Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нашият ден започва с усмивка

529 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

нашият ден започва с усмивка

  1. 1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 1. Създаване на позитивна и спокойна емоционална среда за образование и възпитание на децата в детската градина. 2. Преодоляване на агресивните прояви и нагласи в поведението на децата. 3. Утвърждаване на доброто в отношенията между хората. 4. Възпитаване у децата на култура на общуване с връстниците и възрастните. 5. Усвояване от децата на добри модели на поведение в различни житейски ситуации. 6. Приобщаване на родителите към целите и дейностите на проекта.
  2. 2. През месец септември 5 от старшите учители се включиха в курс за изучаване на английски език на различни нива, а Директорката и двама старши учителя в тренировъчен курс за поддържане на знанията по английски език. Проведена анкета с родителите за агресията у децата.
  3. 3. 1. Ние не се бием, не се удряме и не крещим. 2. Не се обиждаме и не говорим лоши думи. 3. Ние уважаваме учителите и приятелите си. 4. Ние сме добри и си помагаме. 5. Винаги сме готови да спасим някого в беда. 6.Ние пазим и подреждаме нещата около нас. 7.Аз и ти сме различни, но уважаваме мнението на другите. 8.Всеки ден си подаряваме усмивки. 1. We dоn’t fight, don’t hit and scream. 2. We don’t offend and don’t speak bad words. 3. We respect the teachers and our friends. 4. We are good and we help each others. 5. We are always ready to rescue someone who is in trouble. 6. We keep and set the things around us in order. 7. You and me-we are different, but we respect the opinions of others. 8. Every day we gave away smiles.
  4. 4. Христо – 5 години “Да има храна за всички бедни и сираци!” Виктория – 5 години “Аз ще помогна на всички хора-млади и стари! Ако те нямат никакви пари аз ще им дам малко, за да могат да си купят нещо!” Мира – 5 години Йордан – 5 години “ Ще помагам на пострадалите деца” “Ще помагам на болните хора и всички да живеят щастливо”

×