Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI   KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ    ----------------     GIÁO ÁNMÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ ...
CHƯƠNG 2  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀDÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
NỘI DUNGI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ  DÂN TỘCII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG  GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC1.Vấn đề dân tộc thuộc địa2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
1.Vấn đề dân tộc thuộc địaa)Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địab) Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộ...
a)Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa- Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc + Vấn đề dân tộc theo tư...
+ Hồ Chí Minh viết nhiều tácphẩm: Tâm địa thực dân, Bìnhđẳng, Vực thẳm thuộc địa,Công cuộc khai hóa giếtngười,… tố cáo chủ...
- Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc   Theo Hồ Chí Minh, ở Việt Nam sau khi giải phóngdân tộc, giành độc lập dân...
b) Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi của vấn đề dân  tộc thuộc địa- - Cách thức tiếp cận từ quyền con người: + Hồ Chí Mi...
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
- Nội dung của độc lập dân tộc+ Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộcđịa.+ Điều này được thể hiện tro...
Nội dung của độc lập dân tộc được thể hiện cụ thể ởnhững khía cạnh như:   Độc lập dân tộc phải là độc lập thực sự   Qu...
- Chủ nghĩa yêu nước chân chính - Một động lực lớn của đất nước+ Từ đầu thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sự ápbức, ...
2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấpa) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhaub)...
a) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau- Khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhânvà qu...
- Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảngliên minh công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức,dưới sự lãnh đạ...
+ Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống lạibạo lực phản cách mạng của kẻ thù.+ Thiết lập chính quyền nhà nước ...
b) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh giải phóng ...
- Sau khi giành độc lập, phải tiến lên xây dựngchủ nghĩa xã hội.
c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp    Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề dân tộc theo    quan điểm ...
c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp   Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề dân tộc theoquan điểm giai cấp...
d) Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ...
Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc vừa mạngtính khoa học đúng đắn, vừa có tính chất cách mạng sâu sắcthể hiện sự kết...
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dântộc    Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dâ...
1.Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộca)Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địab) Mục t...
a) Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa- Sự phân hóa của xã hội: Các giai cấp ở thuộc địa dù địa chủ hay nông dâ...
- Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa: là độclập dân tộc.- Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng thuộc địa: kiên q...
b) Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc- Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trịcủa chủ nghĩa thực dân, g...
2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sảna) Rút ra bài học từ sự thất bại củ...
a) Rút ra bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước  trước đó- Hồ Chí Minh nhận thấy sai lầm về con đường của Pha...
b) Cách mạng tư sản là không triệt để- Khoảng 10 năm đến với nhân loại cần lao đấu tranh ởnhiều châu lục và quốc gia, Nguy...
c) Con đường giải phóng dân tộc- Hồ Chí Minh thấy Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉlà một cuộc cách mạng vô sản, mà còn l...
3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạoa) Cách mạng trước hết phải có Đảngb) Đả...
a) Cách mạng trước hết phải có Đảng- Muốn làm cách mệnh, “trước phải làm cho dân giác ngộ...”. “Cách mệnh phải hiểu phong...
b) Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất- Đầu năm 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một chínhđảng c...
4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộca) Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bứcb) Lực ...
a) Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức- Một cuộc khởi nghĩa được chuẩn bị trong quần chúng: Người khẳng định “...
b) Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc- Trong lực lượng toàn dân tộc, Người hết sức nhấn mạnh vai trò độnglực cách ...
5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sả...
a) Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo     Hồ Chí Minh khẳng định công cuộc giải phóng...
b) Quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa với cáchmạng vô sản ở chính quốc- Theo Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc ở thuộc địa và...
6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lựca) Quan điểm về bạo lực cách mạngb) T...
a) Quan điểm về bạo lực cách mạng- Tính tất yếu của con đường bạo lực: Hồ Chí Minh vạch rõ: “Trong cuộc đấu tranh gian kh...
b) Tư tưởng bạo động cách mạng gắn bó hữu cơ với tưtưởng nhân đạo hòa bình- Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả năng giành và g...
c) Hình thái bạo lực cách mạng- Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranhnhân dân. Trong chiến t...
KẾT LUẬN1. Làm phong phú học thuyết Mác - Lêninvề cách mạng thuộc địa2. Soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt...
1. Làm phong phú học thuyết Mác -Lênin về cách mạng thuộc địa- Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc- Về phương pháp tiế...
2. Soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam                     Thắng lợi của Cách mạng T...
Trong công cuộc đổi mới hiện nay Phải biết khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực m...
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong2.ttuong

36,112 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thầy cô ơi! Thầy cô có giáo an slide trên thầy cô cho em xin được không ạ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ai tai ve duoc share minh voi vunguyen094@gmail.com . mình cám ơn
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • co ai tai dc thi gui minh voi nhe hoangtuandhck9c@gmail.com
  xin chan thanh cam on rat nhieu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • có ai tải dc ko
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chuong2.ttuong

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ ---------------- GIÁO ÁNMÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hà Nội - 2012
 2. 2. CHƯƠNG 2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀDÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
 3. 3. NỘI DUNGI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘCII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
 4. 4. I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC1.Vấn đề dân tộc thuộc địa2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
 5. 5. 1.Vấn đề dân tộc thuộc địaa)Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địab) Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa
 6. 6. a)Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa- Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc + Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh được đề cập ở đây không phải là vấn đề dân tộc nói chung mà là vấn đề dân tộc thuộc địa, thành lập nhà nước dân tộc độc lập. + Thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa là vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc; giành độc lập dân tộc, xóa bỏ ách áp bức bóc lột thực dân, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập.
 7. 7. + Hồ Chí Minh viết nhiều tácphẩm: Tâm địa thực dân, Bìnhđẳng, Vực thẳm thuộc địa,Công cuộc khai hóa giếtngười,… tố cáo chủ nghĩa thựcdân, vạch trần cái gọi là “khaihóa văn minh” của chúng.
 8. 8. - Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Theo Hồ Chí Minh, ở Việt Nam sau khi giải phóngdân tộc, giành độc lập dân tộc sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội,chủ nghĩa cộng sản.  Con đường đó phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở thuộc địa. Đó cũng là nét độc đáo, khác biệt với con đường phát triển của các dân tộc đã phát triển lên chủ nghĩa tư bản ở phương Tây.
 9. 9. b) Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa- - Cách thức tiếp cận từ quyền con người: + Hồ Chí Minh hết sức trân trọng quyền con người. Người khẳng định: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”. + Từ quyền con người ấy, Hồ Chí Minh đã khái quát và nâng quyền con người thành quyền dân tộc.
 10. 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
 11. 11. - Nội dung của độc lập dân tộc+ Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộcđịa.+ Điều này được thể hiện trong các văn kiện của Người, bảnYêu sách của nhân dân An Nam, Cương lĩnh chính tri đầu tiên,Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến… Bản Yêu sách của nhân dân An Nam Cương lĩnh chính tri đầu tiên của Đảng
 12. 12. Nội dung của độc lập dân tộc được thể hiện cụ thể ởnhững khía cạnh như: Độc lập dân tộc phải là độc lập thực sự Quyền độc lập cũng thể hiện trong quyền tự quyết dân tộc Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm Độc lập dân tộc phải gắn liền với hòa bình Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
 13. 13. - Chủ nghĩa yêu nước chân chính - Một động lực lớn của đất nước+ Từ đầu thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sự ápbức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc với các dân tộc thuộcđịa càng nặng nề, thì phản ứng của các dân tộc bị áp bứccàng quyết liệt.+ Cùng với sự kết án chủ nghĩa thực dân và cổ vũ các dântộc thuộc địa vùng dậy đấu tranh, Hồ Chí Minh khẳngđịnh: Đối với các dân tộc thuộc địa phương Đông, “Chủnghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước”.
 14. 14. 2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấpa) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhaub) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộic) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấpd) Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác
 15. 15. a) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau- Khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhânvà quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sảntrong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
 16. 16. - Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảngliên minh công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức,dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 17. 17. + Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống lạibạo lực phản cách mạng của kẻ thù.+ Thiết lập chính quyền nhà nước của dân, do dân và vìdân.+ Gắn kết mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
 18. 18. b) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do.
 19. 19. - Sau khi giành độc lập, phải tiến lên xây dựngchủ nghĩa xã hội.
 20. 20. c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, nhưng đồng thời đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc. Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân là điều kiện để giải phóng giai cấp.
 21. 21. c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề dân tộc theoquan điểm giai cấp, nhưng đồng thời đặt vấn đềgiai cấp trong vấn đề dân tộc. Giải phóng dân tộckhỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân là điềukiện để giải phóng giai cấp.
 22. 22. d) Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, thực hiện nguyên tắc về Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, thực hiện nguyên tắc về quyền dân tộc tự quyết, nhưng Hồ Chí Minh không quên quyền dân tộc tự quyết, nhưng Hồ Chí Minh không quên nghĩa vụ quốc tế trong việc ủng hộ các cuộc đấu tranh giải nghĩa vụ quốc tế trong việc ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. phóng dân tộc trên thế giới.
 23. 23. Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc vừa mạngtính khoa học đúng đắn, vừa có tính chất cách mạng sâu sắcthể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, độclập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nướcchân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập cho dântộc mình đồng thời độc lập cho tất cả các dân tộc.
 24. 24. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dântộc Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực
 25. 25. 1.Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộca)Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địab) Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc
 26. 26. a) Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa- Sự phân hóa của xã hội: Các giai cấp ở thuộc địa dù địa chủ hay nông dân, họ đều chung số phận là người nô lệ mất nước.- Mâu thuẫn của xã hội: mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân.- Đối tượng của cách mạng: không phải là giai cấp tư sản bản xứ, càng không phải giai cấp địa chủ nói chung, mà là chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động.
 27. 27. - Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa: là độclập dân tộc.- Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng thuộc địa: kiên quyếtgiương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, nhấn mạnh đó là“nhiệm vụ bức thiết”.- Tính chất của cách mạng thuộc địa: là sự kết hợp nhiệm vụdân tộc với dân chủ.
 28. 28. b) Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc- Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trịcủa chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lậpchính quyền nhân dân.- Mục tiêu cấp thiết của cách mạng thuộc địa là quyền lợichung của toàn dân tộc.
 29. 29. 2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sảna) Rút ra bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đób) Cách mạng tư sản là không triệt đểc) Con đường giải phóng dân tộc
 30. 30. a) Rút ra bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó- Hồ Chí Minh nhận thấy sai lầm về con đường của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám. Người rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng không tán thành các con đường của họ mà tìm một con đường mới, đoạn tuyệt với con đường của chủ nghĩa phong kiến. Các sĩ phu trong phong trào Đông kinhMột số lưu học sinh trong phong trào Đông Du nghĩa thục
 31. 31. b) Cách mạng tư sản là không triệt để- Khoảng 10 năm đến với nhân loại cần lao đấu tranh ởnhiều châu lục và quốc gia, Nguyễn Ái Quốc kết hợp tìmhiểu lí luận và thực tiễn, nhất là ba nước tư bản phát triển:Anh, Pháp, Mỹ.- Đọc Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Tuyên ngôn dânquyền và nhân quyền của cách mạng Pháp, Người thấy:“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cáchmệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòadân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thìnó áp bức thuộc địa”. Người không đi theo con đường cáchmệnh tư sản.
 32. 32. c) Con đường giải phóng dân tộc- Hồ Chí Minh thấy Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉlà một cuộc cách mạng vô sản, mà còn là một cuộc cáchmạng giải phóng dân tộc.- Người “hoàn toàn tin theo Lênin và Quốc tế thứ ba” bởi vìV.I.Lênin và Quốc tế thứ ba đã “bênh vực cho các dân tộc bịáp bức”. Người tìm ra một phương hướng mới để giải phóngdân tộc: con đường cách mạng vô sản.
 33. 33. 3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạoa) Cách mạng trước hết phải có Đảngb) Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất
 34. 34. a) Cách mạng trước hết phải có Đảng- Muốn làm cách mệnh, “trước phải làm cho dân giác ngộ...”. “Cách mệnh phải hiểu phong triều thế giới... Vậy nên sức mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có đảng cách mệnh”.- Trong Đường cách mệnh, Người khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững mới chạy”.
 35. 35. b) Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất- Đầu năm 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một chínhđảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.- Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấpcông nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.- Hồ Chí Minh đã xây dựng được một Đảng cách mạng tiên phong, phùhợp với thực tiễn Việt Nam, gắn bó với nhân dân, với dân tộc.- Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đốivới cách mạng Việt Nam và trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm chomọi thắng lợi của cách mạng.
 36. 36. 4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộca) Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bứcb) Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc
 37. 37. a) Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức- Một cuộc khởi nghĩa được chuẩn bị trong quần chúng: Người khẳng định “cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.- Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Người lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh. Người chủ trương phát động chiến tranh nhân dân.- Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân, coi sức mạnh và năng lực sáng tạo của quần chúng là nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi.
 38. 38. b) Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc- Trong lực lượng toàn dân tộc, Người hết sức nhấn mạnh vai trò độnglực cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.- Hồ Chí Minh không coi nhẹ khả năng tham gia sự nghiệp giải phóngdân tộc của các giai cấp và tầng lớp khác. Người coi tiểu tư sản, tư sảndân tộc và một bộ phận giai cấp địa chủ là bạn đồng minh của cáchmạng.
 39. 39. 5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốca) Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạob) Quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc
 40. 40. a) Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo Hồ Chí Minh khẳng định công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự giải phóng. Người nói: “Công cuộc giải phóng anh em (tức nhân dân thuộc địa – TG) chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”, “Một dân tộc không tự lực cách sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”...
 41. 41. b) Quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa với cáchmạng vô sản ở chính quốc- Theo Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc ở thuộc địa và cáchmạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau,tác động qua lại lẫn nhau. Đó là mối quan hệ bình đẳng chứkhông phải là quan hệ lệ thuộc, hoặc quan hệ chính – phụ.- Nguyễn Ái Quốc cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc ởthuộc địa phải chủ động và có thể giành thắng lợi trước cáchmạng vô sản ở chính quốc.
 42. 42. 6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lựca) Quan điểm về bạo lực cách mạngb) Tư tưởng bạo động cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo hòa bìnhc) Hình thái bạo lực cách mạng
 43. 43. a) Quan điểm về bạo lực cách mạng- Tính tất yếu của con đường bạo lực: Hồ Chí Minh vạch rõ: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành chính quyền và bảo vệ chính quyền”.- Hồ Chí Minh cho rằng bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng.- Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, nhưng phải “Tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng”.
 44. 44. b) Tư tưởng bạo động cách mạng gắn bó hữu cơ với tưtưởng nhân đạo hòa bình- Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả năng giành và giữ chínhquyền ít đổ máu. Người tìm mọi cách ngăn chặn xung độtvũ trang, tận dụng mọi khả năng giải quyết xung đột bằngbiện pháp hòa bình, chủ động đàm phán, thương lượngchấp thuận những nhượng bộ có nguyên tắc.- Việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuốicùng.
 45. 45. c) Hình thái bạo lực cách mạng- Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranhnhân dân. Trong chiến tranh, “quân sự là việc chủ chốt. Đấu tranh ngoạigiao cũng là một mặt trận có ý nghĩa chiến lược. Đấu tranh kinh tế là rasức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế của ta, pháhoại kinh tế của địchHồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến mặt trận vănhóa, tư tưởng.- Trước những kẻ thù lớn mạnh, Hồ Chí Minh chủ trương sử dụngphương châm chiến lược đánh lâu dài.
 46. 46. KẾT LUẬN1. Làm phong phú học thuyết Mác - Lêninvề cách mạng thuộc địa2. Soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
 47. 47. 1. Làm phong phú học thuyết Mác -Lênin về cách mạng thuộc địa- Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc- Về phương pháp tiến hành cách mạnggiải phóng dân tộc
 48. 48. 2. Soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945- 1975) đã chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ, tính khoa học và tính cách mạng và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc ở Việt Nam, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên, cùng nhân loại biến thế kỷ XX thành thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
 49. 49. Trong công cuộc đổi mới hiện nay Phải biết khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em và trong cộng đồng dân tộc Việt Nam
 50. 50. CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

×