Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indicadors de profunditat 2

668 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Indicadors de profunditat 2

 1. 1. Educació visual i plàstica, 2n E.S.O Maria Frigola Geli Joanot Martorell – Universitat de Barcelona Març 2014
 2. 2. Recordeu quins són els indicadors de profunditat?
 3. 3. Els 6 indicadors de profunditat:  Les ombres  El canvi de grandària  La posició  La superposició  La perspectiva aèria  La perspectiva lineal
 4. 4.  Què podem fer utilitzant els indicadors de profunditat?  Com s’han utilitzat i s’utilitzen a l’actualitat en diferents àmbits artístics?
 5. 5. Les ombres, el clarobscur:  En dibuix i pintura el clarobscur és una tècnica molt usada per representar la il·luminació de les escenes.  La tècnica va arribar al punt més àlgid durant l’època barroca.  Pintors com Vermeer, Velàzquez, Rembrandt o Rubens, buscaven representar les escenes amb un enfoc dramàtica. Rembrandt, autoretrat, 1661.
 6. 6. Ivan Reis.  Molts dibuixants de còmic utilitzen el clarobscur per representar l’efecte 3D a través del contrast de llum i ombra.
 7. 7.  Les ombres són un mitjà d’expressió important. Serveixen per crear ambients, atmosferes i espais. El cinema també utilitza el clarobscur aprofitant aquests efectes.
 8. 8. I la perspectiva lineal i aèria?  Les il·lusions òptiques ens fan percebre la realitat de forma errònia, les més pures són les geomètriques.  Diferents autors han utilitzat la perspectiva per crear il·lusions òptiques. Per exemple les obres de Escher:
 9. 9.  El pintor Julian Beever dibuixa amb guix sobre el terra, mitjançant l’ús de la perspectiva d’una forma concreta aconsegueix crear la sensació de tres dimensions.
 10. 10. l el canvi de grandària, la superposició o la posició en el paper?  Els pintors surrealistes, com Rene Magritte, utilitzen els indicadors de profunditat creant paradoxes entre la percepció i la representació de la realitat.
 11. 11.  Alguns escultors treballen mitjançant el canvi de grandària, per exemple Claes Oldenburg: transforma l'objecte d'ús quotidià gràcies al canvi d'escala i de material.
 12. 12.  Carl Warner crea paisatges utilitzant menjar i els fotografia. El que sembla gran com un arbre realment és molt més petit. http://www.carlwarner.com/m aking-of/uncle-bens- worlds/?m=image/foodscape s/great-wall-of- pineapple_3/panel1-3

×