Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konkursy polsko - slowackie

204 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Konkursy polsko - slowackie

  1. 1. POĽSKO SLOVENSKÁ SÚŤAŽ
  2. 2. VYTVOR MASKOTA Organizátor súťaže Vytvor maskota je ZŠ Bronislawa Malinowského vo Woli. Cieľom súťaže je vybrať najlepší grafický design maskota v programe spolupráce Spolu lepšie – Comenius Regio Miedzna & Nová Dubnica. Obrázok maskota môže byť zhotovený ľubovoľnou technikou. Súťaž je časovo neohraničená a môžu sa jej zúčastniť žiaci škôl a škôlok oboch spolupracujúcich oblastí.
  3. 3. Gminne Przedszkole nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli
  4. 4.  Mestská verejná knižnica v Miedźnej srdečne pozýva deti z materských škôl aj žiakov základných škôl k účasti v Medzinárodnej výtvarnej súťaži v zhotovení záložky do knihy pod heslom „Spolu lepšie”, ktorá má za cieľ propagovanie medzinárodnej a regionálnej edukácie a tiež idey medzinárodnej spolupráce. Súťaž bude mať medzinárodný charakter a uskutoční sa v rámci európskeho programu Comenius Regio„Učenie sa počas celého života”.
  5. 5.  Súťaže sa zúčastnia deti z Poľska a Slovenska (územie Pszczyni a Novej Dubnice). Súťaž bude mať otvorený charakter, čo znamená, že sa záložky budú môcť zhotoviť z ľubovoľných materiálov a ľubovoľnou technikou. Tešíme sa na účasť šetkých mladých tvorcov a obdivovateľov kníh.

×