Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

п ъ т н и з н а ц и

  • Be the first to comment

п ъ т н и з н а ц и

  1. 1. Имат триъгълна форма,бял фон и червен кант. Информират за приближаване на опасен участък от пътя, движението по който изисква да се вземат нужните мерки.
  2. 2. ЗАБРАНИТЕЛНИ П Ъ Т Н И ЗНАЦИ Имат кръгла форма, бял фон и червен кант. Въвеждат или отменят определени ограничения.
  3. 3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ Имат кръгла форма и син фон.
  4. 4. “П Ъ Т Н И З Н А Ц И СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРЕДНАЗАНАЧЕНИЯ”
  5. 5. КОЙ ОТ ТЕЗИ ЗНАЦИ ЗАБРАНЯВА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЕШЕХОДЦИ
  6. 6. Кой знак означава “Влизане само за велосипедисти” ?
  7. 7. Старши учител: Веселина Коемджиева Презентацията е предназначена за деца от предучилищна възраст

×