Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRIJAVNI OBRAZEC ZA KANDIDATURO V UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE

106 views

Published on

Obrazec za prijavo v UO DMS za obdobje 2020-2023.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PRIJAVNI OBRAZEC ZA KANDIDATURO V UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE

  1. 1. PRIJAVNI OBRAZEC ZA KANDIDATURO V UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE IME IN PRIIMEK NAZIV IZOBRAZBA DELOVNOMESTO PODJETJE TELEFON E-POŠTA FOTOGRAFIJA
  2. 2. Kratekživljenjepisspoudarkomnaizkušnjahizmarketinga inposlovanja(max 1.500 znakov) Izkušnje napodročjudelovanjavstroki,vključnospreteklimi izkušnjami sodelovanjavDMS. VizijarazvojaDruštvaza marketingSlovenije (max2.500 znakov) Kontakti obstoječihčlanovDMS,ki lahkokandidatapriporočijo (najmanj 2)

×