Barnmedicin -a crash coursea crash course Jonas Ludvigsson   130313
Kort presentationBarnläkare iFotbollstränareForskningsintresse:1) epidemiologi2) gastroenterologi3) pediatrik
Ont i magen
återkommande buksmärtor•  [högst] 25% har organisk orsak•  Besvär i mer än 3 månader•  Påverkar barnets vardag/liv   ...
Röd flagg      =Varning
[kloka] Listan...•  Kraftiga kräkningar•  Kraftiga diarréer•  Blod i avföringen, eller peri-anala symptom•  Viktnedgån...
Remiss•  Längd, viktkurva•  Beskriva symptomen•  Resultat provtagning•  Psykosocial miljö [”familjen polis”]•  Result...
En patient med buksmärtor
Stress•  Börja skolan•  Mobbning•  Färre: föräldrars skilsmässa, skolsvårigheter, nytt syskon•  ”det är mkt i skolan n...
Röd flag-       what is the problem?       what is the problem?•  utesluter inte alla organ. buksmärtor  La...
Så vilka tester kan bli aktuella -        1? Först de ”vanliga proverna” Hb, LPK, TPK, CRP, SR Urinsticka, Urinodl...
Riktade prover/undersökningar       1 Celiaki-serologi (transglutaminas) Laktosintolerans - återkommer senare i pre...
Röntgen - bara via barnklinik•  Ultraljud buk•  CT buk•  Gastroskopi/endoskopi
Komjölksprotein-allergi
Komjölks-överkänslighet 3
Komjölks-överkänslighet  IgE-medierad     icke-IgE-medierad Samma symptom, men IgE oftare hudbesvär        ...
Komjölksprotein- allergi•  spädbarn/småbarn•  magont...förstoppning/diarré, hos spädbarn med blod,  matvägran, eksem, ...
Primärt förvärvad          Laktosintolerans          Laktosintolerans•  Äldre än komjölksallergi-barn...
Varför får laktosintoleranta inte träffa dietisten?  • De flesta patienter med laktosintolerans tål en liten  mängd lak...
What is this?
Arvet,         HLA-DQ2Riskfaktorer=oklara!
Celiaki 1•  Magont, trött, diarré/förstoppning, dålig tillväxt, anemi•  Annan samtidig sjukdom: diabetes, thyreoidea, Do...
Celiaki 2•  Kontroll IgA TTGA, EMA•  IgA-brist•  Tunntarmsbiopsi
Celiaki 3•  Strikt glutenfri kost, men ren havre OK•  Följa klinik och serologi, ev. kontrollbiopsi
Förstoppning•  Rom 3 - kriterierna       Bajsar du mindre än tre gånger per vecka?       Vilken konsistens ...
Förstoppning              -det lilla barnet              -det lilla barnet•  ”Baby grunting syn...
Funktionell förstopping•  Efter ett års ålder•  Stora avföringar (vill inte bajsa, tappa aptiten), ofta  mindre än 1 g...
Behandla förstoppning•  Lugna toalettbesök•  Kost: frukt och grönt, dricka vatten, fibrer. Undvik mycket  mjölk....• ...
D-vitaminbrist
D-vitamin•  Riskfaktorer för brist: ”litet sol”, mörk hy, ”litet fisk” och  liten mängd D-vitamin-berikade produkter• ...
D-vitamin 2•  Dagligt behov 7.5 mikrogr (kan höjas till 10....)•  Analys: [25-OH-D], och brist <50 (75 är bra för benhäl...
Blåsljud I•  Spädbarn: andningsljud, tillväxt, pulsar•  Äldre barn: ork, pulsar?•  Lyssna vid flera tillfällen: borta.....
Blåsljud
Medfött hjärtfel och feber•  Behandla som andra barn•  Tänk inte endokardit•  Om enkammarhjärta: risk för svikt, skicka...
Ungdomar med bröstsmärtor•  Till sjh: Kontinuerlig bröstsmärta•  Till sjh: Kortvarig bröstsmärta + svimning•  Fråga eft...
Be proud of Swedish preventive     medicine           and of the ”fika”...
Utveckling•  Vilka åldrar?•  6, 10, 18 månader [identifiera handikapp: CP, MR]         + 2.5 och 4 års ålder•  ...
Inte bara milstolpar•  samspel föräldrar, kanske ffa mor-barn•  enstaka punkter kan missas, detta tyder sällan på att nå...
4 veckor•  Nyföddhetsreflexer: Moro och grip•  Barnet ligger med böjda armar och  ben•  Tummar kan vara infällda•  F...
6-8 veckor•  Fortfarande: Barnet ligger med  böjda armar och ben•  Tummar ej vara infällda efter 2  mån, men barnet ...
6 mån•  Tyskland-Sverige. ”vända runt” 0-4 blir till 4-4•  Dra sig upp mot sittande, ej tappa huvudet•  Flytta föremål ...
10 mån - mosa ett russin•  http://www.youtube.com/watch?v=iPUmE-tne5U•  (Walking on sunshine, 10 poäng!) - nej, men väl ...
18 månader•  Bygga torn, 2-3 klossar•  Klotter-rita•  ”Du får inte se filmen före 11 års ålder...” =•  = förstå 8-10 o...
Vaccinationer         Tintin:        Blå lotus
Vaccinationer
Vaccin                •  Vänta 14 dagar, ny•  För liten dos...        dos (fullständig)•  Inter...
Vaccin -      barn från andra länder      barn från andra länder•  DTP+polio - nästan alla länder, OK•  Utan...
Frågor•  Vilka rekommendationer ger vi till familjer som vill åka  utomlands? ---> MPR tidigast från 9 månader, annars ...
Vem skall behandlas?     eller
Risker med febernedsättande• Fördröja korrekt diagnos• Onödiga akutbesök•  Nedsatt njurgenomblödning (antiflogistika)•  ...
Feberkramp?•  Ålder 6 mån – 4 år (oftast 9 mån – 2 år)•  Temp > 38.5•  Första feberdygnet•  Generellt krampanfall•  O...
FeberkrampOrsak?•  Åldersfaktor•  Troligen kombination av virus (CNS-retning) o feber Febernedsättande förebygger inte ...
Febernedsättande – Ja:Ja:• Barn med komplicerande grundsjukdom t.ex svårt hjärtfel, hjärnskadad etc.• ”Friska barn” men ...
Att ge febernedsättandeOm paracetamol/ibuprofen skall ges:• Ge regelbundet under ett dygn – undvik berg och dalbana på fe...
DoseringParacetamol:  oralt 10-15 mg/kg var 4:e tim (mixt Alvedon 24 mg/ml 0.5 ml/kg)  supp 15-20 mg/kg var 4:e tim:–...
Feber – take home•  Titta på färg och andningsmönster. – Uttalad blekhet viktigt  varningstecken•  Nackstyvhet är ett ...
Huvudvärk
Hjärntumör?•  Extremt ovanligt•  Spänningshuvudvärk hos förskolebarn•  Osäkerhet kring diagnosen•  Ingen behandlingsef...
Stjärten: stjärtfluss•  Strep A•  PcV
Stjärten - Blöjdermatit•  Lufta•  Silonsalva, inotyolsalva,  kalkpasta, hydrokortisonsalva•  Sårigt vätskande: alsoll...
Luftvägsinfektioner hos barn  •  Hur mycket får man vara sjuk?  •  Blodprover och odlingar. – Till vilken nytta?  • ...
Genomsnitt          småbarnsgruppRejäl feber var 3:e vecka under ”säsong”Vinter: Luftvägsinfekterad7 x 7 dagar
”Nu har hon feber igen...a)  Frisk emellan infektionerna?b)  Klarar barnet infektionerna utan antibiotika   eller sjuk...
Varför ”snuvålder” 1-3        år?• Låga nivåer av IgG, IgM och IgA• Specifikt dålig förmåga svara på polysacharid-...
Immunglobuliner i olika åldrar-    % av vuxennivåer160140120100                      IgG     ...
Immunologisk utredning       Antikroppar?       Neutropeni?
Luftvägsvirus             Symptom Rhinovirus       FörkylningCoronavirus       Förkylning   ...
Antibiotika eller inte?
Tolkning av lab.svarNP-odling• 50-80% av friska dagisbarn koloniserade i nasofarynx:• Pneumokocker, Hem infl (okapslad), M...
Tolkning av lab.svarLPK• Normalvärde? 5.0 – ------- c:a 20x109/l• Neutrofila segmentkärniga• Lymfocyter dominerar f.ö.• Le...
Tolkning av lab.svarCRP• Bra vid djup bakteriell infektion (pneumokockpneumoni)• Stiger efter 6-24 tim. LPK tidigare mark...
Pneumoni• < 5 års ålder: 3/100 barn varje år• > 5 års ålder: 1-2/100 barn varje år
Etiologi pneumoni                   Barn < 2 år: Virus dominerar ffa RS20-25% bakteriella. Pneumokocker o...
Klinik – Barnklinikspneumoni I(II)Bakteriell pneumoni• Typisk ”bronkopneumoni”; ej bakteremisk• 6 mån – 2 år: Bleka, grun...
Diagnostik• CRP, LPK lymogra• NP-odl• NP-aspirat vid RS- misstanke• ev Rtg pulm• Om infart: B-odl,
Handläggning p-ni barnklin II(III)
Handläggning p-ni barnklin III(III)        ∗     Central obstruktion på lungrtg.           – Främmande k...
Otit • 50% av alla friska barn får  minst en öroninflammation     före 2 års ålder• Virusinfektion kan bana vägen  ...
Etiologi till otit    • Pneumokocker 30-50%• Hemofilus influenzae 15-20% (OBS ej typ b)   • Moraxella catharralis 1-9...
Diagnostik otit• Klinisk diagnos, ej labprover• Ej NP-odling vid enstaka otit• Vid tidigt recidiv: pcV igen
Otit hos större barnOkomplicerad enstaka otit hos barn 1-12 år:• Antibiotika ej obligat, men ges vid bilateral otit eller...
Otit-behandlingPCV 5 dagar• Terapisvikt: Amoxicillin eller spektramox, 10 dgr• Recidic <1 månad: ånyo PCV alt Amoxicillin
RSRespiratory Syncytial virus
Symptom RS hos fríska   spädbarn• Vattensnuva, nästäppa debutsymptom• Tilltagande hård hosta efter några dagar• Feber e...
Riskpatienter för allvarlig       RS• Prematurfödda, särskilt om lungsjukdom• Fullgångna spädbarn ffa < 6-8 v ålder...
Patogenes RS    Dropp-smitta
Patogenes RSAvstötning av         epitelceller         Förstörda         flimmerhår
När barnen har luftvägsinfektioner får man     ta hem dem från dagis                    FINITO
The Endjonasludvigsson@yahoo.co      m   Look, no ”dot”
The Änd
Anorexia nervosa Lågt BTBradykardi
Tolkning av lab.svarSerologier/antikroppar• Ej Monospot/monosticon < 6 års ålder!• Osäkra serologier för pne o hem infl• M...
Tolkning av lab.svarNP-aspirat - på barnkliniken• Immunfluorescens RS, Infl A+B• PCR pertussis, mykoplasmaSputum• Går ej a...
Barnmed at lakare_usö_march13_2013
Barnmed at lakare_usö_march13_2013
Barnmed at lakare_usö_march13_2013
Barnmed at lakare_usö_march13_2013
Barnmed at lakare_usö_march13_2013
Barnmed at lakare_usö_march13_2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Barnmed at lakare_usö_march13_2013

639 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • I may have one of the most difficult tasks today, succeeding Hans-Olov Adami who has received millions of dollars for his research. Nevertheless, I will try to review the paper by Inouye and Fiellin. This is a paper I also reviewed shortly in Läkartidningen / the Swedish Medical Journal late last year. But first of all I will introduce myself . I work as a pediatrician in Örebro and as you can see from the picture to the right, my main interest concerns gastroenterology. If you look carefully, you may even see that I am pointing towards the duodenum ; my main research concerns celiac disease. In addition to that, I am an avid guidebook reader, I collect matchboxes and I am a father of three children.
 • And with that I would like to thank you for listening and leave the stage to the chairman of the Swedish Research Council, Håkan Billig. He will talk of how the Swedish research council evaluates grant application. Please, Håkan, you are most welcome.
 • Barnmed at lakare_usö_march13_2013

  1. 1. Barnmedicin -a crash coursea crash course Jonas Ludvigsson 130313
  2. 2. Kort presentationBarnläkare iFotbollstränareForskningsintresse:1) epidemiologi2) gastroenterologi3) pediatrik
  3. 3. Ont i magen
  4. 4. återkommande buksmärtor• [högst] 25% har organisk orsak• Besvär i mer än 3 månader• Påverkar barnets vardag/liv MÅL: att skilja ut barn med organisk orsak
  5. 5. Röd flagg =Varning
  6. 6. [kloka] Listan...• Kraftiga kräkningar• Kraftiga diarréer• Blod i avföringen, eller peri-anala symptom• Viktnedgång, eller påverkad tillväxt• Feber• Nattliga smärtor• Lokaliserade smärtattacker (ej central)
  7. 7. Remiss• Längd, viktkurva• Beskriva symptomen• Resultat provtagning• Psykosocial miljö [”familjen polis”]• Resultat av behandling?
  8. 8. En patient med buksmärtor
  9. 9. Stress• Börja skolan• Mobbning• Färre: föräldrars skilsmässa, skolsvårigheter, nytt syskon• ”det är mkt i skolan nu”, ”haft det jobbigt med kompisar”
  10. 10. Röd flag- what is the problem? what is the problem?• utesluter inte alla organ. buksmärtor Laktosintolerans (komjölksproteinallergi) Crohns sjukdom, ulcerös kolit Urinvägsinfektion
  11. 11. Så vilka tester kan bli aktuella - 1? Först de ”vanliga proverna” Hb, LPK, TPK, CRP, SR Urinsticka, Urinodling? (Krea, urea - ger sällan något men basutredning) (Leverstatus: ASAT, ALAT, ALP)
  12. 12. Riktade prover/undersökningar 1 Celiaki-serologi (transglutaminas) Laktosintolerans - återkommer senare i presentationen Diarré/Crohns sjukdom - F-calprotectin, F-Hb, F-odling (Malrotation - kirurgisk orsak, tunntarmspassage, ultraljud buk?) (Buktumörer - ultraljud buk, Kronisk pankreatit - s-amylas Lipas)
  13. 13. Röntgen - bara via barnklinik• Ultraljud buk• CT buk• Gastroskopi/endoskopi
  14. 14. Komjölksprotein-allergi
  15. 15. Komjölks-överkänslighet 3
  16. 16. Komjölks-överkänslighet IgE-medierad icke-IgE-medierad Samma symptom, men IgE oftare hudbesvär RAST/prick - neg. RAST/pricktestpos. (ålder...) Vi vet mer om Verkar också gå över... prognosen
  17. 17. Komjölksprotein- allergi• spädbarn/småbarn• magont...förstoppning/diarré, hos spädbarn med blod, matvägran, eksem, kräkningar• Elimination
  18. 18. Primärt förvärvad Laktosintolerans Laktosintolerans• Äldre än komjölksallergi-barn• Magont, diarré, gaser (osmos)• Uteslut laktos 4v - återintroducera• Ev. laktosbelastning, genetisk test> 12 år• Förvärvad sekundär: Celiaki (gastroenterit sällan)
  19. 19. Varför får laktosintoleranta inte träffa dietisten? • De flesta patienter med laktosintolerans tål en liten mängd laktos • Låglaktos- och laktosfria produkter finns lättillgängliga i livsmedelsbutiker . • Kalktillskott är inte nödvändigt eftersom låglaktos- och laktosfria produkter innehåller samma kalkmängd som vanlig mjölk. • Laktas enzym rekommenderas endast vi behov t.ex på kalas och finns att köpa receptfritt på apoteket.
  20. 20. What is this?
  21. 21. Arvet, HLA-DQ2Riskfaktorer=oklara!
  22. 22. Celiaki 1• Magont, trött, diarré/förstoppning, dålig tillväxt, anemi• Annan samtidig sjukdom: diabetes, thyreoidea, Downs syndrom
  23. 23. Celiaki 2• Kontroll IgA TTGA, EMA• IgA-brist• Tunntarmsbiopsi
  24. 24. Celiaki 3• Strikt glutenfri kost, men ren havre OK• Följa klinik och serologi, ev. kontrollbiopsi
  25. 25. Förstoppning• Rom 3 - kriterierna Bajsar du mindre än tre gånger per vecka? Vilken konsistens har bajset haft sista månaderna? Har du ont när du bajsar? Frekvens, obehag, fördröjd transittid, avföringens vikt, känsla av ofullständig tömning
  26. 26. Förstoppning -det lilla barnet -det lilla barnet• ”Baby grunting syndrome”: första tio veckorna, barnet krystar, ev. gråter, kan byta färg: ut kommer mjuk avföring.
  27. 27. Funktionell förstopping• Efter ett års ålder• Stora avföringar (vill inte bajsa, tappa aptiten), ofta mindre än 1 gång/vecka• Barnet blir bättre efter tarmtömning
  28. 28. Behandla förstoppning• Lugna toalettbesök• Kost: frukt och grönt, dricka vatten, fibrer. Undvik mycket mjölk....• Laktulos - ev. dela upp på flera gånger• Movicol (junior)• Klyx
  29. 29. D-vitaminbrist
  30. 30. D-vitamin• Riskfaktorer för brist: ”litet sol”, mörk hy, ”litet fisk” och liten mängd D-vitamin-berikade produkter• D-vitamin-källor: fisk, ägg, D-vitamin-berikad mjölk (lätt + mini), margarin, modersmjölksersättning• Bröstmjölk: låga nivåer• Behov ca 10 mikrog/dag. Få barn har brist (kanske 5%)• D-droppar till alla --->2 år; därefter till riskgrupper till 5 åå
  31. 31. D-vitamin 2• Dagligt behov 7.5 mikrogr (kan höjas till 10....)• Analys: [25-OH-D], och brist <50 (75 är bra för benhälsan)• Öka antalet D-vitamin-droppar (om samtidig Hypo-kalcemi, ge även kalcipos, calcichew D3, Ideos (kalciumkarbonat))
  32. 32. Blåsljud I• Spädbarn: andningsljud, tillväxt, pulsar• Äldre barn: ork, pulsar?• Lyssna vid flera tillfällen: borta...?• Vibrationsblåsljud: ingen remiss
  33. 33. Blåsljud
  34. 34. Medfött hjärtfel och feber• Behandla som andra barn• Tänk inte endokardit• Om enkammarhjärta: risk för svikt, skicka för bedömning till barnläkare• litet mer kraftigt blåsljud: saturation + EKG
  35. 35. Ungdomar med bröstsmärtor• Till sjh: Kontinuerlig bröstsmärta• Till sjh: Kortvarig bröstsmärta + svimning• Fråga efter ärftlighet för hjärtsjukdom/plötslig död• De flesta barn med bröstsmärta pga ansträngning har muskulär smärta eller ansträngningsastma
  36. 36. Be proud of Swedish preventive medicine and of the ”fika”...
  37. 37. Utveckling• Vilka åldrar?• 6, 10, 18 månader [identifiera handikapp: CP, MR]  + 2.5 och 4 års ålder• Skolförberedande kontroll 6 år• Vilka är med: Barnpsykologer, logopeder, sjuksköterskor
  38. 38. Inte bara milstolpar• samspel föräldrar, kanske ffa mor-barn• enstaka punkter kan missas, detta tyder sällan på att något är fel
  39. 39. 4 veckor• Nyföddhetsreflexer: Moro och grip• Barnet ligger med böjda armar och ben• Tummar kan vara infällda• Följer med blicken• Ögonkontakt med barnet
  40. 40. 6-8 veckor• Fortfarande: Barnet ligger med böjda armar och ben• Tummar ej vara infällda efter 2 mån, men barnet bör inte konstant ha knutna nävar• Känn på barnets tonus• Börja hålla upp huvudet, i magläge orkar barnet lyfta huvudet• Svarsleende
  41. 41. 6 mån• Tyskland-Sverige. ”vända runt” 0-4 blir till 4-4• Dra sig upp mot sittande, ej tappa huvudet• Flytta föremål mellan händerna• Titta efter tappad leksak• Jollra
  42. 42. 10 mån - mosa ett russin• http://www.youtube.com/watch?v=iPUmE-tne5U• (Walking on sunshine, 10 poäng!) - nej, men väl gå utmed möbler• Pincett-grepp, plocka upp ett russin?• Förstå enstaka ord• Leka tittut• Slå två klossar mot varandra
  43. 43. 18 månader• Bygga torn, 2-3 klossar• Klotter-rita• ”Du får inte se filmen före 11 års ålder...” =• = förstå 8-10 ord• Kurragömma (gömma ringen)• Peka ut kroppsdelar (var är näsan?)• ”Give me the ring...” - hämta föremål på uppmaning
  44. 44. Vaccinationer Tintin: Blå lotus
  45. 45. Vaccinationer
  46. 46. Vaccin • Vänta 14 dagar, ny• För liten dos... dos (fullständig)• Intervall mellan • Ej kortare, men doser längre är OK
  47. 47. Vaccin - barn från andra länder barn från andra länder• DTP+polio - nästan alla länder, OK• Utanför Västeuropa: ofta oralt polio = sämre effekt• Tidig mässlingvaccination
  48. 48. Frågor• Vilka rekommendationer ger vi till familjer som vill åka utomlands? ---> MPR tidigast från 9 månader, annars avstå resa• Ovaccinerat barn vid 2åå ---> DTP: 2+1 [dos 1 och 2 med 2 månaders mellanrum, dos 3 efter 5 år]• Hur vaccinerar vi prematur-född barn? ---> enligt kronologisk ålder
  49. 49. Vem skall behandlas? eller
  50. 50. Risker med febernedsättande• Fördröja korrekt diagnos• Onödiga akutbesök• Nedsatt njurgenomblödning (antiflogistika)• Levertoxiskt (paracetamol)• Gastrit/Magsår (ASA, antiflogistika)• Reyes syndrom (ASA)• Trombocytfynktionshämning (ASA, antiflogistika)
  51. 51. Feberkramp?• Ålder 6 mån – 4 år (oftast 9 mån – 2 år)• Temp > 38.5• Första feberdygnet• Generellt krampanfall• Oftast 2-5 min, (max 15 min)• Helt vaken efter 20 min
  52. 52. FeberkrampOrsak?• Åldersfaktor• Troligen kombination av virus (CNS-retning) o feber Febernedsättande förebygger inte feberkramp!!Strengell et al Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(9):799-804.
  53. 53. Febernedsättande – Ja:Ja:• Barn med komplicerande grundsjukdom t.ex svårt hjärtfel, hjärnskadad etc.• ”Friska barn” men påtagligt slö, orkar inte dricka etc• ”Friska barn” – diagnostiskt: Farlig infektion eller inte
  54. 54. Att ge febernedsättandeOm paracetamol/ibuprofen skall ges:• Ge regelbundet under ett dygn – undvik berg och dalbana på feberkurvan• Ge adekvata doser enligt FASS• OK att kombinera ibuprofen och paracetamol vid febergenombrott på monoterapi( Hay AD et al. Health Technol Assess 2009).
  55. 55. DoseringParacetamol: oralt 10-15 mg/kg var 4:e tim (mixt Alvedon 24 mg/ml 0.5 ml/kg) supp 15-20 mg/kg var 4:e tim:– 3 – 6,5 kg: 60 mg– 6.5 – 12.5 kg: 125 mg– 12,5 – 25 kg: 250 mg– 25 – 40 kg 500 mgIbuprofen: 5 – 10 mg/kg x 3 – 4 oralt, mixt Brufen/Ipren 20 mg/ml 0,25 – 0,5 ml/kg x 3 – 4 supp Ipren 125 mg– >15-24 kg: 1 suppositorium 1-4 gånger/dygn– 7-15 kg: ½ suppositorium 1-4 gånger/dygn– >24-30 kg: 1½ suppositorium 1-4 gånger /dygn– >30-42 kg: 2 suppositorier 1-4 gånger/dygn
  56. 56. Feber – take home• Titta på färg och andningsmönster. – Uttalad blekhet viktigt varningstecken• Nackstyvhet är ett sent meningittecken, ssk hos småbarn• Barn < 3 mån med feber till barnläkare• Behandla barnet – inte tempen.
  57. 57. Huvudvärk
  58. 58. Hjärntumör?• Extremt ovanligt• Spänningshuvudvärk hos förskolebarn• Osäkerhet kring diagnosen• Ingen behandlingseffekt• Uppgifter: anamnes, psykosocial miljö, status, beskriva HV, debut? genomförd utredning
  59. 59. Stjärten: stjärtfluss• Strep A• PcV
  60. 60. Stjärten - Blöjdermatit• Lufta• Silonsalva, inotyolsalva, kalkpasta, hydrokortisonsalva• Sårigt vätskande: alsollösning 1% + ev. svampmedel/hydrokortison• krustor - tvätta koksalt/alsol• riklig infektion: heracillin
  61. 61. Luftvägsinfektioner hos barn • Hur mycket får man vara sjuk? • Blodprover och odlingar. – Till vilken nytta? • Pneumoni och otit
  62. 62. Genomsnitt småbarnsgruppRejäl feber var 3:e vecka under ”säsong”Vinter: Luftvägsinfekterad7 x 7 dagar
  63. 63. ”Nu har hon feber igen...a) Frisk emellan infektionerna?b) Klarar barnet infektionerna utan antibiotika eller sjukhusvård?
  64. 64. Varför ”snuvålder” 1-3 år?• Låga nivåer av IgG, IgM och IgA• Specifikt dålig förmåga svara på polysacharid-antigen (hem infl, pne)• föräldrar-rökning, Dagis
  65. 65. Immunglobuliner i olika åldrar- % av vuxennivåer160140120100 IgG IgM 80 IgA 60 40 20 Hong et al Clin 0Nyfödd6 mån 1 år 2 år 8 år 16 årvuxen Immunobiol 1976
  66. 66. Immunologisk utredning Antikroppar? Neutropeni?
  67. 67. Luftvägsvirus Symptom Rhinovirus FörkylningCoronavirus Förkylning Tonsillit, Gastroenterit, Adenovirus PneumoniParainfluenza Pseudokrupp, Bronchiolit Influenza ”Influenza” RS ÖLI. Bronchiolit, Pneumoni
  68. 68. Antibiotika eller inte?
  69. 69. Tolkning av lab.svarNP-odling• 50-80% av friska dagisbarn koloniserade i nasofarynx:• Pneumokocker, Hem infl (okapslad), M. catharralis Odlingsfynd säger inget om antibiotikaindikation• Ej signifikant: S.aureus, gramnegativer
  70. 70. Tolkning av lab.svarLPK• Normalvärde? 5.0 – ------- c:a 20x109/l• Neutrofila segmentkärniga• Lymfocyter dominerar f.ö.• Leukumoida reaktioner•Cut off bakteriell infektion = perifert ? Spädbarn: Omogna former även
  71. 71. Tolkning av lab.svarCRP• Bra vid djup bakteriell infektion (pneumokockpneumoni)• Stiger efter 6-24 tim. LPK tidigare markör.• Snabbmetoderna slår ofta något för högt• Höga CRP vid adenovirustonsillit• ”Okynnes-provtagning”
  72. 72. Pneumoni• < 5 års ålder: 3/100 barn varje år• > 5 års ålder: 1-2/100 barn varje år
  73. 73. Etiologi pneumoni   Barn < 2 år: Virus dominerar ffa RS20-25% bakteriella. Pneumokocker och okasplad hem infl lika. Mykoplasma ovanlig.   Barn > 6 år: Mykoplasma dominerar
  74. 74. Klinik – Barnklinikspneumoni I(II)Bakteriell pneumoni• Typisk ”bronkopneumoni”; ej bakteremisk• 6 mån – 2 år: Bleka, gruntande, näsvingespel, tachypné ”Dörr-diagnos”• Magont• Kräkningar, ev lätt nackstyv Auskultation värdelös för diagnos!• Lätt dehydrerade
  75. 75. Diagnostik• CRP, LPK lymogra• NP-odl• NP-aspirat vid RS- misstanke• ev Rtg pulm• Om infart: B-odl,
  76. 76. Handläggning p-ni barnklin II(III)
  77. 77. Handläggning p-ni barnklin III(III) ∗     Central obstruktion på lungrtg. – Främmande kropp? Lymfom? Tb? ∗     Recidivpneumoni. - Främmande kropp? Lymfom? Tb? ∗     Upprepade pneumonier. - Astma? Immundefekt? Cystisk fibros? ∗     Hemoptys. - Främmande kropp? Tb? Klebsiella? ∗     Smältning. - Staf aureus? Tb? Främmande kropp?Uppföljning, Uppmanas höra av sig om ej återställd på någon vecka
  78. 78. Otit • 50% av alla friska barn får minst en öroninflammation före 2 års ålder• Virusinfektion kan bana vägen för bakterier
  79. 79. Etiologi till otit • Pneumokocker 30-50%• Hemofilus influenzae 15-20% (OBS ej typ b) • Moraxella catharralis 1-9% • Grupp A streptokocker 2-5%
  80. 80. Diagnostik otit• Klinisk diagnos, ej labprover• Ej NP-odling vid enstaka otit• Vid tidigt recidiv: pcV igen
  81. 81. Otit hos större barnOkomplicerad enstaka otit hos barn 1-12 år:• Antibiotika ej obligat, men ges vid bilateral otit eller perforerad otit• Trumhinnan skall inspekteras (ev Revaxör o åter)• Kontroll efter 3 mån
  82. 82. Otit-behandlingPCV 5 dagar• Terapisvikt: Amoxicillin eller spektramox, 10 dgr• Recidic <1 månad: ånyo PCV alt Amoxicillin
  83. 83. RSRespiratory Syncytial virus
  84. 84. Symptom RS hos fríska spädbarn• Vattensnuva, nästäppa debutsymptom• Tilltagande hård hosta efter några dagar• Feber ej obligat• Snabbandad, interkostala indragningar vid ankomst till sjukhus• Ofta sämre under första vårddygnen• Ofta krävs sondnutrition
  85. 85. Riskpatienter för allvarlig RS• Prematurfödda, särskilt om lungsjukdom• Fullgångna spädbarn ffa < 6-8 v ålder• Allvarliga hjärtfel < 1-2 års ålder• Andra spädbarn med svår grundsjukdom t.ex allvarliga kromosomavvikelser• Transplantationspatienter oavsett ålder
  86. 86. Patogenes RS Dropp-smitta
  87. 87. Patogenes RSAvstötning av epitelceller Förstörda flimmerhår
  88. 88. När barnen har luftvägsinfektioner får man ta hem dem från dagis FINITO
  89. 89. The Endjonasludvigsson@yahoo.co m Look, no ”dot”
  90. 90. The Änd
  91. 91. Anorexia nervosa Lågt BTBradykardi
  92. 92. Tolkning av lab.svarSerologier/antikroppar• Ej Monospot/monosticon < 6 års ålder!• Osäkra serologier för pne o hem infl• Maternellt IgG t.o.m drygt 1 års ålder (borta vid 18 mån)• ELISA för mykopl, Infl A+B, adeno
  93. 93. Tolkning av lab.svarNP-aspirat - på barnkliniken• Immunfluorescens RS, Infl A+B• PCR pertussis, mykoplasmaSputum• Går ej att få hos friska barn

  ×