Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skl ludvigsson 20150326

423 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skl ludvigsson 20150326

 1. 1. Nationella PM Jonas F. Ludvigsson, 2015 SKL * *”Guckuskon - en av världens vackraste blommor.
 2. 2. Pojke 4 år: ont i benet Hög feber, pekade på knät, litet utslag CRP 119, temp 40 Ledpunktion: litet utbyte Skelettscint: upptag i tibia ! ! Vad gör vi nu?
 3. 3. Ekvacillin Cefuroxim (Zinacef) Cefotaxim (Claforan) Byta till per os: 2 dygn När CRP<10 Efter 10 dagar? Behandla 4-6 veckor 2 månader 3 månader
 4. 4. Kunskap Många källor att ösa ur….. Klinikens PM Internetmedicin Praktisk medicin etc
 5. 5. Nästan alla har sina egna PM Antingen: tid att uppdatera eller låta bli att uppdatera Nästan lika många landsting/regioner/PM som det finns bidrag i melodifestivalen
 6. 6. Men finns det inte redan nationella PM? I viss mån ja Inriktning mot superspecialisten Mitt eget område: IBD: http://www.blf.net/gastro/ vardprogram/Vardprogram%20IBD%20revision%20RS %20130506%20definitiv%20version_4_1(okt13).pdf
 7. 7. Go west Läkemedelsverket gör det Skavlan gör det Det går att samarbeta med grannar!
 8. 8. Norge Korta PM Gemensam struktur Lättåtkomliga BLF ber om nationellt uppdrag Ca 150 PM Korta —> kommer att läsas Efterlikna Fakta/Viss Hänsyn-läkemedelskommittéer Samverka med ePed Jävsdeklaration Uppdatering
 9. 9. Is this a free lunch? Nja… Vart 10e år Varannat år (-50%) Var och en på sin kammare
 10. 10. 25 50 75 100 Budget Mellan Effektiv +App Översättning Pediatrisk expert Projektkoordinator Webb Kommunikatör Sekreterare App
 11. 11. 35 70 105 140 Budget Mellan Effektiv +App Idag Översättning Pediatrisk expert Projektkoordinator Webb Kommunikatör Sekreterare App
 12. 12. 35 70 105 140 Budget Mellan Effektiv +App Idag Översättning Pediatrisk expert Projektkoordinator Webb Kommunikatör Sekreterare App Fortsatt åtgång: experttid
 13. 13. Fördelar •Minskad tidsåtgång på enskilda kliniker (ersätter det arbete alla landsting/regioner gör på lokal nivå: det 2 personer/region gör, gör istället 5-6 personer i Sverige). ! •Lika vård över hela landet. ! •Högre kvalitet på vården och ökad kostnadseffektivitet. ! •Extern kvalitetsgranskning av alla texter. ! •Tydlig jävsdeklaration. ! •Samverkan med Norge.
 14. 14. The End Tack ! jonasludvigsson@yahoo.com

×