Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energies no renovables

1,048 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energies no renovables

 1. 1. Les energies no renovables<br />Marina Daniel –Chloe Campbell<br />
 2. 2. Quèentenemper un energia no renovable?<br />Quan parlem d’una energia no renovable, entenem que són totes aquelles fonts d’energia que es troben a la natura en una quantitat limitada i un cop consumides en la seva totalitat, no podem substituirse, ja que no existeix cap sistema de producció o extracció viable.<br />
 3. 3. Energiesprimàries<br />Petroli<br />Carbó<br />Gas Natural<br />Nuclear de fisió<br />Nuclear de fusió<br />Producció de CO2, esgotament del recurs, inestabilitat en elspreus, dependènciaambaltrespaïsosiconflictesgeopolítics.<br />Residusradioactius, rebuig de l’opinió pública.<br />En fase d’investigació.<br />
 4. 4. Petroli<br />El petroli, és una barrejaheterogènia de compostosorgànics, principalmenthidrocarburs insolubles ambl’aigua, la qual cosa fa que sigui difícil netejar-lo.<br />Ésd’orígenfòssil, fruit de la transformacióorgànica depositada en granscantitats en elsfonsdelsmars que mésendavant van ser enterrats sota capes pesades de sediments.<br />La combustiódelsseusderivatsprodueixproductesresiduals: CO2, óxids de sofrei nitrosos, etc…<br />L’abocamentd’aquestshidrocarburs afecta profundament a la flora i fauna iseguidament al mediambient.<br />És una font energética que s’esgotarà al cap de pocsanys, pertantd’estánbuscantalternativescom el biodiésel o el bioetanol.<br />
 5. 5. Carbó<br />El carbóés una roca sedimentàriad’origenorgànic, de color negre o marrófosc. <br />Es fa servir principalmentcom a combustible fòssilpelseuelevat poder caloríficgràcies a que té un conjuntmajoritari de carboni.<br />Usos actuals del carbó<br />
 6. 6. …<br />Combustible: el 75% del carbó mundial s’utilitzaper a produirelectricitats en centralstèrmiques.<br />Carbó de Coq: és el residuobtingut del carbó a través de la cocció en un forn a 1.000ºC en condicionsanaeròbies.<br />Gasificació: Aquestcanvid’estats’aprofitaper a diversesreaccionsquímiques.<br />Liqüefacció: és una pasintermediperobtenir combustibles sintètics.<br />
 7. 7. Gas natural<br />És una fontd’energiafòssil que, com el carbó o el petroli, estàconstituïdaper una barrejad’hidrocarburs.<br />No éstòxic, no té color i no fa olor.<br />S’empracom a combustible en aplicacionstantindustrialscomdomèstiques; considerant-se una fontd’energia alternativa per la sevacombustió neta, a diferènciadelsderivats del petrolii el carbó, si bécol·labora en l’alliberament de carbonifòssilipertant en l’efectehivernacle.<br />
 8. 8. Energia nuclear<br />És aquella sorgida de l’aprofitament de la capacitat de certselementsquímicsperemetreenergia al experimentar determinadesreaccionsnuclears.<br />L’energia nuclear, no contamina alhora de fer el procés ja que es fa mitjançantl’energiatèrmica. <br />En canvi el problema d’aquesta es la quantitat de residusradiactius que provoca.<br />
 9. 9. Fi de la presentació<br />

×