Mobil revolusjon-qr-og-brukersentrert-fokus l

1,203 views

Published on

 • Be the first to comment

Mobil revolusjon-qr-og-brukersentrert-fokus l

 1. 1. Mobil  (r)evolusjon  Frem2den  blir  mobil  –  henger  du  med?       25.10.2011  
 2. 2. Agenda  08:15  –  08:35  Fra  tastetrykk  2l  QR-­‐koder  -­‐  Tore  Tomasgaard,  Halogen  AS  Norge  en  er  av  de  raskest  voksende  landene  i  bruk  av  smar>elefoner  og  lesebre>.    Hvilke  muligheter  gir  denne  utviklingen  oss  og  hvordan  påvirker  de>e  mobilbrukernes  hverdag?        08:35  –  08:55  Brukersentrert  fokus  –  Silja  Nyhus,  Halogen  AS  Alle  har  snart  en  smar>elefon  –  hvordan  må  vi  tenke  for  å  utvikle  gode  mobile  plaGormer?      8:58  –  09:20  NorgesGruppen  og  satsning  på  mobil  –  KrisIn  Bigseth,  NorgesGruppen    NorgesGruppen  er  Norges  største  handelshus  med  over  1900  dagligvarebuIkker,  700  kiosker  og  har  nærmere  37%  markedsandel  innenfor  dagligvare  med  kjedene  Meny,  Ultra,  Centra,  Spar,  Joker  og  Kiwi.  KrisIn  Bigseth  vil  fortelle  oss  hvordan  dagligvarekjedene  i  NorgesGruppen  satser  på  mobile  løsninger,  hvilke  resultater  de  har  ha>  og  hvordan  de  ser  veien  videre        09:22  –  09:42  Apps  vs  WebApps  -­‐  Bjørn  Gundersen,  Mobiletech  AS      Mobiletech  er  Skandinavias  største  aktør  innenfor  mobile  web    og  har    ca.  1.400  siter  "live"  som  representerer  ca  44  %  av  all  mobil  webtrafikk  i  Skandinavia.  Bjørn  Gundersen  gir  innsikt  i  hvilke  strategiske  hensyn  man  bør  ta  i  valget  mellom  ulike  teknologier.      09:45  –  10:00  Oppsummering        
 3. 3.  Fra  tastetrykk  Il  QR-­‐koder  Tore  Tomasgaard  25.10.2011  
 4. 4. Da  jeg  var  liten  drømte  jeg  om  denne…  
 5. 5. Alle  skulle  ha  denne…   WAP  
 6. 6. Nå  drømmer  jeg  om  de>e…  
 7. 7. Verden  endres  fort  
 8. 8. Veldig  fort…  
 9. 9. Gartner  Inc.  melder  at  i  2013  vil  salget  av  Smar>elefoner  gå  forbi   salget  av  PC`er  
 10. 10. HVORFOR  ØKER  BRUKEN?  
 11. 11. Drivere  for  mobil  interne>  bruk   •  Datakrag   •  Smarte  enheter  (Smar>elefoner)   •  Bedre  utbygning  og  muligheter  for  Ilkobling   •  Telefonene/enhetene  blir  billigere   •  Ønsker  om  bedre  digital  flyt  
 12. 12. Nordmenn  er  verdensmestre  i  Iphone,  hver  Iende  mobiltelefon  i                               Norge  er  en  Iphone     h>p://www.dagensit.no/arIcle1860409.ece  
 13. 13. Nedlastninger  fra  App  Store  
 14. 14. Nedlastninger  fra  App  Store   Thirty X
 15. 15. 1.5  millioner  nordmenn  har   nå  en  smar>elefon   Kilde: Telenor.com
 16. 16. Hvordan  fordeler  bruken  seg?  NYHETER  42%  facebook  39%      SPILL  31%  TV  GUIDE  17%  VÆR/TRAFIKK  15%   Kilde:  TNS  Gallup  InterBuss  2Q  2011,  daglig  bruk  blant  de  som  har  Ilgang  
 17. 17. Daglig  dekning  for  de  største  mediekanalene   50   Facebook   87   61   TV2   55   38   VG  Ne>   48   26   TV3   39   31   TV  Norge   39   66   NRK  1  TV   39   16   Visat  4   29   25  Dagbladet.no   29   24   P4   25   38  NRK  P1  Radio   13   31   NRK  2  TV   11   0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   Alle   12-­‐19  år   Kilde: TNS Gallup InterBuss 1Q 2011, SNS among the whole population 15+, TNS Gallup F&M 11/1(2010) medier 12 +
 18. 18. Mobil  bruk  –  mest  brukte  tjenester  Europa   Smartphones  brukere  vs  andre  mobil  brukere   Smartphones   Alle  mobil  brukere   92  %   SMS   60  %   61  %   Musikk   17  %   52  %   Spill   11  %   67  %   Email   10  %   85  %  Mobilt  Interne>   9  %   47  %  Sosiale  Ne>verk   5  %   36  %   TV/Video   4  %   Kilde:  European  Forrester  Tchnographics  Benchmark  Survey  Q2  2010  
 19. 19. Du  er  online  akkurat  når  du  vil  det…..    
 20. 20. Bruk  av  mobilt  medieinnhold  2009  -­‐  2011   %  35   Ukentlig   Daglig  30   28,9   26,6  25   23,7   22,6   22  20   19,1   19,3   17,4   16,8  15   15,1   14,9   14   12,8   12,2   12,1   10,5  10   8,7   7,8   6,3   5,6   5   0   1Q  2009   2Q  2009   3Q  2009   4Q  2009   1Q  2010   2Q  2010   3Q  2010   4Q  2010   1Q  2011   2Q  2011  
 21. 21. Hva  forteller  tallene  oss  om  den  økte  Ilgjengeligheten  av  mobile   flater?  
 22. 22. Mobil  mediebruk  redaksjonelle  ne>steder   Daglig  gjennomsni>lig  besøk(UV)     348  645   VG  Mobil   248  000   152  019   Dagbladet  Mobil   114  841   145  762   NRK  Mobil   84  690   68  952  Agenposten  Mobil   59  921   77  485   TV2  Mobil   56  283   48  363   Ne>avisen  Mobil   35  420   57  263   Finn.no  Mobil   29  493   26  961   E24  Mobil   22  822   18  783   BT  Mobil   14  557   16  167   Adressa  Mobil   11  447   13  731   DN  Mobil   10  978   0   50  000   100  000   150  000   200  000   250  000   300  000   350  000   400  000   Kilde:  TNS  Gallup    Topplisten   UV  35  -­‐2011   UV  11  -­‐  2011  
 23. 23. Antall  lesere  ne>,  print  og  mobil  2011   Daglig  gjennomsni>lig  besøk(UV)       1  295  588   VG   830  000   348  645   792  851   Dagbladet     406  000   152  019   369  618  Agenposten   649  000   68  952   86  988  Stavanger  A   175  000   10  633   142  678   BT   236  000   18  783   128  959   Adressa     209  000   16  167   121  531   DN     265  000   13  731   0   200  000   400  000   600  000   800  000   1  000  000   1  200  000   1  400  000   Ne>  UV  35  2011   Print  DL  2011   Mobil  UV  35  -­‐2011   Kilde:  TNS  Gallup    Topplisten  Mobil  og  Ne>,  Forbruker  &  Media  
 24. 24. Utvikling  VG  totalt  2010  -­‐  2011   2  474  233   Totalt  res   2  234  228   1  295  588   Ne>  UV  35     1  146  729   830  000   Print  DL     952  000   348  645  Mobil  UV  35     135  499   VG  2011   VG  2010   Kilde:  TNS  Gallup    Topplisten  Mobil  og  Ne>,  Forbruker  &  Media  
 25. 25. Utvikling  VG  totalt   Total  økning  240  005   2  474  233   Totalt  res   2  234  228   Ne>  frem  148  859  UV     1  295  588   Ne>  UV  35     1  146  729   Print  Ilbake  122  000  lesere   830  000   Print  DL     952  000   Mobil  frem  213  146   348  645  Mobil  UV  35     135  499   VG  2011   VG  2010   Kilde:  TNS  Gallup    Topplisten  Mobil  og  Ne>,  Forbruker  &  Media  
 26. 26. Økt  Ilgjengelighet                                 på  flere  plaGormer  gir                                                                   økt  bruk!  
 27. 27. Fortsa>  et  stykke  å  gå…  
 28. 28. Mobilen  har  bli>  vårt   personlige  digitale  nav!  
 29. 29. Smart  telefonene  har  endret  vår  adferd  
 30. 30. Mulighetene  er  uendelige  
 31. 31. QR-­‐koder  gjør  det  enklere…  
 32. 32. QR-­‐koder  gjør  det  enklere…  
 33. 33. Kommer  vi  Il  å  se  det  allerede  17.  mai?  
 34. 34. Hva  er  genialt  med  QR-­‐koder?    h>p://www.prior.no/smaare>/meksikanske-­‐kyllingfajitas-­‐arIcle21873-­‐12607.html          
 35. 35. Er  du  glad  i  fisk  anbefaler  jeg  denne  oppskrigen!  
 36. 36. Takk  for  meg!  tore.tomasgaard@halogen.no  
 37. 37. Brukersentrert  fokus:  Hvordan  designe  for  mobil?  Silja  Nyhus    25.10.2011  
 38. 38. Myter  om  mobile  løsninger  
 39. 39. “Fordi  skjermen  er  liten…”    …er  det  billig  å  smelle  sammen  en  mobilløsning    …er  det  mye  enklere  å  lage  en  mobilløsning  enn  en  webløsning    
 40. 40. Kjenn   360°  bruker-­‐ Design  spesifikt    målgruppen   opplevelse   for  mobil    
 41. 41. Hva  ønsker  du  å  oppnå   –  for  hvem?  
 42. 42. APP  ≠  MOBILSTRATEGI  
 43. 43. Hva  slags  telefoner  har  disse  brukerne?   Åby Travbane, media.rikstoto.no
 44. 44. Kjenn  mobilvanene  Il  målgruppen  din  Hva  er  målet  di>?  Hvem  er  målgruppen  din?  Hva  slags  mobil  plaborm  kan  du  nå  dem  på?    Begrensinger  og  muligheter  Hva  er  deres  bruksmønster?  Hvilke  behov  skal  løsningen  din  dekke?      
 45. 45. Kjenn   360°  bruker-­‐ Think    målgruppen   opplevelse   mobile    
 46. 46. Se  på  hele  tjenesten   360° bruker- opplevelse
 47. 47. Se  på  hele  tjenesten:  Flytoget  
 48. 48. Se  på  hele  tjenesten:  Flytoget  
 49. 49. Se  på  hele  tjenesten:  Flytoget  
 50. 50. Få  det  totale  bildet!    Hvilken  rolle  skal  mobilen  ha?  -­‐  komplementær  eller  parallell?  -­‐  eller  i  front?  
 51. 51. ...så  kan  du  velge  løsning  Fra  app...   ...Il  mobilside...          
 52. 52. Kjenn   360°  bruker-­‐ Design  spesifikt    målgruppen   opplevelse   for  mobil    
 53. 53. Flickr:  kowitz  (CC)  
 54. 54.     Kontekst  ikke  betyr  at  vi  vil  gjøre  mindre  på  mobilen,     men  antagelig  på  en  annen  måte.    Hovedfunksjon  bestemmer  hvordan  du  skal  forholde  deg  2l  kontekst     Utnyf  lokasjon  og  personlig  2lpasning!        
 55. 55. Foto: ihtatho (CC)
 56. 56. “Mobile  first”     LukeW   Fokuser  på  relle  behov  og  oppgaver     Tenk  muligheter  ikke  begrensinger             Foto: ihtatho (CC)
 57. 57. Utny>  mulighetene   Gule  Sider  app  med  AR   •  AR   •  Lokasjon   •  Kompass   •  MulItouch  &   gestures   •  Sosial  navigering   •  Kommunikasjon   •  SMS  &  MMS  
 58. 58. Design  for  touch  Tydelig  feedback  og   transisjoner    Tenk  ergonomi  for  design  og   plassering  av  knapper    TeksInput  er  vanskelig  
 59. 59. Vurder  mulI-­‐touch  og  gester  Vurder  mul2-­‐touch  og  gestures  •  Tilsvarer  hurIgtaster  •  Usynlig  for  brukeren  •  Få  konvensjoner   Uzu  for  iPad  
 60. 60. Oppsummering:    -­‐  Ikke  press  elefanten  i  baksetet!  -­‐  Tenk  Varierende  kontekst  -­‐  Fokuser  –  mobile  first!  -­‐  Utny>  den  mobile  plaGormen  
 61. 61. Leselysten?  Josh Clark Ethan Marcotte Luke Wroblewski Josh Clark
 62. 62. Takk  for  meg!  

×