Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arcimboldo

512 views

Published on

Arcimboldo. La textura

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Arcimboldo

  1. 1. ARCIMBOLDO
  2. 2. Giuseppe Arcimboldo, (també escrit Arcimboldi; Milà 1527 - íbidem; 11 de juliol de 1593), va ser un pintor italià, conegut sobretot per les seues representacions manieristes del rostre humà a partir de flors, fruites, plantes, animals o objectes; açò és, pintava representacions d'estos objectes en el llenç, col·locats de tal manera que tot el conjunt tenia una semblança recognoscible amb el subjecte retratat.

×