Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vaši izzivi po B2B konferenci

20 views

Published on

Na enem mestu smo zbrali nekaj vaših izzivov, ki ste jih delili znotraj pogovorov v omizjih.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vaši izzivi po B2B konferenci

  1. 1. IZZIVI S KATERIMI SE SREČUJETE PRI VAŠEM DELU ▪ Vstop na tuje trge ▪ Težave z dobavitelji - kako jih pridobit na svojo stran ▪ Hitrejša rast ▪ Rast prodaje, distribucijski partnerji nas ne dohajajo, nezaupanje trga v določene produkte. ▪ Kako klasično podjetje z 200 ljudmi digitalno transformirati? ▪ Kako na tujem trgu pospešiti marketing za specializirane IT produkte? ▪ Razumevanje dolgoročne strategije vs. kratkoročnih uspehov ▪ Kako digitalnim storitvam dodati vrednost, saj je percepcija, da naj bi bilo digitalno brezplačno. ▪ Kako zagotovit organizacijo (se organizacijsko prilagodit) pri hitri rasti? ▪ Izziv pripraviti organizacije, da stopijo iz cone udobja, naredijo naslednji korak digitalne nadgradnje za pripravo na spremembe v prihodnosti. ▪ Kako znanje internih strokovnjakov preliti v marketinške namene, glede na to da ne govorijo marketinškega jezika ▪ Kako personalizirati komunikacijo B2B marketinga, da še vedno komuniciramo razumljivo in ne preveč strokovno, hkrati pa gradiš strokovno podobo podjetja ▪ Kako veliko podjetje, ki je na domačem trgu dobro prisotno/situirano, prodre na mednarodni trg, kjer mora delovati kot startup (nima referenc, "ugleda") in mora biti agilno (ter ne delovati po vzorcih, ki ga "vodijo" na domačem trgu) ▪ Kako vzdrževati ravnotežje med delom/kariero v velikem podjetju in osebnim življenjem" ▪ Konsolidacija produktov in storitev, ter pospeševanje "adoption rate" na tržišču. ▪ How to align all departments inside the company around a solid market focus ▪ Iskanje novih partnerstev ▪ Pomanjkanje izzivov :) ▪ Kako najti in prepričati nove posrednike (resellerje)? ▪ Kako se lotiti preoblikovanja marketinške funkcije znotraj podjetja ▪ Mapping novih kupcev ▪ "Širitev na tuje trge ▪ Vzpostavitev osebnega stika s tujimi podjetji" ▪ Pomanjkanje znanja. ▪ Kako bolj izkoristiti podatke s spleta ▪ Osredotočanje na trg, pozabljanje na reševanje internih izzivov, kulturo ▪ Toliko idej, da se je težko fokusirat kaj je prioriteta ▪ Pomanjkanje časa – prioretizacija ▪ V katere veščine in znanje vlagat? ▪ Premalo znanja in razumevanja naročnikov ▪ Kaj je digitalni marketing v B2B okolju? ▪ Kako priti na sejmih do kvalitetnih kontaktov, realizacije posla? ▪ Kako delati, izpostaviti svoje prednosti, če ne smeš izpostaviti referenc? ▪ Kako promocijsko sporočilo spremeniti v bralcu bolj objektivno sporočilo (mediji)?
  2. 2. ▪ Predolg odpovedni rok ▪ Izboljšanje interne komunikacije ▪ Kako prepričati vodstvo podjetja, da je marketing pomemben ▪ Obračanje vodstva po vetru – konstantno spreminjanje odločitev ▪ Podjetje zaspalo na lovorikah iz obdobja pred krizo ▪ Omejitev mednarodnih vplivov (trg, politika). Prevelik vpliv politike na gospodarske razmere ▪ Mentaliteta zaposlenih ▪ Izbira fokusne javnosti - komu govorimo - kdo je glavna ciljna skupina ▪ Vzpostavitev novih delovnih procesov ob vzpostavitvi nove marketinške ekipe ▪ Repozicioniranje, prepoznavnost brenda ▪ Spoznavanje primerov, kako napredovati v B2B ▪ Sodobni B2B pristopi v sicer zelo utečenih poslih, ki se lahko prekinejo kadarkoli ▪ Razvoj novih produktov (medijske in storitvene platforme) o So konkurenčni svetovnim playerjem o Inovativni produkti o Digitalni medijski ali storitveni segment ▪ Pridobitev kupcev/partnerjev za e-commerce (ne zgolj one time solution, ampak bolj z vidika partnerstva - dolgotrajno sodelovanje) ▪ Kako se na dolgi rok “zbrendirat” s čim manj denarja ▪ Kako v ospredje postaviti podjetje in ne BZ ▪ Vzpostaviti marketinško kulturo v podjetju, kjer je le-ta zreducirana na promo material&sejme ▪ Današnji dan (delam v razvoju in ne v marketingu) ▪ Vzpostavitev digitalnega marketinga o Združevanje baz podatkov (email, CRM, ERP, BI, custom spletne digitalizacije) - ne želimo previsokih stroškov o GDPR o Kaj od digitala je primerno za nas (emaili, adwords, content) o Kako naprej, ko so osnove zgolj urejene

×