Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dam mai

122 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dam mai

  1. 1. Trường Đại học Đồng Tháp Khoa:……………………… Thông tin cá nhân Lâm Ngọc Minh Châu
  2. 2. NỘI DUNG 1. Giới thiệu 2. Dinh dưỡng cho là gì ? 3. Các chất dinh dưỡng 4. Kết luận
  3. 3. 1. Giới thiệu • Ăn uống là nhu cầu thiết yếu nhằm duy trì sự sống và sự phát triển của con người. Để việc ăn uống mang lại hiệu quả tốt, cần………………………….
  4. 4. 2. Dinh dưỡng là gì? Dinh dưỡng gồm 2 từ dinh và dưỡng. – Dinh là xây dựng…….. – Dưỡng là nuôi, hấp thụ……..
  5. 5. 3. Các chất dinh dưỡng Các chất dinh dưỡng chia thành 6 loại stt Loại Các chất 1 Chất đạm Thịt, cá, trứng,sữa, đậu 2 3 Chất béo Chất đường, bột Mỡ động thực vật Gạo, bắp,củ, hạt 4 Chất khoáng Muối an và thức ăn khác 5 Các loại sinh tố Rau, củ, quả
  6. 6. 4. Kết luận • Cơ thể luôn cần chất dinh dưỡng. Vì vậy chúng ta phải chú ý tăng cường các chất hàng ngày cho cơ thể. Đạm Béo Đường, bột Khoáng Sinh tố Nước
  7. 7. 4. Kết luận • Cơ thể luôn cần chất dinh dưỡng. Vì vậy chúng ta phải chú ý tăng cường các chất hàng ngày cho cơ thể. Đạm Béo Đường, bột Khoáng Sinh tố Nước

×