Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vch_enkat_swibreg_2016

157 views

Published on

Verksamhetschefernas syn på SWIBREG och hur de använt registret.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vch_enkat_swibreg_2016

  1. 1. SWIBREG verksamhetschefer Enkät, ca 40 svarande [Jonas Ludvigsson, 2016]
  2. 2. -Att använda SWIBREG som beslutstöd är det viktigaste för VCH -Att data lätt kan matas in är näst viktigast
  3. 3. Fria synpunkter fr VCh Lä#are a# få ut data, jämförbara med alla andra enheter. Jmfr RIKS-Stroke, eller NDR ! Det som alla grupper behöver arbeta mer med är a# tydligt definiera vad god kvalitet är för den egna gruppen. Här kommer ICHOM ut med riktlinjer för IBD i år som ni behöver se över och tolka för registret. VikNgast för kliniker inom alla områden för användandet av kvalitetsregister är a# kunna använda data för a# styra mot kvalitet. Den parametern var inte ens med ovan. Utan a# definiera vad som är kvalitet för gruppen är registret meningslöst då det annars inte går a# sä#a mål för arbetet, både för den enskilda paNenten och för klinikens utvecklingsarbete. Offentliggöra resultat och reklam för befintligt register ! mer genomtänkt struktur och relevanta data som ska matas in ! Fullfölja nuvarande strategi, dvs: Just nu inget mer, snarare mindre med fokuserad kraS, så a# det vi gör når målet. På lång sikt: fokus på vårdprocess, struktur och följsamhet Nll riktlinjer/vårdplan för a# se i vilken mån de#a bidrar Nll outcome
  4. 4. Fria synpunkter fr VCh Tyvärr har jag inte tagit del av utdata. Återkommande besked från medarbetarna ät dessvärre 'Ndsbrist'. ! Kanske SWIBREG kan ta fram möjlighet för paNenten a# återkommande mata in fakta om sig själv (måendet/behandling/etc) hemifrån. Något liknande man tydkligen gör i rheumaregistret. ! Vidare önskvärt med någon sammanställning årligen för a# kanske jämföra. Men de#a kanske redan finns som jag inte har följt? ! Vi deltar med mina medarbatre inom IBD grupopen här. Tror det handlar mycket om inamatning än ta ut data. 1. Utveckla koppling mellan journalsystem och SWIBREG. ! 2. Utveckla möjligheterna a# pat själva kan mata in PROMs, gärna via app i mobilen.

×