Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doanh thu tăng từ đòn bẩy công nghệ - FocusSALES

365 views

Published on

Slide các nội dung đào tạo trong chương trình "Doanh thu tăng từ đòn bẩy công nghệ" dành cho các chủ doanh nghiệp. Trong slide này chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc sử dụng công nghệ để tạo ra Lead càng chất lượng càng tốt.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doanh thu tăng từ đòn bẩy công nghệ - FocusSALES

 1. 1. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 DOANH THU TĂNG TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ focusLEAD
 2. 2. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 3. 3. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 4. 4. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 5. 5. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 6. 6. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 7. 7. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 8. 8. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 9. 9. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Những điều tôi muốn từ focusLEAD là?
 10. 10. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 MÔ HÌNH TỔNG QUAN
 11. 11. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 12. 12. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 13. 13. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Bài tập • Hãy liệt kê các cách mà doanh nghiệp của bạn đang làm để có được các khách hàng tiềm năng?
 14. 14. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 EMAIL MARKETING
 15. 15. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Tại sao? Hãy kể ra 10 lý do công ty bạn nên sử dụng email marketing – Dễ dàng bắt đầu – Cực kỳ rẻ – Người dùng thích hơn – Email có thể cá nhân hóa – Email có thể chứa các media khác – Dễ dàng nhận được phản hồi – Xây dựng mối quan hệ với khách hàng/kh tiềm năng dễ dàng – Phản hồi ngay lập tức – Đo độ hiệu quả một cách dễ dàng – Dễ dàng chia sẻ
 16. 16. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 17. 17. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Các khái niệm cơ bản • Campaign • Contact • News letter • Auto Response – Time based – Action based • Landing page • Opt-in • List • Delivered • Open • Click • CTA • Bounces • Lead
 18. 18. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Bài tập (1) • Đăng ký tài khoản ZOHO Campaign hoặc Getresponse
 19. 19. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Bài tập (2) • Tạo một campaign • Tạo một landing page thu thập thông tin khách hàng tiềm năng • Cấu hình landing page • Xem kết quả đăng ký • Tạo một Auto Response có 2 email cách nhau 3 ngày. • Phân khúc danh sách
 20. 20. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Bài tập (3) • Gửi news letter • Gửi tự động chúc mừng sinh nhật • Gửi tự động khi người dùng click email • Đọc báo cáo kết quả • Tùy biến thư cảm ơn, thư đăng ký, trang cảm ơn • Kết nối website
 21. 21. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Chiến lược tạo LEAD • Phân biệt danh sách và LEAD – Nếu ta có một danh sách những người nằm trong thị trường tiềm năng mà ta đang nhắm đến, đó không phải là LEAD. – Lead là những người nằm trong thị trường tiềm năng và đã có ít nhất 1 lần liên lạc với ta bằng cách nào đó.
 22. 22. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 NGUYÊN TẮC • Tự động • Hệ thống • Nhân bản
 23. 23. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Bài tập (4) • Thảo luận cả lớp: – Cùng lên chiến lược tạo LEAD cho chapter của bạn. • Hãy nhớ: – BNI không cho phép bạn gửi thư mời hàng loạt đến những người mà bạn không biết. – LEAD chính là các visitor mà chúng ta mời được mỗi buổi họp. – Tỉ lệ chuyển đổi phụ thuộc vào: • Chăm sóc trước buổi họp • Trải nghiệm trong buổi họp • Chăm sóc sau buổi họp
 24. 24. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Các câu hỏi cần trả lời • Kịch bản nào để tạo ra LEAD? • Kịch bản chăm sóc LEAD tự động như thế nào? • Kịch bản mời họp ra sao? • Chăm sóc sau buổi họp thế nào • Kêu gọi hành động ra sao?
 25. 25. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Quà tặng
 26. 26. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 TIPs hay • Đừng để ai rời website bạn mà không nhận được quà • Đừng để ai ở website bạn quá 30s mà không có ai chào hỏi • Hãy gửi email cho bất kỳ ai bạn vừa gặp về những món quà bạn có thể tặng họ thông qua landing page • Hãy hỏi bất kỳ ai bạn vừa gặp, liệu họ có muốn nhận các thông tin hữu ích từ mình không và gửi email xác nhận sau cuộc gặp
 27. 27. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG VÀO WEBSITE CỦA BẠN
 28. 28. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375
 29. 29. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 Bài tập (5) • Kết nối SalesIQ và website • Đặt các exit popup trên website của bạn
 30. 30. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 30 CHIẾN LƯỢC TẠO TUYỆT HAY TẠO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
 31. 31. TĂNG DOANH THU TỪ ĐÒN BẨY CÔNG NGHỆ vothailam@lactien.com | 091 850 1375 THANK YOU, AND I ♥ YOU! VO THAI LAM lactien.com

×