Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Road Traffic Rules

1,652 views

Published on

This is a PPT about the rules of the road traffic. Suitable for using in a kindergarten.

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

Road Traffic Rules

 1. 1. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦИТЕ
 2. 2. Мястото, където се движат превозните средства се нарича УЛИЧНО ПЛАТНО.
 3. 3. Кръстовище
 4. 4. Пешеходците се движат само по тротоара!
 5. 5. Не пр есичайте платното пред движещ се автомобил !
 6. 6. Преминаването през пътя трябва да става само по пешеходната пътека - «зебра».
 7. 7. Това е светофар – той регулира движението на транспорта и пешеходците по пътя.
 8. 8. Когато свети червеният сигнал на светофара, трябва да спрем!
 9. 9. Жълтият сигнал на светофара ни казва, че трябва да се приготвим!
 10. 10. При зелен сигнал на светофара може да преминем!
 11. 11. Премини през пътя само при зелен сигнал на светофара!
 12. 12. Ако няма светофар, преди да преминем през улицата, трябва да погледнем наляво, да достигнем средата на пътя…
 13. 13. После да погледнем надясно и да преминем улицата нататък.
 14. 14. Ако няма светофар, движението по улицата се регулира от регулировчик – полицай.
 15. 15. Деца, помнете : Не трябва да играете на пътното платно!!!
 16. 16. Преминете през улицата само тогава, когато общественият транспорт замине от спирката. Спирка
 17. 17. КРАЙ

×