Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Om semantisk webb och länkade data

299 views

Published on

Presentationen gavs vid lanseringen av kulturnav.org i Oslo den 3 september. Syftet med presentationen var att ge en lättfattlig introduktion till vad länkade data är, vilka problem det löser och vad status är idag.

 • Be the first to comment

Om semantisk webb och länkade data

 1. 1. Om semantisk webb och länkade data Matthias Palmér matthias@metasolutions.se http://metasolutions.se/
 2. 2. Bakgrund EntryStore RForms EntryScape Tekn. Dr. Mediateknik KTH
 3. 3. Översikt 1. Allmänt om Länkade Data 2. Problembild - Dataintegration 3. Demo hur Länkande Data kan användas 4. Situationen idag och imorgon? …......................... 6 slides ….................... 5 slides …..... 2 slides ….................. 3 slides
 4. 4. Länkade data  Påståenden om ting  Länkar mellan ting  Hämta påståenden om ting över HTTP  Ett språk (RDF) många format  Ett frågespråk (SPARQL)  Vokabulärer är också länkade data 1. Allmänt om Länkade Data
 5. 5. Påståenden om ting Data om ting identifierade av URI:er Påståenden om dessa ting kan vara:  egenskaper som titel, storlek, datum osv.  länkar till andra ting som känner, del av osv. Hämta ett ting (mha dess URI) ger en samling påståenden, några länkar vidare 1. Allmänt om Länkade Data
 6. 6. Hämta påståenden om ting GET http://example.com/sheldon GET http://example.com/leonard 1. Allmänt om Länkade Data
 7. 7. Samma fast i Turtle formatet GET http://example.com/sheldon GET http://example.com/leonard 1. Allmänt om Länkade Data @prefix ex: <http://example.com/> . @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . ex:sheldon foaf:name "Sheldon Cooper" ; foaf:knows ex:leonard . @prefix ex: <http://example.com/> . @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . ex:leonard foaf:name "Leonard Hofstader" ; foaf:knows ex:penny .
 8. 8. Ställ frågor - SPARQL 1. Allmänt om Länkade Data PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> . SELECT ?person1 WHERE { ?person1 foaf:knows ?person2 . ?person2 foaf:name "Sheldon Cooper" }
 9. 9. Femstjärniga Länkade Data ★★★★★ gör din information tillgänglig på Webben ★★★★★ (oberoende av format) under en öppen licens ★★★★★ gör informationen tillgänglig som strukturerad data ★★★★★ (t. ex., Excel format istället för en bild av en tabell) ★★★★★ använd icke-proprietära format ★★★★★ (t. ex., CSV istället för Excel) ★★★★★ använd URI:er för att identifiera ting, och RDF för att uttrycka påståenden om dem ★★★★★ länka dina data till andras data, det ger sammanhang 1. Allmänt om Länkade Data
 10. 10. Problembild - Dataintegration Data IN - Använda andras data korrekt DATA UT - Egen data förstådd och rätt använd Helst på ett enkelt, hållbart och skalbart sätt! 2. Problembild - Dataintegration
 11. 11. Förstådd och rätt använd Hitta/anpassa den bästa standarden  Hur avgränsa ett område  Hur komma överens, legitimitet Använd många vokabulärer och Länkade data  Kombinera existerande vokabulärer + egna  Best practise växer fram, dubblera där så saknas 2. Problembild - Dataintegration
 12. 12. Interoperabilitet vs. Harmonisering En enskild standard ger interoperabilitet - Maskiner kan utbyta data efter noggrann programmering Länkade data ger harmonisering mellan standarder/vokabulärer - Olika data kan blandas och samexistera - Maskiner förstår de delar de programmerats för - Ibland genom att förgrova och dra slutsatser enligt förberedda regler 2. Problembild - Dataintegration
 13. 13. Importera eller länka Importera data som behövs  Hur mycket ska man importera?  Kvalité och underhåll ditt ansvar  Hur länge är data korrekt?  Vilka protokoll ska användas? (WS* vs. REST) Länka till data som behövs  Kvalité och underhåll leverantörens ansvar  HTTP och SPARQL väl etablerade, kan kombineras med t. ex. SRU  Cacha bara nödvändig data (förlita dig på http) 2. Problembild - Dataintegration
 14. 14. Datamodell för disparata data Egen datamodell  Datamodellen blir en union av alla behov  Dokumentation och underhåll  Ursprung bör hanteras noga (provenance) Utnyttja RDF  Datamodellen är given av RDF abstract model  Ursprung hanteras via URI:er (och named graphs)  Många format finns att välja på 2. Problembild - Dataintegration
 15. 15. Demo Länkande Data  Kulturnav och Norvegiana används som datakällor  EntryScape som länkade data plattform http://demo.entryscape.com 3. Demo Länkande Data
 16. 16. Lärdomar praktiskt Tjänst Integrationssteg Timmar Stjärnor Ariadne OAI-PMH Harvesting/SRU IEEE/LOM XML > RDF Många nya metadata fält >70 ★★★ Norwegiana Delving sök-API Obfuscated RDF > RDF Några nya metadata fält >12 ★★★★ Kulturnav Eget sök API Få nya metadata fält ca 3 ★★★★★ Det blir lättare när man använder: Etablerad Webbvänlig söktjänst (SRU el. SPARQL) Länkade data tillbaka Etablerade vokabulärer 3. Demo Länkande Data
 17. 17. Olika applikationstyper 3. Demo Länkande Data
 18. 18. Länkade data idag Länkade data som integrationsmotor Storskalig användning av RDF (el. motsv.)  Knowledge Graph (Google)  Facebook Graph API Mervärde vid sökning  Faktarutor  Disambiguation  Insprängd i webbsidor (RDFa) 4. Situationen idag och imorgon?
 19. 19. Länkade Data Imorgon Länkade Data plattformar när dina data förändras ofta läs och skriv stöd W3C LDP Working group Länkade Data Mashups desktoppen, t ex. EntryScape mobilappar, ? 4. Situationen idag och imorgon?
 20. 20. Länkade Data i ett större perspektiv Den öppna webben vi har idag är rik på utbud med många konkurrerande aktörer. Viktiga bidragande orsaker till detta har varit: 1) etablering av rekommendationer från W3C 2) separation mellan data och program (t. ex. browser oberoendet) Länkade Data är W3C rekommendationer som stödjer separation mellan data och program!!! 4. Situationen idag och imorgon?
 21. 21. Tack för eran Uppmärksamhet! Matthias Palmér matthias@metasolutions.se http://metasolutions.se/

×