Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

58,872 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • NHẬN LÀM TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN NGÀNH KINH TẾ. ĐT 0973.764.894. EMAIL: dvluanvan@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

 1. 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
 2. 2. Quan điểm của Mác,Ăngen,Lênin về vấn đề dân tộc.• Khái niệm:Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị,kinh tế,lãnh thổ,pháp lý,tư tưởng và văn hóa giữa các dân tộc,các nhóm dân tộc và bộ tộc• Dân tộc là sản phẩm của lịch sử• Mác và Ăngen đã nêu những luận điểm cơ bản có tính phương pháp luận về vấn đề này:Nguồn gốc,bản chất của vấn đề dân tộc,mối quan hệ cơ bản của dân tộc và thái độ của giai cấp công nhân cũng như Đảng của nó đối với vấn đề này
 3. 3. Lênin phát triển vấn đề dân tộc thành hệ thốnglý luận toàn diện, gồm các nội dung sau: Dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, từ những cộng đồng người: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc Ở phương Ở phương Đông, dân Tây, dân tộc xuất tộc hình thành trước hiện khi chủ khi chủ nghĩa tư bản nghĩa tư bản được được xác lập, do tác xác lập động của hoàn cảnh đặc thù, đặc biệt là qúa trình dựng nước và giữ nước thúc đẩy.
 4. 4. Vấn đề dân tộc thuộc địaKhi CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sanggiai đoạn ĐQCN, các nước đế quốc tiến hành xâmlược, cướp bóc, nô dịch các nước nhược tiểutừ đó xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, dẫn đến nhiều nước thuộc địa trở thành quốc gia dân tộc độc lập
 5. 5. Các luận điểm:• Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân về bản chất mang tính quốc tế nhưng ban đầu phải có tính dân tộc• Giai cấp CN không thể tự giải phóng mình nếu không đồng thời giải phóng toàn thể XH• Xóa bỏ đối kháng giai cấp=> xóa bỏ đối kháng dân tộc• Vấn đề DT trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa là vấn đề lớn,mang tính quốc tế,và thực chất là vấn đề DT thuộc địa• CNĐQ và CNTB không thể giải quyết được vấn đề DT*• Vấn đề DT phải là nội dung quan trọng trong chiến lược,sách lược của ĐCS• Hai xu hướng phát triển của vấn đề DT*
 6. 6. Tư tưởng quan điểm của dân tộc VN về độc lập DT và chủ quyền quốc gia• Dân tộc VN có truyền thống yêu nước…Ra đi tìm đường cứu nước,HCM đã mang theo tinh thần đó,đã sớm có ý thức về độc lập dân tộc.• HCM đã tiếp xúc với tư tưởng của Tôn Trung Sơn:thuyết tam dân: “Dân tộc độc lập, dân sinh hạnh phúc, dân quyền tự do”• Cuộc đấu tranh của chống ách thống trị hàng ngàn năm của dân tộc VN• Cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa
 7. 7. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là vấn đề dân tộc nói chung,mà là vấn đề Dân tộc thuộc địa Mác chống CNTB, Lêninchống CNĐQ, Hồ Chí Minh bàn về cuộc đấu tranh Đấu tranh chống CNTDThực chất chống CNTD, giải Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm như:của vấn đề phóng dân Tâm địa thực dân, Vực thẳm thuộcdân tộc tộc địa...tố cáo CNTDthuộc địa Lựa chọn con Phương hướng pt của dân tộc trong bối đường phát cảnh thời đại mới là CNXH triển dân tộc Hoạch định con đường phát triển của dân tộc thuộc địa
 8. 8. 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. 2. Chủ nghĩa dân tộc là một3 Luận động lực lớn ở các nước đang điểm đấu tranh giành độc lập. 3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
 9. 9. 2.1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khảxâm phạm của tất cả các dân tộc-nội dung cốt lõicủa vấn đề dân tộc thuộc địa Cách tiếp cận từ quyền con người, tìm hiểu và tiếp cận với “Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ” và “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của cách mạng Pháp”, Hồ Chí Minh đã khái quát và nâng cao thành quyền dân tộc: Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng,dân tộc nào cũng có quyền sống,quyền sung sướng và quyền tự do
 10. 10. “Cái quý nhất của người dân mất nước là độc lập của tổ quốc,tự do của nhân dân”Dân tộc Việt Nam chịu ách đô hộ hàng ngàn năm của phong kiến phương Bắc, hàng trăm năm của Đế quốc Pháp.Vì thế rất khát khao độc lập tự do
 11. 11. Nội dung của độc lập dân tộc:1.Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa.Độc lập hoàn toàn và thật sự trên tất cả các mặt kinh tế, chínhtrị, quân sự, ngoại giao. Trong nền độc lập, mọi người đều đượcấm no, tự do, hạnh phúc.2 Độc lập thật sự phải gắn với hoà bình thật sự. “Nhân dânchúng tôi thành thật mong muốn hoà bình…kiên quyết chiếnđấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toànvẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”.3 Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnhthổ quốc gia.
 12. 12. Tinh thần độc lập tự do được thể hiện trong suốt quá trình hình thành tư tưởng của HCM bản yêu sách 8 điểm, gửi đến Hội nghị hoà bình Vécxây năm 1919, đòi các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam- Kế tiếp là thể hiện trong hàng loạt các văn kiện do Người soạn thảo: Chánhcương vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng CSVN (1930) Xác định mục tiêu 1- Đánh đổ ĐQ Pháp và bọn phong kiến chính trị của Đảng là 2- Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập
 13. 13. Bác về nước chủ trì Hội nghị TW8, sau đó viết thư Kính cáođồng bào và chỉ rõ: ”Trong lúc này quyền lợi dân tộc giảiphóng cao hơn hết thảy” Trong thực tiễn, Bác chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt minh, ra báo Việt Nam độc lập, thảo Mười chính sách của Việt minh
 14. 14. “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơncũng phải kiên quyết giành cho được độclập!” Cách mạng Tháng 8 thắng lợi đã làm cho ý chí đó trở thành hiện thực
 15. 15. “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do và độc lập tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy…”Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập
 16. 16. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ nổ Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi: Hỡi đồng bào toàn quốc!Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phảinhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhânnhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vìchúng muốn cướp nước ta một lần nữa!
 17. 17. Rồi Người cùng toàn dân tộc hạ quyết tâm:Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả,chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp
 18. 18. Tóm lại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Là tư tưởng, là lẽ sống, là học thuyết của Hồ Chí MinhĐó là lý do chiếnđấu, là nguồn sứcmạnh làm nên chiếnthắng của nhân dânViệt Nam, đồng thờicũng là nguồn độngviên đối với các dântộc bị áp bức trên thếgiới
 19. 19. 2.2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập Xuất phát từ vị trí Xuất phát từ của người dân truyền thống thuộc địa mất dân tộc Việt nước Nam Bác đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc theo nghĩa chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính, coi đó là một động lực lớn
 20. 20. Do kinh tế còn lạc hậu, chưaphát triển, nên sự phân hoá giaicấp ở Đông dương chưa triệt để Xét về mặt cấu trúc kinh tế, không giống các xã hội phương Tây thời Trung cổ, cũng như thời cận đại Vì thế, cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây
 21. 21. “…Đại địa chủ,địa chủ hạng trung và hạng nhỏ ởnước ta chỉ là những tên lùn tịt bên cạnh ngườicùng tên ở các nước Âu-Mỹ…Nông dân gần nhưchẳng có gì,địa chủ không có vốn lớn.Thợ thuyềnkhông có công đoàn,chủ không có tơrớt…” Như vậy, sự xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu Người kết luận:Đối với các dân tộc thuộc địa ở phương Đông,chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước
 22. 22. Chủ nghĩa dt bản xứ là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dtchân chính, động lực to lớn để phát triển đất nước.Khác vớichủ nghĩa xô vanh, chủ nghĩa dt hẹp hũi của các nước lớn
 23. 23. Theo Bác, trong cách mạng giải phóng dân tộc, các dân tộc thuộc địa trước hết phải dựa vào sức của chính mình“Người ta sẽ không làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của họ” Bác Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứkiến nhân danh quốc tế CS…nghị với Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợiQTCS Nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành Chủ nghĩa quốc tế
 24. 24. 2.3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế• Vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc có mối quan hệ chặt chẽ với nhauNgười rất coi trọng vấn đề dân tộc nhưng luôn đứngtrên quan điểm giai cấp để giải quyết vấn đề dân tộcđồng thời đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc
 25. 25. • Giải phóng dân tộc tạo tiền đề cho giải phóng giai cấp Giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp,đồng thời đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc: ”Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng,không đòi được độc lập,tự do cho toàn thể dân tộc,thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu,mà quyền lợi của bộ phận,giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”Lợi ích giai giai cấp phải phục tùng lợi ích dân tộc
 26. 26. GPDT là vấn đề trên hết,trước hếtGPDT gắn liền với CNXH HCM xác định CM Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sảnNgười khẳng định: Chỉ có CNXH, CNCS mới giảiphóng được các dân tộc bị áp bức và những ngườilao động trên thế giới khỏi ách nô lệ .Nếu nướcđộc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tựdo, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì.
 27. 27. Do đó: Giành độc lập rồi, phải tiến lên CNXH Làm sao cho Mọi người được dân ăn no, mặc giàu, nước ấm, sung mạnh sướng, tự doYêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền vớiyêu CNXH, vì có tiến lên CNXH thì nhân dânmình mỗi ngày một ấm no thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm
 28. 28. Tư tưởng Hồ ChíMinh về sự gắn bó giữađộc lập dân tộc và CNXH vừa phảnánh quy luật khách quan của sự nghiệpgiải phóng dân tộc trong thời đại cáchmạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệkhăng khít giữa mục tiêu giải phóng dântộc với các mục tiêu giải phóng dântộc, giải phóng giai cấp, giải phóng conngười.
 29. 29. Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc khácNgười khẳng định:Quyền tự do, độc lập là quyềnbất khả xâm phạm của các dân tộc, "dân tộc nàocũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” Là một chiến sĩ quốc tế chân chính, Người còn đấu tranh cho độc lập của tất cả các dân tộc bị áp bức.Tôn trọng độc lập của các dân tộc khác.
 30. 30. Khi ủng hộ quỹ kháng chiến của người Anh, năm 1914, Người nói với bạn: “Chúng ta phải tranh đấu cho tự do, độclập của các dân tộc khác như là tranh đấu cho dân tộc ta vậy” 1930:Người đề nghị đặt tên đảng là ĐCSVN. Vì theo Lênin, dân tộc tự quyết là cách mạngở mỗi nước không thể do ĐCS của nước khácáp đặt, làm thay. Mỗi ĐCS là thuộc về một dântộc, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc mình
 31. 31. Người nêu cao tinh thần dân tộc tựquyết, nhưng không quên nghĩa vụ quốc tế Người giúp đỡ Ủng hộ cuộc khángthành lập các ĐCS chiến chống Nhật của ở một số nước nhân dân Trung Đông Nam Á đầu Quốc, chống Pháp củanhững năm 30, 50 nhân dân Lào và TK20 CampuchiaTheo tinh thần “Giúp bạn là giúp mình”
 32. 32. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvông
 33. 33. Tóm lại:Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộcvừa mang tính khoa học vừa có tính chất cách mạng sâu sắcNó phù hợp với nhận định của Ăngghen “Những tư tưởng dân tộc chân chínhtrong phong trào công nhân bao giờ cũng là những tư tưởng quốc tế chân chính”
 34. 34. Chân thành cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.

×