Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital marknadsföring - Del 4

558 views

Published on

Detta är inte en komplett presentation, utan bilder du kan bygga en presentation på. Här hittar du bilder från del 4 av boken Digital marknadsföring, se http://www.digitalmf.se/boken.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital marknadsföring - Del 4

 1. 1. www.digitalmf.se
 2. 2. Detta är inte en komplett presentation, utan bilder du kan bygga en presentation på. Här hittar du bilder från del 4 av boken Digital marknadsföring, se http://www.digitalmf.se/boken.
 3. 3. www.digitalmf.se Segmentering i sammanhang och anpassning av innehåll IRT
 4. 4. www.digitalmf.seKälla: Reinartz & Kumar (2002) Kundsegment och lönsamhet
 5. 5. www.digitalmf.seKälla: Galvin (2011) Mobil som länk mellan massmedier och webb
 6. 6. www.digitalmf.seBaserat på Sismeiro & Bucklin (2004) Sannolikhet att kunna förutsäga köp av bil
 7. 7. www.digitalmf.se Val av varumärke – traditionell trattmodell
 8. 8. www.digitalmf.seBaserat på Edelman (2010) Val av varumärke – digital modell
 9. 9. www.digitalmf.seBaserat på Berry & Parasuraman (1991) och Grönroos (2000) Tjänstekvalitet - total upplevd kvalitet
 10. 10. www.digitalmf.se Styrning av tjänstekvalitet Baserat på Berry & Parasuraman (1991)
 11. 11. www.digitalmf.seBaserat på Harris & Goode (2004) och Yang & Petersen (2004) Samband – Kvalitet, värde, nöjdhet, förtroende och lojalitet
 12. 12. www.digitalmf.seKälla: Doherty & Nelson (2008) Betydelsen av attitydbaserad lojalitet
 13. 13. www.digitalmf.seKälla: Fornier & Lee (2009) Grunder för att bygga lojalitet i mötesplatser
 14. 14. www.digitalmf.seKälla: O’Hern & Rindfleisch (2010) Fyra typer av samarbeten i tidiga stadier av produktutveckling
 15. 15. www.digitalmf.seBaserat på Brodie et al. (2013) och Nambisan & Baron (2007) Effekter av upplevelser i mötesplats

×