Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ус

ямар байна вэ?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ус

 1. 1. Сэдэв: Ус Боловсруулсан ГЗБ: Б.Манлайбаяр
 2. 2. Зорилго: Усыг хайрлан гамнах цэвэр ариун байдлын хамгаалах усны төрлүүдийг судлах арга ухаанд сургах
 3. 3. Ус бол манай гаригийн бусад гаригаас ялгарах онцлог юм. Дэлхийн 71%-ийг ус эзэлдэг байна. Дэлхийн бүх уснуудын төрлийг хамтад нь УСАН МАНДАЛ гэнэ.
 4. 4. Усан мандалд дараах төрлийн уснууд багтана.
 5. 5. ДАЛАЙ Далайн нь дэлхийн усан мандлын үндсэн хэсэг болох ихээхэн хэмжээний, өндөр давсжилттай ус юм.
 6. 6. Тэнгис Эх газартай ойролцоох далайн усны томоохон цогц хэсэг юм.
 7. 7. Нуур Хонхор газар хуримтлагдсан усыг
 8. 8. Намаг Илүүдэл чийгтэй, чийгэнд дуртай ургамлаар бүрхэгдсэн хуурай газрын гадаргын хэсэг.
 9. 9. Газар доорх ус Чулуун мандал агуулагддаг цэнгэг ус
 10. 10. Мөс, мөсөн гол
 11. 11. ГОЛ

×