Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intralife 2012 - Hvordan få mer ut av intranettet?

1,205 views

Published on

For å lykkes med innføring av intranett i din virksomhet er det avgjørende å engasjere og forankre hos den enkelte medarbeider.

Dette gjør du ved å etablere en opplevelsen av nytte i arbeidshverdagen for den enkelte medarbeider: Sørg for at intranettet støtter sentrale arbeidsprosesser og hverdagsfloker.

Dessuten lønner det seg å ha en kongstanke (visjon) for løsningen slik at du som intranett-eier har en gjennomtenkt hensikt med intranettet.Published in: Self Improvement
 • Login to see the comments

Intralife 2012 - Hvordan få mer ut av intranettet?

 1. 1. Hvordan få mer ut av intranettet:Hjertebank og kongstankeVegard Iglebæk, Halogen25.05.2012
 2. 2. Kongstanke (visjon) og evnen til å sette hjerter i brann hos medarbeidere erto forutsetninger for å lykkes med intranett i en virksomhet25.05.2012
 3. 3. 25.05.2012
 4. 4. Det er lett å miste sluttbrukeren av syne når en starter intranett-prosjekt. Deter avgjørende at den enkelte opplever daglig nytte via verktøy som bidrar tilå få jobben gjort. vs25.05.2012
 5. 5. Motivasjonen for deltakelse i digitale medier er ulik privat og på jobb25.05.2012
 6. 6. #1 Brukeren vil først og fremst løse de daglige floker (Statkraft)• Medarbeideren ønsker • Enklere og bedre oppgaveløsning • Gjøre anstendig jobb• Intranett-eieren kan • Berømme initiativ • Trekke veksler på motivasjon 25.05.2012
 7. 7. #2 Berg-Hansens intranett forener strategisk retning med trivsel • Angi strategisk retning • Besvare 80% av samtalene innen 20 sekunder • Måltall for hotellreservasjoner i mai • Finn rett person når det haster • Oversikt over kundekontakter • Stimulere til smartere samarbeid • Spalte med spørsmål og svar • Levende og i daglig endring • Bygg trivsel • Send en bursdagshilsen25.05.2012
 8. 8. #3 Jernbaneverket forankret intranettet i organisasjoneni utviklingen og etter lanseringen av intranettet• Innføringsprosjekt• Endringsveiledere• Superbrukere• Jernbanedirektørens ukebrev 25.05.2012
 9. 9. #4 Facebook fungerer bedre enn Yammer for Halogen fordiFacebook allerede er en del av hverdagen vs25.05.2012
 10. 10. 2102.50.52 Hvordan tilrettelegge for web 2.0 i organisasjon 1.0?
 11. 11. Offline deling kan være forutsetning for online deling #1 Kantega #2 Dell25.05.2012
 12. 12. #3 Bygge kultur for deling offline først? (Schibsted)Utfordringene• Behov for å dele på tvers• …men er det forretningsrelevant?• Avd. vs Schibsted Group- dilemmaLøsningen• Bygge tillit, redesigne leder- konferanse• Vise case en er stolt av• Legge til rette for tilfeldigheter 25.05.2012
 13. 13. 2102.50.52 Bruk ildsjelene
 14. 14. Bruk ildsjeleneIdentifisere ildsjeler, fagfolkene og nerdene i din organisasjon. Oppmuntre dem til å produsereinnhold inn i intranettet. Som eier av intranettet vil du kunne skape mer opplevd nytte ogstolthet ved å løfte fram fagheltene enn ved å få travle ledere til å blogge.
 15. 15. Hvordan sette hjerter i brann for intranettet?1. Det er forskjell på livet online – privat vs jobb2. Sørg for bedre oppgaveløsning i hverdagen3. Tilrettelegg for web 2.0 i org 1.0 (bygg tillit ansikt til ansikt)4. Bruk ildsjelene (Susan Boyle) 25.05.2012
 16. 16. Kongstanken gir svaret på hva en vil med intranettet
 17. 17. Eksempler på kongstankerConnected people work smarter Imagine DNV’s employees Statkraft intranet will support working together as if we were all everyday tasks efficiently through sitting in the same landscape a coherent user experience. It will provide modern communication tools serving business needs. 25.05.2012
 18. 18. 2102.50.52 Vegard Iglebæk www.kjokkenfesten.no vegard.iglebaek@halogen.no www.halogen.no

×