Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swibreg

741 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swibreg

 1. 1. IBD-registret Göteborg 090505
 2. 2. Bakgrund Knyta oss till kompetenscentrum Alltför beroende av en mindre IT-aktör Förbättra det grafiska gränssnittet Ökade möjligheter att använda inmatade data Ökad anslutning till registret
 3. 3. Inhämtade data Kontakt med andra register-huvudmän Webb-enkät Kravspecifikation Offerter på anbud
 4. 4. Kontakt med andra register-huvudmän 1 13 frågor: support; migrationen från ert eget register; problem med registerhållaren; budget; antal patienter har ni i ert register, validerar ni några variabler mot journaldata; svårt/lätt att plocka ut data från ert register; hjälp att ta fram årsrapporter; antal primära uppgiftslämnare; hjälp av statistiker på ert kompetenscentrum/motsvarande; hur ofta åka åka till ert kompetenscentrum för att diskutera; antal anställda som jobbar med ert register?
 5. 5. Kontakt med andra register-huvudmän 2 UCR-Uppsala Health Solutions INCA RA •Senior alert •Bråck •RA •HIV-registret •Q-IVF •MS •InfCare
 6. 6. UCR-Uppsala (Riks-HIA) 1 ”Min känsla är att UCR är litet dyrare men ger mycket. Infrastrukturen är väl utbyggd. Man har lång erfarenhet av kvalitetsregister. Flera av våra användare är vana vid att jobba mot UCR när de registrerar hjärtsjukvård eller webb-rehab.” / senior alert
 7. 7. UCR-Uppsala (Riks-HIA) 2 Problem: ibland kunde utvecklingen av systemet gå fortare, men när vi väl preciserat vad vi vill funkar det bra. Problem: UCR är litet underbemannat för att publicera månatliga rapporter (istället för årsrapporter). UCR genomför just nu en undersökning bladn användarna hur man uppfattar rapporterna och vad som kan bli bättre. Styrka: Inmatningen fungerar väldigt bra. Många finesser.
 8. 8. Health solutions (HIV) 1 ”Fungerar utmärkt. Kvaliteten på databasen är mycket bra. Den är användarvänlig att jobba med. Lätt att rätta till eventuella fel man matat in. Beslutsvägarna är korta när man jobbar med health solutions.” / HIV-folk Inga problem att jobba med Health Solutions
 9. 9. Health solutions (HIV) 2 Användarvänligt. Det går snabbt att söka fram patienter som är slow-responders med långa virus-nivåer och viss medicinering. Ett bra instrument att använda i utbildning av läkare samt att använda i konsultionen.
 10. 10. RA-registret Flera register delar på samma plattform. Erfarenhet av att jobba med kroniska inflammatoriska sjukdomar. ”up and running”, nästan bara att byta ut RA mot ”IBD” i webb-versionen av registret.”
 11. 11. Webbenkät 1 Vad är viktigt? 60 45 52 30 29 21 14 30 22 31 14 15 Gratis Patient-in Grafik Utbildning 0 Datajournal Forskning Spärrar Data-ut
 12. 12. Webbenkät 2: viktigt Importera befintliga data (från nuvarande register) Uppgifter från barnläkare överförs automatiskt till vuxensidan
 13. 13. Kravspec 1 Kravspec modellerad efter Senior Alert Alla tre offerter klarar viktigaste delarna av krav-spec UCR: anser att den kravspecifikation vi satt upp är överdimensionerad
 14. 14. Kravspec 2 Kapacitet UCR Health S. RA Uppfattas som Påminnelser via + genomtänkt, testad sms och email till Ja för flera register patienter inrapportering till + LMV, biverknings- registret? 0 datainrapport- 0 datainrapport- - ering fr patient. 0 ering fr patient. biverkningsregistr.
 15. 15. Kravspec 3 Säkerhet UCR HS RA SITHS-standard, + SITHS-standard God. kryptering. kryptering, driftlogg Oklart om - automatisk inloggning 0 import från - datajournal
 16. 16. Kravspec 3 Rapportfunktion UCR HS RA Skräddarsydda Frågeverktyg/ + kravspec uppfylls rapporter via excel kohortgenerator Skräddarsydda - rapporter i pdf -
 17. 17. Kravspec 4 Utbildning UCR HS RA Välfungerande Kan erbjuda + Train the trainer utbildningssystem utbildningstillfällen på ”hemmakliniken” medicinska, ej om frågor kring IBD Kommentar tekniska spörsmål krävs ”IBD-expert” är ”problemet” -
 18. 18. Kravspec 4 Övrigt UCR HS RA Välskrivet avtal med integration m. journal- företaget Carmona. + Stor juridisk kunskap system, känner av om Inflammationstänkande. läkare är inloggad Delta i ”KUR-centrum” Nykter bedömning av Välutnyttjad databas. Import av text-data till + svårigheter med att Bra samarbete med numeriska värden bygga upp reg. läkemedelsverket Take care-integration, Kan bistå med förberedd för Melior, + Bra utbildningssystem statistiker realtidslösning för befolkningsdata Tillväxtkurva - kommit Dela långt. ± ingen tillväxtkurva utvecklingskostnader Realtidsrapportering. med andra register Gedigen offert.
 19. 19. Kravspec 4 Kostnad (tillväxtkurva ej inräknad) UCR Health S. RA Utveckling 459 000 75 000 250 000 Import 65 000 82 000 10 000 Första året 246 000 94 000 384 000 Summa 770 000*# 251 000* 644 000# *inkl utbildning. Supportkostnad för HS kan väljas till, max 40 000 kr/år; # Supportkostnad ej inräknad. Utbildningskostnad = oklar
 20. 20. Jämförelse: HS vs. RA Health Sol. RA/KUR* Nöjda användare 96% 90% Lätt att lära sig systemet 92% 85% Problem <1 ggr/vecka 87% 75%* Patienternas intryck av RA-reg ingen patient-data-inmatning ca 95% (bra/mkt bra) *fler personer matar in data i systemet
 21. 21. Summering UCR Health Sol. RA/KUR Kostnad x 1 0 (0) 3 (3) 0 (0) Patientdata in x 1 1 (1) 1 (1) 3 (3) Grafik x 1.5 3 (2) 4.5 (3) 4.5 (3) Utbildning x 1.5 1.5 (1) 1.5 (1) 3 (2) Datajournal x 2 2 (1) 4 (2) 4 (2) Forskning x 2 4 (2) 0 (0) 6 (3) Spärrar x 2 2 (1) 4 (2) 4 (2) Data ut + 4 (1) 12 (3) 8 (2) användarvänlighet x 4 SUMMA 17.5 30 32.5

×