Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personvern[1]

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Personvern[1]

 1. 1. FRA DAMENE PÅ SENTRALEN TIL DATALAGRINGSDIREKTIVET <ul><li>Om personvern, privatliv og digitale spor </li></ul>
 2. 2. «Damene på sentralen» lyttet inn på samtaler <ul><li>Foto: Seattle Municipal Archives </li></ul>
 3. 3. Serverrommet i CERN <ul><li>Dagens «sentralborddamer» er kjempestore datamaskiner og databaser. </li></ul><ul><li>Foto: Florian Hirzinger – www.hirzinger.cc </li></ul>
 4. 4. PERSONVERN <ul><li>Fundamental menneskerettighet </li></ul><ul><li>Fire sentrale hensyn: </li></ul><ul><ul><li>Hensynet ti menneskeverdet og individets integritet </li></ul></ul><ul><ul><li>Hensynet til menneskelig autonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Behovet for å få være i fred </li></ul></ul><ul><ul><li>Behovet for etablering av nære sosiale relasjoner </li></ul></ul>
 5. 5. IKT ENDRER BETINGELSENE FOR PERSONVERNET <ul><li>Det som legges ut på nettet kan leses av alle, alltid. </li></ul><ul><li>Det kan søkes opp og vil bli sett av flere enn de vi mente skulle lese det. </li></ul><ul><li>Det kan endres og spres videre i uendelig mange versjoner </li></ul>
 6. 6. ER DET SÅ FARLIG, DA? <ul><li>Tenk over </li></ul><ul><ul><li>Hva vil du at andre skal vite om deg? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor går grensen for hva som er privat for deg? </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal vennene dine bestemme hvor dine grenser går? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva forteller du om andre på diskusjonsforum eller på facebook? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor blir det av, alt sammen? </li></ul></ul>
 7. 7. Digitale fotspor <ul><li>Hvilke digitale fotspor har du? </li></ul><ul><li>Hvem er med på å sette dine digitale spor? </li></ul><ul><li>Bilde fra yourdigitalfottprints.com </li></ul>
 8. 8. DU ER REGISTRERT <ul><li>Med vitende og vilje </li></ul><ul><ul><li>Du registrerer deg på et nettbasert skjema </li></ul></ul><ul><li>Og uten </li></ul><ul><ul><li>Et nettsted lagrer informasjon om hva du foretar deg når du bruker nettjenesten </li></ul></ul>
 9. 9. ID-TYVERI <ul><li>Over 124 000 nordmenn har vært utsatt for ID-tyveri de siste to årene ( http://www.idtyveri.info/ ) </li></ul><ul><li>Kan du bli den neste? Ta selvtesten </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Bilde fra: Makeuseof.com </li></ul>
 11. 11. PERSONOPPLYSNINGSLOVEN <ul><li>Regulerer all behandling av personopplysninger. </li></ul><ul><li>Det vil si opplysninger eller vurderinger som kan knyttes direkte eller indirekte til en person </li></ul><ul><ul><li>Typiske personopplysninger er for eksempel navn, adresse, alder og e-postadresse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefonnummer, IP-adresse eller maskinnavn, vil også være personopplysninger i henhold til loven. </li></ul></ul>
 12. 12. DATALAGRINGSDIREKTIVET <ul><li>Formål: Å bekjempe terror </li></ul><ul><li>Gjelder alle innbyggere i EU </li></ul><ul><li>Ønskes vedtatt og innført i Norge </li></ul><ul><li>Skal lagre følgende: </li></ul><ul><ul><li>Dato, klokkeslett og varighet for telefonsamtaler og nettoppkobling, </li></ul></ul><ul><ul><li>IP-adresser ogbruker-ID for internettadgang og opplysninger om hvilken maskin du bruker ved oppkobling. </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefonnummer, registreringsnumre for mobiltelefon, og telefonlinje eller DSL-linje for data. </li></ul></ul><ul><ul><li>Data som viser hvor mobilt utstyr befant seg da en samtale ble koblet opp. </li></ul></ul>
 13. 13. TENK GJENNOM <ul><li>Krenker dette personvernet? </li></ul><ul><li>Er det greit å lagre slike opplysninger om alle innbyggerne i et land for å forhindre kriminalitet? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Ellen Skaadel </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>

×