Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personvern

334 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personvern

 1. 1. ETIKK <ul><li>Læra om korleis menneska bør handle og opptre i forhold til kvarandre, både individuelt og på samfunnsplan </li></ul>
 2. 2. INFORMASJONSETIKK <ul><li>Etiske normer som regulerer vår verksemd når det gjeld å samle inn, lagre, spre og bruke informasjon </li></ul>
 3. 3. INFORMASJONSETISKE OMRÅDE <ul><li>Retten til produkt, programvare og maskinutstyr </li></ul><ul><li>Konfidensielle opplysingar, sensitive data og privatlivets fred </li></ul><ul><li>Personleg moral, samfunnsansvar og lojalitet ovafor arbeidsgjevar, klient og kollegaer </li></ul><ul><li>Fullstendige opplysningar til beslutningstakarar </li></ul>
 4. 4. RETT TIL Å VITE
 5. 5. RETT TIL Å TEIE
 6. 6. PRESSE OG YTRINGSFRIDOM Sunnhordland
 7. 7. PERSONVERN <ul><li>Den enkelte si interesse i å ha best mogleg kontroll over den informasjon som skildrar han eller ho </li></ul>Internett har de siste årene vært i en rask og voldsom vekst. Vi kan knapt forestille oss hvilke konsekvenser denne veksten vil få for personvernet. Alle kan spre informasjon verden over ved hjelp av noen få tastetrykk. Muligheten til retting og sletting av personopplysninger er illusorisk og potensialet for spredning er uten grenser.
 8. 8. PERSONOPPLYSNINGSLOVEN <ul><li>Personopplysninger som kan publiseres </li></ul><ul><ul><li>bare når dette er tillatt fra vedkommende (gir samtykke) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet (!) </li></ul></ul><ul><ul><li>ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker </li></ul></ul><ul><ul><li>er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen (!) </li></ul></ul><ul><ul><li>er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig (!) </li></ul></ul>
 9. 9. PERSONVERNINTERESSAR <ul><li>Individorienterte interesser </li></ul><ul><ul><li>diskresjon </li></ul></ul><ul><ul><li>fullstendighet </li></ul></ul><ul><ul><li>innsyn </li></ul></ul><ul><li>Samfunnsorienterte interesser </li></ul><ul><ul><li>borgarvenleg forvaltning </li></ul></ul><ul><ul><li>eit robust samfunn </li></ul></ul><ul><ul><li>vern mot urimeleg overvaking/ maktkontroll </li></ul></ul>
 10. 10. ELEKTRONISKE REGISTRE <ul><li>Du er registrert i 5-1000 registre </li></ul><ul><li>1 million ++ registre i Norge </li></ul><ul><li>Normalt rett til innsyn </li></ul><ul><li>Fare for misbruk </li></ul><ul><ul><li>Datatilsynet </li></ul></ul><ul><li>Kopla registre </li></ul><ul><ul><li>Registrene kobles mot hverandre og informasjon trekkes ut </li></ul></ul>
 11. 11. DATATILSYNET <ul><li>Gir konsesjon til oppretting av registre </li></ul><ul><li>Kontrollinstans </li></ul><ul><li>Digital samfunnsvokter </li></ul><ul><li>Informasjon </li></ul><ul><li>Se: http://www.datatilsynet.no </li></ul>Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet. Slik overvåking er derfor lovregulert.
 12. 12. INFORMASJONSINNHENTING <ul><li>Overvaking </li></ul><ul><li>Scanning </li></ul><ul><li>Elektroniske spor </li></ul><ul><ul><li>Minibank </li></ul></ul><ul><ul><li>Internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale medier </li></ul></ul><ul><ul><li>E-post </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobil (android) </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-kamera </li></ul></ul>
 13. 13. LOVREGULERING <ul><li>Personopplysningslova </li></ul><ul><li>Arbeidsmiljølova </li></ul><ul><li>Forvaltningslova </li></ul><ul><li>Straffelova </li></ul><ul><li>Aksje- og rekneskapslova </li></ul>
 14. 14. LOV OM PERSONOPPLYSNINGAR <ul><li>Gjeldande frå 01.01.01 – erstattar Lov om personregistre m.m. </li></ul><ul><li>SIST-ENDRET: LOV-2009-01-09-2 fra 2009-06-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-01-09-3 </li></ul><ul><li>Nye rettar og plikter </li></ul><ul><ul><li>Rettar: større kontroll med opplysningar om ein sjølv </li></ul></ul><ul><ul><li>Plikter: Større plikter for innformasjonsbehandlar </li></ul></ul>Se lovdata: http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html
 15. 15. RETTAR ETTER PERSONOPPLYSNINGSLOVA <ul><li>Rett til innsyn </li></ul><ul><li>Rette feilaktige opplysningar </li></ul><ul><li>Sperre eller slette unødvendige opplysningar </li></ul><ul><li>Få informasjon frå den som vil reg. deg </li></ul><ul><li>Få informasjon innan 30 dagar </li></ul><ul><li>Personprofil </li></ul><ul><li>Reservarsjon mot direkte marknadsføring </li></ul>
 16. 16. INNSYNSRETTEN <ul><li>Privatpersoner har rett til innsyn i offentlige og private registre. Denne retten skal i prinsippet være videst mulig, men krysses på visse sentrale områder av samfunnets behov for å tilbakeholde opplysninger. Dette siste kan være av sikkerhetsmessig karakter, av hensyn til den enkeltes helse og velferd, tungtveiende hensyn til andre personer og lignende. </li></ul>
 17. 17. LOV OM PERSONOPPLYSNINGAR <ul><li>§ 2, pkt 8: sensitive personopplysningar </li></ul><ul><ul><li>rase/etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning </li></ul></ul><ul><ul><li>mistenkt, tiltalt eller dømt for straffbart forhold </li></ul></ul><ul><ul><li>helseforhold </li></ul></ul><ul><ul><li>seksuelle forhold </li></ul></ul><ul><ul><li>medlemskap i fagforeiningar </li></ul></ul>
 18. 18. DATATILSYNET OG KONSESJONAR <ul><li>Offentlege registre </li></ul><ul><ul><li>1998: 505 </li></ul></ul><ul><ul><li>1997: 571 </li></ul></ul><ul><ul><li>1996: 1 528 </li></ul></ul><ul><ul><li>1995: 1 486 </li></ul></ul><ul><li>Private registre </li></ul><ul><ul><li>1 418 </li></ul></ul><ul><ul><li>1 848 </li></ul></ul><ul><ul><li>1 185 </li></ul></ul><ul><ul><li>1 021 </li></ul></ul>

×