Lynkurs for intranett-redaktører <ul><li>Nina Furu </li></ul><ul><li>6. April 2011 </li></ul>
<ul><li>Jobber med webkommunikasjon og webstrategi </li></ul><ul><li>Partner i Webgruppen </li></ul><ul><li>Driver Nettred...
Agenda <ul><li>Hva er et bra intranett? </li></ul><ul><li>Forbedringer av sidene </li></ul><ul><li>Den innholdsstyrte utvi...
Hva er et intranett? <ul><li>En nyhetskanal </li></ul><ul><li>En informasjonsbase </li></ul><ul><li>En verktøykasse </li><...
Noen eksempler på gode intranett … <ul><li>www.nngroup.com  </li></ul>
 
 
 
 
 
 
Vinnerne presenteres alfabetisk
<ul><li>Formuesforvaltningsselskap </li></ul><ul><li>HQ i Australia </li></ul><ul><li>AMP har satset på å vinne tilbake br...
 
 
<ul><li>Personalisering av nyheter </li></ul>
<ul><li>Mega-meny som er grundig brukertestet </li></ul>
<ul><li>Bruker definerer oppsett ved første gangs bruk </li></ul>
<ul><li>En av de største advokatkontorene i Canada </li></ul><ul><li>HQ i Canada </li></ul><ul><li>Gjennom grundig planleg...
 
 
 
 
 
 
<ul><li>Ansatte administrerer enkelt egen profil </li></ul>
<ul><li>Telekommunikasjonsselskap (TV, mobil, internett) </li></ul><ul><li>Frankrike </li></ul><ul><li>Et kjerneteam på ba...
 
 
<ul><li>Mash-up-funskjonalitet </li></ul>
<ul><li>Forenklet Sharepoint-administrasjon </li></ul>
 
<ul><li>Globalt finansselskap </li></ul><ul><li>HQ i Sveits </li></ul><ul><li>Credit Suisse-teamet har designet intranette...
 
<ul><li>Video-avatarer introduserte ny funksjonalitet ved lansering </li></ul>
<ul><li>Tilpasningsmuligheter gjør det mulig for den enkelte å få et intranett skreddersydd for egne behov </li></ul>
 
<ul><li>Ansatte kan delta og stemme på gode artikler. Deltagelse belønnes med poeng (”reputation points”). Poeng kreves fo...
<ul><li>Klare og tydelige retningslinjer for innhold </li></ul>
<ul><li>Mobilsider (her på BlackBerry) </li></ul>
<ul><li>Holdingselskap innen energi </li></ul><ul><li>US </li></ul><ul><li>Har gjennomført en styrt gradvis utrulling ihht...
 
 
<ul><li>Mega-dropdown-meny </li></ul>
 
<ul><li>Ansatte kan kommentere på artikler </li></ul>
 
 
<ul><li>Non-profit, kristen organisasjon som sørger for husly til trengende </li></ul><ul><li>HQ i US </li></ul><ul><li>Gj...
 
<ul><li>Brukere kan stille inn egne preferanser </li></ul>
<ul><li>Gått over fra organisasjonsbasert meny til innholdsbasert meny </li></ul>
<ul><li>Innholdsfiltrering basert på semantisk indeksering og tagger </li></ul>
<ul><li>Aktivt, moderert søk som foreslår beste resultater </li></ul>
<ul><li>Ølbryggeri med en rekke merkevarer i porteføljen </li></ul><ul><li>HQ i Nederland </li></ul><ul><li>Heineken's Bra...
 
<ul><li>Kampanjeseksjoner </li></ul>
 
 
 
 
<ul><li>Forskjeller i brukertilfredshet med gammelt og nytt intranett </li></ul>
<ul><li>Kommunikasjons- og teknologiselskap </li></ul><ul><li>Koreanske Republikk </li></ul><ul><li>I løpet av seks månede...
 
<ul><li>Ikoner benyttes i utstrakt grad </li></ul>
 
<ul><li>Ansatte kan sende fax direkte fra intranettet (men må først ha scannet dokumentene i TIFF-format) </li></ul>
<ul><li>Ansatte kan sende SMS og MMS direkte fra intranettet </li></ul><ul><li>Ansatte kan ringe kolleger med IP-telefoni ...
<ul><li>Påloggingsfeltet har et promo-område for viktige nyheter, produkter og lignende. </li></ul><ul><li>Når det er fler...
<ul><li>Entreprenørselskap </li></ul><ul><li>Portugal </li></ul><ul><li>Mota-Engil's InnovCenter er et senter for innova...
 
 
<ul><li>” Challenges” som utgangspunkt for nye ideer </li></ul>
<ul><li>Skjemaet for å legge inn en idé. Her oppmuntrer man til konkretisering og gjennomtenking ved å stille konkrete spø...
<ul><li>Ideporteføljen gir oversikt over ideene, og ansatte kan stemme ideene opp eller ned </li></ul>
 
<ul><li>Bredbåndsleverandør </li></ul><ul><li>Multinasjonalt selskap </li></ul><ul><li>HQ US </li></ul><ul><li>My NetWork ...
 
<ul><li>Kommentering og rating på nyhetsartikler </li></ul>
 
 
 
<ul><li>Mobilt intranett </li></ul>
 
Årets trender
<ul><li>I 2010 hadde 30 % av vinnerne mobilversjoner. </li></ul><ul><li>I 2011 er det 60 %. </li></ul><ul><li>En dobling p...
” Knowledge management”
<ul><li>Kunnskapsdeling – felles database med case-historier, eksempler, erfaringer etc. </li></ul><ul><li>Forenkling av ...
<ul><li>Det er vanskelig å sikre hver enkelt ansatt det perfekte utvalget av sider/verktøy/fora etc. </li></ul><ul><li>Alt...
<ul><li>Ett av årets vinnere har under 1000 ansatte (lite i denne sammenhengen) </li></ul><ul><li>Et gjennomsnittlig intra...
Langsiktige trender
<ul><li>Det finnes ingen teknisk ”fasit” </li></ul><ul><li>Alle må velge teknologiske løsninger som er relevante for egen ...
<ul><li>Informasjonsarkitektur som dreier seg om oppgaver ser ut til å fungere best på intranett </li></ul>2. Oppgavesentr...
<ul><li>Brukertesting, brukerundersøkelser, personas, card sorting og andre etablerte metoder for å kartlegge brukerbehov ...
<ul><li>Nyheter er en sentral del av innholdet på et intranett. </li></ul><ul><li>Det er et økende fokus på at historiene ...
<ul><li>Hver enkelt ansatt har en side med kontaktinformasjon og gjerne også nøkkelkompetanse, bransjeerfaring etc. </li><...
<ul><li>Både CEO og mellomledere har ofte egne blogger på intranettet. </li></ul><ul><li>Disse blir ofte mye lest. </li></...
<ul><li>Mange bedrifter legger nå mye krefter i å forbedre og optimalisere det sideinterne søket. </li></ul><ul><li>Dette ...
<ul><li>En felles publiseringsløsning og standard visningsmaler bedrer konsekvens og sikrer kvalitet. </li></ul>8. Bruk av...
<ul><li>Stadig flere tar i bruk systemer for organisering, trening, kunnskapsdeling og opplæring av personene som driver m...
Informasjonsarkitektur Meny nivå 1  Meny nivå 2  Meny nivå 3  Informasjonseier
Informasjonseiermatrise Meny nivå 1  Meny nivå 2  Meny nivå 3  Informasjonseier
<ul><li>Intranett får gjerne sine egne ”merkevare”-navn: </li></ul><ul><li>BenNet, BrandPortal, the Hub, InnovCenter, ka...
<ul><li>Med et norsk intranett … </li></ul>Det daglige arbeidet
Intranettkonseptet
Målsetting Brukerbehov Konsept med suksesspotensiale
Noen intranett-konsepter <ul><li>Skjermavis </li></ul><ul><li>Informasjonsbank </li></ul><ul><li>Verktøykasse </li></ul><u...
Innholdsfordeling Nyheter Info Verktøy Fora
Hva er verdidriverne? Nyheter Info  Verktøy  Fora Oppdatert Relevant Trekker, Bygger kultur Finnbarhet Tilgjengelighet ...
Spesifiser innhold
Innholdstyper <ul><li>Nyheter </li></ul><ul><li>Informasjon </li></ul><ul><li>Verktøy </li></ul><ul><li>Fora </li></ul><ul...
Nyheter <ul><li>Hva slags nyheter skal man ha? </li></ul><ul><li>Hvor ofte skal nyhetene oppdateres? </li></ul><ul><li>Hve...
Informasjon <ul><li>Hva slags informasjon skal man ha? </li></ul><ul><li>Hvordan skal man sikre at informasjonen er korrek...
Informasjonsarkitektur <ul><li>Trigger-ord organisert i hierarkier </li></ul><ul><li>Prinsipper: </li></ul><ul><li>Balans...
 
Kontrollér
Kontrollér
Kontrollér
Verktøy <ul><li>Brukerscenariet knytter seg ofte til en handling. </li></ul><ul><li>Kan du oppfylle handlingen direkte? (F...
Fora <ul><li>Ofte trenger brukere å komme i kontakt med andre brukere </li></ul><ul><li>Fora er alle møteplasser som legge...
Hvilke arbeidsoppgaver har en intranett-redaktør?
<ul><li>Skrive tekster </li></ul><ul><li>Kvalitetssikre andres tekster </li></ul><ul><li>Mase på bidragsytere </li></ul><u...
Regler og rutiner <ul><li>Informasjonseiere </li></ul><ul><li>Oppdatering og vedlikehold </li></ul><ul><li>Styringsparamet...
Statistikk og analyse <ul><li>Ha statistikk! </li></ul><ul><li>Følg med på nøkkeltall </li></ul><ul><li>Bruk tallene til å...
Prosessene i organisasjonen <ul><li>Utviklingsprosesser </li></ul><ul><li>Driftsprosesser </li></ul>
Utviklingsprosesser
 
1. Forarbeid <ul><li>Kartlegging av kundens mål </li></ul><ul><li>Kartlegging av brukers behov </li></ul>
Målsetting Brukerbehov Konsept med suksesspotensiale
Kartlegging av mål <ul><li>Visjoner </li></ul><ul><li>Overordnede mål </li></ul><ul><li>Delmål </li></ul><ul><li>SMART’e m...
SMARTe mål <ul><li>Specific - konkrete </li></ul><ul><li>Measurable - målbare </li></ul><ul><li>Attainable - oppnåelige </...
SMART’e mål <ul><li>Munner ut i relevante KPI’er </li></ul>
Kartlegging i organisasjonen Strategisk Taktisk Operasjonelt Hvorfor gjør vi noe? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi det? Hvorda...
Brukerbehov
Brukerbehov <ul><li>Å ha fokus på og adressere brukerens behov er essensielt både for en webside og et intranett. </li></ul>
Kartlegge brukerbehov <ul><li>Statistikk </li></ul><ul><li>Brukerundersøkelser </li></ul><ul><li>Innholdsworkshop </li></ul>
Bruk statistikken aktivt <ul><li>Følg med på antall unike brukere og sammenlign med antall ansatte </li></ul><ul><li>Følg ...
Gjennomfør brukerundersøkelser
 
 
<ul><li>www.advancedsurvey.com  </li></ul><ul><li>www.questback.no </li></ul><ul><li>www.polldaddy.com  </li></ul><ul><l...
Intranettet som arena for samhandling <ul><li>http://www.microsoft.com/sharepoint/ </li></ul><ul><li>www.24sevenoffice.no ...
Å tenke helheten <ul><li>Hvilke nyhetselementer skal inngå? </li></ul><ul><li>Hvilke informasjonselementer skal inngå </li...
Wireframing <ul><li>Bruk wireframes som verktøy når du utvikler eller forbedrer et intranett </li></ul>
 
Produksjon
Kravspesifisering
Grunnleggende tekniske spørsmål <ul><li>Skal man hoste og drifte selv? </li></ul><ul><li>Hva slags maskinpark/driftsmiljø ...
Hva bør en kravspesifikasjon inneholde? <ul><li>Ønsket funksjonalitet </li></ul><ul><li>Eventuelle integreringsbehov </li>...
Tips: Integrering <ul><li>Hvis ditt intranett skal ha integrering med for eksempel SuperOffice (og ikke andre systemer), s...
Budsjetter <ul><li>Hvor mye koster et intranett? </li></ul>
Noodle <ul><li>http://www.vialect.com/  </li></ul>
Sharepoint <ul><li>http://sharepoint.microsoft.com  </li></ul>
Bruk av Sharepoint
Publiseringsløsninger
 
 
 
 
 
 
Sammenligningsmatrise
Sammenligningsmatrise med funksjonalitetspoeng
Kost per funksjonalitetspoeng (KPF) Pris Antall funksjonalitetspoeng = KPF
Utdrag fra saksframlegg, tilbudsevaluering for kunde Ikke til distribusjon
Husk brukernes favoritter: <ul><li>Mest brukt: </li></ul><ul><li>Telefonliste </li></ul><ul><li>Timeregistrering </li></ul...
Noen ressurser <ul><li>http://www.nettredaktor.no/Intranett/ </li></ul><ul><li>www.virksomhetsportalen.no </li></ul><ul><l...
<ul><li>Nina Furu </li></ul><ul><li>www.nettredaktor.no  </li></ul><ul><li>Mobil 92208015 </li></ul><ul><li>[email_addres...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Intranett-lynkurs

3,308 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intranett-lynkurs

 1. 1. Lynkurs for intranett-redaktører <ul><li>Nina Furu </li></ul><ul><li>6. April 2011 </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Jobber med webkommunikasjon og webstrategi </li></ul><ul><li>Partner i Webgruppen </li></ul><ul><li>Driver Nettredaktørskolen i Oslo </li></ul><ul><li>Styreleder i Webforum Norge </li></ul><ul><li>Kurs- og konsulentvirksomhet </li></ul><ul><li>www.nettredaktor.no </li></ul><ul><li>www.websuksess.no </li></ul><ul><li>Mangeårig portalredaktør </li></ul><ul><li>Lærebokforfatter </li></ul><ul><li>Med mer </li></ul>Nina Furu
 3. 3. Agenda <ul><li>Hva er et bra intranett? </li></ul><ul><li>Forbedringer av sidene </li></ul><ul><li>Den innholdsstyrte utviklingsprosessen </li></ul><ul><ul><li>Målsettinger, brukerbehov, konsept, innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosjektledelse, kravspesifisering og innkjøp </li></ul></ul><ul><li>Arbeidet med intranettet </li></ul><ul><li>Samarbeidet i organisasjonen </li></ul>
 4. 4. Hva er et intranett? <ul><li>En nyhetskanal </li></ul><ul><li>En informasjonsbase </li></ul><ul><li>En verktøykasse </li></ul><ul><li>Et forum for samhandling </li></ul><ul><li>” Navet” i virksomheten; virksomhetsportalen </li></ul>
 5. 5. Noen eksempler på gode intranett … <ul><li>www.nngroup.com </li></ul>
 6. 12. Vinnerne presenteres alfabetisk
 7. 13. <ul><li>Formuesforvaltningsselskap </li></ul><ul><li>HQ i Australia </li></ul><ul><li>AMP har satset på å vinne tilbake brukerne gjennom å behandle ansatte som kunder og ha nytt fokus på menneskene i organisasjonen. </li></ul>AMP Limited
 8. 16. <ul><li>Personalisering av nyheter </li></ul>
 9. 17. <ul><li>Mega-meny som er grundig brukertestet </li></ul>
 10. 18. <ul><li>Bruker definerer oppsett ved første gangs bruk </li></ul>
 11. 19. <ul><li>En av de største advokatkontorene i Canada </li></ul><ul><li>HQ i Canada </li></ul><ul><li>Gjennom grundig planlegging, brukerundersøkelser og smart design har Bennett Jones bygd et forretningskritisk verktøy for knowledge management. </li></ul>Bennett Jones LLP
 12. 26. <ul><li>Ansatte administrerer enkelt egen profil </li></ul>
 13. 27. <ul><li>Telekommunikasjonsselskap (TV, mobil, internett) </li></ul><ul><li>Frankrike </li></ul><ul><li>Et kjerneteam på bare fire ansatte har her arbeidet sammen med fire eksterne byråer for å gjennomføre en hardt tiltrengt redesign. Teamet har håndtert 27 forskjellige parallelle designprosjekter. </li></ul>Bouygues Telecom
 14. 30. <ul><li>Mash-up-funskjonalitet </li></ul>
 15. 31. <ul><li>Forenklet Sharepoint-administrasjon </li></ul>
 16. 33. <ul><li>Globalt finansselskap </li></ul><ul><li>HQ i Sveits </li></ul><ul><li>Credit Suisse-teamet har designet intranettet som en plattform for å sette den enkelte ansatte i sentrum av organisasjonen. </li></ul><ul><li>Personalisering, individuelle tilpasningsmuligheter, delings- og samhandlingsfunksjonalitet hjelper den enkelte med å gjøre en best mulig jobb i det daglige . </li></ul>Credit Suisse AG
 17. 35. <ul><li>Video-avatarer introduserte ny funksjonalitet ved lansering </li></ul>
 18. 36. <ul><li>Tilpasningsmuligheter gjør det mulig for den enkelte å få et intranett skreddersydd for egne behov </li></ul>
 19. 38. <ul><li>Ansatte kan delta og stemme på gode artikler. Deltagelse belønnes med poeng (”reputation points”). Poeng kreves for å gjøre enkelte endringer, og gir innflytelse på intranettet </li></ul>
 20. 39. <ul><li>Klare og tydelige retningslinjer for innhold </li></ul>
 21. 40. <ul><li>Mobilsider (her på BlackBerry) </li></ul>
 22. 41. <ul><li>Holdingselskap innen energi </li></ul><ul><li>US </li></ul><ul><li>Har gjennomført en styrt gradvis utrulling ihht klar plan. </li></ul><ul><li>Benyttet Sharepoint uten tilpasninger. </li></ul>Duke Energy
 23. 44. <ul><li>Mega-dropdown-meny </li></ul>
 24. 46. <ul><li>Ansatte kan kommentere på artikler </li></ul>
 25. 49. <ul><li>Non-profit, kristen organisasjon som sørger for husly til trengende </li></ul><ul><li>HQ i US </li></ul><ul><li>Gjennom å omorganisere innhold, samle stoff og tilby delingsverktøy, har HFHI-teamet skapt et viktig verktøy for 25 000 ansatte som sitter spredd rundt i verden. </li></ul>Habitat for Humanity International
 26. 51. <ul><li>Brukere kan stille inn egne preferanser </li></ul>
 27. 52. <ul><li>Gått over fra organisasjonsbasert meny til innholdsbasert meny </li></ul>
 28. 53. <ul><li>Innholdsfiltrering basert på semantisk indeksering og tagger </li></ul>
 29. 54. <ul><li>Aktivt, moderert søk som foreslår beste resultater </li></ul>
 30. 55. <ul><li>Ølbryggeri med en rekke merkevarer i porteføljen </li></ul><ul><li>HQ i Nederland </li></ul><ul><li>Heineken's BrandPortal gir brukere over hele verden tilgang til “brans assets” og stadig flere samhandlingsmuligheter. </li></ul><ul><li>Integrerte, utvidede brand-feeds fra sosiale medier gir alle ansatte tilgang til hva som sies om selskapet og merkene på Twitter, YouTube og lignende. </li></ul>Heineken International
 31. 57. <ul><li>Kampanjeseksjoner </li></ul>
 32. 62. <ul><li>Forskjeller i brukertilfredshet med gammelt og nytt intranett </li></ul>
 33. 63. <ul><li>Kommunikasjons- og teknologiselskap </li></ul><ul><li>Koreanske Republikk </li></ul><ul><li>I løpet av seks måneder forandret KT sitt informasjonssenter til en aktiv hub der ansatte kan kommunisere, samarbeide og dele. </li></ul>KT
 34. 65. <ul><li>Ikoner benyttes i utstrakt grad </li></ul>
 35. 67. <ul><li>Ansatte kan sende fax direkte fra intranettet (men må først ha scannet dokumentene i TIFF-format) </li></ul>
 36. 68. <ul><li>Ansatte kan sende SMS og MMS direkte fra intranettet </li></ul><ul><li>Ansatte kan ringe kolleger med IP-telefoni direkte fra intranettet </li></ul>
 37. 69. <ul><li>Påloggingsfeltet har et promo-område for viktige nyheter, produkter og lignende. </li></ul><ul><li>Når det er flere saker som ligger inne, så roterer sakene slik at samme bruker for forskjellige saker hver gang han logger på. </li></ul>
 38. 70. <ul><li>Entreprenørselskap </li></ul><ul><li>Portugal </li></ul><ul><li>Mota-Engil's InnovCenter er et senter for innovasjon i bedriften, på tvers av enheter og lokasjoner. </li></ul><ul><li>Det inspirerer, informerer og gir beslutningsgrunnlag for ledelse. </li></ul>Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A.
 39. 73. <ul><li>” Challenges” som utgangspunkt for nye ideer </li></ul>
 40. 74. <ul><li>Skjemaet for å legge inn en idé. Her oppmuntrer man til konkretisering og gjennomtenking ved å stille konkrete spørsmål. </li></ul>
 41. 75. <ul><li>Ideporteføljen gir oversikt over ideene, og ansatte kan stemme ideene opp eller ned </li></ul>
 42. 77. <ul><li>Bredbåndsleverandør </li></ul><ul><li>Multinasjonalt selskap </li></ul><ul><li>HQ US </li></ul><ul><li>My NetWork , som er en suite av samhandlingsverktøy, forvandler intranettet på Verizon fra en informasjonsside til en communikasjons- og samarbeidsside. </li></ul><ul><li>Også nyhetene har fått en kraftig oppgradering på dette intranettet. </li></ul>Verizon Communications
 43. 79. <ul><li>Kommentering og rating på nyhetsartikler </li></ul>
 44. 83. <ul><li>Mobilt intranett </li></ul>
 45. 85. Årets trender
 46. 86. <ul><li>I 2010 hadde 30 % av vinnerne mobilversjoner. </li></ul><ul><li>I 2011 er det 60 %. </li></ul><ul><li>En dobling på ett år indikerer at dette er svært viktig og aktuelt. </li></ul><ul><li>Mobilversjoner er spesielt viktige for bedrifter med mange utearbeidende. </li></ul>Mobil blir stadig viktigere
 47. 87. ” Knowledge management”
 48. 88. <ul><li>Kunnskapsdeling – felles database med case-historier, eksempler, erfaringer etc. </li></ul><ul><li>Forenkling av innovasjonsprosesser (”Innovation management”) – prosesser og verktøy for innovasjon og virkeliggjøring av nye ideer </li></ul><ul><li>Kommentering – alle kan bidra med kommentarer og forslag </li></ul><ul><li>Rating – mulighet for å gi karakterer på artikler, beskrivelser, verktøy etc. Mest brukte/best sider vises først </li></ul><ul><li>Belønning for å delta – de som bidrar får belønning, gjerne med poeng eller ”badges” </li></ul>” Knowledge management”
 49. 89. <ul><li>Det er vanskelig å sikre hver enkelt ansatt det perfekte utvalget av sider/verktøy/fora etc. </li></ul><ul><li>Alternativet er å la bruker stille inn/velge dette selv. </li></ul><ul><li>Personalisering av utvalg og snarveier øker relevans og brukervennlighet. </li></ul><ul><li>Kosmetisk personalisering (”skinning”) er imidlertid ikke særlig viktig. </li></ul>Personalisering trengs
 50. 90. <ul><li>Ett av årets vinnere har under 1000 ansatte (lite i denne sammenhengen) </li></ul><ul><li>Et gjennomsnittlig intranett-team i målingen er nå på 14 personer </li></ul><ul><li>Mindre selskaper får bedre eierskap og større nærhet til brukerbehovene </li></ul>Små selskaper lager bedre intranett
 51. 91. Langsiktige trender
 52. 92. <ul><li>Det finnes ingen teknisk ”fasit” </li></ul><ul><li>Alle må velge teknologiske løsninger som er relevante for egen bedrift og egne behov </li></ul>1. Mange tekniske løsninger
 53. 93. <ul><li>Informasjonsarkitektur som dreier seg om oppgaver ser ut til å fungere best på intranett </li></ul>2. Oppgavesentrisk IA
 54. 94. <ul><li>Brukertesting, brukerundersøkelser, personas, card sorting og andre etablerte metoder for å kartlegge brukerbehov er sentrale for utvikling og videreutvikling av gode intranett. </li></ul>3. Testbasert utvikling
 55. 95. <ul><li>Nyheter er en sentral del av innholdet på et intranett. </li></ul><ul><li>Det er et økende fokus på at historiene skal være nyttige og relevante. </li></ul>4. Nyhetsfokus på forsiden
 56. 96. <ul><li>Hver enkelt ansatt har en side med kontaktinformasjon og gjerne også nøkkelkompetanse, bransjeerfaring etc. </li></ul><ul><li>Dette kombineres ofte med et personsøk som gjør det mulig å velge kolleger etter erfaring, kompetanse og bakgrunn. </li></ul>5. Bedre profilsider
 57. 97. <ul><li>Både CEO og mellomledere har ofte egne blogger på intranettet. </li></ul><ul><li>Disse blir ofte mye lest. </li></ul><ul><li>Noen intranett har også blogger fra ”vanlige ansatte”. </li></ul>6. Sjefsblogger
 58. 98. <ul><li>Mange bedrifter legger nå mye krefter i å forbedre og optimalisere det sideinterne søket. </li></ul><ul><li>Dette har lenge vært dårlig mange steder. </li></ul><ul><li>Et godt og relevant enterprise search, gjerne med innlagte relevans- og prioriteringskriterier er viktig. </li></ul><ul><li>Mange har også ”levende søk” (der forslag på beste treff kommer opp mens man søker). </li></ul>7. Økt søkefokus
 59. 99. <ul><li>En felles publiseringsløsning og standard visningsmaler bedrer konsekvens og sikrer kvalitet. </li></ul>8. Bruk av standardmaler og CMS
 60. 100. <ul><li>Stadig flere tar i bruk systemer for organisering, trening, kunnskapsdeling og opplæring av personene som driver med kommunikasjonen på intranettet. </li></ul><ul><li>Økt erkjennelse av at brukeropplevelsen kommer fra menneskene, og ikke de tekniske løsningene. </li></ul><ul><li>Man bruker også ofte informasjonseiermatriser for å ansvarliggjøre folk internt. </li></ul>9. Opplæring av intranettfolk
 61. 101. Informasjonsarkitektur Meny nivå 1 Meny nivå 2 Meny nivå 3 Informasjonseier
 62. 102. Informasjonseiermatrise Meny nivå 1 Meny nivå 2 Meny nivå 3 Informasjonseier
 63. 103. <ul><li>Intranett får gjerne sine egne ”merkevare”-navn: </li></ul><ul><li>BenNet, BrandPortal, the Hub, InnovCenter, kate2.0, My.Habitat, the Portal, Wooby. </li></ul>10. Intranet branding
 64. 104. <ul><li>Med et norsk intranett … </li></ul>Det daglige arbeidet
 65. 105. Intranettkonseptet
 66. 106. Målsetting Brukerbehov Konsept med suksesspotensiale
 67. 107. Noen intranett-konsepter <ul><li>Skjermavis </li></ul><ul><li>Informasjonsbank </li></ul><ul><li>Verktøykasse </li></ul><ul><li>Møteplass </li></ul><ul><li>(Lekegrind?) </li></ul>
 68. 108. Innholdsfordeling Nyheter Info Verktøy Fora
 69. 109. Hva er verdidriverne? Nyheter Info Verktøy Fora Oppdatert Relevant Trekker, Bygger kultur Finnbarhet Tilgjengelighet Riktig person Enkelhet Informasjons- kvalitet Relevans Oppdatert Relevant Effektivitet Tilgjengelighet Toveis kommunikasjon. Bli hørt. Oppfølging. Nytteverdi. Ventileffekt.
 70. 110. Spesifiser innhold
 71. 111. Innholdstyper <ul><li>Nyheter </li></ul><ul><li>Informasjon </li></ul><ul><li>Verktøy </li></ul><ul><li>Fora </li></ul><ul><li>(Underholdning) </li></ul>
 72. 112. Nyheter <ul><li>Hva slags nyheter skal man ha? </li></ul><ul><li>Hvor ofte skal nyhetene oppdateres? </li></ul><ul><li>Hvem skal ha ansvaret? </li></ul>
 73. 113. Informasjon <ul><li>Hva slags informasjon skal man ha? </li></ul><ul><li>Hvordan skal man sikre at informasjonen er korrekt? </li></ul><ul><li>Hvem skal ha ansvaret? (Informasjonseiermatrise) </li></ul>
 74. 114. Informasjonsarkitektur <ul><li>Trigger-ord organisert i hierarkier </li></ul><ul><li>Prinsipper: </li></ul><ul><li>Balanse (jevntunge kategorier) </li></ul><ul><li>Avpassede generalitetsnivåer sidestilt (epler og pærer, ikke epler og grønnsaker) </li></ul><ul><li>Skille på akser (emner vs målgrupper vs funksjonalitet osv.) </li></ul>
 75. 116. Kontrollér
 76. 117. Kontrollér
 77. 118. Kontrollér
 78. 119. Verktøy <ul><li>Brukerscenariet knytter seg ofte til en handling. </li></ul><ul><li>Kan du oppfylle handlingen direkte? (For eksempel med et skjema, en kalkulator eller lignende?) </li></ul><ul><li>… eller kan du lenke videre til et passende verktøy på en annen side? </li></ul>
 79. 120. Fora <ul><li>Ofte trenger brukere å komme i kontakt med andre brukere </li></ul><ul><li>Fora er alle møteplasser som legger til rette for dette </li></ul><ul><ul><li>Diskusjonsforum </li></ul></ul><ul><ul><li>Chat </li></ul></ul><ul><ul><li>Instant Messaging (MSN) </li></ul></ul><ul><ul><li>Communities </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppslagstavle </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruktmarked … </li></ul></ul>
 80. 121. Hvilke arbeidsoppgaver har en intranett-redaktør?
 81. 122. <ul><li>Skrive tekster </li></ul><ul><li>Kvalitetssikre andres tekster </li></ul><ul><li>Mase på bidragsytere </li></ul><ul><li>Sikre kvaliteten på mer statiske sider </li></ul><ul><li>Utrede behov for ny funksjonalitet </li></ul><ul><li>Implementere ny funksjonalitet </li></ul>Arbeidsoppgaver
 82. 123. Regler og rutiner <ul><li>Informasjonseiere </li></ul><ul><li>Oppdatering og vedlikehold </li></ul><ul><li>Styringsparametre </li></ul><ul><li>Statistikk og analyse </li></ul><ul><li>Sanksjoner? </li></ul>
 83. 124. Statistikk og analyse <ul><li>Ha statistikk! </li></ul><ul><li>Følg med på nøkkeltall </li></ul><ul><li>Bruk tallene til å styre etter </li></ul><ul><li>Du kan bruke Google Analytics: </li></ul><ul><li>www.google.no/analytics </li></ul>
 84. 125. Prosessene i organisasjonen <ul><li>Utviklingsprosesser </li></ul><ul><li>Driftsprosesser </li></ul>
 85. 126. Utviklingsprosesser
 86. 128. 1. Forarbeid <ul><li>Kartlegging av kundens mål </li></ul><ul><li>Kartlegging av brukers behov </li></ul>
 87. 129. Målsetting Brukerbehov Konsept med suksesspotensiale
 88. 130. Kartlegging av mål <ul><li>Visjoner </li></ul><ul><li>Overordnede mål </li></ul><ul><li>Delmål </li></ul><ul><li>SMART’e mål </li></ul><ul><li>Tiltak </li></ul>Abstrakt Konkret
 89. 131. SMARTe mål <ul><li>Specific - konkrete </li></ul><ul><li>Measurable - målbare </li></ul><ul><li>Attainable - oppnåelige </li></ul><ul><li>Results oriented - resultatorienterte </li></ul><ul><li>Time based – tidsbaserte </li></ul><ul><li>For eksempel: ”vi skal ha 10 000 brukere i måneden innen utgangen av 2011”, eller ”vi skal omsette for 100 000 kroner per måned i nettbutikken innen juni” </li></ul>
 90. 132. SMART’e mål <ul><li>Munner ut i relevante KPI’er </li></ul>
 91. 133. Kartlegging i organisasjonen Strategisk Taktisk Operasjonelt Hvorfor gjør vi noe? Hva gjør vi? Hvordan gjør vi det? Hvordan? Hvorfor?
 92. 134. Brukerbehov
 93. 135. Brukerbehov <ul><li>Å ha fokus på og adressere brukerens behov er essensielt både for en webside og et intranett. </li></ul>
 94. 136. Kartlegge brukerbehov <ul><li>Statistikk </li></ul><ul><li>Brukerundersøkelser </li></ul><ul><li>Innholdsworkshop </li></ul>
 95. 137. Bruk statistikken aktivt <ul><li>Følg med på antall unike brukere og sammenlign med antall ansatte </li></ul><ul><li>Følg med på mest brukte sider – dette er det folk i virkeligheten bruker intranettet til </li></ul><ul><li>Følg med på mest leste nyhetssaker – dette er stoffet folk vil ha mer av </li></ul><ul><li>Følg med på mest brukte søkefraser – dette er det folk leter etter, men ikke finner </li></ul><ul><li>Følg med på minst besøkte sider – dette er det folk ikke er interesserte i (eller ikke finner) </li></ul>
 96. 138. Gjennomfør brukerundersøkelser
 97. 141. <ul><li>www.advancedsurvey.com </li></ul><ul><li>www.questback.no </li></ul><ul><li>www.polldaddy.com </li></ul><ul><li>Råd for gjennomføring: </li></ul><ul><li>http://www.nettredaktor.no/?module=Articles;action=Article.publicOpen;ID=2149 </li></ul>Gjennomfør brukerundersøkelser
 98. 142. Intranettet som arena for samhandling <ul><li>http://www.microsoft.com/sharepoint/ </li></ul><ul><li>www.24sevenoffice.no </li></ul><ul><li>www.xsoffice.no </li></ul><ul><li>… og mange andre </li></ul>
 99. 143. Å tenke helheten <ul><li>Hvilke nyhetselementer skal inngå? </li></ul><ul><li>Hvilke informasjonselementer skal inngå </li></ul><ul><li>Hvilke verktøyelementer skal inngå? </li></ul><ul><li>Hvilke samhandlingselementer skal inngå? </li></ul><ul><li>Hvordan skal skjermflaten disponeres? </li></ul>
 100. 144. Wireframing <ul><li>Bruk wireframes som verktøy når du utvikler eller forbedrer et intranett </li></ul>
 101. 146. Produksjon
 102. 147. Kravspesifisering
 103. 148. Grunnleggende tekniske spørsmål <ul><li>Skal man hoste og drifte selv? </li></ul><ul><li>Hva slags maskinpark/driftsmiljø har man i dag? </li></ul><ul><li>Hva slags systemer skal websidene integreres mot? </li></ul><ul><li>Hvilke tekniske forutsetninger ligger til grunn? </li></ul>
 104. 149. Hva bør en kravspesifikasjon inneholde? <ul><li>Ønsket funksjonalitet </li></ul><ul><li>Eventuelle integreringsbehov </li></ul><ul><li>Eventuelle migreringsbehov </li></ul><ul><li>Forventet antall maler </li></ul><ul><li>Eventuelle tekniske krav til hosting/drifting </li></ul><ul><li>Forventet antall admin-brukere (hvis veldig høyt eller spesielt differensiert) </li></ul>
 105. 150. Tips: Integrering <ul><li>Hvis ditt intranett skal ha integrering med for eksempel SuperOffice (og ikke andre systemer), så vurder om det blir billigere å bygge intranettet oppå SuperOffice heller enn å bygge et separat intranett med ”sugerør” inn i SuperOffice. </li></ul><ul><li>Hvis du har et integreringsprosjekt: Hold din egen tekniker hardt i hånda hele veien.  </li></ul>
 106. 151. Budsjetter <ul><li>Hvor mye koster et intranett? </li></ul>
 107. 152. Noodle <ul><li>http://www.vialect.com/ </li></ul>
 108. 153. Sharepoint <ul><li>http://sharepoint.microsoft.com </li></ul>
 109. 154. Bruk av Sharepoint
 110. 155. Publiseringsløsninger
 111. 162. Sammenligningsmatrise
 112. 163. Sammenligningsmatrise med funksjonalitetspoeng
 113. 164. Kost per funksjonalitetspoeng (KPF) Pris Antall funksjonalitetspoeng = KPF
 114. 165. Utdrag fra saksframlegg, tilbudsevaluering for kunde Ikke til distribusjon
 115. 166. Husk brukernes favoritter: <ul><li>Mest brukt: </li></ul><ul><li>Telefonliste </li></ul><ul><li>Timeregistrering </li></ul><ul><li>Kjøreregning </li></ul><ul><li>Ukens ansatte </li></ul><ul><li>Oppslagstavle </li></ul><ul><li>Vinlotteri </li></ul><ul><li>Turbulente tider = mangedobling av informasjonsbehov! </li></ul><ul><li>Minst brukt: </li></ul><ul><li>Irrelevant info fra ledelsen </li></ul><ul><li>Nye kopper i kantina i en annen avdeling </li></ul><ul><li>Nyttig info som brukerne ikke finner </li></ul><ul><li>Verktøy med uforståelige betegnelser (”R10-skjema”) </li></ul><ul><li>Møtereferater (men de må jo være tilgjengelige) </li></ul>
 116. 167. Noen ressurser <ul><li>http://www.nettredaktor.no/Intranett/ </li></ul><ul><li>www.virksomhetsportalen.no </li></ul><ul><li>www.intranetjournal.com </li></ul>
 117. 168. <ul><li>Nina Furu </li></ul><ul><li>www.nettredaktor.no </li></ul><ul><li>Mobil 92208015 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Lykke til!

×