18. Slovenska marketinška konferencaEnergija za prihodnostPETROLMag. Tomaž BerločnikPortorož, 21.5.2013
1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL
Predstavitev skupine PetrolVodilna slovenska energetska družba in glavni dobavitelj naftnihderivatov in ostalih energetski...
Energetika – svetovni trendi• V naslednjih dvajsetih letih se struktura primarne energetske oskrbe ne bobistveno spremenil...
Temeljne strateške usmeritve instrategijeStrateške usmeritveStrategijeUtrjevanje pozicije na področju naftno-trgovske deja...
Skupina Petrol – dva ključna stebraNaftno-trgovska dejavnostNaftni derivati:pogonska gorivakurilno oljeletalska gorivaolja...
Strateški pomen energetske dejavnostiZEMELJSKIPLINdobavadistribucijaUTEKOČINJENNAFTNI PLINdobavadistribucijaELEKTRIKAproiz...
Zagotavljanje dolgoročnega razvoja inrastiNaftno-trgovskadejavnost - trgJV Evrope31%Naftno-trgovskadejavnost - trgSlovenij...
Shift - nafta energijaBrez energije ni življenja.Petrol je del našega življenja.Trgovina z naftnimi derivatiElektrična ene...
Vsa energija na enem mestu
Energija iz iste hišeEnergija zameKava na poti, Čaj na potiFreshEnergija za voziloPogonska gorivaEnergija za nepremičnineO...
2. STRATEŠKA VLOGA MARKETINGA
Strateška vloga marketingaMarketing je v Petrolu strateška funkcija.Ključne faze procesa, ki je hkrati tudi proces poslovn...
Strateška vloga marketingaPovezovanje vseh področij in podjetij v okvirumarketinga matičnega podjetja.Poznavanje vseh funk...
Pomen trženjskih raziskavZa kakovostnejše trženjske odločitve.Za pomoč pri definiranju cilnjih trgov in skupin.Za maksimiz...
Trženjske raziskave orodje za Petrolovestrateške odločitveZadovoljstvo naših kupcev je odvisno od njihovihpričakovanj in p...
Uspešni produktiRezultat trženjskih raziskav
Svetovalno / izobraževalna vlogaKlicni center – ena telefonska številka za vseinformacije o produktih, storitvah, naročila...
Pomen marketinga za stabilno rastPodpora vsem prodajnim produktom v podjetju(poudarek na novih in najbolj kakovostnih prod...
Izkoristi to, kar imaš560.000 Petrol klub kartic.300.000 vstopnic letno.V enem letu natisnemo računov v skupni dolžini zap...
3. Hvala
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tomaz Berločnik (predsednik uprave, Petrol): Daljnovidnost za stabilno rast: strateški pogled predsednikov uprav

588 views

Published on

Imeti trdno in jasno vizijo v poslovnem svetu zagotavlja dobre rezultate. Če pa temu dodamo še ščepec poguma in odlične vodstvene lastnosti posameznikov, je konsistentna rast podjetja neizogibna. Stabilna. Daljnovidni pogum je s strateškega vidika predstavil predsednik uprave Petrola na 18. Slovenski marketinški konferenci.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tomaz Berločnik (predsednik uprave, Petrol): Daljnovidnost za stabilno rast: strateški pogled predsednikov uprav

 1. 1. 18. Slovenska marketinška konferencaEnergija za prihodnostPETROLMag. Tomaž BerločnikPortorož, 21.5.2013
 2. 2. 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL
 3. 3. Predstavitev skupine PetrolVodilna slovenska energetska družba in glavni dobavitelj naftnihderivatov in ostalih energetskih proizvodov v Sloveniji.Glavne dejavnosti: naftno-trgovska dejavnost, plin, elektrika terostala energetska in okoljska dejavnost.Največja družba in največja skupina po prihodkih v letu 2012 vSloveniji. Tretja največja družba v regiji.Tretja največja družba glede na tržno kapitalizacijo na Ljubljanskiborzi vrednostnih papirjev
 4. 4. Energetika – svetovni trendi• V naslednjih dvajsetih letih se struktura primarne energetske oskrbe ne bobistveno spremenila; nafta bo ostala dominanten energetski vir.• Vedno pomembnejši del v energetiki predstavljajo energenti pridobljeni stehnologijo frakturiranja – predvsem zemeljski plin. Projekcije ZDA so, dabodo v prihodnjih letih postali neto izvoznik zemeljskega plina.• Pomemben vpliv na kemično industrijo, ki se seli v ZDA zaradi nizkihstroškov energije. Sprememba geo-strateškega interesnega območja ZDA.Energetska osamosvojitev ZDA!• Najhitrejša rast v energetiki bo na področju obnovljivih virov energije(OVE), zlasti v izrabi plimovanja ter sončne in vetrne energije zaproizvodnjo elektrike; delež OVE se povečuje na vseh področjih: vproizvodnji energije, za gretje in hlajenje ter v transportu.
 5. 5. Temeljne strateške usmeritve instrategijeStrateške usmeritveStrategijeUtrjevanje pozicije na področju naftno-trgovske dejavnosti na slovenskem trgu.Širitev poslovanja na trgih JV Evrope, v smeri razvoja in izboljšanja tržnega položaja.Razvoj vseh energetskih dejavnosti v Sloveniji ter prenos uspešnih modelov poslovanja na trg JV Evrope.visoka rast prodaje,povečanje čistega dobička in dobičkovnosti poslovanja,povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,povečevanje donosnosti sredstev,dolgoročna finančna stabilnost inusmeritev v kakovost.
 6. 6. Skupina Petrol – dva ključna stebraNaftno-trgovska dejavnostNaftni derivati:pogonska gorivakurilno oljeletalska gorivaolja in mazivaTrgovsko blago:prehranaavtomaterial - pnevmatikegalanterijatobačni izdelkiloterija, kuponi, kartice,…kava na potiizdelki za industrijokemični proizvodibiomasaEnergetska dejavnostPlin in toplotaElektrična energijaOkoljske rešitveEnergetske rešitve
 7. 7. Strateški pomen energetske dejavnostiZEMELJSKIPLINdobavadistribucijaUTEKOČINJENNAFTNI PLINdobavadistribucijaELEKTRIKAproizvodnjadobavadistribucijatrgovanjeTOPLOTAproizvodnjadobavadistribucijaCelovito upravljanje zenergijoDRUGEENERGETSKESTORITVEOKOLJSKADEJAVNOSTKljučni procesi energetskega področjaDobava in distribucija zemeljskega plinaDobava in distribucija UNPProizvodnja, dobava, distribucijain trgovanje z električno energijoProizvodnja, dobava in distribucijatoplotne energijeDruge energetske storitve (projektiučinkovite rabe energije in obnovljivihvirov energije, sončne elektrarne)Okoljska dejavnost (čistilne naprave,energetska izraba odpadkov)
 8. 8. Zagotavljanje dolgoročnega razvoja inrastiNaftno-trgovskadejavnost - trgJV Evrope31%Naftno-trgovskadejavnost - trgSlovenije in EU38%Energetskadejavnost31%2012 – 2016 = skupaj 405 mioEUR investicij
 9. 9. Shift - nafta energijaBrez energije ni življenja.Petrol je del našega življenja.Trgovina z naftnimi derivatiElektrična energijaPlinEnergetske in okoljske storitvePetrol daje energijo za vsaktrenutek življenja.Z vami na potiKorporativna kampanja 2010„Vaša energija premika svet. Mi le skrbimo, da jenikoli ne zmanjka.“
 10. 10. Vsa energija na enem mestu
 11. 11. Energija iz iste hišeEnergija zameKava na poti, Čaj na potiFreshEnergija za voziloPogonska gorivaEnergija za nepremičnineOgrevanje (KOEL, plin, biomasa, sistemi kogeneracij inDOLB)ElektrikaEnergija za naše naslednikeEnergetske rešitveOkoljske rešitve
 12. 12. 2. STRATEŠKA VLOGA MARKETINGA
 13. 13. Strateška vloga marketingaMarketing je v Petrolu strateška funkcija.Ključne faze procesa, ki je hkrati tudi proces poslovnestrategije:RaziskovanjeNačrtovanjeIzvedbaMerjenje
 14. 14. Strateška vloga marketingaPovezovanje vseh področij in podjetij v okvirumarketinga matičnega podjetja.Poznavanje vseh funkcij in prodajnih aktivnostipodjetja ter prodajnih specifik posameznih trgov.Podpora prodaji (tudi organizacijsko – član uprave,ki pokriva prodajo in marketing).Skupne aktivnosti za vse trge in hkrati prilagodljivost.Marketinška orodja, ki se uporabljajo za vseprodukte (Klicni center, Petrol klub, Newsletter,…).Interno komuniciranje akcij zaposlenim.Uporaba sponzorstev za krepitev blagovnih znamk.
 15. 15. Pomen trženjskih raziskavZa kakovostnejše trženjske odločitve.Za pomoč pri definiranju cilnjih trgov in skupin.Za maksimiziranje dobičkov.Za večanje prodaje.Za efektivno komunikacijoZa identifikacijo in razumevanje priložnosti.Za identifikacijo ovir in nevarnosti.Za primerjavo in oceno uspešnosti.
 16. 16. Trženjske raziskave orodje za Petrolovestrateške odločitveZadovoljstvo naših kupcev je odvisno od njihovihpričakovanj in povezano s prepričanjem, da pri nasdobijo visoko vredno storitev.Budno spremljamo konkurenco.Merimo moč in percepcijo blagovnih znamk.Raziskave izvajamo tudi za sprejemanje hitrihodločitev.Odprti smo za nove pristope.Zavedamo se pomena povezovanja podatkov (inuporabe obstoječih).
 17. 17. Uspešni produktiRezultat trženjskih raziskav
 18. 18. Svetovalno / izobraževalna vlogaKlicni center – ena telefonska številka za vseinformacije o produktih, storitvah, naročila,…Povej Petrolu – spletna rubrika za vprašanjakupcev, ki ima urednike iz vseh področij v podjetju –komunikacija navzven s pregledom marketinga(nagrada WEBSI 2012).Petrol Klub – nagrajevanje lojalnosti in netipičniprodukti.Center energetskih rešitev – svetovalna vloga,organizacija seminarjev in delavnic za interno ineksterno javnost.Interno komuniciranje - vključevanje zaposlenih vproduktne akcije (Q max) in sponzorstva – zaposlenikot ambasadorji Petrola, interne novice, nova revija,srečanja…
 19. 19. Pomen marketinga za stabilno rastPodpora vsem prodajnim produktom v podjetju(poudarek na novih in najbolj kakovostnih produktih).Stalne novosti in neagresivno obveščanje kupcev.Posluh za kupce (prilagajanje njihovim potrebam, hitraodzivnost, svetovalna vloga).Družbeno koristna vloga podjetja, ki je komunicirana vjavnosti (pripadnost slovenskemu podjetju, ki vračadružbi) ter je hkrati podpora prodaji – skrben izborsponzorskih projektov.
 20. 20. Izkoristi to, kar imaš560.000 Petrol klub kartic.300.000 vstopnic letno.V enem letu natisnemo računov v skupni dolžini zapot do NY oz. 170.000 računov dnevno.Okoli 1.000 lončkov Kave na poti na uro.Okoli 400.000 klicev v klicni center.Okoli 70 tankerjev letno.Kmalu prva vodikova polnilnica v Sloveniji.Vse vrste energij na enem mestu.Najboljši bencinski servisi v regiji (nagrada FIA 2011).
 21. 21. 3. Hvala

×