Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Länkade data – intro på LDSV 2013

368 views

Published on

En översiktlig introduktion till länkade data.

Länkade data i Sverige 2013: http://ldsv2013.eventbrite.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Länkade data – intro på LDSV 2013

 1. 1. Länkade dataLänkad data i Sverige, 16 april, 2013Marie Gustafsson Friberger, Malmö högskolamarie.friberger@mah.setwitter: mariegus
 2. 2. Översikt• Länkade data och den semantiska webben• En kort introduktion till SW-relaterad W3Crekommendationer• Några exempel• Vill du tillgängliggöra data och/eller vokabulär?• Vill du hitta data?• Vill du bygga?2
 3. 3. Hans Roslinghttp://www.flickr.com/photos/23176450@N08/2663925153/
 4. 4. Hans Roslinghttp://www.flickr.com/photos/23176450@N08/2663925153/"The database hugging in public institutionsis hampering innovation."Hans Rosling at OECD World Forum in Istanbul, 2007http://www.viddler.com/explore/JesseRobbins/videos/4/
 5. 5. 6
 6. 6. • Hur tillhandahålla data så att den går attåteranvända?• Hur möjliggöra upptäckandet av relevantadata bland alla dataset som finns tillgängliga?• Hur möjliggöra att applikationer kanintegrera data från tidigare okändadatakällor?7
 7. 7. ★ Tillgänglig på webben (oavsett format),med en öppen licens★★ Tillgänglig som maskinläsbar struktureraddata (t ex Excel i stället för scannad tabell)★★★ som (2) samt ickeproprietärt format(t ex CSV i stället för Excel)★★★★ Alla ovan, plus att använda W3C-standarder (RDFoch SPARQL) för beskriva saker★★★★★ Alla ovan plus att länka din data till andras data
 8. 8. Principer för länkade data1. Använd URI:er för att namnge saker2. Använd HTTP URI:er så att dessa namnkan användas för att få mer information3. När någon kollar en URI, ge användbarinformation genom standarder (RDF*,SPARQL)4. Inkludera länkar till andra URI:er så att flersaker kan upptäckashttp://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
 9. 9. 10
 10. 10. Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/
 11. 11. Semantiska webben• Data-webb (snarare än dokument-webb).• Idag kontrollerar applikationer ofta sin egendata och delar inte med sig av den.• Visionen med den semantiska webben äratt göra det möjligt att kombinera data frånflera olika källor.12
 12. 12. define the conceptsand relationships usedto describe andrepresent an area ofconcern13Main SW componentsRDF LinkedDataOWLSKOSVocabulariesOntologiescommon formats forintegration andcombination of data drawnfrom diverse sourcesSPARQL
 13. 13. En kort introduktion tillW3C-rekommendationerrelaterade till densemantiska webben
 14. 14. Resource DescriptionFramework
 15. 15. “Description”?Subject - Predicate - Object
 16. 16. Subject - Predicate - ObjectImage from the book Semantic Web for the Working Ontologist by Allemang and Hendler.
 17. 17. Image from the book Semantic Web for the Working Ontologist by Allemang and Hendler.
 18. 18. Flera källor++ Image from the book Semantic Web for the Working Ontologist by Allemang and Hendler.
 19. 19. En graf...Image from the book Semantic Web for the Working Ontologist by Allemang and Hendler.
 20. 20. Vad är vad?• Om två källor använder sammabenämningar, avser de då samma ”sak”?• URI:er to the rescue!• Två noder avser samma sak om deanvänder samma URI.
 21. 21. SPARQL• SPARQL Protocol and RDF QueryLanguage• En fråga består av en uppsättning trippel-mönster (tripple patterns).• Trippel-mönster är som RDF-tripplarförutom att varje subjekt, predikat ochobjekt kan vara en variabel.
 22. 22. Ontologier – OWL• Kallas ofta vokabulärer isamband med länkade data• Används för att beskrivabegrepp och relationer mellanbegrepp i någon domän• Kan innehålla allt från en enkelvokabulär till komplexalogiska uttryck för att draslutsatser baserat på data23
 23. 23. Simple KnowledgeOrganization System (SKOS)• RDF vokabulär för att representerasemiformella knowledge organization systems(KOSs), exempelvis thesauri o taxonomier.24ex:animals rdf:type skos:Concept;skos:prefLabel "animals"@en;skos:narrower ex:mammals.ex:birds rdf:type skos:Concept;skos:prefLabel "birds"@en;skos:related ex:ornithology.
 24. 24. 25ExempelDBpediaNYTimes
 25. 25. • Extraherar strukturerad information frånWikipedia och tillgängliggör den viawebben.• Beskriver över 3,77 miljoner saker, varav2,35 miljoner är klassificerade i enkonsistent ontologi som innehåller 764.000personer, 573.000 platser, 112.000musikalbum, 72.000 filmer, 18.000videospel, 192.000 organisationer, 202.000arter och 5.500 sjukdomar.
 26. 26. Möjliga frågor• DBPedia gör det möjligt att ställa frågor därinformationen som behövs för att svarafinns spridd över flera olika Wikipedia-artiklar.• Till exempel...
 27. 27. 28Personer födda iKöpenhamn innan år 1900.
 28. 28. 29
 29. 29. 30
 30. 30. NYTimes –Linked Open Datahttp://data.nytimes.com/
 31. 31. 32
 32. 32. Example app:Who Went Where?
 33. 33. Vill du göra data och/eller vokabulärtillgängliga?
 34. 34. Välja vokabulär• Hur många använder?Vilka?• Underhåll och styrning• Vilka koncept täcker den?• Hur uttrycksfull är den?35Baserat på http://linkeddatabook.com/
 35. 35. Verktyg för att utvecklavokabulär• Protégé• TopBraid Composer36Specifikt för SKOS:• PoolParty ThesaurusManager• VocBench (developed bythe FAO of the UN)
 36. 36. Recept för att publiceralänkade data• Statiska RDF/XML-filer• Som RDF inbäddad i HTML (RDFa)• Genom egna server-side scripts• Från relationsdatabaser• Från RDFTriple Stores• Genom att ”wrappa” existerande API:er37 http://linkeddatabook.com/
 37. 37. Vill du hitta data?
 38. 38. 39
 39. 39. 40
 40. 40. Vill du bygga?
 41. 41. 42
 42. 42. Läs mer!• Heath and Bizer (2011) Linked Data: Evolving theWeb into a Global Data Spacehttp://linkeddatabook.com/editions/1.0/• Allemang and Hendler (2011) Semantic Web forthe Working Ontologisthttp://workingontologist.org/• http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Tools

×