledge Representation and Reasoning), Herbert Vandesompel (Los Alamos / DANS) BeeldVoorbeelden van Frank Deel 4: social communitiesInhoudWaar publiceren vroeger via uitgevers en hun tijdschriften gingen, zijn er nu legio manieren om onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden, voor verder onderzoek of voor toepassingen in de praktijk. Publiceren is niet alleen meer een publicatie in een tijdschrift. Publiceren is wereldwijd verspreiden, openbaar maken, het beschikbaar stellen of het aanbieden van informatie aan anderen. En die anderen zijn niet alleen de vakgenoten die bekend zijn, die je zelf je materiaal doorstuurt of een abonnement hebben op het tijdschrift dat jouw resultaten publiceert. Die anderen vormen communities, die gebruik maken van web 2.0 functionaliteiten en sociale media. Er is steeds vaker sprake van themagebonden community vorming rondom publicaties. En dit beïnvloed het proces van het publiceren en het bereik van de publicaties.“Science is a community process.” Potentiële presentatorProf. Adriaan van der Weel (UL) (Book and Digital Media Studies) BeeldTwitterFacebookPubConnect toepassingen
 • Deel 1: data erbijInhoudDe wereld verandert. De belofte van het internet is dat bijna alle wetenschappelijke kennis direct beschikbaar kan komen voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dit biedt ongekende mogelijkheden aan de wetenschap!Voorheen konden wetenschappers alleen tekstuele bronnen verspreiden en delen, maar dankzij het internet zijn daar immens veel mogelijkheden bijgekomen. Denk aan gedigitaliseerde afbeeldingen van door archeologen opgegraven artefacten, of een enorme database waarin alle menselijke genen beschreven staan. Met toevoeging van beeld, video of audio zal niet alleen de communicatie tussen wetenschappers veranderen, maar zal de wetenschap zelf een ingrijpende verandering – een paradigmashift - kunnen ondergaan.De huidige trend is hyperlinken naar ander materiaal en het visueel aantrekkelijker maken van publicaties. Je kunt in een publicatie al meer tonen dan alleen tekst. Echt vernieuwend is dat niet. Het is meer een kwestie van nog meer toepassen dan nu al gedaan wordt. Potentiële presentatorRobbert Dijkgraaf (KNAW), Paul Wouters, Leen Breure (UU) BeeldArcheologische opgravingsresultaten en kaarten in JALC artikelenGalgen uit de Rich Internet Publication/VP van Leen BreureDynamisch draaiend molecuul  Deel 2: relaties erbijInhoudMet de huidige hoeveelheid informatie zie je door de bomen het bos niet meer. Er is behoefte aan overzicht en aan het zien van de samenhang tussen verschillende delen van informatie en kennis. Het wordt steeds belangrijker om relaties tussen kennisobjecten aan te geven en deze ook visueel aantrekkelijk te presenteren. Zo kun je publicaties verrijken. Dan gaat het om meer dan alleen hyperlinken. Door betekenisvolle relaties aan te geven biedt je kennis in zijn context aan. Je geeft niet alleen de link tussen object 1 en object 2, maar je geeft ook de betekenis van die link aan. En niet alleen in een geschreven toelichting, maar ook leesbaar voor een computer. En dat is handig want met het exponentieel groeide net van informatie, hebben we de computer steeds harder nodig om onze weg te vinden door al die informatie.Je kunt navigeren door een netwerk van wetenschappelijke kennisobjecten. Zo kom je bij informatie die je via een eenvoudige keywords search niet zou vinden. Via een publicatie kom je bij een dataset. En vanuit de dataset zie je welke publicaties gebaseerd zijn op deze of soortgelijke dataset. Dit kunnen ook toepassingen zijn in andere vakgebieden of disciplines. En daarbij wordt het hergebruik van onderzoeksdata gestimuleerd en gefaciliteerd. Potentiële presentatorLynda Hardman (CWI), Herbert Vandesompel (Los Alamos / DANS) BeeldInContext visualiser  Deel 3: linked dataInhoudHet wereldwijde web functioneert als wetenschapsversneller. Doordat computers de data kunnen lezen en vooral de betekenisvolle relaties tussen kennisobjecten, kun je met behulp van ICT hele nieuwe onderzoeksvragen beantwoorden. Je creëert een semantisch web. Er is al een standaard gedefinieerd, het Resource Description Framework, of RDF, waarmee objecten en de relaties tussen objecten worden beschreven in een voor computer leesbare taal. Frank van Harmelen: “Niet alleen de mogelijkheid om data opnieuw te gebruiken heeft invloed op de beoefening van de wetenschap, Ook het feit dat het internet zelf een ‘observatorium’ wordt voor onderzoek heeft dat effect. ‘Wetenschappers doen nog veel meer dan publiceren en citeren. Ze zitten op conferenties, ze bloggen, en dat zie je allemaal op internet dus je kan het ook meten.”Linked data is het antwoord op de overvloed aan informatie. Tim Berners Lees: The Semantic Web is a &quot;web of data&quot; that enables machines to understand the semantics, or meaning, of information on the World Wide Web. It extends the network of hyperlinked human-readable web pages by inserting machine-readable metadata about pages and how they are related to each other, enabling automated agents to access the Web more intelligently and perform tasks on behalf of users. Potentiële presentatorProf. Frank van Harmelen (VU / Knowledge Representation and Reasoning), Herbert Vandesompel (Los Alamos / DANS) BeeldVoorbeelden van Frank Deel 4: social communitiesInhoudWaar publiceren vroeger via uitgevers en hun tijdschriften gingen, zijn er nu legio manieren om onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden, voor verder onderzoek of voor toepassingen in de praktijk. Publiceren is niet alleen meer een publicatie in een tijdschrift. Publiceren is wereldwijd verspreiden, openbaar maken, het beschikbaar stellen of het aanbieden van informatie aan anderen. En die anderen zijn niet alleen de vakgenoten die bekend zijn, die je zelf je materiaal doorstuurt of een abonnement hebben op het tijdschrift dat jouw resultaten publiceert. Die anderen vormen communities, die gebruik maken van web 2.0 functionaliteiten en sociale media. Er is steeds vaker sprake van themagebonden community vorming rondom publicaties. En dit beïnvloed het proces van het publiceren en het bereik van de publicaties.“Science is a community process.” Potentiële presentatorProf. Adriaan van der Weel (UL) (Book and Digital Media Studies) BeeldTwitterFacebookPubConnect toepassingen

×