Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Escacc perfils-professionals-2.0 v3

688 views

Published on

10.06.2010. Presentació d'Escacc sobre Perfils professionals 2.0.

Published in: Technology, Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escacc perfils-professionals-2.0 v3

 1. 1. Fins març 2009: 1.0 Octubre 2009: 2.0 La Fundació Escacc
 2. 2. Index <ul><li>Sobre Escacc </li></ul><ul><ul><li>Què és. Destinataris </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionament. La cuina d’Escacc </li></ul></ul><ul><li>Presència d’Escacc a la Xarxa </li></ul><ul><ul><li>Per què cal ser a la Xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>Com generar visibilitat i adquirir reputació </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació del web </li></ul></ul><ul><ul><li>Arquitectura de la informació. Etiquetatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusió dels continguts </li></ul></ul><ul><li>Gestió de la informació i eines 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Detecció </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusió </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxiu </li></ul></ul><ul><li>Indicadors </li></ul>
 3. 3. <ul><li>A. Sobre Escacc </li></ul><ul><li>Què és Escacc Fundació privada Espai Català de Cultura i Comunicació. </li></ul><ul><li>Finalitat: Normalització de la indústria cultural i mediàtica catalana. </li></ul><ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>> Difondre coneixements aplicats al sector; </li></ul><ul><li>> Incidir amb projectes finalistes. </li></ul><ul><li>Destinataris </li></ul><ul><li>Empreses i professionals del sector dels mèdia i les indústries culturals. </li></ul><ul><li>Institucions Sector Públic . </li></ul><ul><li>Sector coneixement: Universitats . </li></ul><ul><li>Altres persones (físiques i jurídiques), que estan interessades en l’evolució de les tendències en comunicació, les noves tecnologies i les indústries culturals. </li></ul>
 4. 4. A. Sobre Escacc La cuina d’Escacc. Funcionament Fonts Difusió C U I N A Recull premsa Agenda (*) Notes premsa, newsletter,... (*) Llibres, estudis, informes,... (*) Contactes: PF / PJ Internet (*) Altres (*) Mitjans tradicionals ·Escacc.cat ·RSS ·Newsletter ·Agenda (pròpia + col·laborativa) Formació (Jornades...) Mails (subscripcions) <ul><li>Amb RSS </li></ul><ul><li>Sense RSS </li></ul><ul><li>Seguiment ESCACC alerts </li></ul>Subscripcions (€), ... BBDD Contactes BBDD Biblio Escacc Internet / Web Publicacions Formació/Projectes BBDD Contactes Jornades, congressos,... “ 10 en comunicació” <ul><li>Mailigns </li></ul><ul><li>Contactes personals </li></ul><ul><li>Correu ordinari </li></ul><ul><li>Revista Quaderns </li></ul><ul><li>Edició de llibres </li></ul><ul><li>Articles en publicacions </li></ul><ul><li>Informes / Docs </li></ul>(*)  BBDD Fonts d’informació <ul><li>Bloc </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Delicious </li></ul><ul><li>Altres. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Objectiu: </li></ul><ul><li>Incidir en els sectors dels mèdia i la cultura de l’espai comunicatiu català. </li></ul><ul><li>Com fer-ho? </li></ul><ul><li>> Difusió de coneixements teòrics i pràctics sobre l’estat de l’espai comunicatiu català, les tendències, l’evolució dels mercats nacional i internacional, etc... </li></ul><ul><li>Com aconseguir-ho? </li></ul><ul><li>> Fent-nos visibles : </li></ul><ul><ul><li>La capacitat d’atenció s’ha fragmentat, per això ens hem de fer visibles al nostre públic potencial. </li></ul></ul><ul><ul><li>La xarxa ens permet segmentar el mercat i identificar el públic. </li></ul></ul>B. Presència d'Escacc a la Xarxa Per què cal ser a la Xarxa?
 6. 6. Com generar visibilitat i adquirir reputació d'Escacc a la Xarxa? Utilitzant les TIC i les eines 2.0: WEB/BLOC, Xarxes socials (FB, TW...), mails, Newsletter , altres eines 2.0, presència als resultats dels cercadors,... Compartir  Visibilitat  Reputació Com podem obtenir visibilitat ? Absorbint informació, processant-la i compartint -la amb la resta d’usuaris. Cal que sigui informació valuosa pels demés. Com podem aconseguir reputació ? Per la capacitat d’estar connectat de forma interactiva amb altres persones, és a dir, rebent i emetent missatges interessants pels demés. No per jerarquia. Com cal actuar? Compartir informació d’interès pels demés, sense esperar res a canvi. Això té una recompensa: Visibilitat . Aquesta visibilitat retorna en forma de credibilitat i confiança, elements indispensables per la reputació de la marca Escacc. B. Presència d'Escacc a la Xarxa
 7. 7. 1. Detecció de la necessitat d'estar a la Xarxa. 2. Decisió de crear el web ==> Carta de presentació de la Fundació i punt de trobada de tots els continguts que genera Escacc. 3. Determinació del Mapa web. 4. Web: Arquitectura de la informació / continguts. B. Presència d’Escacc a la Xarxa Procés de creació del web Escacc.cat
 8. 8. B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació
 9. 9. <ul><li>> Info corporativa </li></ul><ul><li>Format: Pàgines semi-estàtiques web </li></ul><ul><li>Actualització: esporàdica </li></ul>B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació
 10. 10. B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació <ul><li>> Continguts informatius </li></ul><ul><li>Format: notícies, agenda i documents (actualització diària) </li></ul><ul><li>Format: xarxes socials (temps real) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>> Opinió </li></ul><ul><li>Format: Bloc col·lectiu extern </li></ul><ul><li>Actualització: diària </li></ul>B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació
 12. 12. <ul><li>> Serveis: </li></ul><ul><li>Àrea privada (continguts, agenda, URL) </li></ul><ul><li>Cercador (temàtic, geogràfic, tags i text) </li></ul><ul><li>Enllaços recomanats (Delicious) </li></ul>Arquitectura de la informació B. Presència d’Escacc a la Xarxa
 13. 13. <ul><li>> Difusió de continguts: </li></ul><ul><li>Home </li></ul><ul><li>Newsletter (notícies, tweets, agenda i bloc) </li></ul><ul><li>RSS segmentada per temes </li></ul><ul><li>Eines 2.0 </li></ul>B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació
 14. 14. Per què cal etiquetar? > Els objectes físics només poden estar a un lloc en un moment determinat. > En passar de l’àtom al bit, el coneixement supera aquesta limitació física. > Aquest nou context el proporciona una nova taxonomia que, a Internet, realitzem de forma col·lectiva mitjançant les etiquetes ( tags ). > Objectiu : Fer que la informació flueixi i es pugui trobar ( web i Delicious ). B. Presència d’Escacc a la Xarxa Arquitectura de la informació. Etiquetatge CANAL Categoria temàtica Categoria formal Categoria territorial Categoria temporal Altres (lliure, però amb criteris) Contingut digital MÈDIA Premsa | audiovisual | ràdio | Internet i TIC,… Notícia | entrevista | agenda | document | … Països Catalans | Espanya | Europa | … 2008 | 2009 | … iPad | The New York Times | digital | paper | pagament | … CULTURA Música | teatre | edició | cinema | art,… Ídem Ídem Ídem Ídem
 15. 15. Difusió dels continguts > Home Web. > RSS (segmentat per temes). > Newsletter. > Eines 2.0. Per què cal utilitzar les eines 2.0? B. Presència d’Escacc a la Xarxa
 16. 16. Per què cal utilitzar les eines 2.0? El recurs que ha esdevingut escàs NO és la informació, ÉS la capacitat d’atenció . Necessitem aconseguir l’atenció dels nostre públic. Per tant, hem de ser-hi i cal gestionar la nostra presència a la xarxa. Els mercats són converses . Ens trobem davant la sobreabundància d’informació, per això és important trobar formes d’escollir, i la conversa, la recomanació,... han esdevingut unes de les més usades. El què diguin de nosaltres ens aporta visibilitat i reputació. La nostra reputació 2.0 és una reputació distribuïda ( la reputació d’escacc serà la suma de moltes opinions, i aquesta suma configurarà la percepció que en pugui tenir un tercer) . Treball intern pel personal d’Escacc i empreses. C. Escacc 2.0
 17. 17. Objectius : > Gestionar les fonts d'informació . > (Possibilitat) de compartir les fonts d'informació. > Gestionar la reputació d'Escacc via cerques (RSS) i/o Alertes. Què hi fem? > Diàriament, consultem les fonts d'info. > En temps real, compartim info. > Esporàdicament, ampliem les fonts d'info. Altres fonts: Xarxes socials (Twitter, Facebook); Recull de premsa; Notes de Premsa; Delicious;...
 18. 18. Objectius > Treballar online (personal Escacc). > Treballar online (amb terceres persones. Ex: Argus). Altres: Google Calendar...
 19. 19. Eines per gestionar la publicació: Hootsuite; Bit.ly,...
 20. 20. Publicar informació només és el primer pas, després cal fer-la circular
 21. 21. Objectius > Arxiu de TOTES les notícies i webs. > Fonts d'info de tercers. > Compartir info. > Accés a “enllaços recomanats”. Què hi fem? > En temps real, actualitzem l’arxiu digital. > Diàriament, consultem les fonts de tercers. > Esporàdicament, millorem l'etiquetatge. > Esporàdicament, actualitzem els “enllaços recomanats”. Tan important és concentrar ( agregar ) com dispersar ( distribuir ).
 22. 22. D. Indicadors OBJECTE CONCEPTE CRITERI OBJECTIU Web / Bloc Visitants únics/mes Quantitatiu Màxima difusió Núm. Visites/mes Quantitatiu Màxima difusió Procedència visites Qualitatiu Conèixer millors canals de difusió Horari visites Qualitatiu Conèixer millors horaris de difusió Newsletter Núm. inscrits Quantitatiu / Qualitatiu Màxima difusió i qualitativa Àrea privada Núm. Inscrits Quantitatiu / Qualitatiu Màxima difusió i qualitativa RSS Núm. inscrits Quantitatiu Màxima difusió Twitter (4) Seguidors Quantitatiu Màxima difusió Llistes Quantitatiu Màxima difusió Facebook Seguidors Quantitatiu Màxima difusió Visites setmanals Quantitatiu Màxima difusió
 23. 23. www.escacc.cat E-correu: mrocave@gmail.com Twitter: @marcroca Slideshare: Barcelona, 10 de juny de 2010 MOLTES GRÀCIES!!

×