Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dret administratiu i dret penitenciari. Eliseo Villacorta

848 views

Published on

VII Jornada de Juristes de Centres Penitenciaris. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 15 d'octubre de 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dret administratiu i dret penitenciari. Eliseo Villacorta

 1. 1. Programa Compartim VII Jornada de Juristes de Centres Penitenciaris Dret administratiu i dret penitenciari Un acostament valoratiu Eliseo Villacorta Antón 15 d’octubre de 2013 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia). La llicència Reconeixement es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca. 1
 2. 2. Òrgans col·legiats penitenciaris Art. 20 a 38 ROFSEPC Art. 13 a 20 Llei 26/2010 Art. 22 a 27 Llei 30/92 2
 3. 3. Junta de tractament Quòrum-suplències (adaptació art. 11.3 ROFSEPC) Sessions presencials, a distància o mixtes Utilització de mitjans electrònics 3
 4. 4. L’equip multidisciplinari - Funcionament (art. 37.5 ROFSEPC) - Relacions amb la junta de tractament (informes i votacions) - Presència a les juntes de tractament 4
 5. 5. Procediments penitenciaris - Classificació (art. 103 RP) - Permisos (art. 160 a 162 RP) - Llibertat condicional (art. 192 i seg.) - Beneficis penitenciaris (art. 202 a 206 RP) - Procediment sancionador (art. 240 i seg. RP) - Tràmit d’audiència 5
 6. 6. Procediments penitenciaris Motivació Art. 22c Llei 26/2010 Art. 54 Llei 30/92 Notificació Art. 22d Llei 26/2010 Art. 56 Llei 26/2010 Art. 58 i 59 Llei 30/92 6
 7. 7. Peticions en l’àmbit penitenciari Art. 29 CE Art. 50 LOGP / art. 53 RP 1996 Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s’estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes RD 1879/1994 disposició addicional quarta 7
 8. 8. Peticions - Matèria: falta de procediment específic. Senzillesa i antiformalisme - Petició verbal o escrita. Sobre tancat - Registre i justificant de recepció. Esmena i requeriment documental - Inadmissibilitat (45 dies) - Resolució 3 mesos. Silenci negatiu - Recurs contenciós administratiu: drets fonamentals 8
 9. 9. Recursos administratius Art. 107 a 126 Llei 30/92 Matèria: art. 77 i 79 LOGP Art. 105 RP: manteniment de grau i central d’observació Trasllats penitenciaris 9
 10. 10. Gràcies per la vostra atenció

×