Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personvern Inf107

1,207 views

Published on

Forelesningspresentasjon i samfunnsinformatikk INF107, HiNe

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Personvern Inf107

 1. 1. INF107 Førstelektor Per A. Godejord 2009
 2. 2. Hva er personvern? <ul><li>Menneskets integritet, korrekt informasjon, beskyttet informasjon </li></ul><ul><li>Selvbestemmelse og verdighet Retten til å selv bestemme over opplysninger om deg selv </li></ul>
 3. 3. Hva er personvern? Forts. .. <ul><li>Juridisk definisjon: Den mulig interesse du har av å føre kontroll med den informasjon som beskriver deg selv </li></ul><ul><li>Den aktuelle eller mulig bruken av informasjon om deg, kan føre til krenkelse </li></ul>
 4. 4. De syv hensyn <ul><li>Diskresjon (adgangskontroll) </li></ul><ul><li>Innsyn (rettighet for den registrerte) </li></ul><ul><li>Fullstendighet (tilstrekkelig og korrekt) </li></ul><ul><li>Privatlivets fred (reklame) </li></ul><ul><li>Tap av forvaltningens menneskelige trekk (automatisering) </li></ul><ul><li>Maktmisbruk og urimelig kontroll (samfunnssikkerhet </li></ul><ul><li>Samfunnets robusthet (systemenes holdbarhet) </li></ul>
 5. 5. Er personvern noe å bry seg med da?
 6. 6. Elektroniske spor <ul><li>All elektronisk kommunikasjon setter spor som kan loggføres og lagres, og som i ettertid kan fortelle hvilken kommunikasjon som har funnet sted </li></ul><ul><li>Krav til samfunnets sikkerhet </li></ul><ul><li>Krav til den enkeltes personvern </li></ul>
 7. 7. Hvilke spor etterlater vi? <ul><li>Autentisering og digital ID </li></ul><ul><li>Betalingstjenester </li></ul><ul><li>Adgangskontroll </li></ul><ul><li>Sporing av biler og folk </li></ul>
 8. 8. Typer informasjon
 9. 9. Typer informasjon (forts..)
 10. 10. En transaksjon – Mye info <ul><li>Du foretar et  innkjøp  og bruker ditt Visa-kort. Vi får betalingsinformasjon , men også: </li></ul><ul><li>Stedsinformasjon </li></ul><ul><ul><li>(betalingen ble utført på et bestemt tidspunkt på et gitt sted)  </li></ul></ul><ul><li>Forbruksinformasjon   </li></ul><ul><ul><li>(som i seg selv gir flere typer informasjon). </li></ul></ul>
 11. 11. Elektroniske spor <ul><li>Elektroniske spor faller inn under begrepet personopplysninger slik det er definert i person-opplysningsloven.  </li></ul><ul><li>Loven definerer personopplysninger som: ” opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkelt person ”.  </li></ul>
 12. 12. To typer spor <ul><li>Elektroniske  spor  kan  deles  opp  i to  typer: </li></ul><ul><ul><li>Hendelsesdata/trafikkdata </li></ul></ul><ul><ul><li>Innholdsdata.  </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Informasjon om kommunikasjonen, for eksempel tidspunkt, sender og mottaker </li></ul><ul><ul><li>= Data om hendelse </li></ul></ul><ul><li>og det som kommuniseres </li></ul><ul><ul><li>= Data om innhold </li></ul></ul>
 14. 14. Når er vi sporbare? <ul><li>Vi etterlater oss elektroniske spor når vi: </li></ul><ul><ul><li>logger oss på datamaskinen </li></ul></ul><ul><ul><li>surfer på Internett </li></ul></ul><ul><ul><li>betaler med kort </li></ul></ul><ul><ul><li>ringer med telefon </li></ul></ul><ul><ul><li>har mobiltelefon påslått </li></ul></ul><ul><ul><li>registrerer oss i et kunderegister </li></ul></ul><ul><ul><li>kjører gjennom bomringen med abonnementsbrikke </li></ul></ul><ul><ul><li>eller har moderne bil med sensorer som registrer hendelser og overvåker forskjellige faktorer i bilen. </li></ul></ul>
 15. 15. Kan vi beskytte oss? <ul><li>Dagens nøtt: 1. Kan vi surfe anonymt på Internett? </li></ul><ul><li>2. Hvis ja, HVORDAN? A) Finn hvilke onlinetjenester som kan benyttes til anonym surfing. Hvor anonym er de? </li></ul><ul><li>B) Finnes det programvare man kan laste ned og benytte fra sin egen datamaskin som gir en mulighet for anonym surfing? Fungerer de? Test din anonymitet FØR og ETTER bruk av verktøy nevnt under A) og B) her: http://www.whatsmyip.org/more/ </li></ul><ul><li>OG.... </li></ul>
 16. 16. Kan vi beskytte oss forts.. <ul><li>Dagens nøtt forts.. : </li></ul><ul><li>3) ”Å google” er blitt et verb. Hva finner dere om dere selv hvis dere googler dere? Og kan denne informasjonen fjernes? </li></ul><ul><li>Besvar oppgaven i form av et kort notat, men iht HiNe`s skriftlige retningslinjer, lagre det som pdf og last det ferdige produktet opp i forumet. </li></ul>

×