Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu các chức năng của hệ thống CRM

14,954 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tải về thế nào nhỉ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Giới thiệu các chức năng của hệ thống CRM

 1. 1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Greenfeed’s requirements Copyright © 2006 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
 2. 2. SugarCRM Cách nhìn toàn diện về khách hàng
 3. 3. Các sản phẩm của Lạc Tiên <ul><li>Khối doanh nghiệp </li></ul><ul><ul><li>Website </li></ul></ul><ul><ul><li>Các hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, quản trị dự án, quản trị hoạt động DN, quản trị nhân sự. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đào tạo: tại DN, trực tuyến </li></ul></ul><ul><ul><li>Triển khai hệ thống bảo mật, HT mạng </li></ul></ul><ul><li>Khối nhà nước </li></ul><ul><ul><li>Hệ thống bảo mật </li></ul></ul><ul><ul><li>Đào tạo: tại địa phương, trực tuyến </li></ul></ul><ul><ul><li>Website. </li></ul></ul><ul><ul><li>Một cửa điện tử, phần cứng thiết bị </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Pack </li></ul></ul>
 4. 4. Khó khăn của DN <ul><li>Không kiểm soát được nhân viên kinh doanh </li></ul><ul><li>Nhân viên nghỉ việc thì không có đầu mối liên lạc với khách hàng </li></ul><ul><li>Không đánh giá được tiềm năng trong các dự án mà nhân viên kinh doanh đang thương lượng. </li></ul><ul><li>Không Quản lý tập trung được tất cả các khách hàng, phân loại khách hàng...để khi cần lãnh đạo có thể tra cứu ngay lập tức. </li></ul><ul><li>Không có kênh thông tin chính thức tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dự án... </li></ul><ul><li>Chỉ đánh giá năng lực dựa trên doanh số là </li></ul><ul><li>chưa đủ </li></ul>
 5. 5. CRM là giải pháp
 6. 6. CRM là gì? <ul><li>Hệ thống kiểm soát các thông tin, qúa trình, kết quả các mối quan hệ giữa công ty và khách hàng. </li></ul><ul><li>Mục tiêu của CRM là thoả mãn một cách tối đa nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ tốt nhất cho bộ phận kinh doanh của một doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Kiểm soát được độ kỳ vọng của doanh nghiệp đối với khách hàng. </li></ul><ul><li>Lưu lại các cơ hội, quá trình bán hàng, các nguồn cơ hội bán hàng của một doanh nghiệp, là công cụ không thể thiếu trong việc hoàn thiện hiệu quả kinh doanh. </li></ul>
 7. 7. CRM là gì? <ul><li>CRM được dịch là qủan trị các mối quan hệ khách hàng, là một nghiệp vụ đặt tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng là trung tâm trong hệ thống thông tin của Cty. </li></ul>
 8. 8. Cơ chế triển khai và ứng dụng
 9. 9. Các chức năng chính của SugarCRM <ul><li>Quản lý các cơ hội, tiềm năng, khách hàng.. </li></ul><ul><li>Kiểm soát các hoạt động kinh doanh </li></ul><ul><li>Dự báo doanh số </li></ul><ul><li>Tổ chức các hoạt động email Marketing </li></ul><ul><li>Kiểm soát và đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing. </li></ul><ul><li>Kiểm soát tiến độ các dự án, các công việc </li></ul><ul><li>Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng </li></ul><ul><li>Lưu và đánh giá lịch sử làm việc với khách hàng </li></ul><ul><li>Đánh giá năng lực làm việc của nhân viên </li></ul>
 10. 10. Quản lý lịch làm việc nhân viên KD
 11. 11. Màn hình chức năng <ul><li>Quản lý lịch làm việc cán nhân </li></ul><ul><li>Quản lý các cơ hội, doanh số của cá nhân </li></ul>
 12. 12. Dự báo tiềm năng <ul><li>Dự báo doanh số hàng tháng dựa trên các cơ hội </li></ul>
 13. 13. Các hoạt động hỗ trợ KH <ul><li>Cổng thông tin giúp khách hàng phản hồi về sản phẩm – dịch vụ </li></ul>
 14. 14. Quản lý tiến độ các dự án <ul><li>Cổng thông tin hỗ trợ việc kiểm soát các tiến độ các dự án. </li></ul>
 15. 15. Quản lý các cơ hội, khách hàng <ul><li>Giúp nhân viên kinh doanh, lãnh đạo quản lý các tiềm năng, các hợp đồng, các báo giá, khách hàng.. </li></ul>
 16. 16. Quản lý các chiến dịch Marketing <ul><li>Hỗ trợ nhân viên – lãnh đạo kiểm soát độ hiệu quả các chiến dịch Marketing </li></ul>
 17. 17. Mở rộng <ul><li>Quan sát đối thủ - thị phần </li></ul><ul><ul><li>Dữ liệu nhập vào: danh sách đối thủ, phân chia thị trường theo khu vực (huyện, xã, hoặc tỉnh), thị phần của từng đối thủ trên từng sản phẩm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kết quả hiển thị: thị phần trên từng khu vực, độ phủ thị trường của từng doanh nghiệp ( đối thủ và GreenFeed) </li></ul></ul><ul><ul><li>Thị phần trên từng khu vực </li></ul></ul>
 18. 18. Mở rộng 2 <ul><li>Quản lý đại lý các cấp </li></ul><ul><ul><li>Thông tin đại lý </li></ul></ul><ul><ul><li>Lịch sử bán hàng của đại lý và các con số thống kê </li></ul></ul><ul><ul><li>Cho phép đại lý đăng nhập để xem các chính sách bán hàng của GreenFeed và các chương trình khuyến mãi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gửi email tới các đại lý khi cần </li></ul></ul><ul><ul><li>Đặt hàng </li></ul></ul><ul><ul><li>Đăng ký đại lý </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 19. 19. Câu chuyện của DN.. <ul><li>Câu chuyện số 1: Nhân viên kinh doanh nắm giữ tòan bộ khách hàng và mang theo tòan bộ thông tin khi ra đi. </li></ul><ul><li>Câu chuyện số 2: chia sẻ từ anh Thành, IT Manager của HTV </li></ul><ul><li>Câu chuyện số 3: câu chuyện của FTA về dự án </li></ul><ul><li>Câu chuyện số 4: Câu chuyện của Exto về nhu cầu gửi các bản tin hàng tháng </li></ul><ul><li>Câu chuyện số 5: Quản lý thông tin hoạt động DN của Lạc Tiên </li></ul>
 20. 20. Câu chuyện của DN.. <ul><li>Câu chuyện số 6: Việc quản lý và tác động vào hoạt động kinh doanh của sếp. </li></ul><ul><li>Câu chuyện số 7: quản lý năng lực làm việc của nhân viên </li></ul><ul><li>Câu chuyện số 8: quản lý lực lượng cộng tác viên và các cơ hội do họ mang lại cho DN </li></ul><ul><li>Câu chuyện số 9: gia tăng uy tín của doanh nghiệp </li></ul>
 21. 21. Thông tin liên hệ <ul><li>Mọi thắc mắc và nhu cầu, xin vui lòng liên hệ: </li></ul><ul><ul><li>Cty Cổ Phần Tin Học Lạc Tiên </li></ul></ul><ul><ul><li>Địa chỉ: 43 – Đường Vĩnh Nam – Phường 11 – Quận 8 </li></ul></ul><ul><ul><li>Điện thoại: 08 – 22 11 5070 </li></ul></ul><ul><ul><li>Fax: 08 – 3775 2646 </li></ul></ul><ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul></ul>

×