Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

еразъм+ кд1 bg

103 views

Published on

Групови динамики и социални умения в класната стая

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

еразъм+ кд1 bg

 1. 1. “ЕРАЗЪМ +” - KД 1
 2. 2. ПРОЕКТ “ГРУПОВИ ДИНАМИКИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ” Проектен №2016-1-BG01-KA219-023733 Договор с ЦРЧР № KA219/S2S-173/06.10.2016 г. GDSSC
 3. 3. Обучителна организация: European Bridges Consulting ФИНЛАНДИЯ Място на провеждане на курса: Гротаферата, Италия 19 - 25.02.2017 Финансиране: 7125 евра
 4. 4. GROTTAFERRATA
 5. 5. Вила Ферата
 6. 6. Груповата динамика между децата в групата или класа често следва своя логика, която невинаги можем да разберем. Подходите към груповата динамика са насочени към създаване на позитивна атмосфера в общност от хора, за да ги прави успешни, добре чувстващи се, добре и ефективно работещи в група или екип. В този смисъл става ясно, че водещата роля в този процес е на учителя. Негова е отговорността за създаването и поддържането на позитивна атмосферата в общността. Каквито и фактори обаче да определят поведението на един човек, основният мотиватор е желанието ни да се чувстваме добре – да се чувстваме: - значими (важни за някой конкретен друг и за социалната група като цяло); - приети (такива, каквито сме и такива, каквито се стараем да бъдем); - оценени (заради усилията и талантите си); - защитени и защитаващи; - обгрижени и грижещи се; - спокойни и щастливи. Важно е да бъдем усмихнати, да ни е интересно, да виждаме смисъл, да получаваме насърчения и други позитивни емоции и преживявания, когато сме заедно в дадена общност от хора. За съжаление, много деца, на които им липсват умения за позитивно привличане на вниманието, се чувстват забелязани предимно когато предизвикат възрастния или друго дете да им повиши тон или да реагира остро и бурно по негативен начин на неговата постъпка. Често това води до негативна реакция и чувства у самото дете, което на свой ред повишава тон, чувства се обидено или унизено, в някои случаи е наказано. За да се прекъсне този порочен кръг, трябва да се работи целенасочено за създаване на условията за изграждането на позитивна атмосфера в групата или класа чрез: - създаването на условия за позитивна комуникация и позитивни взаимодействия; - създаване на възможности за ангажиране в дейности, носещи позитивни емоции.
 7. 7. Целта на курса беше да даде опит и основна информация за груповите динамики и социални умения, да даде инструменти за наблюдение на груповите процеси, също така да предаде опит как да се създаде по- добър климат в училището и в класа и как да се използват тези знания в класната стая. Задачи: - даване на основни знания за груповата динамика; - усвояване на умения за наблюдения на груповата динамика в класа; - овладяване на инструменти за положителна интервенция в груповата динамика; - осигуряване на основни знания за социалните компетенции; - създаване на подходящ климат в класа, който да подпомага усвояването на социални умения; - осигуряване на адекватни методи за преподаване на социални умения.
 8. 8. МЕТОДИ : - екшън - методи; - групови дискусии; - групов анализ; - педагогическа драма; - социодрама; - съвместно учене; - креативно изкуство ; - хумор; - партньорска подкрепа; - упражнения ; - екскурзии.
 9. 9. 1 Запознаваме се Правим упражнения за безопасност и подкрепа Играем игри за сплотяване на групата Учим, играем и се забавляваме заедно Работим успешно заедно и създаваме общи продукти Как се превърнахме от група непознати в добре работеща група за 7 дни : 2 3 4 5
 10. 10. Запознаваме се и споделяме нашите очаквания
 11. 11. Всеки наш работен ден започва с игри и упражнения за настроение
 12. 12. Упражнение за безопасност и сплотяване на групата
 13. 13. Упражнение за безопасност и доверяване на водача на групата
 14. 14. Упражнение за създаване на партньорски взаимоотношения
 15. 15. „Петглавата ламя“
 16. 16. Забавен портрет на партньор от групата
 17. 17. Споделяме с партньора какво ни е впечатлило и защо сме го нарисували
 18. 18. „1 минута“
 19. 19. Избираме предмет, който е най-близо до нашата същност. Споделяме с останалите.
 20. 20. Работа на групи. Разработваме отделни части от една обща презентация. След това обединяваме частите и правим общ продукт.
 21. 21. Нашият поглед към света
 22. 22. Пишем най-хубавите качества на партньорите
 23. 23. “Учещо кафе”
 24. 24. Презентираме нашите институции, градове и държави
 25. 25. Училището в Гротаферата
 26. 26. Карнавалът във Фраскати
 27. 27. Фраскати
 28. 28. Божественият Рим
 29. 29. Треви
 30. 30. Търсим корените на европейската история и общото в културите на страните ни
 31. 31. Един от интерактивните методи
 32. 32. Стъпка №1 : рисуваме произволни линии върху картон
 33. 33. Стъпка № 2 : откриваме образи Стъпка № 3 : оцветяваме ги
 34. 34. Стъпка № 4 : Изрязваме оцветените предмети или образи
 35. 35. Стъпка № 5 : Правим герои за театър. Патрис ни помага
 36. 36. Работилницата
 37. 37. Стъпка № 6 : нашите кукли за театър са готови
 38. 38. Стъпка № 7 : измисляме история с героите, в която има драма
 39. 39. Стъпка № 8 : разпределяме ролите. Последни уточнения
 40. 40. Стъпка № 9 : правим театър на сенките
 41. 41. Как адаптирахме тази идея в детската градина
 42. 42. Подготвихме различни образи за оцветяване
 43. 43. Децата оцветяват
 44. 44. Изрязват
 45. 45. Героите за театър са готови
 46. 46. Разделяме се на групи
 47. 47. Всяка група измисля история, в която участват всички герои Поставяме подходящ фон за всяка история
 48. 48. В морето
 49. 49. В гората
 50. 50. В джунглата
 51. 51. Нашите езици
 52. 52. Какво още правим заедно: приготвяме традиционни ястия за „Вечер на националната кухня“
 53. 53. Презентираме традиционни национални ястия
 54. 54. Разменяме подаръци
 55. 55. Танцуваме национални танци
 56. 56. Шоуто на горилата
 57. 57. Ула подготвя обстановката за финалната вечер
 58. 58. Връчване на сертификатите
 59. 59. Изненадите на домакините нямат край
 60. 60. Уникалното италианско кафе
 61. 61. 1. Усвояване на нови методи на педагогическо взаимодействие за преподаване и социализиране на децата в детската градина. 2. Откриване и прилагане на нови арт- техники. 3. Разпознаване на емоциите и настроенията в групата. 4. Възпроизвеждане на различни настроения. 5. Превъплъщаване в различни роли. 6. Работа в екип, снижаване на тревожността и агресията, справяне с конфликтите. 7. Създаване на забавна атмосфера в групата, защото тя помага на децата да се чувстват добре и да нямат страхове. 8. Поетапно подготвяне и включване на децата в дейности, необходими за техния успех и себеутвърждаване. 9. Подпомагане на децата в групата винаги, когато имат нужда. 10. Подобряване на чуждоезиковите компетенции. 11. Запознанства с нови колеги. 12. Запознаване с образователните системи и постиженията на други европейски държави. 13. Проява на уважение към мнението на приятелите в групата. 14. Проява на уважение към различните култури. 15. Чувство на удовлетвореност от забавното и полезно участие в обучението. ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА
 62. 62. Обучението беше уникално за нас, защото: - всяка дейност осъществявахме заедно; - методите бяха иновативни и изключително интересни; - всяка от дейностите имаше своето строго определено място в логиката и целите на обучението; - нито един ден не се почувствахме изморени; - изпитвахме удоволствие да сме заедно; - научихме много един за друг; - страховете и притесненията ни останаха в първия ден на курса; - чувствахме необходимост да споделяме и да общуваме и във времето извън това за обучение; - поддържаме контакти с цел бъдещ общ проект.
 63. 63. Нашето лого за бъдещ eTwinning проект
 64. 64. Преживяното от нас по време на проекта беше невероятно!
 65. 65. Ула и Патрис, благодарим Ви!
 66. 66. Хвърлихме монета в Треви с пожеланието да се върнем пак!
 67. 67. Обратно към България
 68. 68. Благодаря за вниманието!

×